X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 2. Raport z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego na przykładzie SP w Palikijach
  Marcin Pluta. Palikije
 3. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 4. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów
 5. Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia w klasie VI
  Elżbieta Książkiewicz-Mroczka. Łysa Góra

Ankiety

 1. Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec przedszkola
  Małgorzata Zawadka. Toruń
 2. Agresja w szkole - Ankieta dla uczniów
  Joanna Kranc. Chalin
 3. Ankiety dla nauczycieli - ewaluacja wewnętrzna
  Emilia Kanthak-Karolak. Złotów
 4. Ankieta dla rodziców - ewaluacja pracy szkoły
  Beata Prędki. Ruda Śląska
 5. Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole
  Danuta Królikowska - Ludkiewicz. Czeladź

Artykuły

 1. Hierarchia wartości w życiu człowieka
  Alicja Majocha. Frysztak
 2. Subkultury młodzieżowe - sposób na młodzieżowy bunt i frustracje. Próby zapobiegania zagrożeniom i patologiom
  Katarzyna Smogulska. Chorzów
 3. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 4. Koncentracja uwagi - klucz do efektywnej nauki dziecka
  Joanna Wysocka. Lublin
 5. Godziny karciane
  Grażyna Stefaniak. Żerków

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
  Wieslawa Gajo. Mrągowo
 2. Kolorowa ortografia - program autorski
  Arleta Szyngiel. Drzonów
 3. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź
 4. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego (skróty myślowe)
  Renata Pięta. Skawina
 5. Autoprezentacja - nauczyciel mianowany, pedagog szkolny
  Joanna Troll. Gliwice

Biblioteka

 1. Pasowanie na czytelnika - scenariusz uroczystości
  Katarzyna Pawlak - Kozlowska. Pęczniew
 2. Wiem, jak powstaje książka. Scenariusz zajęć w bibliotece z dziećmi 6 - letnimi
  Joanna Łaska. Iwanowice
 3. Lekcja biblioteczna dla klasy I
  Józefa Wiśniowska. Goszczyna
 4. Scenariusz uroczystosci Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych
  Lilia Szczur, Joanna Lubowiecka. Mrągowo
 5. Reklama - informacja czy manipulacja. Scenariusz lekcji bibliotecznej
  Halina Kowalczyk. Częstochowa

Diagnoza

 1. Test z lektury "Tajemniczy ogród"
  Ewa Zelek. Mordarka
 2. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 3. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 4. Diagnoza wychowawcza - opis i analiza
  Justyna Gramała. Buk
 5. Diagnoza dysleksji rozwojowej
  Julita Sobańska. Rzeszów

Ferie letnie, zimowe

 1. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów
 2. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 3. Historia mojego kamienia - zajęcia w grupie kolonijnej
  Justyna Mokwa. Zblewo
 4. Program zimowiska
  Agnieszka Okrasa. Skierniewice
 5. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Gazetka październik
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec
 2. Program pracy redakcji szkolnej gazetki
  Anna Seredyńska. Wrocław
 3. Kącik rodzica - artykuł do przedszkolnej gazetki
  Jolanta Zajczyk. Białystok
 4. Artykuły z gazetki szkolnej "Gimzetki"
  Iwona Kłysz. Korzeniew
 5. Gazetka w języku angielskim
  Hassan Hayeshi. Biała Podlaska

Gimnastyka korekcyjna

 1. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej z elementami gier i zabaw ruchowych. Przedszkole
  Urszula Buczyńska. Knurów
 2. Tematyka zajęć gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III
  Łukasz Jasiński. Sarnowo
 3. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 4. Zestawy ćwiczeń do gimnastyki korekcyjnej - przykłady
  Radosław Gudaniec. Koszalin
 5. Style pływackie - pod kątem ich wykorzystania w korekcji wad postawy
  Małgorzata Kopczyńska. Mały Rudnik

Gimnazjum

 1. Gry i zabawy na lekcjach wychowawczych
  Barbara Biedroń. Stępina
 2. Dzień Chłopaka - scenariusz uroczystości szkolnej
  Małgorzata Zacharz. Kielce
 3. Scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  Alicja Rusin-Kaczmarek. Lublin
 4. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - "Zjazd Absolwentów"
  Magdalena Zarek, Ewa Koler. Wojsławice
 5. Scenariusz z okazji Dnia Nauczyciela
  Wioletta Bańkowska. Osiek

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Familiada - scenariusz imprezy z okazji Dnia Seniora
  Aneta Trzmielak. Łódź
 3. Uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimą w oparciu o opowiadanie "Karmnik Bartka"
  Bożena Adamiec. Ostrowiec Świętokrzyski
 4. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 5. Po kolędzie - inscenizacja dla grupy kolędniczej
  Kamila Piątkowska, Monika Spałka. Koszalin

Internat

 1. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka
 2. Konflikt - problemy okresu młodzieńczego. Scenariusz zajęć otwartych
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 3. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 4. "Pirackie otrzęsiny"
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 5. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz

Języki obce

 1. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 2. Testy z języka niemieckiego dla gimnazjum - Team Deutsch 1a - Rozdziały 1 - 3
  Olga Sokół - Pawlicka. Gliwice
 3. Test nr 1z języka angielskiego dla kl. IV
  Marta Buczyńska. Płoskinia
 4. Jak uczyć dzieci języka obcego, na przykład angielskiego?
  Grażyna Strzelecka - Rypniewska. Poznań
 5. "Zabawy z językiem angielskim" - program nauczania języka angielskiego w przedszkolu
  Ewa Zdzieblik - Kowol. Paniówki

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
  Aleksandra Lewandowska. Krzymów
 2. Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
  Katarzyna Sobiech. Toruń
 3. Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Waldemar Szafara. Białystok
 4. Kontakt opiekuna stażu i stażysty
  Aleksandra Domin. Mikołów
 5. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
  Joanna Duszczak. Śrem

Logopedia

 1. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 2. Wady wymowy- rodzaje, przyczyny, skutki i zapobieganie - referat
  Lilla Kraszewska.
 3. Plan terapii logopedycznej-dyslalia wieloraka, złożona
  Katarzyna Świeczkowska. Olsztyn
 4. Program zajęć logopedycznych dla ucznia z niedosłuchem
  Katarzyna Adamkiewicz. Tarnawa Górna
 5. Parasygmatyzm - zastępowanie głosek dentalizowanych sz, rz, cz, dż głoskami s, z, c, dz. Scenariusz zajęć logopedycznych
  Milena Soboń. Ostrowiec Św.

Materiały szkoleniowe

 1. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 2. Cenne rady dotyczące zaprowadzenia dyscypliny w klasie
  Monika Zarzeka. Tęgoborze
 3. Agresja - przyczyny i sposoby przeciwdziałania
  Agnieszka Rucińska-Cyran. Elbląg
 4. Prawa i obowiązki ucznia w szkole w świetle obowiązujących przepisów
  Andrzej Sioma. Wożuczyn
 5. Prawa i obowiązki dziecka - referat
  Beata Agacińska. Serock

Obserwacja

 1. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 2. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 3. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 4. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania
  Daniela Krupa. Żory
 5. Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków
  Małgorzata Bucior. Zamość

Opis i analiza przypadku

 1. Opis i analiza przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania i z trudnościami w nauce
  Iwona Rogalska. Skarżysko - Kamienna
 2. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy z cechami dysfazji dziecięcej o typie mieszanym
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
 3. Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce
  Agnieszka Tokarz - Zwierz. Kłodzko
 4. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalne
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
 5. Opis i analiza przypadku: Trudności wychowawcze dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
  Ewa Jakubowska. Nowa Sól

Pedagog szkolny

 1. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 2. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 3. Scenariusz na Dzień Życzliwości
  Katarzyna Szkucik - Rewaj. Ligota
 4. Dzień Bez Przemocy - scenariusz zajęć
  Izabela Iwaniuk. Lubsza
 5. Jak czytać opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej? Mini porady dla młodego nauczyciela
  Wioletta Klonowska. Radom

Pedagogizacja rodziców

 1. Zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez młodych ludzi
  Małgorzata Mroczek. Ropczyce
 2. Jakie zagrożenia czyhają na nasze dzieci w sieci?
  Joanna Michalska. Iskrzyczyn
 3. Rozwój emocjonalno - społeczny dziecka 5- 6- letniego - referat
  Monika Laskowska. Zelów
 4. Jak przeprowadzić wywiadówkę? - referat
  Anna Gluza. Górki Wielkie
 5. Jak pomóc dziecku w nauce czytania ?
  Anna Januszko. Zaborowice

Placówki kultury

 1. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz
 2. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 3. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 4. Andrzejki MDK 2008 - scenariusz imprezy
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 5. Obraz siebie w okresie późnej dorosłości
  Kaja Chojnacka, Katarzyna Wanio, Sandra Adamczak. Poznań

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 2. Scenariusz zajęć wychowawczo - edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: "Być przyjacielem"
  Elżbieta Terpińska. Lubień Kujawski
 3. Program zajęć koła plastycznego "Ozdabiamy nasz świat"
  Joanna Kapica, Dorota Jaśkowiak. Kutno
 4. Cykl zajęć dla dzieci w oparciu o bajki cz.1 i cz.2 "Bajki są kluczem do dziecięcej duszy"
  Weronika Panek. Bytom
 5. O stereotypach, uprzedzeniach i braku tolerancji. Scenariusz zajęć warsztatowych
  Jacek Gałan. Człuchów

Plan ewaluacji

 1. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 2. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 3. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Danuta Pesta, Jagienka Olszewska. Bartoszyce
 5. Przykładowy plan ewaluacji
  Jadwiga Smirnow. Gryfino

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
  Marta Barecka. Wrocław
 2. Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Joanna Szczepanik. Mosty
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz sprawozdanie
  Ewa Karbownik. Końskie
 4. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Katarzyna Formella-Mielewczyk. Cewice
 5. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu
  Alicja Bacik. Ostrzeszów

Poezja

 1. Cisza samotności
  Zbyszek Marzuchowski. Turek
 2. Grecja
  Teresa Glubowska. Piotrków Trybunalski
 3. Wszystko ma prawo do życia
  Irena Wunsch. Gruczno
 4. Tacy sami a jednak inni
  Irena Wunsch. Gruczno
 5. Szczęście
  Iwona Sobczyk. Białystok

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Agnieszka Matysiak. Chojnice
 3. Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Monika Leszko. Oława
 4. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 5. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk

Prace dyplomowe

 1. Alternatywne źródła energii
  Małgorzata Adamczuk. Puławy
 2. Anatomia i fizjonomia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Tomasz Szwaj. Lublin
 3. Hospitacja jako źródło informacji o efektach kształcenia
  Magdalena Anglart - Maciejewska. Szczerców
 4. Osobowość nauczyciela i jego cechy
  Natalia Antoń. Brzozów
 5. Wprowadzenie liter Metodą Dobrego Startu w klasie "0"
  Liliana Kubik. Siemirowice

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 3. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki
 4. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa
 5. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie
 2. Projekt oceny opiekuna stażu
  Edyta Banaś. Piekielnik
 3. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego
  Alina Świdurska. Głogów
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
  Beata Gołębiowska. Koszalin
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Joanna Sosnowska. Bartoszyce

Proza

 1. Tekst gwarą poznańską. III nagroda na XXXIII konkursie gwary poznańskiej w DK Jubilat w Poznaniu w 2010 r.
  Sylwia Zagórska. Kaźmierz
 2. Niezwykła podróż.....
  Irena Bielska. Gruczno-Chełmno
 3. Kocham to miejsce i tęsknię za nim
  Irena Wunsch. Gruczno
 4. Smutna rzeczywistość
  Irena Małgorzata Bielska. Gruczno-Chełmno
 5. Artysta
  Małgorzata Domańska. Knurów, woj.Śląskie

Przedszkole

 1. Dzień Chłopca - scenariusz uroczystości
  Stanisława Łazik. Wołów
 2. Scenariusz zajęcia "Zabawy jesienne"
  Anna Orzechowska; Jolanta Ramza. Sosnowiec
 3. Pasowanie na Przedszkolaka - scenariusz 3-latki
  Iwona Mądry. Świdwin
 4. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
  Lucyna Wiśnicka. Pawłowice
 5. Opinia o przebiegu praktyki i ocena praktykanta- przedszkole
  Anna Tomaszewska. Działdowo

Raport z ewaluacji

 1. Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej
  Mirosława Warmowska, Tamara Walczak-Lubińska. Mściszewice
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej - obszar 1.1
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 4. Raport z Ewaluacji wewnętrznej Przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 5. Raport z ewaluacji
  Barbara Niemiec-Szczodrak. Opoczno

Regulaminy

 1. Regulamin pracowni komputerowej
  Krystyna Jęśko. Czarnków
 2. Plan WDN przedszkola
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Małgorzata Zioła. Jagodzin
 4. Regulamin korzystania z Sali Doświadczania Świata
  Edyta Leńczowska, Joanna Łacna. Bochnia
 5. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego
  Agnieszka Dobrzańska - Zasobniak. Przedbórz

Religia, etyka

 1. Rozważania Tajemnic Różańcowych w opowieściach
  Natalia Płatek. Kalisz
 2. Scenariusz katechezy o Aniele Stróżu
  Iwona Pałasz. Jastrzębie-Zdrój
 3. Modlitwa wiernych na Mszę Św. z udziałem dzieci
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze
 4. Scenariusz uroczystości na Dzień Papieski
  Dorota Banik, Maria Podlejska. Myszków
 5. Test sprawdzajacy z Biblii
  ks. Piotr Mendel. Kraśnik

Resocjalizacja

 1. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 3. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 4. Test egzaminacyjny dla wychowanków Zakładu Poprawczego uczestniczących w kursie: kucharz małej gastronomii
  Barbara Zielonka. Nowe nad Wisłą
 5. Frytki, kotlet i surówka - praktyczne wykonanie - konspekt zajęć kulinarnych
  Ryszard Drozd. Nowe

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 3. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina
 4. Samoocena pracy nauczyciela
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 5. Autoanaliza własnej pracy
  Iwona Tarnas. Tuliszków

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Jadwiga Burakiewicz. Jaworzyna Śląska
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2013
  Agnieszka Bieniek. Czerrmin
 3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Agnieszka Wojczys. Pasłęk
 4. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Joanna Galińska. Konin
 5. Samoocena i autorefleksja nauczyciela stażysty
  Marta Turska - Grochocka. Lipno

Szkolnictwo specjalne

 1. Święto pieczonego ziemniaka - scenariusz zajęć integracyjnych
  Agnieszka Adamowicz. Lubin
 2. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowego
  Edward Kubarek. Nowy Sącz
 3. Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
  Jagna Matuszak. Poznań
 4. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z wadą słuchu
  Dagmara Paś. Wieszowa
 5. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym
  Małgorzata Grzywacz, Małgorzata Brygoła. Kock

Szkolnictwo wyższe

 1. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 2. Rozwój Akademii Krakowskiej
  Marlena Marciniak. Konin
 3. Prawo karne - formy przeciwdziałania korupcji
  Anna Gozdur. Drezno
 4. Współczesny wychowawca w kontekście deontologii pedagogicznej
  Małgorzata Bucior. Zamość
 5. Formy i środki kreowania wizerunku przedszkola przez dyrektora placówki i jej pracowników
  Małgorzata Gawlik. Chróścin

Szkoła muzyczna

 1. Fryderyk Chopin - "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel...". Lekcja dla uczniów gimnazjum zorganizowana w PSM I i II st. w Opolu w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora
  Joanna Sławińska - Kurdziel, Dorota Kasprzyk. Opole
 2. Uwagi na temat korygowania aparatu gry na wiolonczeli
  Jacek Tomczak. Szczecin
 3. Program nauczania przedmiotu Rytmika w klasach 1-3 szkoły muzycznej I stopnia
  Krystyna Pelucha. Cieszyn
 4. Program nauczania kształcenie słuchu - klasy I - III cyklu sześcioletniego
  Lilianna Rydlewska - Wąż. Poznań
 5. Spotkania z folklorem muzycznym Śląska Opolskiego - scenariusze (I i II spotkanie)
  Joanna Sławińska - Kurdziel. Opole

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Scenariusz ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej
  Adela Pałyga. Podlesie
 2. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino
 3. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy I
  Anna Mróz. Zakliczyn
 4. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 5. Pasowanie na przedszkolaka - scenariusz uroczystości
  Monika Ciarkowska. Koziebrody

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Test ze znajomości treści lektury "Pinokio"
  Magdalena Bilińska. Katowice
 2. Święto Edukacji na wesoło - scenariusz występu szkolnego kabaretu, cz. I
  Hanna Szałecka. Radzyń Chełmiński
 3. Dzień Edukacji Narodowej - scenariusz uroczystości
  Katarzyna Stankiewicz. Chodów
 4. Dzień Edukacji Narodowej - akademia
  Adela Pałyga. Podlesie
 5. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela - koncert życzeń
  Edyta Wojtaszek. Hołudza

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 3. Mianownictwo i oznaczanie zębów - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 4. Zdanie - pomiar dydaktyczny w klasie VI
  Mirosława Nowakowska. Nowe Miasto Lubawskie
 5. Konspekt zajęć z przedmiotu "Analiza leków" na kierunku Technik Farmaceutyczny: Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza - wyznaczanie wykresu kalibracyjnego
  Danuta Błach. Mielec

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela
  Jolanta Pękala. Pabianice
 2. Test sprawdzający z historii - Polska Piastów
  Marek Dawidziuk. Białystok
 3. Scenariusz imprezy szkolnej: Otrzęsiny klas pierwszych
  Marek Matlok. Zabrze
 4. Scenariusz inscenizaji z okazji obchodów Święta Niepodległości
  Adam Muszyński. Warszawa
 5. Scenariusz "Otrzęsin" klas pierwszych
  Beata Szymańska. Zielona Góra

Szkoła szpitalna

 1. Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości
  Beata Adamska. Poznań
 2. Konkurs "Czy wiesz wszystko o świętach Bożego Narodzenia?"
  Beata Adamska. Poznań
 3. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 4. Plan adaptacji dziecka do warunków szpitalnych
  Izabela Mendyka. Gdynia
 5. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych "Poznajemy Warszawę"
  Joanna Lange. Bydgoszcz

Świetlica

 1. Scenariusz imprezy świetlicowej z okazji "Dnia Chłopaka"
  Anna Żywica. Szczytno
 2. Jesienne dary natury - konspekt zajęć
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn
 3. Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej
  Ewa Lesik. Lubecko
 4. Jesienne liście - scenariusz zajęć świetlicowych
  Agata Kusiak. Polkowice
 5. Gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
  Jolanta Siemoniak. Sosnowiec

Terapia pedagogiczna

 1. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 2. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Agnieszka Kałużna. Inowrocław
 3. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI
  Małgorzata Lorenc. Aleksandrów Kujawski
 4. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice
 5. Ćwiczenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości oraz ćwiczenie pamięci wzrokowej. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  Anna Znaniecka. Malbork

Twórczość dla dzieci

 1. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 2. Zagadki: Owocowo - warzywna zgadywanka
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn
 3. Wierszyki dla chłopczyka i dziewczynki
  Agnieszka Karcz. Kraków
 4. Teksty piosenek o zdrowiu
  Grazyna Makowska. Lisewo
 5. Wiersz "Żaba"
  Barbara Pasiuk. Białystok

Twórczość dzieci

 1. Dzieci wiersze piszą - Jesień, zima
  Uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Lublin
 2. Bajki ortograficzne - nauka przez zabawę
  Edyta Strug. Lublin
 3. Wiersze uczniów klasy II szkoły podstawowej inspirowane zajęciami edukacji wczesnoszkolnej
  Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała
 4. Jak być dobrym kolegą
  Patrycja Kieliszek. Słupsk
 5. Pisanie swobodnych tekstów o tematyce ekologicznej
  Barbara Przytuła. Gdynia

Twórczość młodzieży

 1. Triada - trzy najważniejsze wartości naszych przodków. A jak traktujemy je ja i moi koledzy?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 2. Kartki okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet - lekcja zajęć technicznych
  Karolina Dobosz. Łochów
 3. Mieć czy być?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 4. Scenariusz konkursu poezji śpiewanej
  Marzena Pleskacz-Małka. Kraków
 5. Bez tytułu
  Zuzanna Nitek. Kielce

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda
  Anna Lato. Nagłowice
 2. Czy punktowy system oceniania może być dobry?
  Barbara Galla. Mochy
 3. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach IV - VI
  Ewa Łazarska, Elżbieta Warakomska. Suwałki - Nowinka
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 5. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi
  Izabela Maj, Agnieszka Ignatowska, Halina Płuciennik, Krzysztof Gajderowicz, Andrzej Chmiel, Magdalena Jarecka. Łodź

Wycieczki szkolne

 1. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 2. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 3. Procedury organizowania wycieczek i wyjść
  Andrzej Mielczarek. Pabianice
 4. Szlakiem miejsc pamięci narodowej do Warszawy - program wycieczki
  Żaneta Sołtys, Marzena Ekwińska. Starzyno
 5. Program własny szkolnego koła krajoznawczo - turystycznego "Pędziwiatry"
  Małgorzata Pabisiak. Szałsza

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 3. Kwestionariusz wywiadu z uczniem
  Mateusz Moś. Kraszewice
 4. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Dorota Zawadzka. Miłakowo
 5. Wykorzystanie genogramu w pracy pedagoga
  Natalia Ulaniecka. Poznań

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie
  Zofia Serwińska. Brzostek
 3. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 4. Choroby układu krążenia i krwi - choroby hematologiczne
  Przemysław Kujda. Siedlce
 5. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2014 Bartosz Musznicki, Elżbieta Musznicka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | XHTML | CSS |
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.