X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46690
Przesłano:

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu

KONTRAKT – n-l mianowany
zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu

I. KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY:
......... – nauczyciel kontraktowy
......... – opiekun stażu

II. KONTRAKT ZAWARTO NA OKRES:
od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.05.2023 r.

III. MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU:
.............................

IV. ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ:
1. Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami
2. Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu
rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką
3. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą raz w miesiącu, w ustalonym wcześniej
terminie
4. Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Nauczyciel kontraktowy powinien:
1. Zapoznać się z procedurami awansu zawodowego i obowiązującymi go aktami
prawnymi
2. Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN)
3. Opracować plan rozwoju zawodowego
4. Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem stażu
5. Prowadzić zajęcia dwa razy w semestrze w obecności opiekuna stażu
6. Brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
7. Realizować i systematyczne dokumentować zadania ujęte w planie rozwoju
zawodowego
8. Opracować sprawozdanie z realizacji planu

VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU
Opiekun stażu powinien:
1. Zapoznać n-la z procedurą uzyskania awansu zawodowego
2. Pomóc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
3. Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu pracy
4. Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym
5. Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i
wychowawczych
6. Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania
7. Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej
8. Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
9. Prowadzić zajęcia dla nauczyciela

VII. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:
1. Terminowość
2. Systematyczność
3. Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Inicjatywa
5. Stopień realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia MEN

VIII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy
2. Opiekun stażu jest osobą wspomagającą
3. Kontrakt obowiązuje obie strony
4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron
5. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim
ustaleń

........................................
podpis nauczyciela kontraktowego podpis opiekuna stażu

.......... miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.