X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37948
Przesłano:

Projekt ewaluacji - Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

PROJEKT EWALUACJI
Wymaganie:
Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

1. Przedmiot ewaluacji:

1. Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb – modyfikuje.
2. Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
3. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców.

2. Cel ewaluacji, pozyskanie informacji na temat:

1. Poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły.
2. Sposobu prowadzenia analizy podejmowanych działań wychowawczych, wyciągania wniosków i modyfikacji działań.
3. Opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie wśród społeczności szkolnej respektowania norm społecznych i zmniejszenia lub wyeliminowania zachowań niezgodnych z tymi normami.
4. Jaki wpływ na obowiązujące w szkole zasady postępowania i współżycia społecznego mają rodzice i uczniowie? Jaki charakter mają relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności szkolnej?

3. Pytania kluczowe:

1. Czy działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?
2. Jakie dokumenty określające zasady bezpieczeństwa i normy zachowań w szkole posiada placówka?
3. Czy uczniowie i rodzice zostali zapoznani z ww. dokumentami?
4. Czy w placówce występują zachowania niepożądane?
5. Czy w szkole podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?
6. Czy wspólnie z rodzicami i uczniami analizuje się działania wychowawcze i profilaktyczne?
7. Czy ocenia się ich skuteczność oraz w miarę potrzeb modyfikuje?
8. Czy uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych?
9. Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu?

4. Narzędzia badawcze:

- ankieta skierowana do nauczycieli, rodziców, wychowanków i pracowników niepedagogicznych
- analiza dokumentacji: m.in. Statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego, zapisów w dziennikach, kartach obserwacji ucznia
- wywiad z Dyrektorem i Pedagogiem szkoły

5. Harmonogram ewaluacji:

- Przebieg czynności/ zadania:
Powołanie zespołów ds. ewaluacji
Opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej (określenie przedmiotu, kryteriów, celu ewaluacji oraz pytań kluczowych)
Dobór metod i próby badawczej – opracowanie arkuszy zawierających pytania badawcze,
Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji umożliwiających odpowiedź na pytania badawcze (analiza dokumentów, ankiety, rozmowy, wywiady)
Analiza informacji, sporządzenie raportu i wniosków
Przedstawienie raportu Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.