X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9527
Przesłano:

Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej

Ewaluacja wewnętrzna w szkole

Jak napisać projekt ewaluacji wewnętrznej

Autor: Anna Filiks

1.Pojęcie ewaluacji
Ewaluacja to słowo (fr.) znaczące oszacowanie, ocenę, określenie wartości. Ewaluacja to proces gromadzenia, analizy i wartościowania informacji.

W odniesieniu do nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce.

Ewaluacja wewnętrzna jest więc to ewaluacja nadzorowana przez dyrektora placówki i przeprowadzana w odniesieniu do wybranych wymagań, zawartych w rozporządzeniu.

2.Projekt ewaluacji
Projekt jest jednym z ważniejszych etapów ewaluacji wewnętrznej. Dobrze zaplanowane działanie będą rzutować na efekt końcowy.

Projekt ewaluacji powinien zawierać:
1.Przedmiot ewaluacji ( wymaganie).
2.Cel ewaluacji. (co chcemy uzyskać w wyniku ewaluacji)
3.Kryteria ewaluacji.(wartość, jakość danego obszaru, na podstawie których powstaną pytania kluczowe np. frekwencja, znajomość, dostępność, zgodność z prawem, kryteria wyciągamy z poziomu B i D).
4.Pytania kluczowe. ( pytanie na które szukamy odpowiedzi podczas ewaluacji).
5.Metody badań. (każde pytanie kluczowe analizujemy zastawiając się jaka metoda badawcza najlepiej służyć będzie odpowiedzi)
6.Próba badawcza. (kto będzie badany, jaki procent danej grupy będzie poddany badaniu)
7.Harmonogram ewaluacji (zawiera nazwę zadania/ czynności, termin/czas wykonania, osoby odpowiedzialne)
8.Monitoring ewaluacji (sposób w jaki sposób będziemy zbierać dane o przebiegu ewaluacji)
9.Sposób prezentacji. (w jaki sposób upowszechnimy raport np. Na radzie pedagogicznej, w bibliotece, na zebraniu z rodzicami itp.)

3.. Raport
Raport ewaluacji wewnętrznej zawierać powinien.
1.Stronę tytułową. (data, nazwiska autorów, tytuł raportu – wymaganie, dla kogo jest przeznaczony np. Dla rady pedagogicznej)
2.Opis ewaluowanego wymagania. ( np. Z obszaru 4 wybraliśmy wymaganie 4.4, należy podać jego nazwę, przepisać cel ewaluacji z projektu).
3.Opis ewaluacji. ( należy przepisać pytania kluczowe oraz jakimi metodami badawczymi sie posłużymy).
4.Opis danych i ich zbierania (analiza ilościowa danych: wykresy itp., jakie dane zdobyto, jakich nie udało się zdobyć i dlaczego, kiedy i w jakich warunkach wykonano badanie)
5.Końcowe wynika badania(odpowiedzi na pytania kluczowe, analiza jakościowa wyników, wyłonienie mocnych i słabych stron badanego wymagania oraz wnioski naprawcze, terminy kiedy zostaną podjęte działania naprawcze).
6.Aneks (kwestionariusze narzędzi wykorzystanych podczas badania)

4. Przykładowy projekt ewaluacji dla wymagania 1.3 Uczniowie są aktywni.

Przedmiot ewaluacji: 1.3 Uczniowie są aktywni.

Cel ewaluacji: Zwiększenie aktywnośći uczniów poprzez zwiększenie róźnorodnośći oferty szkoły.

Kryteria ewaluacji:
frekwencja
powszechność wśród uczniów
powszechność wśród rodziców
dostępność
inicjatywa
samodzielność
atrakcyjność.

Pytania kluczowe

1.Jaki jest poziom frekwencji na zajęciach dodatkowych?
2.Kiedy i jak uczniowie zostali poinformowani o ofercie zajęć?
3.Kiedy i jak rodzice zostali poinformowani o ofercie zajęć?
4.Czy wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć?
5.Jak nauczyciele pozyskują uczniów na zajęcia?
6.Czy szkoła stwarza warunki do kreatywnej pracy uczniów?
7.W jaki sposób uczniowie mogą wykazać się własną inicjatywą?
8.Czy baza dydaktyczna szkoły zapewnia uczniom mozliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach?
9.Jak Uczniowie oceniają atrakcyjność zajęć.
Metody badań:
Analiza dokumentów
ankieta dla uczniów
ankieta dla rodziców
wywiad z uczniami samorządu
analiza wyników konkursów
analiza wytworów uczniów
Dobór próby:
40% rodziców klas 5 i 6
40% uczniów klas 5 i 6
samorząd szkolny 80%
grono pedagogiczne 100%
grupy fokusowe 80%

Sposób prezentacji:
w bibliotece
na Radzie Pedagogicznej

Bibliografia:
Materiały szkoleniowe: Projekt ewaluacji. Zadania, cel i narzędzia, Eko Tur
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.