X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 2. Postawy młodzieży pełnosprawnej wobec niepełnosprawnych intelektualnie rówieśników w szkole publicznej
  Dorota Kołodzińska. Zgorzelec
 3. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 4. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów
 5. Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli kształcenia zintegrowanego - analiza danych z przeprowadzonych badań
  Agnieszka Komorniczak. Małaszewicze

Ankiety

 1. Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec przedszkola
  Małgorzata Zawadka. Toruń
 2. Ewaluacja programu wychowawczego - ankiety
  R. Joncel, B. Szkudlarek, S. Machnowska. Skórka
 3. Ankiety ewaluacyjne szkolnego programu profilaktyki
  Magdalena Stoszek. Rudniki
 4. Metody pracy stosowane na zajęciach - ankieta dla nauczycieli
  Emilia Nowak. Dziepółć
 5. Pobyt dziecka w świetlicy szkolnej - wyniki ankiety
  Małgorzata Borowik. Piła

Artykuły

 1. Arkusz analizy własnej pracy
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 2. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 3. Doskonalenie zawodowe warsztatu pracy
  Natalia Antoń. Brzozów
 4. Kompetencje współczesnego nauczyciela
  Stanisława Malczuk. Terespol
 5. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze
  Katarzyna Barabasz. Raków

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź
 2. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
  Wieslawa Gajo. Mrągowo
 3. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego (skróty myślowe)
  Renata Pięta. Skawina
 4. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego przed komisją
  Grażyna Kurek. Łowicz
 5. Autoprezentacja dorobku zawodowego - awans na mianowanego
  Tomasz Czarczyński. Zamość

Biblioteka

 1. Wiem, jak powstaje książka. Scenariusz zajęć w bibliotece z dziećmi 6 - letnimi
  Joanna Łaska. Iwanowice
 2. Zabawa w rozwoju dziecka - zestawienie bibliograficzne, wybór za lata 2006-2011
  Justyna Jurasz. Grodków
 3. Scenariusz wycieczki do biblioteki
  Joanna Kwaśniewska, Urszula Gaik. Żory
 4. Lekcja biblioteczna dla klasy I
  Józefa Wiśniowska. Goszczyna
 5. Autoportret ze skazą. Akceptacja siebie - co to znaczy? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w szkole ponadgimnazjalnej
  Marzena Karzarnowicz. Gdańsk

Diagnoza

 1. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 2. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 3. Opis diagnozy 6-latków
  Renata Pięta. Skawina
 4. Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków
  Monika Curyło - Drabek. Tarnowiec
 5. Stosowanie przez nauczycieli nowoczesnych metod i środków audiowizualnych - raport z badania ankietowego
  Marta Targońska, Katarzyna Grodzka. Rutki

Ferie letnie, zimowe

 1. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 2. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza
 3. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów
 4. Podróż dookoła świata
  Agata Szadziewska. Olsztyn
 5. Program zimowiska szkolnego
  Małgorzata Wasielewska. Świecie

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Gazetka październik
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec
 2. Program pracy z uczniem zdolnym
  Maria Błaszak. Sieraków
 3. Warszawa da się lubić …. - sprawozdanie z wycieczki
  Łukasz Sikora. Wieruszów
 4. Kącik rodzica - artykuł do przedszkolnej gazetki
  Jolanta Zajczyk. Białystok
 5. Gazetka w języku angielskim
  Hassan Hayeshi. Biała Podlaska

Gimnastyka korekcyjna

 1. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 2. Tematyka zajęć gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III
  Łukasz Jasiński. Sarnowo
 3. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 4. Style pływackie - pod kątem ich wykorzystania w korekcji wad postawy
  Małgorzata Kopczyńska. Mały Rudnik
 5. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej: Ćwiczenia rozciągające mięśnie przywodzące uda oraz wzmacniające mięśnie pośladków i mięśnie kończyn dolnych. Klasy I-III
  Agnieszka Dobrzańska Zasobniak. Przedbórz

Gimnazjum

 1. Metody aktywizujące w nauczaniu
  Andrzej Pietrasz. Zamość
 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie III gimnazjum
  Mirosława Iłowska. Malbork
 3. Scenariusz zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów klas III gimnazjum
  Magdalena Niedźwiecka. Krzyż Wlkp
 4. Opinia o uczniu do sądu - wzór
  Natalia Woźnica. Radomyśl nad Sanem
 5. Propozycje konkurencji na imprezy rekreacyjno - sportowe
  Katarzyna Mikołajczuk. Zalesie

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Grupa bawi się i pracuje
  Katarzyna Janicka. Bytom
 3. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 4. Podróż dookoła świata - zabawy integracyjne z mamami. Scenariusz zajęć
  Sylwia Jańczak. Chorzów
 5. Autorski program nauczania do historii
  Aneta Żurawska-Rusek. Chojna

Internat

 1. Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie
  Mirosław Praszel. Opole
 2. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz
 3. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 4. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka
 5. Program pracy z uczniem słabym w internacie
  Katarzyna Tadejko. Ełk

Języki obce

 1. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 2. Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej
  Joanna Fejstrowicz. Sianów
 3. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach IV - VI
  Elżbieta Książkiewicz - Mroczka. Łysa Góra
 4. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach I - III
  Elżbieta Książkiewicz - Mroczka. Łysa Góra
 5. Sprawozdanie z realizacji materiału nauczania za I półrocze z języka angielskiego w roku szkolnym 2008/2009
  Elżbieta Książkiewicz - Mroczka. Łysa Góra

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Kontrakt między stażystą a opiekunem stażu
  Ewelina Gabryszewska. Kozienice
 2. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
  Mirosława Iłowska. Malbork
 3. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
  Joanna Duszczak. Śrem
 4. Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
  Aleksandra Lewandowska. Krzymów
 5. Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu
  Mieczysława Ożóg. Skawina

Logopedia

 1. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 2. Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego
  Marta Matuszczyk. Zabrze
 3. Terapia logopedyczna drogą do kontaktu ze światem
  Alicja Rochowiak. Inowrocław
 4. Rozwój i kierowanie mową dziecka
  Magdalena Evangelou. Police
 5. Wady wymowy- rodzaje, przyczyny, skutki i zapobieganie - referat
  Lilla Kraszewska.

Materiały szkoleniowe

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
  Beata Dziemian. Raciąż
 2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli
  Monika Biesiada. Wałcz
 3. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 4. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczania zintegrowanego
  Marianna Truszkowska. Trzcianna
 5. Metoda Carla Orffa
  Justyna Czykwin - Strękowska. Białystok

Obserwacja

 1. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 2. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 3. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 4. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich
  Grażyna Ficoń. Ligota Książęca
 5. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania
  Daniela Krupa. Żory

Opis i analiza przypadku

 1. Opis i analiza współpracy z instytucjami
  Lidia Głowik. Chociwel
 2. Opis i analiza przypadku: Rozwiązanie problemu trudności szkolnych i wychowawczych ucznia z zespołem Aspergera
  Katarzyna Brzezińska. Włocławek
 3. Opis i analiza przypadku: Trudności wychowawcze dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
  Ewa Jakubowska. Nowa Sól
 4. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalne
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
 5. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy z cechami dysfazji dziecięcej o typie mieszanym
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk

Pedagog szkolny

 1. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 2. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze
  Marzena Szymańska. Bralin
 3. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego
  Marzena Szymańska. Bralin
 4. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 5. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły
  Aleksandra Kubala. Piekary Śląskie

Pedagogizacja rodziców

 1. Narkotyki - mity i rzeczywistość. Charakterystyka zjawiska narkomanii
  Magdalena Wolańska. Starachowice
 2. Rozwój emocjonalno - społeczny dziecka 5- 6- letniego - referat
  Monika Laskowska. Zelów
 3. Eurosieroctwo w Polsce jako problem rodziny
  Marta Janowska. Płoty
 4. Rola ojca w życiu rodziny - referat na zebranie rodziców
  Marianna Truszkowska. Trzcianna
 5. Trudności wychowawcze występujące w wieku przedszkolnym - prelekcja dla rodziców
  Marlena Ściślak. Bytom

Placówki kultury

 1. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz
 2. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 3. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 4. Wychowanie przez sztukę tańca
  Justyna Popławska. Toruń
 5. Inicjacja w świat gier komputerowych
  Ewa Rosińska. Międzyborów

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 5-latków
  Iwona Sęk. Dąbrowa G.
 2. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 3. Przemoc w rodzinie oraz możliwości niesienia pomocy
  Anna Kita. Warszawa
 4. Czynniki determinujące zachowania empatyczne u młodych adolescentów
  Anna Dudzińska. Gronowo Górne
 5. Cechy dobrego opiekuna, wychowawcy w świetle poglądów Janusza Korczaka i innych pedagogów
  Katarzyna Augustowska. Warszawa

Plan ewaluacji

 1. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 2. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 3. Przykładowy plan ewaluacji
  Jadwiga Smirnow. Gryfino
 4. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce
 5. Projekt ewaluacji w Miejskim Przedszkolu - Dzieci są aktywne
  Justyna Kubas-Klemczak. Zgierz

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
  Małgorzata Mlak. Lęńcze
 2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
  Marcelina Wysokińska. Śmigiel
 3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Katarzyna Formella-Mielewczyk. Cewice
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Magdalena Pikiel. Słomniki
 5. Plan rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
  Marta Turska - Grochocka. Lipno

Poezja

 1. Huragan
  Elżbieta Cieniak. Warszawa
 2. Bezkres siostrzany
  Elżbieta Gadomska. Przechody
 3. Wiersz dla mamusi
  Joanna Ligenza. Dąbrowa Górnicza
 4. Słowa
  Alina Zagon. Bielsk Podlaski
 5. Rozbłysk zaćmionej orbity
  Józef Tomoń. Golcowa

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk
 3. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 4. Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Monika Leszko. Oława
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
  Emilia Kanthak-Karolak. Złotów

Prace dyplomowe

 1. Anatomia i fizjonomia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Tomasz Szwaj. Lublin
 2. Alternatywne źródła energii
  Małgorzata Adamczuk. Puławy
 3. Stan wymowy dzieci siedmioletnich w szkole podstawowej
  Iwona Stanek. Chojnice
 4. Psychospołeczny rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim
  Alicja Witkowska-Kozak. Krzyżownica
 5. Osobowość nauczyciela i jego cechy
  Natalia Antoń. Brzozów

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 3. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki
 4. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa
 5. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie
 2. Projekt oceny nauczyciela kontraktowego
  Wioleta Lenkiewicz. Pisz
 3. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  Ewa Karpowicz. Łomazy
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
  Beata Gołębiowska. Koszalin
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Agnieszka Nieckarz. Cewków

Proza

 1. Tekst gwarą poznańską. III nagroda na XXXIII konkursie gwary poznańskiej w DK Jubilat w Poznaniu w 2010 r.
  Sylwia Zagórska. Kaźmierz
 2. Mostek
  Irena Wunsch. Gruczno
 3. Magiczne miejsce Wrocławia - opowiadanie
  Natalia Skorupa. Wrocław
 4. Migdałkowa Ania
  Agata Słowiak. Makowice
 5. Kocham to miejsce i tęsknię za nim
  Irena Wunsch. Gruczno

Przedszkole

 1. Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I
  Ewelina Makowczyńska. Łódź
 2. Nasze wakacyjne plany - scenariusz zajęć w przedszkolu
  Joanna Tusińska. Radom
 3. Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 4. Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk. 2011/2012
  Katarzyna Żądło. Rokiciny Podh.
 5. Nadchodzą wakacje - wierszyki i zagadki
  Barbara Szelągowska. Brwinów

Raport z ewaluacji

 1. Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V
  Alicja Szczepańska. Pawłowiczki
 2. Ocena efektywności programów wychowawczego i profilaktycznego obowiązującego w danej placówce oświatowej
  Aneta Żukowska. Łódź
 3. Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej
  Mirosława Warmowska, Tamara Walczak-Lubińska. Mściszewice
 4. Raport z ewaluacji: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej
  Barbara Niemiec-Szczodrak. Opoczno
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej: Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianów
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża

Regulaminy

 1. Plan WDN przedszkola
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Małgorzata Zioła. Jagodzin
 3. Regulamn akcji charytatywnej "Pomóż i TY"
  Jolanta Lewandowska. Wojszyce
 4. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego
  Agnieszka Dobrzańska - Zasobniak. Przedbórz
 5. Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
  Magdalena Matyja. Koziegłowy

Religia, etyka

 1. Modlitwa wiernych na Mszę Św. z udziałem dzieci
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze
 2. Wiersze na prymicje
  Weronika Adamek. Tarnowskie Góry
 3. Modlitwy Powszechne na zakończenie roku szkolnego, rekolekcje i I Komunię Św.
  Małgorzata Dembińska Staszak. Szamarzewo
 4. Scenariusz powitania księdza biskupa w przedszkolu
  Krzysztof Polanecki. Gliwice
 5. Montaż słowno - muzyczny przygotowany z okazji uroczystości 50 - lecia kapłaństwa proboszcza parafii Wożuczyn
  Alina Kramarczuk, ks. Paweł Kruk, Andrzej Sioma. Wożuczyn

Resocjalizacja

 1. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 3. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 4. Morsik w wodzie - aktywne formy spędzania czasu wolnego
  Salamon Krzysztof, Małgorzata Balbusa. Gdańsk
 5. Inkulturacja jako składowa procesu socjalizacji
  Tomasz Prywer. Żnin

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 3. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina
 4. Samoocena pracy nauczyciela
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 5. Karta samooceny - nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Agnieszka Pich. Warszawa

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Iwona Dobrzyńska. Nowe Gulczewo
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  Aneta Pawelec. Radomsko
 3. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela kontraktowego na awans na nauczyciela mianowanego
  Monika Piaskowska. Sieradz
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
  Małgorzata Skrzypczak. Klucze
 5. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty
  Katarzyna Garbowska. Opole

Szkolnictwo specjalne

 1. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
  Katarzyna Kurek. Klecza Dolna
 2. Ocena przydatności i skuteczności realizowanych zajęć kółka teatralnego w odniesieniu do założonych celów - I półrocze
  Teresa Duławska, Joanna Hładkiewicz. Hrubieszów
 3. Sprawozdanie z prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  Nadolna Magdalena. Rosocha
 4. Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
  Katarzyna Kurek. Klecza Dolna
 5. Nauczyciel wspomagający w procesie edukacyjno - wychowawczym dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce
  Aleksandra Pietkiewicz. Prabuty

Szkolnictwo wyższe

 1. Współczesny wychowawca w kontekście deontologii pedagogicznej
  Małgorzata Bucior. Zamość
 2. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 3. Prawo karne - formy przeciwdziałania korupcji
  Anna Gozdur. Drezno
 4. Bezczynność, przewlekłość postępowania administracyjnego
  Anna Gozdur. Drezno
 5. Kształtowanie środowiska wychowawczego klasy szkolnej
  Małgorzata Bucior. Zamość

Szkoła muzyczna

 1. Nauka czytania a vista na fortepianie
  Irena Boruszczak. Słupsk
 2. Program nauczania kształcenie słuchu - klasy I - III cyklu sześcioletniego
  Lilianna Rydlewska - Wąż. Poznań
 3. Uwagi na temat korygowania aparatu gry na wiolonczeli
  Jacek Tomczak. Szczecin
 4. Fryderyk Chopin - "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel...". Lekcja dla uczniów gimnazjum zorganizowana w PSM I i II st. w Opolu w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora
  Joanna Sławińska - Kurdziel, Dorota Kasprzyk. Opole
 5. Program nauczania chóru w szkole muzycznej pierwszego stopnia
  Marzena Dobrowolska- Musialik. Bytom

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Jerzy Kukuczka na szczytach świata - scenariusz zajęć
  Ewa Gałczyńska. Otwock
 2. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 3. Gry i zabawy integracyjne dla dzieci
  Renata Górna. Poznań
 4. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino
 5. Opinia o uczniu - przykład
  Anna Zawada. Zamość

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Podziękowanie dla nauczycieli od rodziców dzieci kończących szkołę podstawową
  Marzena Szymańska. Bralin
 2. Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  Anna Popiel. Kapałów
 3. Samorząd Uczniowski - sprawozdania z działalności
  Monika Witkowska. Płońsk
 4. Zestaw dyktand ortograficznych dla klasy IV
  Monika Wawrzyniak. Ostrów Wielkopolski
 5. Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący drugi etap ksztłacenia
  Beata Olszewska. Pisz

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Elektroterapia
  Joanna Wiktorowicz-Pędich. Otwock
 3. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 4. Gmina Strawczyn
  Ewa Machnicka. Kielce
 5. Mianownictwo i oznaczanie zębów - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych - scenariusz zajęć
  Agnieszka Pakosz. Opole
 2. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym
  Agniszka Wysocka. Szczecinek
 3. Sprawozdanie z działań wychowawczych
  Aleksandra Fras. Dobryszyce
 4. Przegląd gatunków jadalnych owoców leśnych
  Ewa Bernard. Tułowice
 5. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
  Agnieszka Niemczyk. Trzebinia

Szkoła szpitalna

 1. Terapeutyczna rola szkoły szpitalnej
  Marta Adamska - Ptaszek. Warszawa
 2. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 3. Sprawozdanie z lekcji koleżeńskiej z języka polskiego w klasie czwartej: Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżnisz głoski od litery
  Beata Adamska. Poznań
 4. Scenariusz inscenizacji wielkanocnej
  Beata Adamska. Poznań
 5. Konspekt pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "I ty możesz zostać św. Mikołajem"
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski

Świetlica

 1. Gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
  Jolanta Siemoniak. Sosnowiec
 2. Sprawozdanie z pracy świetlicy
  Izabela Rybka. Złoczew
 3. Metody pracy w świetlicy szkolnej
  Aleksandra Janus-Holka. Ruda Śląska
 4. Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej
  Ewa Lesik. Lubecko
 5. Zajęcia pozalekcyjne - cele, klasyfikacje i zasady funkcjonowania
  Magdalena Wrucha. Bielsko-Biała

Terapia pedagogiczna

 1. Opis i analiza programu zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla kl. I
  Lidia Głowik. Chociwel
 2. Ocena postępów dziecka po 6 - miesięcznej pracy korekcyjno - kompensacyjnej
  Justyna Hajdas. Pcim
 3. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 4. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Agnieszka Kałużna. Inowrocław
 5. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice

Twórczość dla dzieci

 1. Zagadki: Owocowo - warzywna zgadywanka
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn
 2. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 3. Prośba żaby - wiersz inscenizacja dla dzieci
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 4. Wiersz "Żaba"
  Barbara Pasiuk. Białystok
 5. Teksty piosenek o zdrowiu
  Grazyna Makowska. Lisewo

Twórczość dzieci

 1. Opowiadania uczniów klas trzecich szkoły podstawowej
  Teresa Urzędowska. Biecz
 2. Scenariusz przedstawienia "O smoku, który nie porywał dziewcząt"
  Anna Bartkowiak. Gniezno
 3. Dzieci wiersze piszą - Jesień, zima
  Uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Lublin
 4. "Pippi idzie do cyrku" - scenka wystawiona podczas konkursu czytelniczego o Astrid Lindgren
  Tosia Bartkowiak, Mikołaj Nowicki, Noemi Gadzińska, Weronika Dzieńkowska, Michał Szymaniec, Karolina Kasprowiak. Gniezno
 5. Wiersze uczniów klasy II szkoły podstawowej inspirowane zajęciami edukacji wczesnoszkolnej
  Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała

Twórczość młodzieży

 1. Triada - trzy najważniejsze wartości naszych przodków. A jak traktujemy je ja i moi koledzy?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 2. Mój ukochany syn - Władysław Podkowiński
  Sabina Kamińska. Czerwionka
 3. Mieć czy być?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 4. Twórczość plastyczna - innowacja programowa
  Magdalena Banduła-Janowicz. Nowa Góra
 5. Mój świat
  Zuzanna Nitek. Kielce

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Czy punktowy system oceniania może być dobry?
  Barbara Galla. Mochy
 2. Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 3. Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda
  Anna Lato. Nagłowice
 4. Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV - VI
  Zofia Wójcik. Siedliska - Bogusz
 5. Wewnątrzszkolny System Oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino

Wycieczki szkolne

 1. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 2. Wycieczki szkolne
  Agnieszka Stradomska-Michalska. Jędrzejów
 3. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 4. Procedura organizacji spacerów i wycieczek w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 5. Szlakiem miejsc pamięci narodowej do Warszawy - program wycieczki
  Żaneta Sołtys, Marzena Ekwińska. Starzyno

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Dorota Zawadzka. Miłakowo
 3. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 4. Wykorzystanie genogramu w pracy pedagoga
  Natalia Ulaniecka. Poznań
 5. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka niesłyszącego
  Karolina Jędrzychowska. Wschowa

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 3. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź
 4. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie
  Zofia Serwińska. Brzostek
 5. Choroby układu krążenia i krwi - choroby hematologiczne
  Przemysław Kujda. Siedlce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2015 Bartosz Musznicki, Elżbieta Musznicka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | XHTML | CSS |
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.