X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43099
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE........................................
ROK SZKOLNY : ................................
Imię nazwisko dziecka: ...................................
Data urodzenia: ...........................

Lp.
Sfera
Predyspozycje, mocne strony dziecka.
Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
W zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela.

1 Motoryka duża(sprawność fizyczna) Dziecko:
 porusza się samodzielnie,
 skacze, biega
 rzuca łapie, kopie, piłkę
 występują kłopoty z utrzymaniem równowagi czy koordynacją ruchową,
 umożliwienie dziecku zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu,
 wzbogacenie zabaw i ćwiczeń rozwijających równowagę oraz koordynację ruchową.
 ćwiczenia ruchowe,
 mini tory przeszkód,
 zabawy doskonalące poruszanie się w przestrzeni,
 wprowadzenie ćwiczeń opartych na kierunkach osi ciała (góra, dół, tył, przód,
 zabawy z przemieszczaniem się (idę do przodu, idę do tyłu)
 organizowanie zabaw naśladowczych ( przedstawienie różnych sekwencji ruchowych)

2
Motoryka mała
Dziecko:
 chętnie rysuje kredkami oraz innymi przyborami plastycznymi,
 ma trudności z precyzyjnym rysowaniem po śladzie oraz z zamalowywaniem małych przestrzeni
 jest zmotywowane do swobodnych działań plastycznych i manipulacyjnych
 Obniżone napięcie mięśniowe
 stymulowanie rozwoju motoryki małej i grafomotoryki z wykorzystaniem różnorodnych przyborów plastycznych
 stosowanie różnych pomocy dydaktycznych rozwijających sprawność ręki,
 Ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruchy ręki (elastyczność, płynność, precyzja ruchów palca, nadgarstka
 malowanie całą dłonią na dużych powierzchniach,
 malowanie placami,
 doświadczenia z barwą,
 kreślenie na materiale sypkim
 dotykanie i poznanie przez dotyk – stany skupienia woda/lód – ciepłe/zimne
 ugniatanie plasteliny, gazet, masy terapeutycznej – nabywanie poczucia sprawstwa,
 wydzieranki, wyklejanki, przeplatanki
 wodzenie palcem po wzorze
 kolorowanie,
 rysowanie po dyktando
 wycinanie nożyczkami
 ćwiczenia małych grup mięśniowych w zabawach paluszkowych( budowanie wieży , nawlekanie korali

3 Samoobsługa
Dziecko potrafi:
 jeść samodzielnie posiłki, pić z kubka
 wykonywać podstawowe czynności higieniczne
 nie ubiera się i nie rozbiera samodzielnie
 wszystkie czynności z samoobsługą wykonuje bardzo powoli
Należy zwrócić uwagę podczas terapii dziecka, by starało się samodzielnie:
 rozbierać się i ubierać, gdy osoba dorosła asystuje w trudniejszych czynnościach (odróżnienie przodu i tyłu, zapinaniu)
 zapinanie, odpinanie guzików, zasuwanie i odsuwanie zamków błyskawicznych
 ubieranie, zdejmowanie bluzy,
 ubieranie zdejmowanie obuwia

4 Komunikacja (mowa czynna, mowa bierna)
Dziecko:
 uwielbia wypowiadać się na tematy dotyczące obszarów jego zainteresowań
 ubogie słownictwo,
 zdania nierozwinięte
 nieprawidłowe wypowiedzi pod względem gramatycznym i spójności logicznej
 przedłużający się okres swoistej mowy dziecięcej
 terapia logopedyczna
 usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 poszerzanie możliwości komunikacyjnych
 wzbogacanie słownika czynnego i biernego
 zachęcanie do wypowiadania się bardziej rozbudowanymi zdaniami, z zachowaniem poprawności gramatycznej i spójności logicznej
 oglądanie historyjek obrazkowych,
 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji,
 rozpoznawanie i wskazywanie na obrazkach przedmiotów, owoców, warzyw, czynności itp.
 Czytanie bajek rozwijających wyobraźnię dziecka

5
Funkcje słuchowe
Dziecko:

 chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych,
Dziecko:
 ma problem z lokalizacją bodźca słuchowego,
 ma problem z odróżnianiem odgłosów zwierząt, pojazdów mechanicznych, natury
Terapia dziecka powinna uwzględniać takie elementy, jak:
 zabawa z dźwiękiem, muzyką i piosenką,
 lokalizacja źródła dźwięku,
 zabawy ruchowe połączone z reagowaniem na sygnały wzrokowe i słuchowe
 zabawy muzyczno – taneczne z zakresu naśladownictwa ruchowego i werbalnego
 słuchanie i nauka piosenek,
 różnicowanie
i naśladowanie odgłosów zwierząt, urządzeń,
 rozpoznawanie i nazywanie dźwięków z otoczenia,
 nauka kolorów, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, wierszy, rymowanek, wyliczanek,
 naśladowanie sekwencji dźwiękowych

6 Funkcje wzrokowe + lateralizacja
Dziecko nie ma większych trudności z:
 odnalezieniem takich samych obrazków w zestawie par,
 łączeniem w całość przeciętego na dwie części obrazka,
 dobrze lokalizuje małe obiekty na rysunku,
 wskazuje przedmioty na obrazkach,
Dziecko:
 nie potrafi skupić się na dłużej przy wykonywanym zadaniu
Dziecko wymaga ćwiczeń polegających na:
 zabawach usprawniających podstawowe funkcje wzrokowe: wodzenie, śledzenie, przerzucanie spojrzenia z obiektu na obiekt,
 zapamiętanie miejsca ukrycia obrazków
 motywowanie i nagradzanie dziecka nawet za najmniejsze postępy,
 ćwiczenie koncentracji i uwagi na wykonywanym zadaniu i podporządkowanie się poleceniom

7
Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.)
Dziecko:
 jest akceptowane przez rówieśników,
 realizuje swoje pasje i zainteresowania,
 dobrze radzi sobie z prostym porozumiewaniem się z innymi

 systematyczny trening umiejętności społecznych,
 wspieranie i umożliwianie dziecku kontaktów społecznych,

 udział w zabawach organizowanych przez nauczyciela z innymi dziećmi,
 przyjmowanie ról w zabawie
 wdrażanie do zgodnej zabawy, motywowanie do zabawy z dziećmi,
 przestrzeganie zasad, zakazów
 rozumie normy i reguły obowiązujące w grupie, stara się do nich dostosować, zarówno w czasie zajęć jak i spontanicznej dowolnej zabawy,

8
Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)
Dziecko:
 duży zasób słów,
 prawidłowa motywacja zadaniowa,
 dobra pamięć mechaniczna,
 znaczne zaburzenia koncentracji uwagi, rozpraszanie przez bodźce zewnętrzne,
 często skupia uwagę na mało znaczących bodźcach,
 trudności z uczeniem się w grupie,
 stosowanie wizualnych pomocy dydaktycznych,
 indywidualizowanie stopnia trudności,
 pomoc w odczytywaniu treści, kontrolowanie stopnia ich rozumienia,
 umożliwienie odnoszenia sukcesów,
 przywoływanie koncentracji uwagi,
 pozwalanie na pracę w dłuższym czasie,
 zabawy badawcze – co się zmieniło
 nazywanie czynności przedstawionych na obrazkach,
 dobieranie obrazków do czynności
 składanie obrazka w całość,
 układanie uprzednio rozciętego obrazka w całość,
 liczenie elementów układanki

9 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga, układy bazowe) integracja sensoryczna Dziecko:
 bez zaburzeń wzroku i słuchu.
 zaburzona integracja sensoryczna,
 nadwrażliwość na bodźce słuchowe
 słaba wrażliwość na bodźce czuciowe.
 ograniczenie liczby bodźców,
 stopniowe oswajanie dziecka z dźwiękami otoczenia,
 Terapia SI.
 wielozmysłowe stymulowanie rozwoju,
 usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej poprzez dobór odpowiednich zabaw i ćwiczeń podczas bieżącej pracy nauczyciela, zajęć rewalidacyjnych oraz grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

10
Sfera emocjonalno.-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania Dziecko dobrze sobie radzi z:
 wyrażaniem własnych potrzeb w jasny dla innych sposób,
 właściwie reaguje na pochwały
 problem z kontrolowaniem emocji i dostosowaniem ich siły do sytuacji,
 duża podatność na stres,
 łatwo się zniechęca Zalecana jest dodatkowa praca z dzieckiem nad:
 przedstawieniem przed lustrem za pomocą mimiki radości, smutku, strachu, złości,
 odróżnianiem zachowania dobrego od złego i nazywaniem go (grzeczny – niegrzeczny, dobry – zły) na podstawie opowiedzianych historyjek
 uczyć empatii,
 uczyć akceptowanego społecznie sposobu wyrażania emocji,
 uczyć zasad życia społecznego adekwatnie do wieku,
 wytyczać jasne zasady postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać

11 Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania ucznia

12 Zainteresowania i uzdolnienia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.