X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23281
Przesłano:

Alkohole i fenole - karta pracy

Karta pracy: Alkohole i fenole.
Zadanie 1.
Nauczyciel przygotował dwie nieoznakowane zlewki. W jednej umieścił wodny roztwór fenolu, a w drugiej wodny roztwór etanolu. Przygotował kilka odczynników:
„metaliczny sód, papierki wskaźnikowe, wodorotlenek miedzi(II), kwas chlorowodorowy”
a) Podaj odczynnik/niki, który/e umożliwią identyfikacje powyższych substancji:...................
b) Narysuj schemat doświadczenie, które wykonałbyś z użyciem wybranego odczynnika:

• Zapisz przewidywane obserwacje:........................................
• Wnioski:........................................
Zadanie 2.
Uczeń wykonał doświadczenie opisane poniżej:
Przygotował dwie zlewki. W jednej z nich umieścił propan-1-ol a w drugiej propan-1,2,3-triol. Do obu zlewek dodał świeżo strącony wodorotlenek miedzi (II).
a) Zapisz przewidywane obserwacje do doświadczenia:
b) Zapisz równanie/nia zachodzących reakcji

Zadanie 3.
Alkohole I-rzędowe utleniają się do aldehydów, a II-go rzędowe do ketonów. Podaj wzory grupowe alkoholi, które należy poddać utlenianiu, by otrzymać następujące związki:
I. Etanal II. Propanon III. Cykloheksanokarboaldehyd IV. Butanon
I........................................ II........................................
II........................................ IV........................................

Zadanie 4.
Mając do dyspozycji 5 atomów węgla podaj wzory grupowe:
a) Dwóch alkoholi I-rzedowych:........................................
b) Dwóch alkoholi II-rzędowych:........................................
c) Alkololu III-rzędowego:........................................

Zadanie 5.
Wymień po trzy właściwości fizyczne:
a) Metanolu:........................................
b) Benzenolu:........................................
c) Etan-1,2-diolu:........................................

Zadanie 6.
Alkohole i fenole ulegają reakcji estryfikacji, która jest przykładem reakcji kondensacji. Zapisz równanie reakcji zachodzące pomiędzy podanymi reagentami, zaznaczając niezbędne warunki:
a) HCOOH + metanol:
........................................
b) CH3COOH + fenol:
........................................
Zadanie 7.
Podaj odczyn wodnych roztworów podanych substancji:
a) Etanolan sodu:........................................
b) Fenolan potasu:........................................
c) Propan-1-ol:........................................
d) Gliceryna:........................................

Zadanie 8.
Podaj trzy różne metody otrzymywania butan-1-olu zapisując odpowiednie równania reakcji:
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
Podaj nazwy substratów organicznych wziętych do reakcji.
a) :
b) :
c) :

Zadanie 9.
Oblicz objętość powietrza, która jest niezbędna do całkowitego spalenia takiej ilości etanolu, która w reakcji z sodem powoduje wydzielenie 5,6 dm3 wodoru (w tych samych warunkach p i T).

Zadanie 10.
Uczeń do zakwaszonego roztworu dichromianu (VI) potasu dodawano porcjami etanol. Zapisz co zaobserwował uczeń wykonując doświadczenie:
........................................

Zadanie 11.
Jedną z metod otrzymywania etanolu jest fermentacja alkoholowa. Zapisz równanie reakcji i oblicz, ile cm3 etanolu powstanie w procesie fermentacji 120g glukozy. Gęstość etanolu wynosi 0,78g/cm3. Załóż, że wydajność procesu wynosi 100%.

Zadanie 12.
Oblicz pH roztworu m-krezolu (meta- metylofenol) o stężeniu 0,001mol/dm3, wiedząc że K=9,8x10-11.

Zadanie 13.
Zdefiniuj pojęcia:
a) Alkohole:........................................
b) Fenole:
c) Diole:
d) Reakcja estryfikacji;
e) Rzędowość węgla:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.