X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32265
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Co z ciebie wyrośnie? Poznajemy zawody. - konspekt zajęć dla 5- i 6-latków

Konspekt zajęć dla 5- i 6-latków
Temat zajęć: Co z ciebie wyrośnie? Poznajemy zawody.
Czas trwania: 60 minut.

Cel ogólny:
* Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec różnych profesji
* Prezentacja książek dotyczących różnych zawodów

Cele szczegółowe:
Dziecko potrafi:
* wymienić nazwy poznanych zawodów,
* rozpoznać przedstawicieli różnych zawodów na ilustracjach
* prawidłowo rozpoznać i nazywać atrybuty różnych zawodów
* krotko opisać, na czym polega praca w danym zawodzie
* poprawnie rozwiązywać zagadki
* znaleźć różnice na obrazkach
* aktywnie uczestniczyć w zabawach
* współpracować z innymi dziećmi
* skoncentrować uwagę na oglądanych książkach

Metody pracy:
* oparte na słowie: głośne czytanie wierszy, objaśnienia, rozmowa,
* oparte na działaniu: łączenie w pary na zasadzie podobieństwa, odgadywanie zawodów na podstawie atrybutów, odnajdywanie różnic
* oparte na oglądzie: prezentacja książek dla dzieci

Formy pracy:
* indywidualna
* grupowa
* zbiorowa

Środki dydaktyczne:
* Książki:
1)Poznaję zawody : wiersze dla dzieci / Dorota Strzemińska-Więckowiak, il. Dariusz Wanat.- Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2015,
2)Co z ciebie wyrośnie? / napisali i narysowali Aleksandra i Daniel Mizielińscy ; zred. i swoje dopisał Maciej Byliniak.- Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2010,
oraz inne książki dla dzieci dotyczące zawodów.
* Karty przedstawiające różne zawody i ich atrybuty
* Przedmioty symbolizujące lub kojarzące się z określoną profesją
* Karty pracy – para podobnych obrazków przedstawiających wybrany zawód
* Kredki lub długopisy

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, wprowadzenie do tematu.
2. Rozmowa nt. różnych zawodów (Jakie zawody znacie? Jakie zwody wykonują wasi rodzice, dziadkowie, opiekunowie? Kim chcielibyście zostać). Odczytanie przez nauczyciela wiersza pt. „Kim zostanę” z książki Poznaję zawody : wiersze dla dzieci
3. Łączenie w pary.
Nauczyciel rozdaje dzieciom karty z obrazkami przestawiającymi przedstawicieli różnych zawodów oraz karty przedstawiające atrybuty związane z daną profesją. Każde dziecko otrzymuje 1 kartę. Zadaniem każdego uczestnika jest odnalezienie dziecka z kartą pasująca do tej, którą otrzymał od nauczyciela. W tym celu dzieci mogą rozmawiać, konsultować się, dopytywać, co przedstawia ich karta. Następnie, już w parach dzieci próbują ustalić i powiedzieć, czym zajmuje się osoba reprezentująca dany zawód.
Jeżeli dzieci nie wiedzą, na czym polega wykonywanie określonego zawodu, nauczyciel im to wyjaśnia.
4. Atrybuty.
Nauczyciel prosi dzieci o wylosowanie z koszyka przedmiotu, symbolizującego określony zawód (np. koperta, strzykawka, zegarek, gazeta, centymetr itp.) Zadaniem dzieci jest powiedzenie, jaki zawód kojarzy im się z danym przedmiotem.
5.Głośne czytanie wierszy dotyczących rozmaitych zawodów z książki „Poznaję zawody” (zagadki). Dzieci odgadują, o jaki zawód chodzi w danym wierszyku.
6. Prezentacja nietypowych zawodów – przykłady z książki „Co z ciebie wyrośnie?”
7. Znajdź różnicę. Zadaniem dzieci jest wyszukanie różnic na 2 podobnych obrazkach, przedstawiających wybrany zawód.
8. Oglądanie książeczek.
9. Dzieci oglądają książki dotyczące różnych profesji (strażak, policjant, pielęgniarka, nauczycielka, lekarz i in.)
10. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.