X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36749
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego

Karta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego

Nauczyciel prowadzący: ...................

Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska

Data: 10.02.2016
Grupa: 4 latki

Temat: Kiedy kąpiel jest przyjemna

CELE OGÓLNE:
- Utrwalanie przyzwyczajeń i kulturalnych nawyków dbania o codzienną higienę ciała.
- Rozwijanie ruchowej inwencji twórczej.
- Utrwalenie znajomości liczebników głównych.
- Rozpoznawanie po dotyku przedmiotów służących do dbania o codzienną higienę.
- Uważne czytanie słuchanego tekstu i odpowiadanie na pytania nauczyciela do tekstu Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych o znanych przedmiotach służących do higieny.

CELE OPERACYJNE:
- Dziecko wie, że trzeba myć ręce przed posiłkiem. .
- Potrafi rozpoznać znane przedmioty, nazwać je i uporządkować wg przeznaczenia. .
- Potrafi rozwiązać zagadki słowne o znanych przedmiotach służących do dbania o higienę.
- Potrafi przeliczać i używać określeń: mniej, więcej, tyle samo, mały, większy, największy.
- Potrafi układać proste puzzle xxl
- Potrafi robić bańki mydlane.

METODY: - czynna (działań stawianych do wykonania);
- słowna (zagadki);
- obrazkowa (sylweta)

FORMY:
- praca indywidualna;
- praca z całą grupą.

Spostrzeżenia z przebiegu zajęć:
Temat i cele zajęć są zgodne z podstawą programową. Zajęcia przebiegały zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzieci miały możliwość zdobycia i utrwalenia wiadomości dotyczących rozpoznawania i nazywania przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, przeliczały je, rozwiązywały zagadki. Nauczycielka aktywizowała na zajęciach wszystkie dzieci. Stażystka stworzyła odpowiednie warunki organizacyjne zajęć, przygotowała wcześniej odpowiednie pomoce do zajęć. Postawione przed dziećmi zadania były ciekawe , dostosowane do wieku, dzieci z ochota je spełniały . Nauczycielka udzielała pomocy dzieciom, które miały trudności, lub wolniej pracowały.

Uwagi przekazane stażyście:

Stażysta......................... Opiekun.........

------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta obserwacji nauczyciela stażysty/ kontraktowego
Data: marzec 2016
Nauczyciel prowadzący:
Nauczyciel opiekun: Dorota Kubisa- Skalska
Temat dnia : Kogo spotkamy nad wodą
Czas trwania: 30 min
Cele: - zapoznanie z wybranym środowiskiem wodnym, - Wdrażanie do nazywania i rozpoznawania kilku wybranych zwierząt wodnych, kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5, - ćwiczenie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, rozwijanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej, nabywanie umiejętności klasyfikowania zwierząt na wodne i lądowe.
Metody: pogadanka, pokaz, żywego słowa
Forma pracy: indywidualna , grupowa
Spostrzeżenia z przebiegu zajęć: W trakcie obserwowanych zajęć można było zauważyć, że dla nauczycielki każde dziecko, które zgłasza się do odpowiedzi, jest tak samo ważne, wysłuchuje każdego dziecka. Stażystka różnicowała zadania i wymagania do indywidualnych możliwości wychowanków, trudniejsze zadania powierzała sprawniejszym dzieciom. Stosowała pochwały, zachęcała dzieci mniej aktywne do działania.
Podczas zajęć dało się zauważyć , że nie wszystkie dzieci brały w nich aktywny udział, odchodziły na bok, chowały się.
Uwagi przekazane stażyście
Należy zdyscyplinować grupę poprzez uważną obserwację grupy i przerwanie toku zajęć w chwili znudzenia, a wprowadzenie na to miejsce zabawy aktywizującej, elementu ćwiczeń ruchowych.

Opiekun stażu.............. .................. stażysta.......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.