X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15133
Przesłano:

Recenzja podręcznika "Direkt neu"

Tytuł podręcznika: „Direkt neu”
Autorzy:Georgio Motta, Beata Ćwikowska
Etap edukacyjny: IV poziom edukacyjny:
poziom IV.0, praca od tomu 1a
poziom IV.1P, praca od tomu 1b
Wydawnictwo, rok wydania: Lektor Klett 2011
Numer dopuszczenia MEN: Direk neu 1a 333/1/2011/z1
Direk neu 1b 333/2/2011/z1

Podręcznik Direkt przeznaczony jest do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów rozpoczynających naukę języka niemieckiego (poziom IV.0, praca od tomu 1a) lub kontynuujących naukę po gimnazjum (poziom IV.1P, praca od tomu 1b). Podręcznik przeznaczony jest na 2 lekcje tygodniowo i przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (praca od tomu 1b). Podręcznik składa się z części podręcznikowej, ćwiczeń, słowniczka i płyty kompaktowej z materiałem dźwiękowym. Direk to kurs w wydaniu semestralnym obejmujący podręcznik ze zintegrowaną książką ćwiczeń. Podręcznik opatrzony jest cyfrą i literą. Seria składa się z części A i B, które odpowiadają poszczególnym semestrom nauki ( w sumie sześć części ) i przeznaczona jest dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Połączenie podręcznika z zeszytem ćwiczeń to rozwiązanie praktyczne, szczególnie dla ucznia, który nie dźwiga do szkoły dwóch książek. Uczeń przynosi na lekcje przedmiotu komplet materiału dydaktycznego. Zamieszczony na końcu publikacji słowniczek stanowi dużą pomoc w wykonywanych ćwiczeniach lekcyjnych i domowych. Direkt posiada doskonałe zaplecze multimedialne: film DVD, podręcznik multimedialny i platformę edukacyjną.
Książka składa się z rozdziałów tematycznych. Każdy rozdział przewidziany jest do realizacji na około 4, 5 jednostek lekcyjnych. Jednak w zależności od poziomu klasy nauczyciel może przeznaczyć na realizację tego materiału więcej lub mniej jednostek lekcyjnych. Nowy materiał wprowadzany jest w nawiązaniu do doświadczeń ucznia, a ćwiczenia ułatwiają przyswojenie nowych zagadnień. Każdy tom kończą treningi egzaminacyjne (ABI)Fertigkeitstraining. Samooceny zagadnień maturalnych dokonują uczniowie w zamieszczonym w podręczniku Portfolio maturalnym.
Podręcznik pozwala na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z zastosowaniem wielu metod i technik, np.: dźwięk jako bodziec do wypowiedzi, ćwiczenia typu prawda/fałsz, określenie adresata wypowiedzi, obrazek jako bodziec do wypowiedzi, udzielanie odpowiedzi na pytania, chronologiczne uporządkowanie wypowiedzi dialogu. Podręcznik nastawiony jest na komunikację w sytuacji życia codziennego nastolatków, odwołanie się do ich przeżyć i doznań. Podręcznik stanowi duże źródło słownictwa, zwrotów, idiomów i przysłów. Każdy rozdział porusza inną tematykę, np.: zainteresowania, rodzina, odżywianie, plany na wakacje, formy spędzania czasu wolnego, zdrowie czy ochrona środowiska naturalnego i rozwija słownictwo z danej dziedziny.
Materiał gramatyczny zintegrowany jest z materiałem leksykalnym. Opanowanie zagadnień gramatycznych odbywa się poprzez automatyzowanie konstrukcji w wyniku rozwiązywania różnorodnych ćwiczeń zawierających wiele przykładów zastosowania zagadnienia. Uczeń dochodzi drogą dedukcji do samodzielnego określenia zasady gramatycznej. Nie bez znaczenia jest wizualna atrakcyjność podręcznika. Ponadto podręcznik zawiera powtórkowe strony gramatyczne Blitz Grammatik, które ułatwiają uczniowi usystematyzowanie nowych zagadnień. Duża ilość ilustracji, zdjęć, bogactwo kolorów i form stanowi dużą pomoc w opanowywaniu i utrwalaniu materiału. Polecenia formułowane są dwujęzycznie. Polecenia w języku obcym zostały dodatkowo wytłuszczone przez wydawcę. Tłumaczenie poleceń ułatwia uczniowi samodzielną pracę na zajęciach i w domu. Zadania samooceny Wie weit bist du jetzt! zamieszczone w książce ćwiczeń pozwalają uczniowi ocenić w jakim stopniu opanował materiał i co jeszcze powinien powtórzyć.
Dołączona do podręcznika płyta CD dostępna jest zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia do indywidualnych ćwiczeń poza zajęciami lekcyjnymi. Nauczyciel wykorzystuje nagrania zamieszczone na płycie na zajęciach mając na celu rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego. Uczeń może sam zatroszczyć o rozwój umiejętności rozumienia ze słuchu odtwarzając nagrania w domu.
Na uwagę zasługuje Książka nauczyciela –poradnik, nieodzowny element w naszej pracy dydaktyczno – pedagogicznej. Książka zawiera wskazówki metodyczne do poszczególnych ćwiczeń, wyjaśnienia i sugestie dla nauczyciela oraz jasno formułuje cele i zadania poszczególnych jednostek lekcyjnych. Książka nauczyciela obrazuje ogólną koncepcję podręcznika, rozkład materiału oraz przykładowe scenariusze lekcji do wszystkich rozdziałów. Znajdują się w niej również testy sprawdzające do każdego rozdziału, co jest dużym ułatwieniem dla nauczyciela. Jako materiał uzupełniający zamieszczono w poradniku transkrypcję tekstów do słuchania, klucz z rozwiązaniami do podręcznika, książki ćwiczeń i testów.
Recenzowany podręcznik może służyć nie tylko jako przygotowanie do egzaminu maturalnego, ale również do pogłębienia wiadomości z historii, geografii i kultury. Podręcznik Direkt to publikacja ciekawa spełniająca oczekiwania zarówno uczniów jak i nauczycieli w zreformowanej szkole. Z pewnością ułatwi i uatrakcyjni on codzienna pracę nauczycieli, a przede wszystkim przyczyni się do sukcesów maturalnych uczniów.

Opracowała: mgr Monika Zaremba-Łepkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.