X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38266
Przesłano:

Warsztaty florystyczne

Warsztaty-florystyka dzieciom

W tym roku po raz pierwszy w swojej pracy uwzględniłam plan koła florystycznego dla dzieci 5- 6 letnich Dzieci bardzo lubią naturę. Kwiaty i inne zielone rośliny, które dobrze wpływają na ich rozwój. Przedszkolaki uczą się prawidłowych nazw. Na zajęciach dowiadują się jak rozpoznać i pielęgnować kwiaty. Bardzo chętnie przygotowują swoje pierwsze kompozycje.
Zajęcia są dostosowane do wieku dzieci. Tematyka warsztatów dowolna, oczywiście wpisana w kalendarz świąt i pór roku. Jesienią przygotowujemy kompozycje ze świeżych kwiatów z wykorzystaniem warzyw i owoców, zimą suche bukiety na rożne okazje stroiki świąteczne .
Jesteśmy grupą przedszkolaków , których łączy wspólna pasja- rośliny ozdobne. Tworzymy na zajęciach kompozycje florystyczne, poznajemy rośliny i techniki. Miło i twórczo spędzamy czas, mamy możliwość wyboru tematyki zajęć.
Program koła dostosowany jest do przedszkolaków tak ,aby rozwijać uzdolnienia plastyczne, umiejętności manualne i artystyczne oraz inwencję twórczą. Głównym celem zajęć jest wyrobienie wśród przedszkolaków zainteresowań plastycznych w dziedzinie florystyki poprzez działalność manualną i artystyczną, jak również kształtowanie i rozwijanie zdolności twórczych wśród dzieci .
II.CELE PROGRAMOWE:
CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ FLORYSTYCZNYCH:
1. Tworzenie warunków do rozwijania umiejętności i uzdolnień artystycznych dzieci
2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez rozbudzanie ich kreatywności twórczej.
CELE SZCZEGÓŁOWE ZAJĘĆ FLORYSTYCZNYCH:
1. Zdobywanie umiejętności w obszarze wykonywania różnorodnych czynności pracy florysty:
- projektowanie dekoracji roślinnych;
- aranżowanie florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.
2. Zdobycie przez dzieci umiejętności racjonalnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego.
3. Rozbudzanie u dzieci wrażliwości na piękno świata roślin i kształtowanie postawy kierowania się estetyką w życiu codziennym.
-

TEMATYKA ZAJĘĆ:
REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
Pażdziernik
Poznanie podstawowych wiadomości o pracy florysty, prezentacja książek i czasopism florystycznych, organizacja miejsca warsztatów.
Narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce oraz zasady bezpieczeństwa w pracy.
Środki techniczne stosowane we florystyce i sposoby ich wykorzystania.
Wykonanie kompozycji z wykorzystaniem kwiatów na gąbce w dyni itp.
Listopad
Wycieczka do kwiaciarni – poznanie nazw podstawowych kwiatów ciętych.
Wykonanie kompozycji na stół w naczyniu z roślin ciętych w związku z Dniem Wszystkich Świętych
Właściwa pielęgnacja i przygotowanie materiału roślinnego.

Grudzień
Techniki stosowane we florystyce.
Style we florystyce .
Projektowanie dekoracji na Kiermasz Bożonarodzeniowy z roślin żywych i z suszu.
Wykonywanie dekoracji okolicznościowych bożonarodzeniowych
Dekoracje florystyczne stołu bożonarodzeniowego, kompozycje w naczyniu na gąbce – wigilia .
do wyboru
Wieniec Adwentowy, materiały dekoracyjne stosowane we florystyce w Polsce i na świecie.
Kompozycja przestrzenno-konstrukcyjna „Choinka.”

STYCZEŃ
Teoria barw – łączenie kolorów.
Dekoracje karnawałowe.
Symbolika kolorów, dobór barw kompozycji do wnętrza i okoliczności.
Florystyka na przestrzeni dziejów – prezentacja multimedialna .
LUTY
Materiał roślinny – poznanie nazw wybranych roślin cd.
Kompozycje walentynkowe.
Projektowanie florystyczne, szkic, rysunek z natury.
MARZEC
Rośliny w naszym ogrodzie – dobór nasion kwiatów kwitnących latem i jesienią.
Wykonywanie bukietów techniką skrętoległą.
Wykonywanie bukietów paralelnych.
Konkurs plastyczny – „Leśna moda”.
Konkurs plastyczny – dekoracje, wystawa florystyczna.
KWIECIEŃ
Wykonywanie kompozycji okolicznościowych wielkanocnych w naczyniu.
Wykonanie florystycznej dekoracji stołu wielkanocnego.
Tworzenie kompozycji dekoracyjnych na balkony i rabaty – nasadzenia.
MAJ
Wystawy i targi florystyczne – wycieczki.
Dekoracje miejsc sakralnych – prezentacja.
Bukiety okolicznościowe – Dzień Matki.
Biżuteria florystyczna.
CZERWIEC
Wykonywanie kompozycji wegetatywnych/ sezonowych.
Wykonanie kompozycji przestrzennej.
W TOKU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO
Wykonywanie dekoracji imprez przedszkolnych wiązanek i kompozycji florystycznych dla gości naszego Przedszkola .

III.TREŚCI PROGRAMOWE:
Treści programu zostały dobrane ze względu na możliwości psychofizyczne dzieci oraz na potrzebę rozszerzenia dotychczasowych programów funkcjonujących w naszym Przedszkolu jako nowa oferta edukacyjna.
Zagadnienia teoretyczne:
1. Materiałoznawstwo nie roślinne – narzędzia, materiały techniczne i akcesoria ozdobne.
2. Materiałoznawstwo roślinne – rośliny żywe cięte, doniczkowe, uprawne ozdobne oraz rośliny zasuszone.
3. Kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego.
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce.
Zagadnienia praktyczne: wykonywanie kompozycji florystycznych:
1. Podstawowe techniki pracy z kwiatami – czyszczenie kwiatów i przedłużanie ich świeżości, kompozycje w gąbce florystycznej, bukiety, klejenie, wicie, drutowanie, szpilkowanie, kreszowanie.
2. Dekoracje kwiatowe na cały rok.
3. Florystyka na specjalne okazje – biżuteria florystyczna, kompozycje plenerowe.

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
Zajęcia z dziećmi muszą być tak skonstruowane, aby motywowały ich do aktywności i uczestnictwa we wszystkich zadaniach. Muszą być związane z ich zainteresowaniami, życzeniami i propozycjami, ale także adekwatne do indywidualnych możliwości
i predyspozycji. W toku zajęć największy nacisk położony będzie na praktyczne działanie, a więc na wykształcenie konkretnych umiejętności.
Osiągnięcie wszystkich zamierzonych zadań i celów jest możliwe poprzez:
1. Systematyczność zajęć i oddziaływań dydaktycznych.
2. Staranny dobór zajęć.
3. Inspirowanie dzieci do działania.

METODY:
1. Oparte na pokazie i obserwacji: zróżnicowane zajęcia praktyczne, prezentacje, wystawy.
2. Oparte na słowie: czytelne formułowanie poleceń przez nauczyciela i odpowiednie reagowanie przez dzieci , określanie czynności, potrzeb, rozmowy ukierunkowane, pogadanki, dyskusje.
3. Oparte na praktycznym działaniu: przez naśladownictwo, ćwiczenia utrwalające.
4. Oparte na wzmocnieniach pozytywnych: konkursy, wystawy.

FORMY ZAJĘĆ:
1. Zajęcia zespołowe grupowe .
2. Zajęcia indywidualne.
3. Zajęcia w małych grupach zadaniowych.
4. W toku zajęć przedszkolnych .
5. W toku zajęć poza przedszkolnych .

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
1. Kwiaty i zieleń cięta, rośliny doniczkowe, rośliny utrwalone, zestawy podłoży kwiatowych, zestawy nawozów i materiałów do pielęgnacji roślin.
2. Sprzęt do pielęgnacji roślin, narzędzia i urządzenia florystyczne.
3. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń w formie kart pracy dla uczniów oraz czasopisma branżowe, katalogi, programy ochrony- atlasy chorób i szkodników roślin ozdobnych, filmy i prezentacje multimedialne o tematyce związanej z pielęgnacją roślin.

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I SPOSÓB ICH OCENIANIA:
Po udziale w cyklu zajęć uczeń potrafi:
- wymienić narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce;
- posłużyć się narzędziami stosowanymi we florystyce zgodnie z zasadami BHP;
- posłużyć się urządzeniami stosowanymi we florystyce adekwatnie do zadania;
- wymienić środki techniczne: gąbki, alternatywne środki wspomagające układanie, kleje, farby, taśmy florystyczne;
- użyć środków technicznych w kompozycjach florystycznych zgodnie z przeznaczeniem;
- samodzielnie dobierać środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
- przestrzegać norm związanych z przepisami bhp;
- dobrać materiał dekoracyjny do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
- rozpoznać i nazwać podstawowy materiał roślinny;
- rozpoznać formy i style dekoracji roślinnych;
- zastosować zasady łączenia barw;
- określić znaczenie symboliczne barw;
- szukać informacji na temat aktualnych trendów florystycznych – skorzystać z katalogów i poradników florystycznych, stron internetowych;
- dobrać materiał roślinny do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
- dobrać materiał dekoracyjny do wykonania określonych kompozycji florystycznych;
- zastosować różnorodne techniki;
- zaprojektować kompozycję roślinną - wykonać jej rysunek;
- wykonać różne rodzaje kompozycji florystycznych;
- zabezpieczyć kompozycje florystyczne przed więdnięciem;
- zastosować zasady przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych;
- wykonać dekoracje roślinne wnętrz, balkonów, terenów zielonych;
- wykonać zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej.

W zajęciach nauczania praktycznych umiejętności ogniwem niezbędnym jest ocenianie i sprawdzanie uzyskanych wyników, które jest trudne do zmierzenia i obejmuje:
- poziom uczestnictwa dzieci w poszczególnych zajęciach,
- poziom nabytych przez dzieci umiejętności,
- widoczne zainteresowanie dzieci pracą i jej efektami.

Należy stosować ocenę ustną – pochwałę, omawiając postępy razem z uczniami, co daje im satysfakcję i możliwość motywacji do dalszej pracy. Każdy uczeń jako indywidualna jednostka wymaga innego podejścia i zrozumienia. Wyklucza się ocenę negatywną, jako niewłaściwą
w nauczaniu uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem oceniania jest:
- wspieranie dzieci w ich rozwoju
- uzyskanie informacji o bieżących postępach dzieci
- informowanie rodziców o osiągnięciach ich dzieci.

VI. EWALUACJA PROGRAMU:
Ewaluacja programu będzie miała na celu ocenę skuteczności podjętych działań dydaktycznych.
Formy przeprowadzenia ewaluacji:
- analiza osiągnięć dzieci na podstawie oceny prac - kompozycji wykonywanych podczas zajęć,
- opinie dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli ,
- ocena opisowa programu z wnioskami do dalszej pracy.
Termin ewaluacji – koniec roku szkolnego 2018/19 w formie sprawozdania dla Rady Pedagogicznej.

BIBLIOGRAFIA

1. Elementarz florystyki – Grażyna Korzekwa – Śląskie Centrum Kształcenia Florystycznego
2. ABC florystyki – Anna Nizińska – Wyd. Hortpress
3. Świat florystyki – Agnieszka Zakrzewska – Wyd. Helion
4. Kompozycje kwiatowe – Beate Walther – Świat Książki
5. Kompozycje kwiatowe – praca zbiorowa – Muza SA
6. Kwiatowe dekoracje – Hubert Lamański – Wyd. SBM pl.
7. Pomysłowe dekoracje do domu i ogrodu – Jana Andanova – Solis Warszawa
8. Układanki roślinne – Joanna Szendal – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
9. Uprawa roślin ozdobnych – praca zbiorowa - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
10. Rośliny ozdobą domu – praca zbiorowa - Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
11. Stroiki – Joanna Tołłoczko, Piotr Syndoman – KDC
12. Stroiki wiankowe na różne okazje – Ed Smith - KDC
13. Kwartalniki branżowe – Bukiety, Flora, Florysta
14. Katalogi florystyczne OASIS

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.