X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21980
Przesłano:
Dział: Logopedia

Indywidualny program terapii logopedycznej dla ucznia z opóźnionym rozwojem mowy

INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
DLA UCZNIA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

Cel główny programu: stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

Cele szczegółowe:
- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
- rozwijanie sprawności aparatu oddechowego
- doskonalenie sprawności fonacyjnych
- doskonalenie zdolności rozumienia mowy
- rozwijanie percepcji słuchowej
- usprawnianie motoryki małej
- wypracowanie poprawnej artykulacji zaburzonych głosek
- wzbogacanie zasobu słownictwa
- kształcenie poprawnego stosowania form gramatycznych
- rozwijanie sprawności językowej
- rozbudzanie motywacji do mówienia
- wytwarzanie pozytywnych relacji
- budzenie wiary we własne możliwości
- doprowadzenie dziecka do sukcesu terapeutycznego na miarę indywidualnych możliwości.

Metody pracy z uczniem:
- wzrokowa
- słuchowa
- pokaz i wyjaśnienie ułożenia narządów artykulacyjnych
- mechaniczne układanie narządów artykulacyjnych za pomocą sond, szpatułek
- wykorzystywanie pewnych nieartykułowanych dźwięków lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek (np. wibracje warg, dmuchanie, chuchanie, itp.)
- ćwiczenia logopedyczne: narządów mowy, oddechowe, słuchu fonematycznego, artykulacyjne, fonacyjne
- rozmowa kierowana
- opowiadanie
- demonstracja
- naśladownictwo
- wykonywanie poleceń
- ćwiczenia słuchu muzycznego
- ćwiczenia praktyczne
- gry i zabawy.

Materiał do realizacji programu:
1. Trening manualny (kolorowanie, wycinanie, rysowanie, wydzieranie, klejenie, malowanie).
2. Orientacja w schemacie własnego ciała:
• pokazywanie poszczególnych części ciała
• poruszanie wskazaną częścią ciała
• wskazywanie i nazywanie poszczególnych części ciała.
3. Rozwijanie orientacji przestrzennej
• układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela
• układanie zabawek w wyznaczonym miejscu
• układanie klocków według określonej zasady
• wznoszenie prostych budowli według wzoru
• chodzenie stosownie do wskazówek podawanych przez nauczyciela
4. Rozwijanie myślenia:
• układanie obrazków według kolejności wydarzeń – proste historyjki obrazkowe
• łączenie czynności i ich skutków
• dostrzeganie podobieństw i różnic między 2 przedmiotami
• dostrzeganie zmian w ustawieniach przedmiotów, obrazków
• łączenie takich samych przedmiotów
• łączenie przedmiotów, które do siebie pasują
• dobieranie parami przedmiotów na obrazkach na zasadzie cech przeciwstawnych
5. Ćwiczenia mowy i komunikacji:
• Zabawy dźwiękonaśladowcze:
- rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty
- rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez pojazdy
- rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt
- rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków z otoczenia
• Mowa bierna:
- wskazywanie przedmiotów w Sali lub na obrazku
- słuchanie prostych rymowanek, opowiadań, wierszyków uczących znaczenia słów
- znajdowanie przedmiotu, o którym mowa w sali bądź na obrazku
- oglądanie obrazków, książek z rysunkami tematycznymi (zabawki, ubrania, pojazdy, przedmioty codziennego użytku, czynności)
- słuchanie prostych opowiadań, bajek
• Mowa czynna:
- korygowanie zaburzonych głosek
- samodzielne nazywanie przedmiotów, a także nazw czynności, właściwości przedmiotów (wielkość, kształt, barwa)
- zapoznanie ze znaczeniem określeń przyimkowych: na, pod, nad, obok, za i wdrażanie do posługiwania się nimi w wypowiedzi
- wdrażanie do posługiwania się zaimkami osobowymi: ja, ty, on, ona,, mój, twój
- wdrażanie do samodzielnego wypowiadania się, określania czynności
- wdrażanie do samodzielnego określania stanów emocjonalnych
- wdrażanie do samodzielnego opisu przedmiotu
- wprowadzenie elementów dialogu
- proste zabawy tematyczne: wcielanie się w role - prowokowanie do spontanicznej aktywności słownej.

Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy stosowane w terapii logopedycznej:
• ćwiczenia narządów artykulacyjnych – usprawniające motorykę języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy;
• ćwiczenia oddechowe – usprawniające aparat oddechowy;
• ćwiczenia emisyjno – głosowe – doskonalące umiejętności kierowania własnym głosem i ochronę aparatu artykulacyjnego przed nadmiernym obciążeniem;
• ćwiczenia słuchowe – rozwijające słuch fonematyczny, percepcję słuchowo-wzrokową oraz koordynację wzrokowo-ruchową;
• ćwiczenia artykulacyjne – ćwiczenia służące do wypracowania poprawnej artykulacji głosek (wywoływanie głosek, utrwalanie ich poprawnej realizacji w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach);
• ćwiczenia leksykalne – ćwiczenia w poprawnym budowaniu zdań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.