X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 15671
Przesłano:

Konspekt ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej dla skoliozy piersiowej lewostronnej

KONSPEKT ĆWICZEŃ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
DLA SKOLIOZY PIERSIOWEJ LEWOSTRONNEJ

TEMAT: Nauka zabawy kwiatek rośnie.

CEL GŁÓWNY:
- wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego
MIEJSCE ZAJĘĆ: sala do zajęć do gimnastyki korekcyjnej
WIEK ĆWICZĄCYCH: 13 lat.
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 10 osób.
CZAS ĆWICZEN: 45 minut.
METODY STOSOWANE: ścisła, zabawowa, naśladowcza.
PRZYBORY I PRZYRZĄDY: drabinki, piłka, kocyk, woreczek, gazety, laska gimnastyczna
PROWADZĄCY: mgr Monika Stępień, mgr Anna Ziarnik

Tok lekcji /Treść – opis ćwiczeń / Cel ćwiczenia / Dozowanie / Uwagi organizacyjno – metodyczne

CZĘŚĆ I
1. Autokorekcja postawy (przed lustrem)
Ćwiczenie wstępne- test ścienny- Zwracamy uwagę na:
• ustawienie głowy(broda przyciągnięta do szyi)
• barki cofnięte do tyłu i przyłożone do ściany,
• brzuch wciągnięty( odcinek lędźwiowy przylega do ściany),
• kolana w pełnym wyproście,
• stopy ustawione równolegle, pięty przy ścianie(w razie niemożności przyłożenia odcinka lędźwiowego do ściany, wysunięte nieco do przodu).
nauka przyjmowania prawidłowej postawy. 2 min.
2. Zabawa ożywiająca „Kwiatek rośnie” PW: siad skrzyżny, tułów pochylony do przodu, dłonie oparte na podłodze
Ruch: na sygnał kwiatek rośnie dziecko pomału prostuje tułów, na sygnał kwiatek wyciąga się do słońca dziecko wyciąga ręce w górę jak najwyżej, na sygnał kwiatek więdnie dzieci powoli wracają do pozycji wyjściowej Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
Ok. 2 min
3. Ćwiczenia oddechowe (tor piersiowy) PW: Siad klęczny bokiem do drabinki (prawym). Prawa ręka ułożona w „skrzydełko”, lewa wzdłuż tułowia. Ruch: Wdech nosem - uniesienie lewej ręki nad głowę do drabinki. Wydech ustami – powolny powrót do pozycji wyjściowej. zwiększenie ruchomości klatki piersiowej. 6x

CZĘŚĆ II
1. Ćwiczenia głowy i szyi. PW: siad skrzyżny
Ruch: na sygnał N (wzrokowy) podniesienie ręki do góry – dzieci wykonują skłony głową w przód (na tak), podniesienie ręki w bok – dzieci wykonują ruchy głową (na nie) w jednej linii; gdy nauczyciel wykonuje ruch wahadłowy ręką, uczniowie wykonują krążenie głowy od barku do barku. zwiększenie ruchomości odcinka szyjnego.
8x
2. Ćwiczenia ramion i obręczy barkowej.
PW: Klęk prosty ramiona wyprostowane w bok
Ruch: Wykonanie krążenia ramionami do przodu , na wysokości twarzy dłonie na krótko stykają się Zwiększenie ruchomości obręczy barkowej 7x
3. Ćwiczenie kształtujące nawyk prawidłowej postawy.
PW: Leżenie na plecach. Na hasło nauczyciela „żuczek spaceruje” dzieci zginają kończyny dolne i górne i naśladują chód żuczka. Na hasło „żuczek stoi” dzieci leżąc przyjmują prawidłową postawę. umiejętność przyjmowania postawy skorygowanej. 5x
4. Ćwiczenie mm grzbietu połączone z elongacją.
Zabawa „Pływanie strzałką”. PW: Leżenie przodem, nogi wyprostowane i złączone, prawa ręka wyciągnięta przed siebie, lewa w skrzydełko.
Ruch: Na hasło: „Płyniemy strzałką” – unoszenie ręki prawej i głowy nad podłogę – a nogami wykonywanie nożyc pionowych nisko nad podłogą. Na hasło: „odpoczywamy”- powrót do pozycji wyjściowej. Ćw. mm pośladkowych i nóg, Wzmocnienie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego, wzmocnienie mm. pośladkowych i kulszowo-goleniowych, elongacja kręgosłupa. 6x
Maksymalne wyciągnięcie ręki w przód. Zwrócić uwagę na niewstrzymywanie oddechu podczas zabawy.
5. Ćwiczenie oddechowe (tor piersiowy) PW: Siad skrzyżny. Ręce wyprostowane.
Ruch: Wdech – unos rąk do góry, wydech – wolne opuszczanie w dół. zwiększenie ruchomości klatki piersiowej. 4x Zachować postawę skorygowaną.
6. Ćwiczenie mm pośladkowych i nóg PW: podpór tyłem, nogi ugięte
w stawach kolanowych, stopy oparte na podłodze, dwóch współćwiczących siedzi skrzyżnie na przeciwko siebie.
Ruch: uniesienie bioder do linii równoległej z podłożem, toczenie piłki pod biodrami współćwiczącego. wzmacnianie mm pośladkowych
i kulszowo-goleniowych.
7x Współćwiczący może zatrzymywać toczącą piłkę biodrami,
(zmiana ćwiczących).
7. Ćwiczenie mm brzucha
PW: siad prosty tyłem do drabinki, biodra przy drabince, ręce w pozycji skrzydełek trzymają szczebel drabinki na wysokości głowy.
Ruch: naciskanie głowa i łokciami na drabinkę, z oderwaniem pleców od drabinki, równoczesne uniesienie nóg do siadu równoważnego. Wzmacnianie mięśni brzucha 6x Kolana przybliżone, ręce na szerokość barków, głowa wzdłuż tułowia
8. Ćwiczenie mm grzbietu
PW: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, wzrok skierowany przed siebie, palce dłoni splecione oparte na potylicy, łokcie szeroko.
Ruch: spychanie rękoma głowy w przód, głowa oporuje.
Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu, 7x
9. Ćwiczenia oddechowe- tor brzuszny.
P.w. -siad skulony z rękoma na biodrach.
Ruch: wykonanie głębokiego wdechu przechodząc do siadu klęcznego z rękoma do góry i wydech powrót do pozycji wyjściowej- wykonując głośne „syczenie”. Wzmacnianie mm. oddechowych. 5x
Głowa maksymalnie wyciągnięta do góry.
10. Ćwiczenie elongacyjne lub antygrawitacyjne. P.w.- siad skrzyżny z dłońmi na kolanach.
Ruch- dz. przenoszą ręce w skrzydełka (hasło 1); dz. przenoszą prawą rękę w górę i ustawiają dłoń równolegle do podłogi nad głową (hasło2); dz. tak samo ustawiają lewa rękę, ale z dłonią nad dłonią prawą (hasło3); dz. przenoszą prawą dłoń nad lewą itd. (hasło4). Dz. wyciągają dłonie w górę i łączą palce prawej i lewej ręki tworząc dach(hasło4). Czynna elongacja kręgosłupa. 3x5
Plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę. Budujemy tyle pięter, aż uczestnicy wyciągną maks. ręce w górę, wówczas n-l podaje hasło 4.
Hasło 1 „Budujemy dom”, hasło 2 „Budujemy pierwsze piętro”, hasło 3 „ Budujemy pierwsze piętro”, hasło 4 „Budujemy dach”.
N-el wyróżnia dz., które zbudowały najładniejszy, najmocniejszy dom.
11. Ćwiczenia mm grzbietu na przyrządach.
Zawodnicy obu drużyn ustawiają się przed linią mety w dwóch rzędach w siadzie skrzyżnym, w pozycji skorygowanej ze „skrzydełkami”. Przed każdą drużyną w połowie dystansu ustawia się między linią startu, a mety- ustawia się p dwie złączone ławeczki. Przy ławeczkach leżą kocyki. Sędziowie ustawiają się przy swoich drużynach. Na syg. n-la pierwsi zawodnicy z drużyn biegną na czworakach do ławeczki, kładą na nich kocyk, na którym kładą się na brzuchu i wykonują ślizg do końca ławeczki chwytając dłońmi za krawędzie ławeczki. Kocyk zostaje na ławeczce, zawodnicy schodzą, biegną na czworaka okrążają chorągiewki i wracają. W powrotnej drodze wykonują ślizg na ławeczkach i na czworakach wracają do swoich drużyn. Po przekroczeniu linii startu przez poprzednika, startuje kolejny zawodnik. Sztafeta jest zakończona wtedy, kiedy zawodnicy po wykonaniu zadania znajdują na pozycjach, jakie zajmowali w drużynach przed jej rozpoczęciem.
Wzmacnianie mm grzbietu.
x 2/3
2 kocyki, 4 ławeczki , 2 chorągiewki na podstawkach.
2 drużyny o jednakowej liczbie uczestników, dwóch sędziów.
Na sali wyznacza się dwie równoległe linie- lina startu, linia mety. Za szybsze ukończenie sztafety drużyna zdobywa 20 pkt, druga -19. Za każdy popełniony błąd zgłoszony przez sędziego: ślizg na jednej ławeczce, asymetryczna praca rąk w poślizgu, ugięcie nóg i odepchnięcie się nogami od ławeczki lub podłogi, błędy w czworakowaniu, falstart kolejnego zawodnika- drużynie odlicza się 1 pkt.
12. Ćwiczenia oddechowe (tor piersiowy).
P.w.- siad klęczny. Ręce na biodrach. Wdech nosem z uniesieniem rąk w górę, wydech ustami z przejściem do pozycji niskiej Klappa- maksymalnym wyciągnięciem rąk w przód.
Wzmacnianie mm oddechowych.
5 x
Podczas skłonu nie wolno odrywać pośladków od stóp.
13. Ćwiczenie mm brzucha.
P.w.- jedno z dz. stoi plecami do drabinek. Chwyta szeroko szczebel dosiężny. Między stopami trzyma piłkę. Drugi zawodnik stoi bokiem do drabinek w odległości 1-1,5 m. od partnera, trzymając przed sobą laskę gimnast. na wysokości bioder.
Ruch: Na syg. prowadzącego zawodnik stojący przy drabince wykonuje zwis i rzucając piłkę stopami stara się przerzucić nad laską gimnast. Jeżeli nie uda mu się przerzucić, to powtarza rzut. Po drugim nieudanym rzucie następuje zmiana ról. Po udanym rzucie, gdy dz. przerzuci piłkę nad laską zdobywa 1 pkt, a partner unosi laskę na wysokości piersi. Za przerzucenie na tej wysokości otrzymuje2 pkt. Każdorazowo po zmianie ról zawodnik rozpoczyna przerzucanie piłki przy najmniejszej wysokości.

Wzmacnianie mm brzucha, mm. wysklepiających stopy elongacja kręgosłupa. Ok. 5 mi. Piłka siatkowa, laska gimnastyczna, drabinki po jednej dla dwóch uczestników. Uczestnicy dobrani są parami.

W czasie ćwiczenia głowa powinna być wyciągnięta w górę.
Wygrywa zawodnik, który w określonym czasie lub szybciej osiągnął więcej pkt.
14. Ćwiczenia mm grzbietu na przyrządach.

P.w.- uczestnicy zabawy ustawiają się przed drabinkami w klęku prostym, twarzą do drabinek, z ramionami w górze. Na syg. prowadzącego wszyscy uczestnicy zabawy przy pomocy rąk starają się wejść jak najszybciej do góry. Każdy uczestnik pokonuje wysokość sześciu szczebelków od wyciągniętych rąk w górę.

W czasie wchodzenia nogi są ugięte w kolanach. Nie wolno pomagać sobie nogami w czasie wchodzenia, opierać kolan o szczebelki oraz dotykać stopami podłogi.
Wzmacnianie mm. prostownika grzbietu, elongacja. 7-8x
Drabinki- jedna dla każdego uczestnika.
Wygrywa dz., które najszybciej wykona zwis na 6 szczebelka od wyciągniętych rąk w górę.
15. Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy. P.w.- uczestnicy dobrani parami ustawiają się dowolnie na całej Sali. Jedno dz. z pary jest „drzewem”- staje w poz. Skorygowanej rzekoma ułożonymi w „skrzydełka”, drugie staje obok niego.
Ruch: na hasło prowadzącego „Świeci słońce”- dzieci nie będące drzewami biegają na palcach po całej sali . Na hasło n-la (Pada deszcz)- każde dz. biegnie do swojego drzewa i staje placami przy plecach kolegi w pozycji skorygowanej z rękoma ułożonymi w „skrzydełka”- jakby chroniło się prze deszczem. Obaj stoją blisko siebie w poz. skoryg. Po ponowny haśle „Świeci słońce”- następuje zmian ról. Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy. Ok. 3 min. Prowadzący wyróżnia najładniej stojące dzieci, i poprawnie biegające na palcach oraz poprawia poz. tych, którzy nie stoją w poz. skorygowanej.

CZĘŚĆ TRZECIA
1. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu. P.w.- pozycja stojąca.

Ruch: targanie gazety na najmniejsze części. Wzmocnienie mm wysklepiających stopy.
Ok. 2 min
Prowadzący wyróżnia osobę, która ma najwięcej kawałków.
2. Ćwiczenia oddechowe.
P.w.- stanie.
Ruch: dmuchanie kawałków gazety jak najwyżej. Nauka prawidłowej czynności oddychania.
Ok. 20 s.
W czasie stania powinna być zachowana postawa skorygowana.
3. Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy.
P.w.- stanie w postawie skorygowanej. Na głowie ćwiczącego znajduje się woreczek.
Ruch: Dz. chodzą po sali. Na syg. n-la „Siądź – siadają w siadzie skrzyżnym w pozycji skorygowanej ze „skrzydełkami”. Na hasło „Wstań”- wstają i chodzą po sali.
Prowadzący nakazuje poprawienie woreczka tym, którym woreczek zsunął się w bok i które chodzą z przekrzywioną głową. Wygrywają te dzieci, którym woreczek nie spadł na podłogę i nie zsunął się w bok oraz przez cały czas trwania zabawy wykazywały korekcję postawy. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
Ok. 4 min
Woreczki z grochem po jednym dla każdego uczestnika. Dzieci wykonują poszczególne polecenia, zachowując skorygowaną postawę oraz starają się, aby woreczek nie spadł. Jeżeli woreczek spadnie to dz. zatrzymuje się , ponownie układa go na głowie i włącza się do zabawy.
4. Korekcja postawy.
P.w. – stanie bokiem do lustra. Następnie po wzrokowej kontroli poprawności w lustrze zamknięcie oczu i utrzymanie postawy skorygowanej. Nie otwierając oczu rozluźnienie mięsni z utratą korekcji i powrót do pozycji skorygowanej. Gdy ćwiczący jest przekonany, ze przyjął postawę skorygowaną otwiera oczy i kontroluje poprawność swojej postawy. Korekcja postawy. 3x (prawa, lewa strona)


BIBLIOGRAFIA:
1. M. Bondarowicz, S. Owczarek, „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”.
2. M. Kutner- Kozińska, K. Wlaźnik, „Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10 letnich”.
3. S. Owczarek, „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”.
Pomoce dydaktyczne: drabinki, drążek, piłka do siatkówki, piłka do kosza, skrzynia,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.