X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48232
Przesłano:

Plan ewaluacji wewnętrznej

Plan ewaluacji wewnętrznej
Szkoły Podstawowej
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
na rok szkolny 2019/2020

Członkowie zespołu:
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX
XXX XXX

Plan ewaluacji wewnętrznej
Szkoły Podstawowej im.....................
w ........................................
na rok szkolny 2019/2020

I. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej
Wymaganie 6 – ”Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.
Cele ewaluacji:
1. Pozyskanie informacji, czy szkoła, w sposób celowy współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną
2. Pozyskanie informacji, czy w szkole są prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia
3. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły. Sformułowanie wniosków służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
II. Pytania kluczowe:
1. Jakie formy pomocy organizuje szkoła dla uczniów zdolnych?
2. Czy szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów niepełnosprawnych?
3. Czy w opinii rodziców i uczniów uczniowie otrzymują wsparcie odpowiadające ich potrzebom?
4. W jaki sposób szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną?

III. Kryteria ewaluacji:
- Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów;
- Nauczyciele uwzględniają zróżnicowane potrzeby uczniów;
- Szkoła stwarza warunki do prawidłowego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych sytuacji;
- Szkoła organizuje pomoc dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
IV. Organizacja ewaluacji
1. Harmonogram działań ewaluacyjnych:

Lp. Działania Termin wykonania Źródła wiedzy/narzędzia odpowiedzialni
1. Powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej Wrzesień 2019 Dyrektor szkoły
2. Ustalenie grup badawczych Październik 2019 Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
3. Ustalenie i opracowanie narzędzi badawczych Listopad 2019 Ankiety, wywiady, dokumentacja szkolna Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
4. Zbieranie informacji umożliwiających odpowiedzi na pytania kluczowe Styczeń-kwiecień 2020 Ankiety, wywiady, dokumentacja szkolna Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
5. Dokonywanie analizy wyników i sporządzanie rekomendacji Maj 2020 Raport Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
6. Upowszechnianie wyników Czerwiec 2020 Raport Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

2. Metody, narzędzia badawcze i źródła informacji:
Metody badawcze:
- analiza dokumentacji szkolnej,
- analiza ankiet dla nauczycieli szkoły,
- analiza ankiet dla uczniów szkoły,
- analiza ankiet dla rodziców,
- wywiad z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

Narzędzia służące realizacji przedstawionych powyżej metod badawczych, to:
- kwestionariusz ankiety z nauczycielami szkoły,
- kwestionariusz ankiety z uczniami szkoły,
- kwestionariusz ankiety z rodzicami,
- kwestionariusz wywiadu z psychologiem/pedagogiem szkolnym.

Źródła informacji:
- Dyrektor ,
- W-ce dyrekcja,
-nauczyciele ,
- uczniowie szkoły,
-rodzice,
-psycholog i pedagog szkolny,
-dokumentacja szkolna:
- statut szkoły,
- program wychowawczy szkoły,
- programy profilaktyczne szkoły,
- sprawozdania zespołów przedmiotowych,
- kalendarz uroczystości szkolnych,
- przydział czynności dodatkowych i inne;
- strona internetowa szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.