X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Najpopularniejsze publikacje w tym tygodniu

Analiza

 1. Mocne i słabe strony nauczycieli - analiza
  Tomasz Błaszczyk. Przytyk/Radom
 2. Procedury przeprowadzania oraz analiza i interpretacja szkolnego badania wyników nauczania
  Marta Zawadzka. Tarnów
 3. Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  Justyna Jarecka. Koszalin
 4. Postawy młodzieży pełnosprawnej wobec niepełnosprawnych intelektualnie rówieśników w szkole publicznej
  Dorota Kołodzińska. Zgorzelec
 5. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych klasy III w r. szk. 2009/2010
  Anna Robakiewicz - Chojnowska. Poznań

Ankiety

 1. Ewaluacja Programu Profilatyki: Ankiety i opis
  Urszula Kusiak. Korzenna
 2. Ankieta dotycząca oczekiwań rodziców wobec przedszkola
  Małgorzata Zawadka. Toruń
 3. Ankiety ewaluacyjne szkolnego programu profilaktyki
  Magdalena Stoszek. Rudniki
 4. Nauczyciel w oczach ucznia - anonimowa ankieta
  Grażyna Kurek. Łowicz
 5. Opis i analiza wyników ankiety dotyczącej zagrożeń w gimnazjum
  Lucyna Piotrowicz. Stargard Szczeciński

Artykuły

 1. Odruchy u noworodków i niemowląt
  Aleksandra Osowska. Chojnice
 2. Diagnozowanie lateralizacji
  Angelika Kubik. Proszowice
 3. Punkty witalne ciała w sztukach i sportach walki na podstawie taekwon-do
  Wojciech Bielecki. Bełżyce
 4. Subkultury młodzieżowe - sposób na młodzieżowy bunt i frustracje. Próby zapobiegania zagrożeniom i patologiom
  Katarzyna Smogulska. Chorzów
 5. Hierarchia wartości w życiu człowieka
  Alicja Majocha. Frysztak

Autoprezentacja dorobku zawodowego

 1. Autoprezentacja dorobku zawodowego - nauczyciel mianowany
  Joanna Brygier. Łódź
 2. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego (skróty myślowe)
  Renata Pięta. Skawina
 3. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego przed komisją
  Grażyna Kurek. Łowicz
 4. Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego
  Agnieszka Liszczyk. Starcza
 5. Autoprezentacja dorobku zawodowego - awans na mianowanego
  Tomasz Czarczyński. Zamość

Biblioteka

 1. Wiem, jak powstaje książka. Scenariusz zajęć w bibliotece z dziećmi 6 - letnimi
  Joanna Łaska. Iwanowice
 2. Reklama - informacja czy manipulacja. Scenariusz lekcji bibliotecznej
  Halina Kowalczyk. Częstochowa
 3. Scenariusz wycieczki do biblioteki
  Joanna Kwaśniewska, Urszula Gaik. Żory
 4. Rozwijanie zdolności językowych w nauce j. obcego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Zestawienie bibliograficzne
  Barbara Stawarz. Żagań
 5. Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych - zestawienie bibliograficzne w wyborze
  Anna Kulfan. Augustów

Diagnoza

 1. Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich
  Barbara Zdanowska. Poznań
 2. Metoda badań własnych - diagnoza rysunku rodziny
  Jolanta Kędzierska. Rajczyn
 3. Diagnoza dysleksji rozwojowej
  Julita Sobańska. Rzeszów
 4. Opinia pedagogiczna
  Katarzyna Gałązka. Zgierz
 5. Opis diagnozy 6-latków
  Renata Pięta. Skawina

Ferie letnie, zimowe

 1. Poznajmy się. Scenariusz zajęć kolonijnych - integracja grupy
  Joanna Swend. Warszawa
 2. Alkohol na kolonii - jak z nim walczyć?
  Iwona Wochnik. Niemcza
 3. Wakacje w bibliotece
  Małgorzata Grzenkowicz. Wejherowo
 4. Scenariusz zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii na kolonie letnie
  Bogusława Zyguła. Tarnów
 5. Program ferii zimowych 2010
  Monika Rosłon. Skierniewice

Gazetki szkolne i przedszkolne

 1. Rozwój i podstawowa stymulacja percepcji słuchowej - biuletyn logopedyczny
  Katarzyna Stalińska. Pabianice
 2. Gazetka dla rodziców
  Wioleta Grobelna. Pinczyn
 3. Gazetka październik
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec
 4. Materiały na temat: Be Green
  Sylwia Banach. Łąck
 5. Gazetka listopad
  Agnieszka Lisowicz. Sosnowiec

Gimnastyka korekcyjna

 1. Ćwiczenia z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Klasy I-III
  Joanna Rogala. Gruczno
 2. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec
 3. Style pływackie - pod kątem ich wykorzystania w korekcji wad postawy
  Małgorzata Kopczyńska. Mały Rudnik
 4. Zestawy ćwiczeń do gimnastyki korekcyjnej - przykłady
  Radosław Gudaniec. Koszalin
 5. Korygowanie wady postawy - plecy wklęsłe. Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej
  Monika Stępień, Anna Ziarnik. Sosnowiec

Gimnazjum

 1. Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Materiał na zajecia pozalekcyjne z matematyki w klasie I gimnazjum
  Aneta Michaluk. Łosice
 2. Metody aktywizujące w nauczaniu
  Andrzej Pietrasz. Zamość
 3. Propozycje konkurencji na imprezy rekreacyjno - sportowe
  Katarzyna Mikołajczuk. Zalesie
 4. Gry i zabawy na lekcjach wychowawczych
  Barbara Biedroń. Stępina
 5. Metody terapii autyzmu
  Małgorzata Nowak. Katowice

Inne placówki

 1. Plan organizacji imprez - krok po kroku
  Magdalena Noga. Toruń
 2. Ja i moja grupa - scenariusz zajęć
  Katarzyna Janicka. Bytom
 3. Familiada - scenariusz imprezy z okazji Dnia Seniora
  Aneta Trzmielak. Łódź
 4. "Koncert na leśnej polanie" - słuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka ilustrowanego sylwetami
  Alicja Gramsch. Zgierz
 5. Grupa bawi się i pracuje
  Katarzyna Janicka. Bytom

Internat

 1. Warunki efektywnego uczenia się - scenariusz zajęć
  Agnieszka Sieczak. Ostrołeka
 2. Nauka własna w Internacie - usprawnianie procesu uczenia się wychowanków
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 3. Konflikt - problemy okresu młodzieńczego. Scenariusz zajęć otwartych
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 4. "Pirackie otrzęsiny"
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 5. Organizacja czasu wolnego niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków internatu
  Ewa Lewosz. Kietrz

Języki obce

 1. Przydatne zwroty - język angielski
  Elżbieta Strojkowska. Przedbórz
 2. Zbiór przysłów, sentencji i cytatów w języku niemieckim oraz tłumaczenie na język polski
  Agata Nowak - Zawada. Rudniki
 3. Lista zwrotów przydatnych do matury pisemnej
  Ewelina Sławińska. Ostrowiec Świętokrzyski
 4. Visual aids in the classroom situation
  Monika Baranowska-Piasek. Prabuty
 5. Jak uczyć dzieci języka obcego, na przykład angielskiego?
  Grażyna Strzelecka - Rypniewska. Poznań

Kontrakt z opiekunem stażu

 1. Kontrakt zawarty między nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
  Aleksandra Lewandowska. Krzymów
 2. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
  Mirosława Iłowska. Malbork
 3. Kontrakt z opiekunem stażu
  Beata Tokarska. Osieczna
 4. Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu
  Mieczysława Ożóg. Skawina
 5. Kontrakt nauczyciela stażysty i opiekuna stażu
  Agnieszka Korytkowska. Moszczenica

Logopedia

 1. Głoska r - wywoływanie i utrwalanie
  Magdalena Zadrożna. Sadowne
 2. Opinia logopedyczna
  Katarzyna Kureń. Międzychód
 3. Wady wymowy- rodzaje, przyczyny, skutki i zapobieganie - referat
  Lilla Kraszewska.
 4. Lambdacyzm - konspekty zajęć
  Marzenna Merwa. Józefów n. Wisłą
 5. Indywidualny program terapii logopedycznej dla ucznia z opóźnionym rozwojem mowy
  Małgorzata Lorenc. Aleksandrów Kujawski

Materiały szkoleniowe

 1. Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej
  Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska. Szczecin
 2. Cenne rady dotyczące zaprowadzenia dyscypliny w klasie
  Monika Zarzeka. Tęgoborze
 3. Jak to napisać, czyli struktura autorskiego programu nauczania
  Anita Woźnicka. Lublin
 4. Metoda Carla Orffa
  Justyna Czykwin - Strękowska. Białystok
 5. Metody aktywizujące w pracy z dziećmi młodszymi
  Magda Babiuch. Skawina

Obserwacja

 1. Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej
  Stanisława Ciszewska. Koszalin
 2. Podsumowanie obserwacji śródrocznej w grupie dzieci 3, 4- letnich
  Grażyna Ficoń. Ligota Książęca
 3. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów
  Ewa Kramek. Leokadiów
 4. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
  Paulina Pawliszyn. Bytom Odrzański
 5. Arkusz obserwacji diagnozującej z przygotowania do czytania i pisania
  Daniela Krupa. Żory

Opis i analiza przypadku

 1. Opis i analiza przypadku: Trudności wychowawcze dziecka nadpobudliwego psychoruchowo
  Ewa Jakubowska. Nowa Sól
 2. Opis i analiza przypadku: Rozwiązanie problemu trudności szkolnych i wychowawczych ucznia z zespołem Aspergera
  Katarzyna Brzezińska. Włocławek
 3. Opis i analiza współpracy z instytucjami
  Lidia Głowik. Chociwel
 4. Studium przypadku - opis i analiza przypadku dziecka przejawiającego trudności w nauce
  Agnieszka Tokarz - Zwierz. Kłodzko
 5. Opis i analiza indywidualnego przypadku - spektrum autyzmu
  Hanna Bednarczyk. Śrem

Pedagog szkolny

 1. Poradnik początkującego pedagoga szkolnego
  Renata Wilińska. Warszawa
 2. Program pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
  Barbara Sieniawska. Międzyrzecz
 3. Zadania pedagoga szkolnego wynikające z realizacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły
  Aleksandra Kubala. Piekary Śląskie
 4. Innowacja pedagogiczna w ramach programu wychowawczego szkoły - zajęcia psychoedukacyjne TĘCZA
  Anna Nogacka. Łódź
 5. Badania diagnostyczne specyficznych trudności w nauce w poradni psychologiczno-pedagogicznej
  Marzena Marcinkiewicz. Zielona Góra

Pedagogizacja rodziców

 1. Rozwój emocjonalno - społeczny dziecka 5- 6- letniego - referat
  Monika Laskowska. Zelów
 2. Narkotyki - mity i rzeczywistość. Charakterystyka zjawiska narkomanii
  Magdalena Wolańska. Starachowice
 3. Niezapomniane chwile - propozycje zabaw dla całej rodziny
  Danuta Krupa. Kraków
 4. Jak przeprowadzić wywiadówkę? - referat
  Anna Gluza. Górki Wielkie
 5. Niewłaściwe postępowanie rodziców przyczyną wypaczenia się uczuć dziecka
  Agnieszka Wiśniewska. Siedlce

Placówki kultury

 1. Scenariusz uroczystości z okazji 50 rocznicy ślubu
  Ewa Knyspel. Sieradz
 2. Adaptacja sceniczna tekstu Jana Brzechwy p.t. "Kopciuszek"
  Jolanta Barańczuk. Lębork
 3. Estetyczny Ruch - program autorski
  Justyna Popławska. Toruń
 4. Inicjacja w świat gier komputerowych
  Ewa Rosińska. Międzyborów
 5. Andrzejki MDK 2008 - scenariusz imprezy
  Jolanta Barańczuk. Lębork

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

 1. Opinia o dziecku do sądu
  Elżbieta Kendych. Koszalin
 2. Cykl zajęć dla dzieci w oparciu o bajki cz.1 i cz.2 "Bajki są kluczem do dziecięcej duszy"
  Weronika Panek. Bytom
 3. Czynniki determinujące zachowania empatyczne u młodych adolescentów
  Anna Dudzińska. Gronowo Górne
 4. Aktywny sposób na nudę. Konspekt zajęć wychowawczych
  Aleksandra Politowska. Kołobrzeg
 5. Praca z dzieckiem z czterokończynowym porażeniem mózgowym (MPDz)
  Aneta Gwóźdź. Osiny

Plan ewaluacji

 1. Ewaluacja pracy nauczyciela
  Monika Szaruga. Wiślica
 2. Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej
  Anna Filiks. Rybnik
 3. Przykładowy plan ewaluacji
  Jadwiga Smirnow. Gryfino
 4. Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
  Bożenna Bilkiewicz, Anna Chilimończyk, Katarzyna Kacprzak, Joanna Sosnowska, Alicja Szymańska. Bartoszyce
 5. Projekt ewaluacji wewnętrznej przedszkola
  Danuta Pesta, Jagienka Olszewska. Bartoszyce

Plan rozwoju zawodowego

 1. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  Anna Drzewiecka. Slupsk
 2. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego języka niemieckiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Maciej Burdziński. Poznań
 3. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Katarzyna Formella-Mielewczyk. Cewice
 4. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  Patrycja Brodecka. Kwidzyn
 5. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
  Beata Wróblewicz. Barcice

Poezja

 1. Wiersze o Gdyni
  Dorota Ślesińska. Gdynia
 2. Kodowanie rzeczowe i teoretyczne
  Elżbieta Rogalska. Szczecin
 3. Modlitwa
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 4. Gra
  Małgorzata Domańska. Knurów, woj.Śląskie
 5. Żółwik
  Irena Wunsch. Gruczno

Poradnik awansu zawodowego

 1. Awans zawodowy nauczycieli, fazy i wymagania
  Anna Mysłek. Jelenia Góra
 2. Awans zawodowy - wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  Justyna Gramała. Buk
 3. Awans zawodowy - dokumentacja
  Marzena Pasternak. Pszenno
 4. Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
  Monika Leszko. Oława
 5. Awans zawodowy nauczycieli - fazy i wymagania
  Agnieszka Ziembicka. Płock

Prace dyplomowe

 1. Społeczny obraz rozwoju małych dzieci - praca licencjacka
  Alicja Kowalska. Warszawa
 2. Anatomia i fizjonomia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Tomasz Szwaj. Lublin
 3. Alternatywne źródła energii
  Małgorzata Adamczuk. Puławy
 4. Wprowadzenie liter Metodą Dobrego Startu w klasie "0"
  Liliana Kubik. Siemirowice
 5. Analiza przypadku dziecka dyslektycznego
  Magdalena Wrzosek. Tczew

Praktyki studenckie

 1. Opinia o przebiegu praktyki studenckiej
  Marzena Brzezińska - Bartuś. Czeladź
 2. Opinia opiekuna praktyki studenckiej
  Mirosława Marcinkowska - Budnik. Tomaszów Mazowiecki
 3. Opinia z przebiegu praktyki studenckiej
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 4. Opinia za odbyte praktyki
  Magdalena Grzegorek. Łask
 5. Ocena praktyk studenckich
  Dorota Biernacka. Warszawa

Projekt oceny dorobku zawodowego

 1. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
  Aneta Duda - Spandel. Siemianowice Śląskie
 2. Projekt oceny nauczyciela kontraktowego
  Wioleta Lenkiewicz. Pisz
 3. Projekt oceny opiekuna stażu
  Edyta Banaś. Piekielnik
 4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu
  Ewa Karpowicz. Łomazy
 5. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
  Danuta Suchodolska. Czyżew

Proza

 1. Migdałkowa Ania
  Agata Słowiak. Makowice
 2. Zupełnie inne Boże Narodzenie - opowiadanie
  Magdalena Mecha. Warszawa
 3. Opowiadanie o naparstku babci
  Józefa Wanda Buczyńska. Zambrów
 4. Artysta
  Małgorzata Domańska. Knurów, woj.Śląskie
 5. Mostek
  Irena Wunsch. Gruczno

Przedszkole

 1. Nasze wakacyjne plany - scenariusz zajęć w przedszkolu
  Joanna Tusińska. Radom
 2. Opinia o przebiegu praktyki i ocena praktykanta- przedszkole
  Anna Tomaszewska. Działdowo
 3. Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 3-4-latków
  Agnieszka Ramutkowska. Wąbrzeźno
 4. Scenariusz zabaw dla dzieci i rodziców na festynie rodzinnym w przedszkolu
  Iwona Dobrzańska. Bielsko - Biała
 5. Nadchodzą wakacje - wierszyki i zagadki
  Barbara Szelągowska. Brwinów

Raport z ewaluacji

 1. Ocena efektywności programów wychowawczego i profilaktycznego obowiązującego w danej placówce oświatowej
  Aneta Żukowska. Łódź
 2. Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V
  Alicja Szczepańska. Pawłowiczki
 3. Raport z ewaluacji wewnętrznej: Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Analizuje się wyniki sprawdzianów
  Małgorzata Pawelczyk. Łomża
 4. Respektowanie norm społecznych w szkole - raport z ewaluacji wewnętrznej
  Anna Jagodda Danuta Jagielska Zbigniew Myszko. Lubiszewo
 5. Raport z ewaluacji: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej
  Barbara Niemiec-Szczodrak. Opoczno

Regulaminy

 1. Plan WDN przedszkola
  Magdalena Bartczak. Łęczyca
 2. Halowy turniej piłki nożnej
  Mirosław Kisełyczka. Debrzno
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  Małgorzata Zioła. Jagodzin
 4. Regulamin pracowni komputerowej
  Krystyna Jęśko. Czarnków
 5. Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego
  Agnieszka Dobrzańska - Zasobniak. Przedbórz

Religia, etyka

 1. Test ze znajomości Ewangelii św. Marka
  Alicja Witkowska-Kozak. Krzyżownica
 2. Montaż słowno - muzyczny przygotowany z okazji uroczystości 50 - lecia kapłaństwa proboszcza parafii Wożuczyn
  Alina Kramarczuk, ks. Paweł Kruk, Andrzej Sioma. Wożuczyn
 3. Modlitwa wiernych na Mszę Św. z udziałem dzieci
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze
 4. Modlitwa wiernych na poświęcenie różańców i medalików
  Alicja Zoń-Maśka. Międzyrzecze
 5. Scenariusz powitania księdza biskupa w przedszkolu
  Krzysztof Polanecki. Gliwice

Resocjalizacja

 1. Scenariusz zabawy karnawałowej dla dzieci
  Agnieszka Sieczak. Ostrołęka
 2. Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
  Grażyna Jaczewska. Józefów
 3. Możliwości implikacji terapii poznawczo - behawioralnej w procedurze resocjalizacji młodzieży agresywnej
  Stanisław Tokarzewski. Zwierzyniec Wielki
 4. Jak wzmacniamy i nawiązujemy kontakty międzyludzkie
  Katarzyna Miłoszewska. Bogatynia
 5. Scenariusze zajęć przeprowadzonych w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
  Janusz Zawadzki. Skierniewice

Samoocena

 1. Karta samooceny nauczyciela przedszkola
  Ewa Stokłosa. Rzeszów
 2. Arkusz samooceny pracy nauczyciela
  Tamara Walczak-Lubińska. Stężyca
 3. Samoocena pracy nauczyciela
  Magda Babiuch. Skawina
 4. Samoocena pracy nauczyciela
  Agnieszka Kurzyńska. Kraków
 5. Karta samooceny - nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Agnieszka Pich. Warszawa

Sprawozdanie ze stażu

 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Iwona Dobrzyńska. Nowe Gulczewo
 2. Opis i analiza zagadnień - nauczyciel dyplomowany
  Arkadiusz Mroczyk. Środa Wielkopolska
 3. Sprawozdanie z realizacji stażu n. dyplomowany
  Beata Jaworska. Głogów
 4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Jadwiga Burakiewicz. Jaworzyna Śląska
 5. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
  Joanna Galińska. Konin

Szkolnictwo specjalne

 1. Przykładowe ćwiczenia i zabawy do pracy z dzieckiem z autyzmem wczesnodziecięcym
  Beata Machowiak. Strzałkowo
 2. Nauczyciel wspomagający w procesie edukacyjno - wychowawczym dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce
  Aleksandra Pietkiewicz. Prabuty
 3. Wybrane metody pracy z dzieckiem z autyzmem
  Katarzyna Szczepanik. Kęty
 4. Owoce z sadu: jabłko, gruszka, śliwka - konspekt zajęć nauczania indywidualnego
  Anna Kowalczyk. Bieńkowice
 5. Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowego
  Edward Kubarek. Nowy Sącz

Szkolnictwo wyższe

 1. Prawo karne - formy przeciwdziałania korupcji
  Anna Gozdur. Drezno
 2. Bezczynność, przewlekłość postępowania administracyjnego
  Anna Gozdur. Drezno
 3. Współczesny wychowawca w kontekście deontologii pedagogicznej
  Małgorzata Bucior. Zamość
 4. Nauczyciel naszych oczekiwań od A do Z
  Anetta Michalak. Taczanów Drugi
 5. Procedury postępowania średniego personelu medycznego z materiałem do badania histopatologicznego - zadanie
  Monika Świątek. Sztokholm

Szkoła muzyczna

 1. Edytor tekstu nutowego - Note Worthy Composer"- mini samouczek
  Jacek Tomczak. Szczecin
 2. Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla przedmiotu - rytmika
  Anita Czajka-Pawlak. Nowy Tomyśl
 3. Rola pierwszego palca w technice gry fortepianowej
  Beata Drzewiecka. Wisła
 4. Nauka czytania a vista na fortepianie
  Irena Boruszczak. Słupsk
 5. Polska muzyka skrzypcowa XIX wieku
  Katarzyna Cichońska. Częstochowa

Szkoła podstawowa - kl. I-III

 1. Dyktanda dla klas I - III
  Marta Nowicka. Biała Podlaska
 2. Zadania różne dla klasy III - matematyka
  Elżbieta Dzionk. Gościcino
 3. Gry i zabawy integracyjne dla dzieci
  Renata Górna. Poznań
 4. Zestaw prostych gier i zabaw ruchowych przydatnych do pracy w świetlicy
  Elżbieta Graczyk. Łódź
 5. Gry i zabawy ruchowe
  Regina Stasiak. Płaska

Szkoła podstawowa - kl. IV-VI

 1. Dożynki - scenariusz uroczystości
  Małgorzata Wiśniewska. Jaworzno
 2. Zestaw dyktand ortograficznych dla klasy IV
  Monika Wawrzyniak. Ostrów Wielkopolski
 3. Dyktando klasa 5 - pisownia ó, rz, ż, h, ch niewymiennych
  Wiktoria Dośpiał. Ozorków
 4. Scenariusz przedstawienia na zakończenie nauki w szkole podstawowej - klasa V i VI
  Maria Cymbała. Wierszczyca
 5. Podziękowanie dla nauczycieli od rodziców dzieci kończących szkołę podstawową
  Marzena Szymańska. Bralin

Szkoła policealna

 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna - jej charakterystyka oraz bariery komunikacyjne
  Tadeusz Olszowski. Białystok
 2. Kształty zębów i powierzchnie koron - referat
  Wiesława Ossowska. Bydgoszcz
 3. Zaburzenia rogowacenia
  Bożena Jankowska. Niemstów
 4. Konspekt zajęć z przedmiotu "Analiza leków" na kierunku Technik Farmaceutyczny: Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza - wyznaczanie wykresu kalibracyjnego
  Danuta Błach. Mielec
 5. Gmina Strawczyn
  Ewa Machnicka. Kielce

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Przegląd gatunków jadalnych owoców leśnych
  Ewa Bernard. Tułowice
 2. Scenariusz uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
  Agnieszka Niemczyk. Trzebinia
 3. Przykładowa opinia o uczniu zdolnym
  Agniszka Wysocka. Szczecinek
 4. List motywacyjny - jego budowa i treść merytoryczna. Scenariusz lekcji z podstaw przedsiębiorczości
  Barbara Ozga - Strzyż. Gliwice
 5. Test z prawa pracy
  Grażyna Woźniak. Bydgoszcz

Szkoła szpitalna

 1. Konspekt pozalekcyjnych zajęć wychowawczych "I ty możesz zostać św. Mikołajem"
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 2. Sprawozdanie z lekcji koleżeńskiej z języka polskiego w klasie czwartej: Nie zrobisz kariery, jeśli nie odróżnisz głoski od litery
  Beata Adamska. Poznań
 3. Konspekt zajęć profilaktycznych: Trzymaj formę! Zapobieganie nadwadze i otyłości
  Agnieszka Walicka-Chmiel. Sokołów Małopolski
 4. Scenariusz apelu z okazji Święta Niepodległości
  Beata Adamska. Poznań
 5. Majowe origami - scenariusz zajęć wychowawczych
  Anna Łaszcz. Białystok

Świetlica

 1. Gry i zabawy na świeżym powietrzu w okresie letnim
  Jolanta Siemoniak. Sosnowiec
 2. Metody pracy w świetlicy szkolnej
  Aleksandra Janus-Holka. Ruda Śląska
 3. Teleturniej wiedzy na temat bajek "Z bajką za pan brat". Scenariusz świetlicowych zajęć grupowych w gimnazjum
  Dariusz Trybuła. Wiadrów
 4. Sprawozdanie z pracy świetlicy
  Izabela Rybka. Złoczew
 5. Konspekt zajęć manualno - plastycznych "Krajobraz letni"
  Izabela Rybka. Złoczew

Terapia pedagogiczna

 1. Program zajęć rewalidacyjnych
  Agnieszka Kogut. Stalowa Wola
 2. Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  Agnieszka Kałużna. Inowrocław
 3. Co to jest afazja ?
  Izabela Bojda, Katarzyna Fryc. Tychy
 4. Program indywidualnych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  Marzena Pucka. Janowice
 5. Opis i analiza programu zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla kl. I
  Lidia Głowik. Chociwel

Twórczość dla dzieci

 1. Wiersze dla babci i dziadka
  Grażyna Świerczyńska. Toszek
 2. Teksty piosenek o zdrowiu
  Grazyna Makowska. Lisewo
 3. Wiersz "Żaba"
  Barbara Pasiuk. Białystok
 4. Edukacyjne wiersze dla dzieci - II
  Iwona Wall. Kraków
 5. Zagadki: Owocowo - warzywna zgadywanka
  Anna Tomaszewicz. Olsztyn

Twórczość dzieci

 1. Dzieci wiersze piszą - Jesień, zima
  Uczniowie klasy II uczęszczający na zajęcia koła teatralnego. Lublin
 2. Bajki ortograficzne - nauka przez zabawę
  Edyta Strug. Lublin
 3. Scenariusz przedstawienia "O smoku, który nie porywał dziewcząt"
  Anna Bartkowiak. Gniezno
 4. "Pippi idzie do cyrku" - scenka wystawiona podczas konkursu czytelniczego o Astrid Lindgren
  Tosia Bartkowiak, Mikołaj Nowicki, Noemi Gadzińska, Weronika Dzieńkowska, Michał Szymaniec, Karolina Kasprowiak. Gniezno
 5. Wiersze uczniów klasy II szkoły podstawowej inspirowane zajęciami edukacji wczesnoszkolnej
  Aleksandra Skoczek. Bielsko-Biała

Twórczość młodzieży

 1. Mój ukochany syn - Władysław Podkowiński
  Sabina Kamińska. Czerwionka
 2. Samo życie
  Patrycja Czaja. Częstochowa
 3. Zupełnie inne Boże Narodzenie - scenariusz przedstawienia szkolnego
  Magdalena Mecha. Warszawa
 4. Mój świat
  Zuzanna Nitek. Kielce
 5. Kartki okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet - lekcja zajęć technicznych
  Karolina Dobosz. Łochów

Wewnątrzszkolny system oceniania

 1. Czy punktowy system oceniania może być dobry?
  Barbara Galla. Mochy
 2. Przedmiotowy System Oceniania - Przyroda
  Anna Lato. Nagłowice
 3. Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej
  Danuta Czarnecka. Rąbino
 4. Wewnątrzszkolny system oceniania z języka angielskiego dla klasy I LO
  Aneta Kopacz. Zgierz
 5. Wewnątrzszkolny system oceniania w klasach I-III
  Mierzejewska Agnieszka. Janówek Pierwszy

Wycieczki szkolne

 1. Propozycje pytań do podchodów w terenie
  Alicja Witkowska - Kozak. Krzyżownica
 2. Plan wycieczki jednodniowej do Ojcowskiego Parku Narodowego
  Iwona Białecka-Jamka. Ruda Śląska
 3. Procedura organizacji spacerów i wycieczek w Publicznym Przedszkolu w Trzebiatowie
  Danuta Miętka. Mrzeżyno
 4. Wycieczki szkolne
  Agnieszka Stradomska-Michalska. Jędrzejów
 5. Program i regulamin wycieczki krajoznawczej do Wrocławia
  Katarzyna Hajducka. Wałcz

Wywiad

 1. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Kamila Kossowska. Solec Kujawski
 2. Metody pracy - kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela
  Emilia Nowak. Dziepółć
 3. Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem ucznia promowanego do klasy IV
  Jolanta Waliszewska. Szpetal Górny
 4. Kwestionariusz wywiadu z uczniem
  Mateusz Moś. Kraszewice
 5. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
  Dorota Zawadzka. Miłakowo

Zdrowie

 1. Osobowość i zaburzenia osobowości
  Renata Kobalczyk. Łódź
 2. Kliniczne aspekty urazów czaszkowo-mózgowych
  Elżbieta Barnaś. Tarnobrzeg
 3. Choroby psychiczne
  Renata Kobalczyk. Łódź
 4. Choroby układu krążenia i krwi - choroby hematologiczne
  Przemysław Kujda. Siedlce
 5. Czy na pewno zdrowa żywność?
  Renata Hływa. Głogów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2015 Bartosz Musznicki, Elżbieta Musznicka.
Wszystkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności | XHTML | CSS |
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.