X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 2. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 3. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów
 4. Analiza badania wyników nauczania z języka angielskiego po II etapie kształcenia w klasie VI
  Elżbieta Książkiewicz-Mroczka. Łysa Góra
 5. Raport z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego na przykładzie SP w Palikijach
  Marcin Pluta. Palikije

Ankiety

 1. Ankieta dla rodziców - ewaluacja pracy szkoły
  Beata Prędki. Ruda Śląska
 2. Ankiety dla nauczycieli - ewaluacja wewnętrzna
  Emilia Kanthak-Karolak. Złotów
 3. Agresja w szkole - Ankieta dla uczniów
  Joanna Kranc. Chalin
 4. Ankieta środowiskowa: Status społeczny rodziny, warunki do pracy a atmosfera w domu
  Mateusz Moś. Kraszewice
 5. Anonimowa ankieta dla uczniów na temat prowadzenia zajęć
  Agnieszka Wójtowicz. Jarosław

Artykuły

 1. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 2. Okresy i fazy rozwoju oraz życia ludzi dorosłych
  Anna Kettner. Aleksandrów Kujawski
 3. Hierarchia wartości w życiu człowieka
  Alicja Majocha. Frysztak
 4. Metody wychowania: pojęcie, klasyfikacja, skuteczność
  Paulina Knop. Opole
 5. Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki opiekuńczej
  Magdalena Pikiel. Słomniki

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
  Wieslawa Gajo. Mrągowo
 2. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź
 3. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego (skróty myślowe)
  Renata Pięta. Skawina
 4. Kolorowa ortografia - program autorski
  Arleta Szyngiel. Drzonów
 5. Opis i analiza zadań - §8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
  Aneta Ościk. Bytom

Biblioteka

 1. Wiem, jak powstaje książka. Scenariusz zajęć w bibliotece z dziećmi 6 - letnimi
  Joanna Łaska. Iwanowice
 2. Pasowanie na czytelnika - scenariusz uroczystości
  Katarzyna Pawlak - Kozlowska. Pęczniew
 3. Lekcja biblioteczna dla klasy I
  Józefa Wiśniowska. Goszczyna
 4. Scenariusz wycieczki do biblioteki
  Joanna Kwaśniewska, Urszula Gaik. Żory
 5. Reklama - informacja czy manipulacja. Scenariusz lekcji bibliotecznej
  Halina Kowalczyk. Częstochowa

Diagnoza

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 2. Test z lektury "Tajemniczy ogród"
  Ewa Zelek. Mordarka
 3. Podsumowanie wstępnej diagnozy w grupie 3 - latków
  Monika Curyło - Drabek. Tarnowiec
 4. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 5. Diagnoza w pracy psychologicznej i pedagogicznej
  Andrzej Jakubiuk. Siedlce

Ferie letnie, zimowe

 1. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 2. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza
 3. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów
 4. Program zimowiska
  Agnieszka Okrasa. Skierniewice
 5. Plan pracy zimowiska sportowo-artystycznego
  Anna Batoryna. Dąbrowa Górnicza

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Program pracy redakcji szkolnej gazetki
  Anna Seredyńska. Wrocław
 2. Wywiad z nauczycielem stażystą
  Łukasz Sikora. Wieruszów
 3. Kącik rodzica - artykuł do przedszkolnej gazetki
  Jolanta Zajczyk. Białystok
 4. Gazetka w języku angielskim
  Hassan Hayeshi. Biała Podlaska
 5. Artykuły z gazetki szkolnej "Gimzetki"
  Iwona Kłysz. Korzeniew

Gimnastyka korekcyjna

 1. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 2. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 3. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej: Ćwiczenia rozciągające mięśnie przywodzące uda oraz wzmacniające mięśnie pośladków i mięśnie kończyn dolnych. Klasy I-III
  Agnieszka Dobrzańska Zasobniak. Przedbórz
 4. Style pływackie - pod kątem ich wykorzystania w korekcji wad postawy
  Małgorzata Kopczyńska. Mały Rudnik
 5. Konspekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej z elementami gier i zabaw ruchowych. Przedszkole
  Urszula Buczyńska. Knurów

Gimnazjum

 1. Uzasadnienie oceny niedostatecznej
  Mariola Kamińska. Chełm
 2. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Materiał na zajecia pozalekcyjne z matematyki w klasie I gimnazjum
  Aneta Michaluk. Łosice
 3. Metody aktywizujące w nauczaniu
  Andrzej Pietrasz. Zamość
 4. Scenariusz przedstawienia "Walentynki od prehistorii po współczesność"
  Dorota Króliszewska. Murzasichle
 5. Sprawdzian wiadomości dla uczniów gimnazjum z działów " Układ krążenia" i "Uklad oddechowy"
  Marta Misiarz. Rozłopy

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Familiada - scenariusz imprezy z okazji Dnia Seniora
  Aneta Trzmielak. Łódź
 3. Uwrażliwienie dzieci na los ptaków zimą w oparciu o opowiadanie "Karmnik Bartka"
  Bożena Adamiec. Ostrowiec Świętokrzyski
 4. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 5. Podróż dookoła świata - zabawy integracyjne z mamami. Scenariusz zajęć
  Sylwia Jańczak. Chorzów

Internat

 1. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka
 2. Sprawozdanie z pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie
  Mirosław Praszel. Opole
 3. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz
 4. Gry i zabawy przeciwko agresji - scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
  Jolanta Czubak. Sanniki
 5. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka

Języki obce

 1. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 2. Testy z języka niemieckiego dla gimnazjum - Team Deutsch 1a - Rozdziały 1 - 3
  Olga Sokół - Pawlicka. Gliwice
 3. Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej
  Ewelina Sławińska. Ostrowiec Świętokrzyski
 4. Zbiór przysłów, sentencji i cytatów w języku niemieckim oraz tłumaczenie na język polski
  Agata Nowak - Zawada. Rudniki
 5. Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia z j. angielskiego na poziomie podstawowym
  Agnieszka Niemczyk. Trzebinia

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
  Mirosława Iłowska. Malbork
 2. Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
  Aleksandra Lewandowska. Krzymów
 3. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
  Joanna Duszczak. Śrem
 4. Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu
  Mieczysława Ożóg. Skawina
 5. Wzór kontraktu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Waldemar Szafara. Białystok

Logopedia

 1. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 2. Sprawozdanie z pracy logopedy szkolnego
  Marta Matuszczyk. Zabrze
 3. Wady wymowy- rodzaje, przyczyny, skutki i zapobieganie - referat
  Lilla Kraszewska.
 4. Plan terapii logopedycznej-dyslalia wieloraka, złożona
  Katarzyna Świeczkowska. Olsztyn
 5. Rozwój i kierowanie mową dziecka
  Magdalena Evangelou. Police

Materiały szkoleniowe

 1. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 2. Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli
  Monika Biesiada. Wałcz
 3. Metoda Carla Orffa
  Justyna Czykwin - Strękowska. Białystok
 4. Cenne rady dotyczące zaprowadzenia dyscypliny w klasie
  Monika Zarzeka. Tęgoborze
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
  Beata Dziemian. Raciąż

Obserwacja

 1. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 2. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 3. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 4. Podsumowanie wstępnej obserwacji w grupie trzylatków
  Małgorzata Bucior. Zamość
 5. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich
  Grażyna Ficoń. Ligota Książęca

Opis i analiza przypadku

 1. Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce
  Agnieszka Tokarz - Zwierz. Kłodzko
 2. Opis i analiza przypadku ucznia z zaburzeniami zachowania i z trudnościami w nauce
  Iwona Rogalska. Skarżysko - Kamienna
 3. Opis i analiza przypadku: Zaburzenia mowy i zaburzenia emocjonalne
  Danuta Piórkowska - Poniewierska. Gdańsk
 4. Analiza przypadku wychowawczego: Integracja zespołu klasowego
  Barbara Nabiałczyk. Piaseczno
 5. Opis i analiza przypadku - Adam
  Paweł Szymerski. Łęg Probostwo

Pedagog szkolny

 1. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego
  Marzena Szymańska. Bralin
 2. Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za I półrocze
  Marzena Szymańska. Bralin
 3. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 4. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 5. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły
  Aleksandra Kubala. Piekary Śląskie

Pedagogizacja rodziców

 1. Jak przeprowadzić wywiadówkę? - referat
  Anna Gluza. Górki Wielkie
 2. Rozwój emocjonalno - społeczny dziecka 5- 6- letniego - referat
  Monika Laskowska. Zelów
 3. Jak pomóc dziecku w nauce czytania ?
  Anna Januszko. Zaborowice
 4. Jakie zagrożenia czyhają na nasze dzieci w sieci?
  Joanna Michalska. Iskrzyczyn
 5. Scenariusz zebrania z rodzicami
  Monika Jarzembowska. Szprotawa

Placówki kultury

 1. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 2. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz
 3. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 4. Wychowanie przez sztukę tańca
  Justyna Popławska. Toruń
 5. Andrzejki MDK 2008 - scenariusz imprezy
  Jolanta Barańczuk. Lębork

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 2. Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 5-latków
  Iwona Sęk. Dąbrowa G.
 3. Cykl zajęć dla dzieci w oparciu o bajki cz.1 i cz.2 "Bajki są kluczem do dziecięcej duszy"
  Weronika Panek. Bytom
 4. O stereotypach, uprzedzeniach i braku tolerancji. Scenariusz zajęć warsztatowych
  Jacek Gałan. Człuchów
 5. Scenariusz zajęć wychowawczo - edukacyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: "Być przyjacielem"
  Elżbieta Terpińska. Lubień Kujawski

Plan ewaluacji

 1. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 2. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 3. Przykładowy plan ewaluacji
  Jadwiga Smirnow. Gryfino
 4. Projekt ewaluacji wewnętrznej
  Katarzyna Pełczyńska, Justyna Kubas-Klemczak. Zgierz
 5. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce

Plan nadzoru pedagogicznego

 1. Plan nadzoru 2014 - 2015
  Agnieszka Gołębieska - Wesołowska. Dębowa Góra

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
  Jolanta Jarmuł. Słupsk
 2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz sprawozdanie
  Ewa Karbownik. Końskie
 3. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  Agnieszka Łukasik. Warszawa
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
  Izabela Haberla. Wrocław
 5. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Katarzyna Formella-Mielewczyk. Cewice

Poezja

 1. Wiersze o Gdyni
  Dorota Ślesińska. Gdynia
 2. złudna nadzieja
  Irena Wunsch. Gruczno
 3. Płomienny Znicz Pamięci
  Józef Tomoń. Golcowa
 4. Huragan
  Elżbieta Cieniak. Warszawa
 5. Radość w oczach dziadka
  Iwona Sobczyk. Białystok

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 3. Awans zawodowy nauczycieli - fazy i wymagania
  Agnieszka Ziembicka. Płock
 4. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
  Emilia Kanthak-Karolak. Złotów

Prace dyplomowe

 1. Osobowość nauczyciela i jego cechy
  Natalia Antoń. Brzozów
 2. Anatomia i fizjonomia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Tomasz Szwaj. Lublin
 3. Praca z dzieckiem dyslektycznym w szkole - praca dyplomowa
  Agnieszka Adamowicz. Lubin
 4. Alternatywne źródła energii
  Małgorzata Adamczuk. Puławy
 5. Hospitacja jako źródło informacji o efektach kształcenia
  Magdalena Anglart - Maciejewska. Szczerców

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 3. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki
 4. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa
 5. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny opiekuna stażu
  Edyta Banaś. Piekielnik
 2. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie
 3. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
  Beata Gołębiowska. Koszalin
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Joanna Sosnowska. Bartoszyce
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Alina Kowalczyk. Kurzętnik

Proza

 1. Tekst gwarą poznańską. III nagroda na XXXIII konkursie gwary poznańskiej w DK Jubilat w Poznaniu w 2010 r.
  Sylwia Zagórska. Kaźmierz
 2. Miniatura 6
  Alina Zagon. Bielsk Podlaski
 3. Kocham to miejsce i tęsknię za nim
  Irena Wunsch. Gruczno
 4. Niezwykła podróż.....
  Irena Bielska. Gruczno-Chełmno
 5. Smutna rzeczywistość
  Irena Małgorzata Bielska. Gruczno-Chełmno

Przedszkole

 1. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu w grupie 4-latków
  Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska. Mława
 2. Bezpieczne zabawy zimą - scenariusz zajęć
  Agnieszka Witek. Ożarów
 3. Scenariusz na Dzień Babci i Dziadka
  Urszula Gajdecka. Poddębice
 4. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej oddziału przedszkolnego
  Maria Balbus. Rawicz
 5. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej za I półrocze
  Katarzyna Hrabia. Dąbrowa Górnicza

Raport z ewaluacji

 1. Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V
  Alicja Szczepańska. Pawłowiczki
 2. Respektowane są normy społeczne. Raport z ewaluacji wewnętrznej
  Mirosława Warmowska, Tamara Walczak-Lubińska. Mściszewice
 3. Raport z Ewaluacji wewnętrznej Przedszkola
  Ewa Szura. Gorlice
 4. Raport z ewaluacji wewnętrznej - obszar 1.1
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża
 5. Ocena efektywności programów wychowawczego i profilaktycznego obowiązującego w danej placówce oświatowej
  Aneta Żukowska. Łódź

Regulaminy

 1. Plan WDN przedszkola
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 2. Regulamin pracowni komputerowej
  Krystyna Jęśko. Czarnków
 3. Regulamin zabaw, dyskotek i imprez szkolnych
  Barbara Boryń. Sobolew
 4. Regulamn akcji charytatywnej "Pomóż i TY"
  Jolanta Lewandowska. Wojszyce
 5. Przykładowy regulamin organizowania dyskotek szkolnych w gimnazjum
  Paweł Dwornik. Bulowice

Religia, etyka

 1. Test ze znajomości Ewangelii św. Marka
  Alicja Witkowska-Kozak. Krzyżownica
 2. Modlitwa wiernych na Mszę Św. z udziałem dzieci
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze
 3. Test sprawdzajacy z Biblii
  ks. Piotr Mendel. Kraśnik
 4. Test ze znajomości Ewangelii św. Mateusza
  Alicja Witkowska-Kozak. Krzyżownica
 5. Sprawdziany z religii
  Anna Zdanowska. Siedlce

Resocjalizacja

 1. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 3. Inkulturacja jako składowa procesu socjalizacji
  Tomasz Prywer. Żnin
 4. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 5. Jak wzmacniamy i nawiązujemy kontakty międzyludzkie
  Katarzyna Miłoszewska. Bogatynia

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 3. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina
 4. Samoocena pracy nauczyciela
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 5. Autoanaliza własnej pracy
  Iwona Tarnas. Tuliszków

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Katarzyna Skrzypiec. Bytom
 2. Sprawozdanie z pracy kółka plastycznego prowadzonego w grupie dzieci 5-letnich
  Urszula Golanowska , Małgorzata Drwal. Tarnów
 3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
  Małgorzata Skrzypczak. Klucze
 4. Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty
  Katarzyna Garbowska. Opole
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Mirosław Kisiel. Jeleniec

Szkolnictwo specjalne

 1. Scenariusz zabawy karnawałowej
  Teresa Hawrylak, Anna Hawrylak. Wielkie Oczy
 2. Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
  Katarzyna Kurek. Klecza Dolna
 3. Przykładowa ocena pracy rewalidacyjnej
  Katarzyna Kurek. Klecza Dolna
 4. Scenariusz warsztatów - "Bezpieczne ferie zimowe"
  Krystyna Wicińska. Sitno
 5. Sprawozdanie z prowadzenia zajęć rewalidacyjnych
  Nadolna Magdalena. Rosocha

Szkolnictwo wyższe

 1. Prawo karne - formy przeciwdziałania korupcji
  Anna Gozdur. Drezno
 2. Rozwój Akademii Krakowskiej
  Marlena Marciniak. Konin
 3. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 4. Bezczynność, przewlekłość postępowania administracyjnego
  Anna Gozdur. Drezno
 5. Współczesny wychowawca w kontekście deontologii pedagogicznej
  Małgorzata Bucior. Zamość

Szkoła muzyczna

 1. Fryderyk Chopin - "Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel...". Lekcja dla uczniów gimnazjum zorganizowana w PSM I i II st. w Opolu w ramach obchodów 200 rocznicy urodzin kompozytora
  Joanna Sławińska - Kurdziel, Dorota Kasprzyk. Opole
 2. Program nauczania przedmiotu Rytmika w klasach 1-3 szkoły muzycznej I stopnia
  Krystyna Pelucha. Cieszyn
 3. Program nauczania chóru w szkole muzycznej pierwszego stopnia
  Marzena Dobrowolska- Musialik. Bytom
 4. Nauka czytania a vista na fortepianie
  Irena Boruszczak. Słupsk
 5. Program nauczania kształcenie słuchu - klasy I - III cyklu sześcioletniego
  Lilianna Rydlewska - Wąż. Poznań

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino
 2. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 3. Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I
  Justyna Grabowska. Stare Lubiejewo
 4. Gry i zabawy integracyjne dla dzieci
  Renata Górna. Poznań
 5. Zestaw prostych gier i zabaw ruchowych przydatnych do pracy w świetlicy
  Elżbieta Graczyk. Łódź

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Działania pisemne - sprawdzian z matematyki w klasie IV
  Banasik Jadwiga. Srebrna
 2. Motywacja oceny niedostatecznej
  Ewa Widera. Zabrze
 3. Test ze znajomości treści lektury "Pinokio"
  Magdalena Bilińska. Katowice
 4. Czas w historii - sprawdzian dla klasy IV
  Danuta Pikuła. Lendo Wielkie
 5. Zestaw dyktand ortograficznych dla klasy IV
  Monika Wawrzyniak. Ostrów Wielkopolski

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Elektroterapia
  Joanna Wiktorowicz-Pędich. Otwock
 3. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 4. Prawa dziecka - scenariusz zajęć
  Krzysztof Głowiak. Rzeszów/Krosno
 5. Technika wykonywania klasycznego masażu leczniczego
  Joanna Wiktorowicz - Pędich. Otwock

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Historia sportu i kultury fizycznej
  Anna Myszkowska. Włocławek
 2. Sprawozdanie z działań wychowawczych
  Aleksandra Fras. Dobryszyce
 3. Test z prawa pracy
  Grażyna Woźniak. Bydgoszcz
 4. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym
  Agniszka Wysocka. Szczecinek
 5. Wykaz działań; procedury zameldowania i wymeldowania gościa idywidualnego
  Alicja Marcinkowska. Rydzyna

Szkoła szpitalna

 1. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 2. Scenariusz inscenizacji wielkanocnej
  Beata Adamska. Poznań
 3. Sprawozdanie z lekcji koleżeńskiej z języka polskiego w klasie czwartej: Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżnisz głoski od litery
  Beata Adamska. Poznań
 4. Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości
  Beata Adamska. Poznań
 5. Konspekt pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "I ty możesz zostać św. Mikołajem"
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski

Świetlica

 1. Sprawozdanie z pracy świetlicy
  Izabela Rybka. Złoczew
 2. Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej
  Ewa Lesik. Lubecko
 3. Gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
  Jolanta Siemoniak. Sosnowiec
 4. Zimowe zabawy - scenariusz zajęć
  Emilia Szymańska. Czarnogłów
 5. "Trening interpersonalny" - scenariusz zajęć dydaktyczno - ruchowych
  Małgorzata Czernicka. Przemyśl

Terapia pedagogiczna

 1. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice
 2. Opis i analiza programu zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla kl. I
  Lidia Głowik. Chociwel
 3. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Agnieszka Kałużna. Inowrocław
 4. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 5. Ocena postępów dziecka po 6 - miesięcznej pracy korekcyjno - kompensacyjnej
  Justyna Hajdas. Pcim

Twórczość dla dzieci

 1. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 2. Teksty piosenek o zdrowiu
  Grazyna Makowska. Lisewo
 3. Bałwanek
  Urszula Oszywa. Sosnowiec
 4. Bajka i baśń w rozwoju najmłodszych dzieci
  Katarzyna Czaja. Ruda Śląska
 5. Prośba żaby - wiersz inscenizacja dla dzieci
  Grażyna Świerczyńska. Toszek

Twórczość dzieci

 1. Wiersze uczniów klasy II szkoły podstawowej inspirowane zajęciami edukacji wczesnoszkolnej
  Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała
 2. Dzieci wiersze piszą - Jesień, zima
  Uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Lublin
 3. Scenariusz przedstawienia "O smoku, który nie porywał dziewcząt"
  Anna Bartkowiak. Gniezno
 4. Wiersze na walentynki
  Krzysztof Płoszyński, uczniowie klasy 5 a. Bystry k. Giżycka
 5. "Pippi idzie do cyrku" - scenka wystawiona podczas konkursu czytelniczego o Astrid Lindgren
  Tosia Bartkowiak, Mikołaj Nowicki, Noemi Gadzińska, Weronika Dzieńkowska, Michał Szymaniec, Karolina Kasprowiak. Gniezno

Twórczość młodzieży

 1. Mieć czy być?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 2. Mój ukochany syn - Władysław Podkowiński
  Sabina Kamińska. Czerwionka
 3. Triada - trzy najważniejsze wartości naszych przodków. A jak traktujemy je ja i moi koledzy?
  Zuzanna Nitek. Kielce
 4. Mój świat
  Zuzanna Nitek. Kielce
 5. Samo życie
  Patrycja Czaja. Częstochowa

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Czy punktowy system oceniania może być dobry?
  Barbara Galla. Mochy
 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 3. Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda
  Anna Lato. Nagłowice
 4. Plan wynikowy i system oceniania z zajęć praktycznych
  Stanisław Ciołek. Piła
 5. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum
  Aldona Kaim. Radom

Wycieczki szkolne

 1. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 2. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 3. Wycieczki szkolne
  Agnieszka Stradomska-Michalska. Jędrzejów
 4. Procedura organizacji spacerów i wycieczek w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 5. Procedury organizowania wycieczek i wyjść
  Andrzej Mielczarek. Pabianice

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 3. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Dorota Zawadzka. Miłakowo
 4. Kwestionariusz wywiadu z uczniem
  Mateusz Moś. Kraszewice
 5. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka niesłyszącego
  Karolina Jędrzychowska. Wschowa

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 3. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży i jej wpływ na zdrowie
  Zofia Serwińska. Brzostek
 4. Choroby układu krążenia i krwi - choroby hematologiczne
  Przemysław Kujda. Siedlce
 5. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2015 Bartosz Musznicki, Elżbieta Musznicka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | XHTML | CSS |
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.