X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33665
Przesłano:
Dział: Internat

Co nas nakręca? Praca z motywacją. Konspekt zajęć w Bursie Szkolnej

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

PROWADZĄCA: Małgorzata Ryba
GRUPA: I
TEMAT: Co nas nakręca? Praca z motywacją.

CELE:
• Rola motywacji w życiu człowieka.
• Rozbudzanie motywacji.
• Zapoznanie ze sposobami na zwiększenie własnej motywacji.
METODY PRACY: mini-wykład, pogadanka, burza mózgów, dyskusja, odgrywanie scenki, objaśnienie wychowawcy.
FORMY PRACY: indywidualna, praca w parach, praca z całą grupą.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: arkusz papieru, mazaki, małe karteczki, kartki z ćwiczeniem „moja motywacja do nauki” i hasłami motywacyjnymi.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Powitanie grupy.
Przywitanie wszystkich uczestników. Zapisanie tematu na tablicy
i wprowadzenie ich w tematykę zajęć.
Prowadzący zapisuje na arkuszu papieru słowo „MOTYWACJA”, a następnie prosi wychowanków opowiedzenie z czym kojarzy im się to słowo (wszystkie pomysły są zapisywane wokół zapisanego słowa).
2. Definicja słowa „motywacja”.
Motywacja – wewnętrzny mechanizm uruchamiający i organizujący nasze zachowanie (łac. moveo – poruszać, dźwigać, wprawiać w ruch)
Gdy mamy motywacje do czegoś, to ona nas pociąga do działania, a w innym przypadku, gdy nie mamy motywacji, nic nie robimy.
Motto motywacji wewnętrznej:
„Boże spraw, by mi się chciało tak, jak mi się nie chce”
3.Prezentacja piramidy Maslowa.
Omówienie znaczenia potrzeb w procesie motywacji.
4. Przedstawienie rodzajów motywacji.
- zewnętrzna
- wewnętrzna
Każdy z wychowanków ma przypomnieć sobie sytuacje, w których miał coś wykonać i był zmotywowany wewnętrznie lub zewnętrznie.
(sytuacja + co wpłynęło na motywację, jakie czynniki powodowały, że wykonywałem dane zadanie np. pieniądze pochwała, nagroda rzeczowa, poczucie sukcesu, dumy z siebie +jaki był efekt zadania).

5. Ćwiczenie „Moja motywacja do nauki”
Wychowankowie mają za zadanie wypisać jak najwięcej rzeczy, czynników, osób, które ich motywują.
6. Zmotywuj mnie... - praca w grupach
Wychowankowie dobierają się w pary motywują siebie nawzajem. Najpierw jedna osoba mówi o sytuacji ze swojego życia, do której nie jest zmotywowana, druga osoba próbuje ja przekonać. Po 3 min. zamiana.
7. Omówienie sposobów na zwiększenie własnej motywacji.
8. Rozsypanka z haseł motywacyjnych.
9. Podsumowanie zajęć.
Prowadzący dziękuje wychowankom za aktywny udział w zajęciach.
Wypełnianie ankiety ewaluacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.