X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 2. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 3. Raport z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego na przykładzie SP w Palikijach
  Marcin Pluta. Palikije
 4. Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia w klasie VI
  Elżbieta Książkiewicz-Mroczka. Łysa Góra
 5. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów

Ankiety

 1. Ankieta dla ucznia - przyczyny trudności w nauce
  Lidia Zinówko. Giżycko
 2. Agresja w szkole - Ankieta dla uczniów
  Joanna Kranc. Chalin
 3. Ankieta dla rodziców - ewaluacja pracy szkoły
  Beata Prędki. Ruda Śląska
 4. Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole
  Danuta Królikowska - Ludkiewicz. Czeladź
 5. Ankieta dotycząca współpracy rodziców ze szkołą
  Agnieszka Majewska. Toruń

Artykuły

 1. Hierarchia wartości w życiu człowieka
  Alicja Majocha. Frysztak
 2. Subkultury młodzieżowe - sposób na młodzieżowy bunt i frustracje. Próby zapobiegania zagrożeniom i patologiom
  Katarzyna Smogulska. Chorzów
 3. Notatka jako sposób wspomagania uczenia się
  Grażyna Jopek. Chorzów
 4. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 5. Analiza dzieła sztuki - Pablo Picasso "Guernica"
  Danuta Moryson - Rawska. Kożuchów

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Kolorowa ortografia - program autorski
  Arleta Szyngiel. Drzonów
 2. Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
  Aneta Ościk. Bytom
 3. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź
 4. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego (skróty myślowe)
  Renata Pięta. Skawina
 5. Autoprezentacja dorobku zawodowego - awans na mianowanego
  Tomasz Czarczyński. Zamość

Biblioteka

 1. Pasowanie na czytelnika - scenariusz uroczystości
  Katarzyna Pawlak - Kozlowska. Pęczniew
 2. Wiem, jak powstaje książka. Scenariusz zajęć w bibliotece z dziećmi 6 - letnimi
  Joanna Łaska. Iwanowice
 3. Lekcja biblioteczna dla klasy I
  Józefa Wiśniowska. Goszczyna
 4. Jak korzystać ze słownika i encyklopedii? Ćwiczenia
  Katarzyna Pawlak - Kozłowska. Pęczniew
 5. Scenariusz wycieczki do biblioteki
  Joanna Kwaśniewska, Urszula Gaik. Żory

Diagnoza

 1. Test z lektury "Tajemniczy ogród"
  Ewa Zelek. Mordarka
 2. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 3. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 4. Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków
  Monika Curyło - Drabek. Tarnowiec
 5. Diagnoza wychowawcza - opis i analiza
  Justyna Gramała. Buk

Ferie letnie, zimowe

 1. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów
 2. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 3. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza
 4. Program zimowiska
  Agnieszka Okrasa. Skierniewice
 5. Historia mojego kamienia - zajęcia w grupie kolonijnej
  Justyna Mokwa. Zblewo

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Halloween. Artykuł z gazetki szkolnej "Gimzetki"
  Iwona Kłysz. Korzeniew
 2. Gazetka listopad
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec
 3. Gazetka październik
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec
 4. Artykuły z gazetki szkolnej "Gimzetki"
  Iwona Kłysz. Korzeniew
 5. Gazetka w języku angielskim
  Hassan Hayeshi. Biała Podlaska

Gimnastyka korekcyjna

 1. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 2. Tematyka zajęć gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III
  Łukasz Jasiński. Sarnowo
 3. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej z elementami gier i zabaw ruchowych. Przedszkole
  Urszula Buczyńska. Knurów
 4. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 5. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej: Ćwiczenia rozciągające mięśnie przywodzące uda oraz wzmacniające mięśnie pośladków i mięśnie kończyn dolnych. Klasy I-III
  Agnieszka Dobrzańska Zasobniak. Przedbórz

Gimnazjum

 1. Sprawdzian dla kl. 1 Gimnazjum z działu "Podstawy geografii"
  Lucyna Pirch. Kościerzyna
 2. Test z fizyki w klasie I gimnazjum
  Wanda Cichocka. Ciechocinek
 3. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Materiał na zajecia pozalekcyjne z matematyki w klasie I gimnazjum
  Aneta Michaluk. Łosice
 4. Test z chemii "Substancje chemiczne i ich przemiany"
  Magdalena Czubaszek. Braniewo
 5. Present Simple vs. Present Continuous - ćwiczenia
  Monika Harmus. Dobrzeń Mały

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 3. "Koncert na leśnej polanie" - słuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka ilustrowanego sylwetami
  Alicja Gramsch. Zgierz
 4. Autorski program nauczania do historii
  Aneta Żurawska-Rusek. Chojna
 5. Uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimą w oparciu o opowiadanie "Karmnik Bartka"
  Bożena Adamiec. Ostrowiec Świętokrzyski

Internat

 1. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka
 3. Konflikt - problemy okresu młodzieńczego. Scenariusz zajęć otwartych
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 4. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz
 5. Program profilaktyki agresji - "Stop agresji !!!"
  Agnieszka Zając. Rzeszów

Języki obce

 1. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 2. Testy z języka niemieckiego dla gimnazjum - Team Deutsch 1a - Rozdziały 1 - 3
  Olga Sokół - Pawlicka. Gliwice
 3. Test nr 1z języka angielskiego dla kl. IV
  Marta Buczyńska. Płoskinia
 4. Happy Halloween - scenariusz imprezy
  Monika Wojtkiewicz. Knurów
 5. Halloween - przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych. Scenariusz lekcji języka angielskiego
  Emilia Sikora. Huta Józefów

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
  Aleksandra Lewandowska. Krzymów
 2. Kontakt opiekuna stażu i stażysty
  Aleksandra Domin. Mikołów
 3. Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Waldemar Szafara. Białystok
 4. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
  Joanna Duszczak. Śrem
 5. Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu
  Mieczysława Ożóg. Skawina

Logopedia

 1. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 2. Wady wymowy- rodzaje, przyczyny, skutki i zapobieganie - referat
  Lilla Kraszewska.
 3. Plan terapii logopedycznej-dyslalia wieloraka, złożona
  Katarzyna Świeczkowska. Olsztyn
 4. Lambdacyzm - konspekty zajęć
  Marzenna Merwa. Józefów n. Wisłą
 5. Mowa bezdźwięczna
  Ewa Dziekan. Warszawa

Materiały szkoleniowe

 1. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 2. Cenne rady dotyczące zaprowadzenia dyscypliny w klasie
  Monika Zarzeka. Tęgoborze
 3. Agresja - przyczyny i sposoby przeciwdziałania
  Agnieszka Rucińska-Cyran. Elbląg
 4. Prawa i obowiązki dziecka - referat
  Beata Agacińska. Serock
 5. Metoda Carla Orffa
  Justyna Czykwin - Strękowska. Białystok

Obserwacja

 1. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 2. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich
  Grażyna Ficoń. Ligota Książęca
 3. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 4. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 5. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania
  Daniela Krupa. Żory

Opis i analiza przypadku

 1. Opis i analiza przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania i z trudnościami w nauce
  Iwona Rogalska. Skarżysko - Kamienna
 2. Opis i analiza współpracy z instytucjami
  Lidia Głowik. Chociwel
 3. Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce
  Agnieszka Tokarz - Zwierz. Kłodzko
 4. Przypadek dziecka mającego trudności w uczeniu się matematyki
  Agnieszka Kawalec. Gorzejowa
 5. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy z cechami dysfazji dziecięcej o typie mieszanym
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk

Pedagog szkolny

 1. Scenariusz na Dzień Życzliwości
  Katarzyna Szkucik - Rewaj. Ligota
 2. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 3. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 4. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły
  Aleksandra Kubala. Piekary Śląskie
 5. Gry uczniowskie - jak sobie z nimi radzić?
  Anna Kowalczyk. Leszno

Pedagogizacja rodziców

 1. Jak pomóc dziecku w nauce czytania ?
  Anna Januszko. Zaborowice
 2. Jakie zagrożenia czyhają na nasze dzieci w sieci?
  Joanna Michalska. Iskrzyczyn
 3. Rozwój emocjonalno - społeczny dziecka 5- 6- letniego - referat
  Monika Laskowska. Zelów
 4. Niezapomniane chwile - propozycje zabaw dla całej rodziny
  Danuta Krupa. Kraków
 5. Rola matki w rodzinie
  Beata Radwańska. Pisz

Placówki kultury

 1. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz
 2. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 3. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 4. Andrzejki MDK 2008 - scenariusz imprezy
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 5. Obraz siebie w okresie późnej dorosłości
  Kaja Chojnacka, Katarzyna Wanio, Sandra Adamczak. Poznań

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 2. Scenariusz zajęć wychowawczo - edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: "Być przyjacielem"
  Elżbieta Terpińska. Lubień Kujawski
 3. O stereotypach, uprzedzeniach i braku tolerancji. Scenariusz zajęć warsztatowych
  Jacek Gałan. Człuchów
 4. Cykl zajęć dla dzieci w oparciu o bajki cz.1 i cz.2 "Bajki są kluczem do dziecięcej duszy"
  Weronika Panek. Bytom
 5. Stop cyberprzemocy. Scenariusz zajęć warsztatowych
  Jacek Gałan. Człuchów

Plan ewaluacji

 1. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 2. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Danuta Pesta, Jagienka Olszewska. Bartoszyce
 4. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce
 5. Przykładowy plan ewaluacji
  Jadwiga Smirnow. Gryfino

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  Agata Kuc. Katowice
 2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz sprawozdanie
  Ewa Karbownik. Końskie
 3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
  Ewelina Szamburska. Pruszków
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
  Paulina Kaszna. Wronki
 5. Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - Język angielski
  Agnieszka Szopa. Rzeszów

Poezja

 1. Jesienne wieczory
  Elżbieta Cieniak. Warszawa
 2. Na Krawędzi Tchnienia
  Józef Tomoń. Golcowa
 3. Siostra (wiersz dla E.G.)
  Alina Służewska. Sułkowice
 4. Niesamowity
  Alina Służewska. Sułkowice
 5. życie
  Irena Wunsch. Gruczno

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 3. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk
 4. Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Monika Leszko. Oława
 5. Awans zawodowy nauczycieli - fazy i wymagania
  Agnieszka Ziembicka. Płock

Prace dyplomowe

 1. Alternatywne źródła energii
  Małgorzata Adamczuk. Puławy
 2. Anatomia i fizjonomia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Tomasz Szwaj. Lublin
 3. Hospitacja jako źródło informacji o efektach kształcenia
  Magdalena Anglart - Maciejewska. Szczerców
 4. Osobowość nauczyciela i jego cechy
  Natalia Antoń. Brzozów
 5. Wprowadzenie liter Metodą Dobrego Startu w klasie "0"
  Liliana Kubik. Siemirowice

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa
 3. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask
 4. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki
 5. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Joanna Sosnowska. Bartoszyce
 2. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Alina Kowalczyk. Kurzętnik
 3. Projekt oceny opiekuna stażu
  Edyta Banaś. Piekielnik
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Agnieszka Nieckarz. Cewków
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Danuta Suchodolska. Czyżew

Proza

 1. Tekst gwarą poznańską. III nagroda na XXXIII konkursie gwary poznańskiej w DK Jubilat w Poznaniu w 2010 r.
  Sylwia Zagórska. Kaźmierz
 2. Migdałkowa Ania
  Agata Słowiak. Makowice
 3. Niezwykła podróż.....
  Irena Bielska. Gruczno-Chełmno
 4. Uwielbiam wieczory
  Irena Wunsch. Gruczno
 5. Smutna rzeczywistość
  Irena Małgorzata Bielska. Gruczno-Chełmno

Przedszkole

 1. Zabawy na Halloween
  Elżbieta Churska. Toruń
 2. 11 Listopada - Dzień Niepodległości
  Aneta Krzysztofik. Łódź
 3. Czekając na Halloween. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
  Beatrycze Komuda. Knurów
 4. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
  Lucyna Wiśnicka. Pawłowice
 5. Mali badacze - doświadczenia i eksperymenty w edukacji elementarnej
  Ewa Kozłowska. Suwałki

Raport z ewaluacji

 1. Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej
  Mirosława Warmowska, Tamara Walczak-Lubińska. Mściszewice
 2. Raport z ewaluacji wewnętrznej - obszar 1.1
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża
 3. Raport z Ewaluacji wewnętrznej Przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 4. Ocena efektywności programów wychowawczego i profilaktycznego obowiązującego w danej placówce oświatowej
  Aneta Żukowska. Łódź
 5. Raport z ewaluacji
  Barbara Niemiec-Szczodrak. Opoczno

Regulaminy

 1. Regulamin pracowni komputerowej
  Krystyna Jęśko. Czarnków
 2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Małgorzata Zioła. Jagodzin
 3. Plan WDN przedszkola
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 4. Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych
  Magdalena Matyja. Koziegłowy
 5. Regulamin dyżurów nauczycielskich w szkole
  Katarzyna Romanowska. Lidzbark Warmiński

Religia, etyka

 1. Test ze znajomości Ewangelii św. Mateusza
  Alicja Witkowska-Kozak. Krzyżownica
 2. Obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych - scenariusz katechezy dla 6-latków
  Sylwia Stachniewicz. Lublin
 3. Test sprawdzajacy z Biblii
  ks. Piotr Mendel. Kraśnik
 4. Test ze znajomości Ewangelii św. Marka
  Alicja Witkowska-Kozak. Krzyżownica
 5. Rozważania Tajemnic Różańcowych w opowieściach
  Natalia Płatek. Kalisz

Resocjalizacja

 1. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 3. Wieczór andrzejkowy - scenariusz zajęć
  Leszek Chwist. Koszalin
 4. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 5. Scenariusze zajęć przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
  Janusz Zawadzki. Skierniewice

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina
 3. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 4. Samoocena pracy nauczyciela
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 5. Autodiagnoza pracy nauczyciela
  Iwona Tarnas. Tuliszków

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Joanna Galińska. Konin
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Jadwiga Burakiewicz. Jaworzyna Śląska
 3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Agnieszka Wojczys. Pasłęk
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Jadwiga Sokal. Węgorzewo
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2013
  Agnieszka Bieniek. Czerrmin

Szkolnictwo specjalne

 1. Przykładowe ćwiczenia i zabawy do pracy z dzieckiem z autyzmem wczesnodziecięcym
  Beata Machowiak. Strzałkowo
 2. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowego
  Edward Kubarek. Nowy Sącz
 3. Korygowanie wymowy głosek szumiących. Wywoływanie głoski "sz" - konspekt zajęć logopedycznych
  Wioletta Głowacka. Konin
 4. Nauczyciel wspomagający w procesie edukacyjno - wychowawczym dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce
  Aleksandra Pietkiewicz. Prabuty
 5. Poznajemy różne domy zwierząt - scenariusz zajęć w zespole edukacyjno-terapeutycznym
  Izabela Pokojska. Iława

Szkolnictwo wyższe

 1. Prawo karne - formy przeciwdziałania korupcji
  Anna Gozdur. Drezno
 2. Rozwój Akademii Krakowskiej
  Marlena Marciniak. Konin
 3. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 4. Bezczynność, przewlekłość postępowania administracyjnego
  Anna Gozdur. Drezno
 5. Niepełnosprawny student
  Artur Kraszewski. Hrubieszów

Szkoła muzyczna

 1. Fryderyk Chopin - "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel...". Lekcja dla uczniów gimnazjum zorganizowana w PSM I i II st. w Opolu w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora
  Joanna Sławińska - Kurdziel, Dorota Kasprzyk. Opole
 2. Program nauczania chóru w szkole muzycznej pierwszego stopnia
  Marzena Dobrowolska- Musialik. Bytom
 3. Program nauczania kształcenie słuchu - klasy I - III cyklu sześcioletniego
  Lilianna Rydlewska - Wąż. Poznań
 4. Uwagi na temat korygowania aparatu gry na wiolonczeli
  Jacek Tomczak. Szczecin
 5. Nauka czytania a vista na fortepianie
  Irena Boruszczak. Słupsk

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Konspekt do zajęć świetlicowych - "Pamiętamy o zmarłych"
  Dorota Kała - Kubisz. Koszęcin
 2. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino
 3. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 4. Test ze znajomości lektury "Puc, Bursztyn i goście"
  Beata Machowiak. Strzałkowo
 5. Dyktanda z "ó", "u", "rz", "ż", "ch", "h" dla klas I-III
  Adriana Krynicka-Makuch. Kielce

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Wszystkich Świętych, Halloween i nie tylko, czyli jak czci się pamięć o zmarłych w różnych krajach
  Aleksandra Wełna. Bobolice
 2. 11 Listopada - Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie
 3. Test ze znajomości treści lektury "Pinokio"
  Magdalena Bilińska. Katowice
 4. Własności liczb naturalnych - sprawdzian w kl. V
  Małgorzata Pizuńska. Pszenno
 5. Scenariusz apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości
  Emilia Kanthak-Karolak, Katarzyna Beker. Złotów

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 3. Mianownictwo i oznaczanie zębów - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 4. Elektroterapia
  Joanna Wiktorowicz-Pędich. Otwock
 5. Zdanie - pomiar dydaktyczny w klasie VI
  Mirosława Nowakowska. Nowe Miasto Lubawskie

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Test sprawdzający z historii - Polska Piastów
  Marek Dawidziuk. Białystok
 2. Test sprawdzający z działu "Społeczeństwo" - WOS
  Grażyna Lipczuk- Kalisz. Nowy Sącz
 3. Scenariusz insceniazacji "Przemijanie" z okazji obchodów Dnia Wszystkich Świętych
  Anna Ignacak. Złocieniec
 4. Odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 r.
  Jarosław Maląg. Ostrów Wielkopolski
 5. Sprawdzian z antyku
  Agnieszka Rewers. Boniewo

Szkoła szpitalna

 1. Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości
  Beata Adamska. Poznań
 2. Sprawozdanie z lekcji koleżeńskiej z języka polskiego w klasie czwartej: Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżnisz głoski od litery
  Beata Adamska. Poznań
 3. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 4. Scenariusz przedstawienia Halloween "Bal duchów"
  Renata Miś. Krzysztoforzyce
 5. Co robią zwierzęta zimą? Scenariusz zajęcia wychowawczego
  Beata Adamska. Poznań

Świetlica

 1. Scenariusz przedstawienia "Mikołajkowa przemiana"
  Ewa Wodzień. Dębica
 2. Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej
  Ewa Lesik. Lubecko
 3. Jesienne dary natury - konspekt zajęć
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn
 4. Gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
  Jolanta Siemoniak. Sosnowiec
 5. Konspekt zajęć z socjoterapii. Świat emocji wokół nas. Jak radzić sobie z nieprzyjemnymi uczuciami i agresją ( trening kontroli złości )
  Maciej Herwart. Mogilno

Terapia pedagogiczna

 1. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Agnieszka Kałużna. Inowrocław
 2. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 3. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice
 4. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI
  Małgorzata Lorenc. Aleksandrów Kujawski
 5. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych opracowanych dla ucznia z dysleksją rozwojową
  Joanna Biernat. Lublin

Twórczość dla dzieci

 1. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 2. Teksty piosenek o zdrowiu
  Grazyna Makowska. Lisewo
 3. Prośba żaby - wiersz inscenizacja dla dzieci
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 4. Bajka rozwijająca postawę tolerancji i akceptacji "Cuduś"
  Emilia Chechłacz. Władków
 5. Edukacyjne wiersze dla dzieci - II
  Iwona Wall. Kraków

Twórczość dzieci

 1. Scenariusz przedstawienia "O smoku, który nie porywał dziewcząt"
  Anna Bartkowiak. Gniezno
 2. "Pippi idzie do cyrku" - scenka wystawiona podczas konkursu czytelniczego o Astrid Lindgren
  Tosia Bartkowiak, Mikołaj Nowicki, Noemi Gadzińska, Weronika Dzieńkowska, Michał Szymaniec, Karolina Kasprowiak. Gniezno
 3. Najładniej udekorowana sala lekcyjna na Święta Bożego Narodzenia - regulamin konkursu
  mgr Małgorzata Popielarz. Ruciane Nida
 4. Jak być dobrym kolegą
  Patrycja Kieliszek. Słupsk
 5. Dzieci wiersze piszą - Jesień, zima
  Uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Lublin

Twórczość młodzieży

 1. Mieć czy być?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 2. Triada - trzy najważniejsze wartości naszych przodków. A jak traktujemy je ja i moi koledzy?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 3. Scenariusz konkursu poezji śpiewanej
  Marzena Pleskacz-Małka. Kraków
 4. Mój świat
  Zuzanna Nitek. Kielce
 5. Samo życie
  Patrycja Czaja. Częstochowa

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Czy punktowy system oceniania może być dobry?
  Barbara Galla. Mochy
 2. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach IV - VI
  Ewa Łazarska, Elżbieta Warakomska. Suwałki - Nowinka
 3. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego kl.I - III gimnazjum
  Ewa Kowalska. Nowa Słupia
 4. Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 5. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi
  Izabela Maj, Agnieszka Ignatowska, Halina Płuciennik, Krzysztof Gajderowicz, Andrzej Chmiel, Magdalena Jarecka. Łodź

Wycieczki szkolne

 1. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 2. Szlakiem miejsc pamięci narodowej do Warszawy - program wycieczki
  Żaneta Sołtys, Marzena Ekwińska. Starzyno
 3. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 4. Procedury organizowania wycieczek i wyjść
  Andrzej Mielczarek. Pabianice
 5. Program wycieczki - Poznaję Podhale
  Jolanta Kukla, Marta Kukułka. Nowy Wiśnicz

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Kwestionariusz wywiadu z uczniem
  Mateusz Moś. Kraszewice
 3. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Dorota Zawadzka. Miłakowo
 4. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 5. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka niesłyszącego
  Karolina Jędrzychowska. Wschowa

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie
  Zofia Serwińska. Brzostek
 3. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 4. Choroby układu krążenia i krwi - choroby hematologiczne
  Przemysław Kujda. Siedlce
 5. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2014 Bartosz Musznicki, Elżbieta Musznicka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | XHTML | CSS |
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.