X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47510
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych za I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Nauczyciel prowadzący: Barbara Trojniak
Uczennica:......................
Szkoła Podstawowa nr 6 im.Ks. P.Skargi w Jarosławiu

Zajęcia rewalidacyjne z uczennicą prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, analizy funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych oraz wywiadu z rodzicem dziewczynki. Program i cele realizowane w ramach zajęć dostosowane zostały do możliwości uczennicy, jej umiejętności oraz aktualnego poziomu rozwoju. Przede wszystkim dostosowywałam wymagania i metody pracy,rozwijałam mocne strony oraz umiejętności dziewczynki, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby
w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.
Praca z uczennicą w ramach zajęć polegała na: usprawnianiu funkcji percepcyjno – motorycznych, stymulowaniu rozwoju poznawczego, poszerzaniu wiedzy ogólnej, wzbogacaniu czynnego i biernego słownictwa, doskonaleniu umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi ustnie i pisemnie, rozwijaniu sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, budowaniu zdolności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu, usprawnianiu techniki czytania i pisania, doskonaleniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu, ćwiczeniu umiejętności pisania ze słuchu i z pamięci, rozwijaniu orientacji w przestrzeni, rozwijaniu kompetencji matematycznych oraz rozwijaniu zainteresowań.
Uczennica na zajęciach pracowała chętnie, z dużym
zaangażowaniem wykonywała proponowane ćwiczenia. Współpracowała z nauczycielem, w kontakcie indywidualnym stawała się bardziej otwarta, chętniej i więcej wypowiadała się na wiele tematów. Opowiadała o sobie, jak również o swoich zainteresowaniach. Znaczny nacisk położono na stymulowanie rozwoju poznawczego dziecka, stosując różne formy zadań: krzyżówki, rebusy, gry logiczne, planszowe, ćwiczenia interaktywne w wyniku czego poprawiła się zdolność logicznego myślenia. Doskonalono technikę czytania i pisania oraz rozumienia czytanego tekstu. Dziewczynka poczyniła znaczne postępy w tym zakresie. W sytuacji intensywnego skupienia potrafiła poprawnie czytać krótkie teksty i udzielać do nich poprawnych odpowiedzi. Zachęcano uczennicę do formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym poprzez omawianie obrazków sytuacyjnych, historyjek, tworzenie wypowiedzi, krótkich opowiadań, pisanie listów, rozmowy na określone tematy. Przy formułowaniu oraz zapisywaniu wypowiedzi ...........potrzebowała wsparcia nauczyciela. Miała trudności
z samodzielnym układaniem zdań. W ramach zajęć ćwiczono również umiejętności matematyczne. Powtarzano materiał, który wprowadzano na lekcjach. Działania matematyczne sprawiały uczennicy największe trudności. W tym obszarze dziecko potrzebowało bardzo dużo wsparcia i należy kontynuować pracę w tym zakresie. W wyniku prowadzonych działań nastąpiła u dziewczynki natomiast znaczna poprawa w zakresie koncentracji uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej.
Wnioski do dalszej pracy: zaleca się doskonalenie
u dziewczynki podstawowych technik szkolnych, utrwalanie nabytych umiejętności i wiadomości, które dziecko posiada, pracować należy nad usprawnianiem funkcji percepcyjnych, poznawczych, motoryki małej, jak również nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy.

Barbara Trojniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.