X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48990
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Sprawozdanie z przeprowadzonej wstępnej obserwacji w oddziale przedszkolnym - grupa 5-latków

Sprawozdanie z przeprowadzonej wstępnej obserwacji
w oddziale przedszkolnym – grupa 5 - latków w roku szk. 2019/20

W miesiącu wrześniu i październiku została przeprowadzona obserwacja pięciolatków
opracowana przez Wydawnictwo Nowa Era, którą objęłam 10 dzieci. Wyniki przedstawiłam rodzicom. Dzięki temu mogę skuteczniej oddziaływać na dziecko umożliwiając mu tym samym lepszy rozwój. Obserwacja obejmowała umiejętności pogrupowane w trzech aspektach prowadzonych na podstawie arkusza obserwacji dziecka. Dokonując obserwacji zachowań i predyspozycji dzieci w trakcie zabawy, obserwowałam ich udział w zajęciach i zabawach grupowych na podstawie których określiłam deficyty występujące u dziecka.
Osiągnięcia dziecka nauczyciel określa za pomocą skali:
A – badana umiejętność została w pełni ukształtowana; dziecko samodzielnie, starannie, dokładnie, precyzyjnie, sprawnie, bezbłędnie wykonuje określone wskaźnikiem czynności.
B – badaną umiejętność należy doskonalić; dziecko samodzielnie wykonuje określone wskaźnikiem czynności, popełniając pojedyncze, nieznaczne, niewielkie , drobne błędy.
C – badana umiejętność jest w fazie kształtowania i należy ją rozwijać; dziecko podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania lub oczekuje wsparcia , wykonuje czynności nieprecyzyjnie, niedokładnie, niestarannie, popełnia błędy.
D – badana umiejętność jeszcze nie występuje; dziecko nie podejmuje określonych czynności samodzielnie ani z pomocą nauczyciela lub wykonuje zadania niepoprawnie.
Wszystkie wyniki badań zostały zebrane i przedstawione w arkuszu indywidualnym,
W wyniku analizy obserwacji można stwierdzić, iż w zakresie:
1. Rozwój fizyczny: na podstawie obserwacji 8 dzieci jest samodzielna w czynnościach samoobsługowych i sprawności ruchowej, 1 dziecko powinno doskonalić tą umiejętność oraz 1 przedszkolak jest w fazie kształtowania umiejętności (Adam Bartczak). Sprawność manualna- u 1 dziecka sprawność została ukształtowana, 7 dzieci musi doskonalić sprawność manualną dłoni, 2 w fazie kształtowania (Bartosz Kulesza i Adam Bartczak).
2. Rozwój społeczno-emocjonalny: w tym aspekcie zauważyłam, iż 6 dzieci panuje nad emocjami, natomiast 3 dzieci radzi sobie w stopniu dobrym, oraz jedno dziecko nie radzi sobie z emocjami podczas rozstawania się z rodzicami (Oliwier Wikaryjczak). W funkcjonowaniu w grupie wszystkie dzieci nawiązują pozytywne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi.
3. Rozwój poznawczy: w wyniku obserwacji mowy i logicznego myślenia 6 pięciolatków samodzielnie wykonuje określone czynności popełniając drobne błędy, 3 podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania i 1 nie podejmuje określonych czynności (Adam Bartczak). Percepcja słuchowa i wzrokowa to analiza i synteza sylabowa, uzupełnianie brakujących elementów, odtwarzania prostego rytmu – tą umiejętność posiada 6 dzieci, popełnia nieliczne błędy 3 maluchów, natomiast 1 oczekuje dużego wsparcia ze strony nauczyciela.
W rozumowaniu matematycznym poprawnie liczy elementy, klasyfikuje przedmioty, porównuje liczebność zbiorów 2 dzieci (Wiktor Jakubowski, Antoni Kulesza), 7 przedszkolaków popełnia nieliczne błędy, natomiast 1 dziecko radzi sobie z pomocą nauczyciela (Adaś Bartczak).
9 dzieci bezbłędnie przyswajają sobie wiadomości z języka angielskiego, 1 dziecko popełnia nieliczne błędy ( Adam Bartczak).

Wnioski:
- praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganie kontraktu grupowego
- kształtować oraz rozwijać umiejętne zachowanie się w różnych sytuacjach społecznych; umiejętnego komunikowania się
-wykorzystywanie ćwiczeń stymulujących w zakresie percepcji wzrokowej i słuchowej
-ćwiczenia w porządkowaniu, klasyfikowaniu , przeliczaniu na konkretnych przedmiotach
-rozwijanie sprawności manualnych, zdolności i zainteresowań dzieci
-stosowanie ćwiczeń i zabaw wyzwalających u dzieci koncentracje uwagi i samodyscyplinę
-wprowadzenie większej ilości zajęć poprzez działanie, doświadczenia i własne obserwacje
- usprawnianie orientacji przestrzennej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.