X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia w klasie VI
  Elżbieta Książkiewicz-Mroczka. Łysa Góra
 2. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 3. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów
 4. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 5. Raport z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego na przykładzie SP w Palikijach
  Marcin Pluta. Palikije

Ankiety

 1. Ankieta dla rodziców - ewaluacja pracy szkoły
  Beata Prędki. Ruda Śląska
 2. Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec przedszkola
  Małgorzata Zawadka. Toruń
 3. Agresja w szkole - Ankieta dla uczniów
  Joanna Kranc. Chalin
 4. Ankiety dla nauczycieli - ewaluacja wewnętrzna
  Emilia Kanthak-Karolak. Złotów
 5. Ankieta środowiskowa: Status społeczny rodziny, warunki do pracy a atmosfera w domu
  Mateusz Moś. Kraszewice

Artykuły

 1. Godziny karciane
  Grażyna Stefaniak. Żerków
 2. Hierarchia wartości w życiu człowieka
  Alicja Majocha. Frysztak
 3. Subkultury młodzieżowe - sposób na młodzieżowy bunt i frustracje. Próby zapobiegania zagrożeniom i patologiom
  Katarzyna Smogulska. Chorzów
 4. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 5. Obowiązki rodziców wobec dzieci
  Bożena Samolinska. Iława

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Autoprezentacja dorobku zawodowego - awans na mianowanego
  Tomasz Czarczyński. Zamość
 2. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź
 3. Autoprezentacja - nauczyciel mianowany, pedagog szkolny
  Joanna Troll. Gliwice
 4. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
  Wieslawa Gajo. Mrągowo
 5. Kolorowa ortografia - program autorski
  Arleta Szyngiel. Drzonów

Biblioteka

 1. Lekcja biblioteczna dla klasy I
  Józefa Wiśniowska. Goszczyna
 2. Reklama - informacja czy manipulacja. Scenariusz lekcji bibliotecznej
  Halina Kowalczyk. Częstochowa
 3. Pasowanie na czytelnika - scenariusz uroczystości
  Katarzyna Pawlak - Kozlowska. Pęczniew
 4. Plan pracy biblioteki szkolnej
  Inga Dąbrowska. Brok
 5. Rok 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów: zestawienie bibliograficzne w wyborze
  Anna Pawłowska. Tychy

Diagnoza

 1. Test z lektury "Tajemniczy ogród"
  Ewa Zelek. Mordarka
 2. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 3. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 4. Diagnoza wychowawcza - opis i analiza
  Justyna Gramała. Buk
 5. Diagnoza w pracy psychologicznej i pedagogicznej
  Andrzej Jakubiuk. Siedlce

Ferie letnie, zimowe

 1. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 2. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów
 3. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza
 4. Program ferii zimowych 2010
  Monika Rosłon. Skierniewice
 5. Program zimowiska
  Agnieszka Okrasa. Skierniewice

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Gazetka październik
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec
 2. Program pracy redakcji szkolnej gazetki
  Anna Seredyńska. Wrocław
 3. Kącik rodzica - artykuł do przedszkolnej gazetki
  Jolanta Zajczyk. Białystok
 4. Artykuły z gazetki szkolnej "Gimzetki"
  Iwona Kłysz. Korzeniew
 5. Gazetka w języku angielskim
  Hassan Hayeshi. Biała Podlaska

Gimnastyka korekcyjna

 1. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 2. Tematyka zajęć gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III
  Łukasz Jasiński. Sarnowo
 3. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej z elementami gier i zabaw ruchowych. Przedszkole
  Urszula Buczyńska. Knurów
 4. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 5. Konspekty zajęć korekcyjnych
  Wioletta Chmielewska. Oława

Gimnazjum

 1. Scenariusz z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  Alicja Rusin-Kaczmarek. Lublin
 2. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej - "Zjazd Absolwentów"
  Magdalena Zarek, Ewa Koler. Wojsławice
 3. Gry i zabawy na lekcjach wychowawczych
  Barbara Biedroń. Stępina
 4. Dzień Chłopaka - scenariusz uroczystości szkolnej
  Małgorzata Zacharz. Kielce
 5. Program rewalidacji indywidualnej dla uczennicy klasy pierwszej gimnazjum
  Joanna Szymborska. Tychy

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 3. Familiada - scenariusz imprezy z okazji Dnia Seniora
  Aneta Trzmielak. Łódź
 4. Kinezyterapia jako forma aktywizacji i rehabilitacji seniorów
  Natalia Ulaniecka. Poznań
 5. "Las i jego mieszkańcy" - plan tematów lekcji realizowanych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
  Barbara Rutkowska. Chodzież

Internat

 1. "Pirackie otrzęsiny"
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz
 3. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 4. Otrzęsiny w internacie - scenariusz
  Sylwia Sadowska. Warszawa
 5. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka

Języki obce

 1. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 2. Europejski Dzień Języków - pomysły na obchody
  Patrycja Linke. Łódź
 3. Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego
  Dorota Waligóra. Wegierska Górka
 4. "Zabawy z językiem angielskim" - program nauczania języka angielskiego w przedszkolu
  Ewa Zdzieblik - Kowol. Paniówki
 5. Jak uczyć dzieci języka obcego, na przykład angielskiego?
  Grażyna Strzelecka - Rypniewska. Poznań

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
  Aleksandra Lewandowska. Krzymów
 2. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem stażystą
  Małgorzata Pachciarek. Czaplinek
 3. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
  Joanna Duszczak. Śrem
 4. Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Waldemar Szafara. Białystok
 5. Kontrakt zawarty między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
  Katarzyna Sobiech. Toruń

Logopedia

 1. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 2. Wady wymowy- rodzaje, przyczyny, skutki i zapobieganie - referat
  Lilla Kraszewska.
 3. Program zajęć logopedycznych dla ucznia z niedosłuchem
  Katarzyna Adamkiewicz. Tarnawa Górna
 4. Indywidualny program terapii logopedycznej
  Hanna Lis. Sławkowo
 5. Parasygmatyzm - zastępowanie głosek dentalizowanych sz, rz, cz, dż głoskami s, z, c, dz. Scenariusz zajęć logopedycznych
  Milena Soboń. Ostrowiec Św.

Materiały szkoleniowe

 1. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 2. Cenne rady dotyczące zaprowadzenia dyscypliny w klasie
  Monika Zarzeka. Tęgoborze
 3. Prawa i obowiązki dziecka - referat
  Beata Agacińska. Serock
 4. Prawa i obowiązki ucznia w szkole w świetle obowiązujących przepisów
  Andrzej Sioma. Wożuczyn
 5. Współpraca wychowawcy z rodzicami
  Anna Jakoniuk. Białowieża

Obserwacja

 1. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 2. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 3. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 4. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania
  Daniela Krupa. Żory
 5. Arkusz obserwacji wychowanka internatu
  Katarzyna Tadejko. Ełk

Opis i analiza przypadku

 1. Opis i analiza przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania i z trudnościami w nauce
  Iwona Rogalska. Skarżysko - Kamienna
 2. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalne
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
 3. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy z cechami dysfazji dziecięcej o typie mieszanym
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
 4. Opis i analiza współpracy z instytucjami
  Lidia Głowik. Chociwel
 5. Analiza przypadku, uczennica mało zdolna, trudna sytuacja rodzinna
  Bożena Ferens. Opole

Pedagog szkolny

 1. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 2. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 3. Cele i zadania, jakie powinny być realizowane przez pedagoga szkolnego
  Izabela Ekiert. Rybnik
 4. Jak czytać opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej? Mini porady dla młodego nauczyciela
  Wioletta Klonowska. Radom
 5. Rozmowa z rodzicami ucznia - prawidłowe i nieprawidłowe zachowania pedagoga
  Natalia Ulaniecka. Poznań

Pedagogizacja rodziców

 1. Jak przeprowadzić wywiadówkę? - referat
  Anna Gluza. Górki Wielkie
 2. Jakie zagrożenia czyhają na nasze dzieci w sieci?
  Joanna Michalska. Iskrzyczyn
 3. Scenariusz zebrania z rodzicami
  Monika Jarzembowska. Szprotawa
 4. Zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez młodych ludzi
  Małgorzata Mroczek. Ropczyce
 5. Jak pomóc dziecku w nauce czytania ?
  Anna Januszko. Zaborowice

Placówki kultury

 1. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz
 2. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 3. Wychowanie przez sztukę tańca
  Justyna Popławska. Toruń
 4. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 5. Inicjacja w świat gier komputerowych
  Ewa Rosińska. Międzyborów

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 2. Scenariusz zajęć wychowawczo - edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: "Być przyjacielem"
  Elżbieta Terpińska. Lubień Kujawski
 3. Program zajęć koła plastycznego "Ozdabiamy nasz świat"
  Joanna Kapica, Dorota Jaśkowiak. Kutno
 4. Cykl zajęć dla dzieci w oparciu o bajki cz.1 i cz.2 "Bajki są kluczem do dziecięcej duszy"
  Weronika Panek. Bytom
 5. O stereotypach, uprzedzeniach i braku tolerancji. Scenariusz zajęć warsztatowych
  Jacek Gałan. Człuchów

Plan ewaluacji

 1. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 2. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 3. Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Danuta Pesta, Jagienka Olszewska. Bartoszyce
 4. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce
 5. Przykładowy plan ewaluacji
  Jadwiga Smirnow. Gryfino

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz sprawozdanie
  Ewa Karbownik. Końskie
 2. Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Joanna Szczepanik. Mosty
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
  Aleksandra Sima. Tczew
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w przedszkolu
  Alicja Bacik. Ostrzeszów
 5. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
  Paulina Kaszna. Wronki

Poezja

 1. W duchu świętości = "Totus Tuus"
  Józef Tomoń. Golcowa
 2. Dlaczego
  Alina Służewska. Sułkowice
 3. Wiersze o Gdyni
  Dorota Ślesińska. Gdynia
 4. Rysunek
  Beata Średzińska-Hornowska. Bytom
 5. Ściany
  Szymon Wasiak. Wodzisław Śląski

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Monika Leszko. Oława
 3. Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Agnieszka Matysiak. Chojnice
 4. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 5. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk

Prace dyplomowe

 1. Wprowadzenie liter Metodą Dobrego Startu w klasie "0"
  Liliana Kubik. Siemirowice
 2. Osobowość nauczyciela i jego cechy
  Natalia Antoń. Brzozów
 3. Praca z dzieckiem dyslektycznym w szkole - praca dyplomowa
  Agnieszka Adamowicz. Lubin
 4. Alternatywne źródła energii
  Małgorzata Adamczuk. Puławy
 5. "Ładnie piszę - terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych uczniów w młodszym wieku szkolnym"
  Dorota Gajda. Radom

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 3. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki
 4. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask
 5. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Joanna Sosnowska. Bartoszyce
 2. Projekt oceny opiekuna stażu
  Edyta Banaś. Piekielnik
 3. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Danuta Suchodolska. Czyżew
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Agnieszka Nieckarz. Cewków
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie

Proza

 1. Tekst gwarą poznańską. III nagroda na XXXIII konkursie gwary poznańskiej w DK Jubilat w Poznaniu w 2010 r.
  Sylwia Zagórska. Kaźmierz
 2. Kocham to miejsce i tęsknię za nim
  Irena Wunsch. Gruczno
 3. Migdałkowa Ania
  Agata Słowiak. Makowice
 4. Praca konkursowa o J. Korczaku
  Joanna Górzyńska. Mogilno
 5. Uwielbiam wieczory
  Irena Wunsch. Gruczno

Przedszkole

 1. Scenariusz zajęcia "Zabawy jesienne"
  Anna Orzechowska; Jolanta Ramza. Sosnowiec
 2. W wiosce indiańskiej - scenariusz zajęć w grupie dzieci 5- 6 letnich
  Monika Kuźmicz. Kozy
 3. Pasowanie na Przedszkolaka - scenariusz 3-latki
  Iwona Mądry. Świdwin
 4. Techniki plastyczne w pracy z dziećmi
  Lucyna Wiśnicka. Pawłowice
 5. Powitanie jesieni - scenariusz uroczystości
  Beata Dobrowolska - Bar. Gliwice

Raport z ewaluacji

 1. Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej
  Mirosława Warmowska, Tamara Walczak-Lubińska. Mściszewice
 2. Raport z Ewaluacji wewnętrznej Przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej - obszar 1.1
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża
 5. Raport z ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Monika Pyc. Kozienice

Regulaminy

 1. Regulamin pracowni komputerowej
  Krystyna Jęśko. Czarnków
 2. Plan WDN przedszkola
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Małgorzata Zioła. Jagodzin
 4. Regulamin dyżurów nauczycielskich w szkole
  Katarzyna Romanowska. Lidzbark Warmiński
 5. Przykładowy regulamin organizowania dyskotek szkolnych w gimnazjum
  Paweł Dwornik. Bulowice

Religia, etyka

 1. Scenariusz uroczystości na Dzień Papieski
  Dorota Banik, Maria Podlejska. Myszków
 2. Scenariusz z okazji Dnia Papieskiego
  Małgorzata Regiel. Ustrzyki Dolne
 3. Test sprawdzajacy z Biblii
  ks. Piotr Mendel. Kraśnik
 4. Jan Paweł II Święty - scenariusz uroczystości
  Anna Krakowiak. Spytkowice
 5. Modlitwa wiernych na Mszę Św. z udziałem dzieci
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze

Resocjalizacja

 1. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 2. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 3. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 4. Jak poradzić sobie w urzędach - autorski program zajęć wychowawczych
  Izabela Maciaszczyk. Poznań
 5. Scenariusze zajęć przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
  Janusz Zawadzki. Skierniewice

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 3. Samoocena pracy nauczyciela
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 4. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina
 5. Autoanaliza własnej pracy
  Iwona Tarnas. Tuliszków

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Joanna Galińska. Konin
 2. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2013
  Agnieszka Bieniek. Czerrmin
 3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Jadwiga Burakiewicz. Jaworzyna Śląska
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Agnieszka Wojczys. Pasłęk
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Elżbieta Surowiec. Warszawa

Szkolnictwo specjalne

 1. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowego
  Edward Kubarek. Nowy Sącz
 2. Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
  Jagna Matuszak. Poznań
 3. Święto pieczonego ziemniaka - scenariusz zajęć integracyjnych
  Agnieszka Adamowicz. Lubin
 4. Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z wadą słuchu
  Dagmara Paś. Wieszowa
 5. Indywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego
  Iwona Gruszka. Cudzynowice

Szkolnictwo wyższe

 1. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 2. Prawo karne - formy przeciwdziałania korupcji
  Anna Gozdur. Drezno
 3. Bezczynność, przewlekłość postępowania administracyjnego
  Anna Gozdur. Drezno
 4. Niepełnosprawny student
  Artur Kraszewski. Hrubieszów
 5. Kształtowanie środowiska wychowawczego klasy szkolnej
  Małgorzata Bucior. Zamość

Szkoła muzyczna

 1. Program nauczania chóru w szkole muzycznej pierwszego stopnia
  Marzena Dobrowolska- Musialik. Bytom
 2. Fryderyk Chopin - "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel...". Lekcja dla uczniów gimnazjum zorganizowana w PSM I i II st. w Opolu w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora
  Joanna Sławińska - Kurdziel, Dorota Kasprzyk. Opole
 3. Spotkania z folklorem muzycznym Śląska Opolskiego - scenariusze (I i II spotkanie)
  Joanna Sławińska - Kurdziel. Opole
 4. Program nauczania przedmiotu Rytmika w klasach 1-3 szkoły muzycznej I stopnia
  Krystyna Pelucha. Cieszyn
 5. Nauka czytania a vista na fortepianie
  Irena Boruszczak. Słupsk

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Scenariusz ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej
  Adela Pałyga. Podlesie
 2. Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy I
  Anna Mróz. Zakliczyn
 3. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino
 4. Pasowanie na przedszkolaka - scenariusz uroczystości
  Monika Ciarkowska. Koziebrody
 5. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Święto Edukacji na wesoło - scenariusz występu szkolnego kabaretu, cz. I
  Hanna Szałecka. Radzyń Chełmiński
 2. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela - koncert życzeń
  Edyta Wojtaszek. Hołudza
 3. Dzień Edukacji Narodowej - scenariusz uroczystości
  Katarzyna Stankiewicz. Chodów
 4. Zestaw dyktand ortograficznych dla klasy IV
  Monika Wawrzyniak. Ostrów Wielkopolski
 5. Test diagnozujący na wstępie do klasy IV (z kartoteką)
  Katarzyna Łukaszewska. Ostrów Wielkopolski

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 3. Mianownictwo i oznaczanie zębów - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 4. Konspekt zajęć z przedmiotu "Analiza leków" na kierunku Technik Farmaceutyczny: Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza - wyznaczanie wykresu kalibracyjnego
  Danuta Błach. Mielec
 5. Prawa dziecka - scenariusz zajęć
  Krzysztof Głowiak. Rzeszów/Krosno

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela
  Jolanta Pękala. Pabianice
 2. Scenariusz imprezy szkolnej: Otrzęsiny klas pierwszych
  Marek Matlok. Zabrze
 3. Scenariusz "Otrzęsin" klas pierwszych
  Beata Szymańska. Zielona Góra
 4. Scenariusz inscenizaji z okazji obchodów Święta Niepodległości
  Adam Muszyński. Warszawa
 5. Test sprawdzający z historii - Polska Piastów
  Marek Dawidziuk. Białystok

Szkoła szpitalna

 1. Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości
  Beata Adamska. Poznań
 2. Sprawozdanie z lekcji koleżeńskiej z języka polskiego w klasie czwartej: Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżnisz głoski od litery
  Beata Adamska. Poznań
 3. Szkoła szpitalna - miejsce przyjazne każdemu choremu dziecku
  Monika Kisielewicz. Szczecin
 4. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 5. Scenariusz inscenizacji wielkanocnej
  Beata Adamska. Poznań

Świetlica

 1. Jesienne dary natury - konspekt zajęć
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn
 2. Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej
  Ewa Lesik. Lubecko
 3. Jesienne liście - scenariusz zajęć świetlicowych
  Agata Kusiak. Polkowice
 4. Plan pracy świetlicy szkolnej
  Jagoda Wenderska. Chojnice
 5. Scenariusz imprezy świetlicowej z okazji "Dnia Chłopaka"
  Anna Żywica. Szczytno

Terapia pedagogiczna

 1. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Agnieszka Kałużna. Inowrocław
 2. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 3. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasach IV - VI
  Małgorzata Lorenc. Aleksandrów Kujawski
 4. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice
 5. Ćwiczenie koncentracji uwagi, spostrzegawczości oraz ćwiczenie pamięci wzrokowej. Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  Anna Znaniecka. Malbork

Twórczość dla dzieci

 1. Bajka rozwijająca postawę tolerancji i akceptacji "Cuduś"
  Emilia Chechłacz. Władków
 2. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 3. Zagadki: Owocowo - warzywna zgadywanka
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn
 4. Edukacyjne wiersze dla dzieci - II
  Iwona Wall. Kraków
 5. Przedszkolne inscenizacje znane i nieznane
  Stanisława Ciszewska. Koszalin

Twórczość dzieci

 1. Jak wygląda wiatr? Wiersze uczniów klasy II
  Aneta Sito. Lublin
 2. Dzieci wiersze piszą - Jesień, zima
  Uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Lublin
 3. Scenariusz przedstawienia "O smoku, który nie porywał dziewcząt"
  Anna Bartkowiak. Gniezno
 4. Deszczowy Kot
  Zosia Tietz. Rzgów
 5. Kałuża
  Paulina Strzeszewska. Słupsk

Twórczość młodzieży

 1. Mój świat
  Zuzanna Nitek. Kielce
 2. Mieć czy być?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 3. Rana
  Zuzanna Nitek. Kielce
 4. Triada - trzy najważniejsze wartości naszych przodków. A jak traktujemy je ja i moi koledzy?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 5. Mój ukochany syn - Władysław Podkowiński
  Sabina Kamińska. Czerwionka

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda
  Anna Lato. Nagłowice
 2. Przedmiotowy system oceniania z historii w liceum profilowanym i technikum
  Jolanta Majsiak. Radom
 3. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego kl.I - III gimnazjum
  Ewa Kowalska. Nowa Słupia
 4. Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 5. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum
  Aldona Kaim. Radom

Wycieczki szkolne

 1. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 2. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 3. Szlakiem miejsc pamięci narodowej do Warszawy - program wycieczki
  Żaneta Sołtys, Marzena Ekwińska. Starzyno
 4. Procedury organizowania wycieczek i wyjść
  Andrzej Mielczarek. Pabianice
 5. Wycieczki szkolne
  Agnieszka Stradomska-Michalska. Jędrzejów

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Kwestionariusz wywiadu z uczniem
  Mateusz Moś. Kraszewice
 3. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 4. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Dorota Zawadzka. Miłakowo
 5. Dyspozycje do wywiadu dla nauczycieli - prawa ucznia/dziecka
  Elżbieta Filipowska. Warszawa

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie
  Zofia Serwińska. Brzostek
 3. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 4. Choroby układu krążenia i krwi - choroby hematologiczne
  Przemysław Kujda. Siedlce
 5. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2014 Bartosz Musznicki, Elżbieta Musznicka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | XHTML | CSS |
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.