X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51033
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Ocena postępów ucznia z zajęć rewalidacji indywidualnej

Ocena postępów ucznia

Za rok szkolny ...
Klasa: ...
Uczeń: ...
A... uczęszczał na zajęcia rewalidacyjne dwa razy w tygodniu. Program i cele, które realizowałam na zajęciach były dostosowane do możliwości chłopca, jego umiejętności i aktualnego poziomu rozwoju oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu PP - P o potrzebie kształcenia specjalnego.
W pracy z uczniem nacisk położono na dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:
-edukacyjny – uzupełnianie luk w przyswajanym przez ucznia materiale nauczania
-terapeutyczny – wyrównywanie deficytów rozwojowych poprzez odpowiednie oddziaływanie rewalidacyjno –wychowawcze oraz kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.
Poprzez różnorodne ćwiczenia i gry stymulowano zaburzone funkcje. Szczególny nacisk położono na doskonalenie i usprawnianie u dziecka podstawowych technik szkolnych. Główne cele realizowane na zajęciach to doskonalenie, usprawnianie i kształtowanie:
• umiejętności społecznych,
• wiedzy ogólnej i szkolnej,
• funkcji poznawczych,
• analizy i syntezy wzrokowej,
• analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonematycznego,
• analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej,
• sprawności grafomotorycznych,
• procesów myślenia i rozumowania,
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu,
• orientacji w schemacie własnego ciała.

A... uczęszczał na za zajęcia rewalidacyjne w miarę systematycznie. Powierzone mu czynności
i zadania wykonywał chętnie, natomiast wymagał stałej kontroli podczas ich wykonywania. Pracuje w nierównym tempie, powierzone zadania i prace doprowadza do końca, oczekując przy tym wsparcia ze strony nauczyciela. Dłuższy wysiłek umysłowy i fizyczny powoduje u A... męczliwość i spadek aktywności. Szybko się rozprasza i dekoncentruje. Chętnie podejmuje działania, z którymi sobie radzi, ale nieprzygotowany do nowych sytuacji wycofuje się. Cechuje go upór. Chętnie podejmuje działania odnosząc sukcesy i zbierając pochwały. Jest samodzielny w zakresie czynności samoobsługowych, swobodnie porusza się na terenie szkoły. Popełnia błędy graficzne i ortograficzne. Duży nacisk kładziono na rozwijanie i doskonalenie rozumowania pojęć matematycznych, a także wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez uzupełnianie braków i nadrabianie zaległości szkolnych. Wypowiada się chętniej, potrafi aktywnie uczestniczyć w lekcjach, ale nie zawsze. Po krótkim przywołaniu powraca do wykonywanej czynności. Na ogół pracuje w wolnym tempie, przez co wymaga stałego wsparcia. Lubi być chwalony, pochwały motywują go do dalszej pracy.
W dalszym ciągu wskazany jest udział w zajęciach wspierających rozwój dziecka oraz terapia. Należy rozwijać u ucznia podstawowe techniki szkolne, utrwalać nabyte wiadomości i doskonalić umiejętności, które posiada. Konieczna jest również praca nad sprawnością manualną. Mimo postępów jakie poczynił, A... nadal wymaga pomocy i wsparcia zarówno w domu, jak i w szkole, a także dalszej terapii wspomagającej jego rozwój i samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.