X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 2. Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia
  Elżbieta Książkiewicz-Mroczka. Łysa Góra
 3. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów
 4. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 5. Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia w klasie VI
  Elżbieta Książkiewicz-Mroczka. Łysa Góra

Ankiety

 1. Ankieta dotycząca zjawiska agresji wśród młodzieży gimnazjalnej
  Tomasz Grzyb. Kielce
 2. Ankiety ewaluacyjne szkolnego programu profilaktyki
  Magdalena Stoszek. Rudniki
 3. Metody pracy stosowane na zajęciach - ankieta dla nauczycieli
  Emilia Nowak. Dziepółć
 4. Zajęcia pozalekcyjne - ankieta dla ucznia i rodziców
  Janina Kamińska. Siedlisko
 5. Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec przedszkola
  Małgorzata Zawadka. Toruń

Artykuły

 1. Arkusz analizy własnej pracy
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 2. Doskonalenie zawodowe warsztatu pracy
  Natalia Antoń. Brzozów
 3. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 4. Czynniki warunkujące rozwój człowieka
  Kinga Musialska. Kraków
 5. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież i nastolatków po zajęciach szkolnych
  Dariusz Trybuła. Wiadrów

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Teczka nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2012 do 31.05.2015 r.
  Edyta Tarczyńska. Kozienice
 2. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
  Wieslawa Gajo. Mrągowo
 3. Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu
  Justyna Chazan. Dąbrowica Duża
 4. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego
  Wiesława Żandarska. Zgorzelec
 5. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź

Biblioteka

 1. Scenariusz wycieczki do biblioteki
  Joanna Kwaśniewska, Urszula Gaik. Żory
 2. Wiem, jak powstaje książka. Scenariusz zajęć w bibliotece z dziećmi 6 - letnimi
  Joanna Łaska. Iwanowice
 3. Poznajemy legendę o bazyliszku
  Anna Stasińska. Węgorzewo
 4. Spotkania autorskie w bibliotece
  Krystyna Orluk. Biała Podlaska
 5. Współpraca nauczyciela bibliotekarza z innymi nauczycielami w szkole
  Katarzyna Kalita. Chełm

Diagnoza

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 2. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 3. Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków
  Monika Curyło - Drabek. Tarnowiec
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej uczniów Szkoły Podstawowej
  Aleksandra Nocoń, Agata Kik wraz z zespołem. Zabrze
 5. Opis diagnozy 6-latków
  Renata Pięta. Skawina

Dobre praktyki

 1. "Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki". Opinia dla rady pedagogicznej
  Mariola Ligocka. Bielsko-Biała
 2. Jak pomóc dzieciom słabowidzącym na lekcjach matematyki?
  Kinga Haremza. Luboń
 3. Dobre praktyki - Klub przyrodniczy "Przyjaciele zwierząt"
  Klaudia Trestka, Katarzyna Gwóźdź, Natalia Czogała. Kuźnia Raciborska
 4. W europejskim świecie bajek i baśni - Program projektu "Dobre praktyki"
  Klaudia Trestka, Katarzyna Blonka. Kuźnia Raciborska
 5. Sprawozdanie z realizacji programu "Mamo, tato, wolę wodę"
  Elżbieta Tyrała. Częstochowa

Ferie letnie, zimowe

 1. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 2. Historia mojego kamienia - zajęcia w grupie kolonijnej
  Justyna Mokwa. Zblewo
 3. Super bohaterowie - wprowadzenie do tematyki półkolonii
  Barbara Topczyńska. Gdańsk
 4. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza
 5. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Gazetka Przedszkolna "Motylki". Styczeń
  Izabela Lawrenc. Kielce
 2. Prawa i obowiązki ucznia
  Monika Wawrzyńska. Biała
 3. Warszawa da się lubić …. - sprawozdanie z wycieczki
  Łukasz Sikora. Wieruszów
 4. Gazetka w języku angielskim
  Hassan Hayeshi. Biała Podlaska
 5. Artykuły z gazetki szkolnej "Gimzetki"
  Iwona Kłysz. Korzeniew

Gimnastyka korekcyjna

 1. Tematyka zajęć gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III
  Łukasz Jasiński. Sarnowo
 2. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 3. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 4. Korygowanie wady postawy - plecy wklęsłe. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 5. Style pływackie - pod kątem ich wykorzystania w korekcji wad postawy
  Małgorzata Kopczyńska. Mały Rudnik

Gimnazjum

 1. Metody aktywizujące w nauczaniu
  Andrzej Pietrasz. Zamość
 2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie III gimnazjum
  Mirosława Iłowska. Malbork
 3. Uzasadnienie oceny niedostatecznej
  Mariola Kamińska. Chełm
 4. Sprawozdanie z pracy dydaktycznej
  Anna Banaszek. Przybysławice
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Ewa Baraniuk. Kędzierzyn - Koźle

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 3. Familiada - scenariusz imprezy z okazji Dnia Seniora
  Aneta Trzmielak. Łódź
 4. Uczenie się seniorów - scenariusz zajęć dla seniorów
  Kaja Chojnacka. Poznań
 5. Wesołe zabawy z muzyką. Scenariusz zajęć
  Milena Soboń. Ostrowiec Św.

Internat

 1. Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie
  Mirosław Praszel. Opole
 2. Program pracy z uczniem słabym w internacie
  Katarzyna Tadejko. Ełk
 3. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 4. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz
 5. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka

Języki obce

 1. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach IV - VI
  Elżbieta Książkiewicz - Mroczka. Łysa Góra
 2. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z języka angielskiego w klasach I - III
  Elżbieta Książkiewicz - Mroczka. Łysa Góra
 3. Sprawozdanie z realizacji materiału nauczania za I półrocze z języka angielskiego w roku szkolnym 2008/2009
  Elżbieta Książkiewicz - Mroczka. Łysa Góra
 4. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 5. Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych w szkole podstawowej
  Joanna Fejstrowicz. Sianów

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
  Mirosława Iłowska. Malbork
 2. Kontrakt z opiekunem stażu
  Joanna Bogucka. Janowiec Wielkopolski
 3. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
  Joanna Duszczak. Śrem
 4. Kontrakt z opiekunem stażu - awans na mianowanego
  Ewa Przyborska. Koszalin
 5. Kontrakt zawarty między opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Angelika Skrzypek. Siemianowice Śląskie

Logopedia

 1. Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego
  Marta Matuszczyk. Zabrze
 2. Sprawozdanie z zajęć logopedy i zajęć korekcyjno kompensacyjnych
  Joanna Paprocka. Szprotawa
 3. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 4. Opinia logopedyczna
  Katarzyna Kureń. Międzychód
 5. Analiza i synteza słuchowa jako podstawa procesu czytania i pisania
  Aneta Kulik. Gdańsk

Materiały szkoleniowe

 1. Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli
  Monika Biesiada. Wałcz
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
  Beata Dziemian. Raciąż
 3. Sprawozdanie z pracy zespołu nauczania zintegrowanego
  Marianna Truszkowska. Trzcianna
 4. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 5. Metoda Carla Orffa
  Justyna Czykwin - Strękowska. Białystok

Obserwacja

 1. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 2. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 3. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich
  Grażyna Ficoń. Ligota Książęca
 4. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 5. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania
  Daniela Krupa. Żory

Opinia o uczniu

 1. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym - szkoła ponadgimnazjalna
  Agniszka Wysocka. Szczecinek
 2. Opinia o uczniu - przykład
  Anna Zawada. Zamość
 3. Opinia o uczniu do sądu - wzór
  Natalia Woźnica. Radomyśl nad Sanem
 4. Opinia o uczniu - nauczanie indywidualne
  Agnieszka Marszalik. Pcim
 5. Opinia wychowawcy o uczniu
  Łukasz Żurawski. Radoryż Smolany

Opis i analiza przypadku

 1. Przypadek wychowawczy
  Katarzyna Gągol. Słupsk
 2. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych. Absencja ucznia na zajęciach szkolnych, lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego oraz regulaminu szkoły
  Renata Karwowska. Szczecin
 3. Analiza przypadku
  Anna Sendziuk. Police
 4. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego uczennicy klasy trzeciej gimnazjum
  Justyna Bendryn-Nagórko. Braniewo
 5. Opis i analiza współpracy z instytucjami
  Lidia Głowik. Chociwel

Pedagog szkolny

 1. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze
  Marzena Szymańska. Bralin
 2. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego
  Marzena Szymańska. Bralin
 3. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 4. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 5. Umowa przyjacielska między uczniami a wychowawcą
  Emilia Marszałek. Tomaszów Mazowiecki

Pedagogizacja rodziców

 1. Scenariusz spotkania z rodzicami. Spotkanie o charakterze organizacyjno - informacyjnym z pracą warsztatową
  Patrycja Rzepka, Iwona Reczuch. Jawor
 2. Rozwój emocjonalno - społeczny dziecka 5- 6- letniego - referat
  Monika Laskowska. Zelów
 3. Rozwijanie zainteresowań
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 4. Trudności wychowawcze występujące w wieku przedszkolnym - prelekcja dla rodziców
  Marlena Ściślak. Bytom
 5. Scenariusz zebrania z rodzicami
  Monika Jarzembowska. Szprotawa

Placówki kultury

 1. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 2. Wychowanie przez sztukę tańca
  Justyna Popławska. Toruń
 3. Obraz siebie w okresie późnej dorosłości
  Kaja Chojnacka, Katarzyna Wanio, Sandra Adamczak. Poznań
 4. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 5. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 5-latków
  Iwona Sęk. Dąbrowa G.
 2. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 3. Cechy dobrego opiekuna, wychowawcy w świetle poglądów Janusza Korczaka i innych pedagogów
  Katarzyna Augustowska. Warszawa
 4. Stop cyberprzemocy. Scenariusz zajęć warsztatowych
  Jacek Gałan. Człuchów
 5. Cykl zajęć dla dzieci w oparciu o bajki cz.1 i cz.2 "Bajki są kluczem do dziecięcej duszy"
  Weronika Panek. Bytom

Plan ewaluacji

 1. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 2. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce
 3. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 4. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
  Violetta Gebacka. Rumia
 5. Ewaluacja - wymaganie 9 - ankieta dla rodziców
  Agnieszka Misiewicz. Pniewy

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  Grażyna korneszczuk. Radzyń Podlaski
 2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
  Anna Górska. Wrocław
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
  Małgorzata Szczepańska. Podgórzyn
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
  Katarzyna Okarska. Staszów
 5. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
  Jagienka Szeleszkiewicz. Gorzów Wielkopolski

Poezja

 1. Jesień
  Irena Wunsch. Gruczno
 2. Grecja
  Teresa Glubowska. Piotrków Trybunalski
 3. Deszcz
  Alina Służewska. Sułkowice
 4. Nie znam kodu...
  Irena Wunsch. Gruczno
 5. Czechy
  Teresa Glubowska. Piotrków Trybunalski

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk
 3. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 4. Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Monika Leszko. Oława
 5. Awans zawodowy nauczycieli - fazy i wymagania
  Agnieszka Ziembicka. Płock

Prace dyplomowe

 1. Osobowość nauczyciela i jego cechy
  Natalia Antoń. Brzozów
 2. Anatomia i fizjonomia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Tomasz Szwaj. Lublin
 3. Hospitacja jako źródło informacji o efektach kształcenia
  Magdalena Anglart - Maciejewska. Szczerców
 4. Analiza przypadku dziecka dyslektycznego
  Magdalena Wrzosek. Tczew
 5. Społeczny obraz rozwoju małych dzieci - praca licencjacka
  Alicja Kowalska. Warszawa

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 3. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa
 4. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask
 5. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny dorobku nauczyciela kontraktowego
  Ewelina Sawicka-Petynia. Radymno
 2. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  Ewa Karpowicz. Łomazy
 3. Projekt oceny na mianowanego
  Grzegorz Romotowski. Olecko
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Maria Balbus. Rawicz
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie

Proza

 1. Proces czy sen? - sztandarowy dramat naukowy
  Jarosław Roman. Mogilno k. Nowego Sącza
 2. Tekst gwarą poznańską. III nagroda na XXXIII konkursie gwary poznańskiej w DK Jubilat w Poznaniu w 2010 r.
  Sylwia Zagórska. Kaźmierz
 3. Helka i królik Alojz
  Barbara Grzenik-Trzop. Rybnik
 4. Działy bioliteratury - część pierwsza
  Jarosław Roman. Mogilno
 5. Miniatura 6
  Alina Zagon. Bielsk Podlaski

Przedszkole

 1. Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 2. Roczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I
  Ewelina Makowczyńska. Łódź
 3. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie dzieci 5,6-letnich
  Anna Sumionka. Karsin
 4. Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk. 2011/2012
  Katarzyna Żądło. Rokiciny Podh.
 5. Nasze wakacyjne plany - scenariusz zajęć w przedszkolu
  Joanna Tusińska. Radom

Raport z ewaluacji

 1. Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V
  Alicja Szczepańska. Pawłowiczki
 2. Ocena efektywności programów wychowawczego i profilaktycznego obowiązującego w danej placówce oświatowej
  Aneta Żukowska. Łódź
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej: Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianów
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża
 5. Realizacja wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - raport z badania ewaluacji wewnętrznej
  Anna Renkiel. Gorzkowice

Recenzje artykułów

 1. Baśnie uczą życiowych ról - recenzja
  Beata Piper - Siwiec. Zabrze
 2. Recenzja artykułu "Twoje niepowodzenia mnie interesują"
  Natalia Paraszczyn. Rawicz
 3. Recenzja artykułu "Gry i zabawy dydaktyczne jako istotny element prawidłowego rozwoju dziecka"
  Renata Pięta. Skawina
 4. Współczesna książka dla dzieci
  Dorota Kaźmierczak. Poznań
 5. Uczeń zdolny jako problem wychowawczy - recenzja artykułu Wiesławy Limont
  Anna Maria Suchcicka. Białystok

Recenzje filmów

 1. Recenzja filmu "Jak zostać królem" z punktu widzenia logopedy
  Beata Wiśniewska. Bogoria
 2. Opowieści o życiu Pana Jezusa. Recenzja
  s. M. Damiana - Kornelia Szmidt. Kędzierzyn - Koźle

Recenzje książek

 1. Recenzja naukowa, opisowo-krytyczna: Józef Górniewicz "Teoria wychowania (wybrane problemy)"
  Anna Kettner. Aleksandrów Kujawski
 2. "Inteligencja emocjonalna" Daniela Golemana. Recenzja książki
  Beata Adamska. Poznań
 3. "Bajki terapeutyczne dla dzieci" Marii Molickiej - recenzja książki
  Anna Wróblewska. Kwieciszewo
 4. Recenzja książki Barbary Sawy pt. "Jezeli dziecko źle czyta i pisze" WSiP,Warszawa 1980r.
  Adriana Krynicka. Kielce
 5. Recenzja książki: Temple Grandin, Margaret M. Scariano "Byłam dzieckiem autystycznym"
  Ilona Dudzik. Krosno

Recenzje podręczników

 1. Recenzja podręcznika "Direkt neu"
  Monika Zaremba-Łepkowska. Ciechanów
 2. Recenzja podręcznika "Straightforward"
  Elżbieta Gaweł. Morąg
 3. Recenzja książki pt. "Język angielski. Egzamin gimnazjalny. Companion."
  Celina Wawrzyńska. Tomaszów Lubelski
 4. Recenzja serii podręczników "Starland"
  Agnieszka Chomicz - Tryba. Pogórska Wola

Regulaminy

 1. Regulamn akcji charytatywnej "Pomóż i TY"
  Jolanta Lewandowska. Wojszyce
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Małgorzata Zioła. Jagodzin
 3. Regulamin dyżurów nauczycielskich w szkole
  Katarzyna Romanowska. Lidzbark Warmiński
 4. Regulamin korzystania z Sali Doświadczania Świata
  Edyta Leńczowska, Joanna Łacna. Bochnia
 5. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego
  Agnieszka Dobrzańska - Zasobniak. Przedbórz

Religia, etyka

 1. Modlitwa wiernych na Mszę Św. z udziałem dzieci
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze
 2. Wiersze na prymicje
  Weronika Adamek. Tarnowskie Góry
 3. Modlitwy Powszechne na zakończenie roku szkolnego, rekolekcje i I Komunię Św.
  Małgorzata Dembińska Staszak. Szamarzewo
 4. Montaż słowno - muzyczny przygotowany z okazji uroczystości 50 - lecia kapłaństwa proboszcza parafii Wożuczyn
  Alina Kramarczuk, ks. Paweł Kruk, Andrzej Sioma. Wożuczyn
 5. Quiz na Wielki Post
  Marzenna Duda. Kroszewo

Resocjalizacja

 1. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 2. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 3. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 4. Jak wzmacniamy i nawiązujemy kontakty międzyludzkie
  Katarzyna Miłoszewska. Bogatynia
 5. Scenariusze zajęć przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
  Janusz Zawadzki. Skierniewice

Rewalidacja

 1. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością (uczeń niedowidzący)
  Jolanta Jastrzębska. Domanice Kolonia
 2. Program rewalidacji
  Ewa Wodzień. Dębica
 3. Charakterystyka uczniów z niepełnosprawnością
  Zbigniew Stebel. Wałbrzych
 4. Zastosowanie metody M. i Ch. Knill na zajęciach rewalidacji indywidualnej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
  Małgorzata Oziębłowska. Polanica-Zdrój
 5. Plan spotkania w ramach zajęć rewalidacyjnych - elementy treningu umiejętności społecznych dla ucznia z Zespołem Aspergera
  Olimpia Szarapow. Gliwice

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 3. Samoocena nauczyciela
  Kinga Bruździak. Działdowo
 4. Arkusz samooceny
  Marta Cierpisz. Karłowice
 5. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Iwona Dobrzyńska. Nowe Gulczewo
 2. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Magdalena Kuniec. Opole
 3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
  Małgorzata Skrzypczak. Klucze
 4. Sprawozdanie za okres stażu na nauczyciela mianowanego
  Marta Pogwizd. Kamionka Wielka
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
  Katarzyna Róg. Kraków

Szkolnictwo specjalne

 1. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
  Katarzyna Kurek. Klecza Dolna
 2. Sprawozdanie z prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  Nadolna Magdalena. Rosocha
 3. Ocena przydatności i skuteczności realizowanych zajęć kółka teatralnego w odniesieniu do założonych celów - I półrocze
  Teresa Duławska, Joanna Hładkiewicz. Hrubieszów
 4. Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim w I semestrze
  Danuta Żuklińska. Boczów
 5. Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
  Katarzyna Kurek. Klecza Dolna

Szkolnictwo wyższe

 1. Kształtowanie środowiska wychowawczego klasy szkolnej
  Małgorzata Bucior. Zamość
 2. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 3. Współczesny wychowawca w kontekście deontologii pedagogicznej
  Małgorzata Bucior. Zamość
 4. Przebieg i wykładniki morfologiczne wstrząsu - zadanie
  Monika Świątek. Sztokholm
 5. Bezczynność, przewlekłość postępowania administracyjnego
  Anna Gozdur. Drezno

Szkoła muzyczna

 1. Program nauczania chóru w szkole muzycznej pierwszego stopnia
  Marzena Dobrowolska- Musialik. Bytom
 2. Nauka czytania a vista na fortepianie
  Irena Boruszczak. Słupsk
 3. Fryderyk Chopin - "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel...". Lekcja dla uczniów gimnazjum zorganizowana w PSM I i II st. w Opolu w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora
  Joanna Sławińska - Kurdziel, Dorota Kasprzyk. Opole
 4. Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla przedmiotu - rytmika
  Anita Czajka-Pawlak. Nowy Tomyśl
 5. Spotkania z folklorem muzycznym Śląska Opolskiego - scenariusze (I i II spotkanie)
  Joanna Sławińska - Kurdziel. Opole

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I
  Justyna Grabowska. Stare Lubiejewo
 2. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy I
  Anna Mróz. Zakliczyn
 3. Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej
  Elżbieta Dudkowska. Gdynia
 4. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 5. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  Anna Popiel. Kapałów
 2. Samorząd Uczniowski - sprawozdania z działalności
  Monika Witkowska. Płońsk
 3. Podziękowanie dla nauczycieli od rodziców dzieci kończących szkołę podstawową
  Marzena Szymańska. Bralin
 4. Motywacja oceny niedostatecznej
  Ewa Widera. Zabrze
 5. Opis i analiza uzyskiwania pozytywnych efektów na skutek wdrożenia działania mającego na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły - organizacja autorskich imprez i konkursów szkolnych
  Jadwiga Sikora. Szczecinek

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 3. Zaburzenia rogowacenia
  Bożena Jankowska. Niemstów
 4. Elektroterapia
  Joanna Wiktorowicz-Pędich. Otwock
 5. Metodyka pracy z techniką worka czarodziejskiego w poszczególnych grupach rozwojowych - scenariusz zajęć
  Tadeusz Olszowski. Białystok

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Sprawozdanie z działań wychowawczych
  Aleksandra Fras. Dobryszyce
 2. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
  Agnieszka Niemczyk. Trzebinia
 3. Przegląd gatunków jadalnych owoców leśnych
  Ewa Bernard. Tułowice
 4. Historia sportu i kultury fizycznej
  Anna Myszkowska. Włocławek
 5. Sztuka motywowania uczniów
  Grażyna Lisowska. Hrubieszów

Szkoła szpitalna

 1. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 2. Scenariusz inscenizacji wielkanocnej
  Beata Adamska. Poznań
 3. Konspekt pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "I ty możesz zostać św. Mikołajem"
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 4. Sprawozdanie z lekcji koleżeńskiej z języka polskiego w klasie czwartej: Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżnisz głoski od litery
  Beata Adamska. Poznań
 5. Plan adaptacji dziecka do warunków szpitalnych
  Izabela Mendyka. Gdynia

Świetlica

 1. Sprawozdanie z pracy świetlicy
  Izabela Rybka. Złoczew
 2. Gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
  Jolanta Siemoniak. Sosnowiec
 3. Metody pracy w świetlicy szkolnej
  Aleksandra Janus-Holka. Ruda Śląska
 4. Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej
  Ewa Lesik. Lubecko
 5. Sprawozdanie z pracy świetlicy za I semestr 2014/2015
  Justyna Budak. Chorzelów

Terapia pedagogiczna

 1. Opis i analiza programu zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla kl. I
  Lidia Głowik. Chociwel
 2. Ocena postępów dziecka po 6 - miesięcznej pracy korekcyjno - kompensacyjnej
  Justyna Hajdas. Pcim
 3. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice
 4. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 5. Metody pracy terapeutycznej oraz zasady i organizacja zajęć
  Anna Kowalczyk. Leszno

Twórczość dla dzieci

 1. Teksty piosenek o zdrowiu
  Grazyna Makowska. Lisewo
 2. Prośba żaby - wiersz inscenizacja dla dzieci
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 3. Wakacji czas...
  Barbara Szelągowska. Brwinów
 4. Wiersze dla dzieci - morze, jezioro, staw, rzeka
  Hanna Przewoźna. Poznań
 5. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek

Twórczość dzieci

 1. Scenariusz przedstawienia "O smoku, który nie porywał dziewcząt"
  Anna Bartkowiak. Gniezno
 2. Wiersze uczniów klasy II szkoły podstawowej inspirowane zajęciami edukacji wczesnoszkolnej
  Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała
 3. Moja mama
  Weronika Stryjewska. Słupsk
 4. Króliczek
  Karolina Herman. Słupsk
 5. Wolny świat
  Kaja Wismont. Słupsk

Twórczość młodzieży

 1. Triada - trzy najważniejsze wartości naszych przodków. A jak traktujemy je ja i moi koledzy?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 2. Mieć czy być?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 3. Samo życie
  Patrycja Czaja. Częstochowa
 4. Tamte czasy
  Anna Świderek. Tomaszów Mazowiecki
 5. Mój świat
  Zuzanna Nitek. Kielce

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda
  Anna Lato. Nagłowice
 2. Czy punktowy system oceniania może być dobry?
  Barbara Galla. Mochy
 3. Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III
  Mierzejewska Agnieszka. Janówek Pierwszy
 4. Wewnątrzszkolny System Oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 5. Plan wynikowy i system oceniania z zajęć praktycznych
  Stanisław Ciołek. Piła

Wycieczki szkolne

 1. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 2. Wycieczki szkolne
  Agnieszka Stradomska-Michalska. Jędrzejów
 3. Procedura organizacji spacerów i wycieczek w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 4. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 5. Program wycieczki - Poznaję Podhale
  Jolanta Kukla, Marta Kukułka. Nowy Wiśnicz

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka niesłyszącego
  Karolina Jędrzychowska. Wschowa
 3. Kwestionariusz wywiadu z uczniem
  Mateusz Moś. Kraszewice
 4. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 5. Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem ucznia promowanego do klasy IV
  Jolanta Waliszewska. Szpetal Górny

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 3. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie
  Zofia Serwińska. Brzostek
 4. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź
 5. O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy - scenariusz przedstawienia profilaktycznego
  Grazyna Makowska. Lisewo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2016 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.