X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20387
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Opinia dziecka 3-letniego w zakresie realizacji Podstawy Programowej

Koszalin 10.02.2013

Opinia

Nazwisko i imię dziecka: ........................................
Wiek: 3 lata 01 miesiąc
Rok w przedszkolu : 1

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2012/2013 dokonano analizy przyrostu umiejętności chłopca wynikających z realizacji założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego . Analiza wskazuje , że chłopiec wykazuje umiejętności i zachowania stosowne do wieku życia ale niewystarczające na pełną realizację założeń programowych. .................jest chłopcem na ogół pogodnym , lecz zdarzają się sytuacje, w których reaguje uporem , płaczem, biernością ,rzucaniem się na podłogę(szczególnie podczas sytuacji zadaniowych) .Chętnie uczestniczy w dodatkowych działaniach indywidualnych szczególnie plastycznych.
W zakresie Ob. I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: ...
...............wykazuje bierność w zwiedzaniu przedszkola, poznawaniu innych pracowników, ma problemy z komunikacją , nie używa zwrotów grzecznościowych, w sytuacjach konfliktowych nie wyjaśnia , płacze, biernie uczestniczy w organizowanych zabawach i zajęciach, wymaga ciągłej stymulacji i opieki, indywidualnego oddziaływania (często zachmurza się ,kładzie bądź siada na podłogę , płacze, nie pozwala się podnieść) . Nie zwraca się do innych dzieci, nie używa imion, nie prosi o pomoc, nie zadaje pytań, komunikuje się ze swoją siostrą czasem jak ma dobry humor z nauczycielami.
W Ob. II Kształtowanie czynności samoobsługowych... nie wymaga stymulacji , jest samodzielny ma kłopot z poprawnym jedzeniem , pomaga sobie rękami, rozrzuca wokół talerza i siebie , nie pozwala sobie pomagać wszelkie próby powodują odmowę jedzenia , płacz .
W Ob. III Wspomaganie rozwoju mowy dzieci ......... nie nazywa dźwięków z najbliższego otoczenia , niektóre rozpoznaje ale nie chce nazywać ani pokazywać, nie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych wg wskazówek nauczyciela, przygląda się , stymulowanie powoduje zamykanie się chłopca, biernie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych, nie naśladuje nie ćwiczy wg wskazówek, słucha poleceń , respektuje niektóre , nieatrakcyjne dla niego ignoruje.
Ob. IV Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych... Chłopiec segreguje , układa szeregi ale nie używa określeń w porównywaniu przedmiotów, nie mówi , że dostrzega kolejność sensownie następujących czynności , nie mówi o skutkach tych następstw, na sytuacje wymagające działań reaguje „zamknięciem” tzn. niewidzący wzrok utkwiony w jeden punkt.
Ob. V Wychowanie zdrowotne i kształcenie sprawności fizycznej ... .............biernie uczestniczy w zajęciach, nie przestrzega zasad bezpiecznej zabawy, często kładzie się lub siada na podłodze miedzy ćwiczącymi dziećmi. Zachęcanie do zabaw powoduje płacz chłopca. Wymaga indywidualnego i ciągłego wspierania, nie potrafi stać i skakać na jednej nodze, przejść przez wąską powierzchnie z asekuracją, traci równowagę podczas pokonywania przeszkód, nie potrafi przejść po śladzie , po linii. Wymaga stymulacji podczas ustawiania się na polecenie w pary, w koło, niechętnie podaje ręce kolegom.
Ob. VI Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych ............ wymaga nadzoru i indywidualnej opieki w przedszkolu i jego otoczeniu, nie wykazuje świadomej konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia.
Ob. VII Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem... Chłopiec nie wykazuje chęci uczestniczenia w zabawach teatralnych, nie ilustruje ruchem , mimiką, gestem, nie naśladuje, nie uczestniczy w przygotowaniach uroczystości , stymulowany ucieka, przewraca się , siada na podłodze , płacze. Jest biernym uczestnikiem koncertów i widowisk przedszkolnych , nie reaguje spontanicznie.
Ob. VIII Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew , pląsy i taniec... Słucha piosenek ale nie śpiewa, nie reaguje na zmiany w muzyce, stymulowany uczestniczy w opowieściach ruchowych bardzo niechętnie, wymaga ciągłego nadzorowania, nie wykonuje żadnych ruchów, nie podaje rąk, nie wykorzystuje przyborów, siada na podłodze lub odchodzi. Dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych, nie podejmuje prób gry wg podanego rytmu. Niechętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych, wymaga opieki i nadzoru nauczyciela.
Ob. IX Wychowanie przez sztukę : różne formy plastyczne. .. Chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych pod opieką nauczyciela, nie mówi o swoich wytworach.
Ob. X Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych... Uczestniczy w zabawach technicznych, uruchamia zabawki, lubi majsterkować, nie potrafi opowiadać jak działają zabawki z napędem, podejmuje działania konstrukcyjne , tworzy proste budowle, używa różnorodne klocki ale nie potrafi ich wykorzystać do budowli przestrzennych, nie opowiada o swoich dziełach.
Ob. XI Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń... ............ rozpoznaje zjawiska atmosferyczne , nazywa w zabawach swobodnych, w sytuacjach zadaniowych następuje zamykanie się chłopca. Chętnie uczestniczy w eksperymentach z wodą i materiałem sypkim. Nie mówi o zagrożeniach wynikających ze stanu pogody.
Ob. XII Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt... Chłopiec nie wymienia zmian zachodzących w przyrodzie, chętnie zbiera eksponaty do kącika przyrody, uczestniczy w organizacji kącika, ale nie potrafi powstrzymać się przed przekładaniem eksponatów i okazów w inne miejsce, nie wykonuje zadań polegających na opowiadaniu , inscenizowaniu czynności , naśladowaniu ruchu.
Ob. XIII Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną... Nie potrafi określić położenia przedmiotów w przestrzeni, poruszanie się w przestrzeni zgodnie z poleceniami następuje tylko w wyniku stymulacji. Nie posługuje się określeniami, na pod, obok, za, w sytuacjach zadaniowych, układa przedmioty w szeregi , nie dostrzega powtarzalności, konstruuje prosty rytm dokładając kolejny element w szeregu.
Ob XIV Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania... Składa obrazek pocięty na 4 części, dobiera obrazki do pary, odszukuje przedmioty na obrazkach. Nie powtarza wyrazów, zdań , nie opowiada co znajduje się na obrazku, nie wypowiada wyrazów rytmicznie, nie naśladuje nauczyciela w rytmizowaniu krótkich zdań , nie opisuje czynności używając zdań pojedynczych. Nie uczestniczy w zabawach ruchowych usprawniających części ciała w tym kończyny górne, nie naśladuje nauczyciela w ruchach naprzemiennych, nie wykonuje ćwiczeń paluszkowych, próbuje poprawnie trzymać przybory, nie kreśli ruchem prostych znaków graficznych, nie pokazuje ulubionych ilustracji w książkach, nie wypowiada się o ulubionych bohaterach, wykorzystuje pacynki do zabaw samorzutnych z siostrą, z chwilą włączenia się dorosłego porzuca pacynkę.
Ob. XV Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne... ........... nie opowiada o swojej rodzinie, nie określa gdzie mieszka jak nazywają się rodzice , babcie , dziadkowie. Ogląda godło, flagę, obserwuje środowisko podczas spacerów, podczas wizyt przedstawicieli różnych zawodów wymaga stymulacji, opieki, nie wykazuje zainteresowania, niechętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami.

Opinia

Nazwisko i imię dziecka: ........................................
Wiek: 3 lata 01 miesiąc
Rok w przedszkolu : 1

Na podstawie przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2012/2013 dokonano analizy przyrostu umiejętności dziecka wynikających z realizacji założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego . Analiza wskazuje , że dziewczynka wykazuje umiejętności i zachowania stosowne do wieku życia ale niewystarczające na pełną realizację założeń programowych. ........... jest dziewczynką dość pogodną , lecz często zdarzają się sytuacje, w których reaguje uporem ,histerycznym płaczem, rzucaniem się na podłogę(szczególnie podczas respektowania zasad i poleceń) .Chętnie uczestniczy w wszelkich dodatkowych działaniach indywidualnych zwłaszcza plastycznych.
W zakresie Ob. I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: ...
........... próbuje przestrzegać zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej , próbuje używać zwrotów grzecznościowych, w sytuacjach konfliktowych nie wyjaśnia reaguje płaczem, wymaga stymulacji i opieki, indywidualnego oddziaływania
W Ob. II Kształtowanie czynności samoobsługowych... nie wymaga stymulacji , jest samodzielna czasem pozwala sobie pomagać. Zdarza się ,że upiera się odmawiając jedzenia , płacze z mało istotnych powodów ( nie taki chleb, nie ta łyżka ), często ociąga się z jedzeniem , buja się na krześle , ignoruje zachęcanie .
W Ob. III Wspomaganie rozwoju mowy dzieci... O....... podejmuje próby nazywania dźwięków z najbliższego otoczenia , nie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych wg wskazówek nauczyciela, przygląda się , niechętnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych, nie naśladuje, nie ćwiczy wg wskazówek, słucha poleceń , respektuje niektóre , nieatrakcyjne dla niej ignoruje.
Ob. IV Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych... O...... segreguje , układa szeregi ale próbuje używać określeń w porównywaniu przedmiotów, nie mówi , że dostrzega kolejność sensownie następujących czynności , nie mówi o skutkach tych następstw,
Ob. V Wychowanie zdrowotne i kształcenie sprawności fizycznej ... O......... od niedawna uczestniczy w zajęciach, próbuje przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy, Wymaga indywidualnego nadzoru i wspierania, próbuje stać i skakać na jednej nodze, przejść przez wąską powierzchnie z asekuracją, zaczyna utrzymywać równowagę podczas pokonywania przeszkód, częściowo przechodzi po śladzie , po linii. Próbuje ustawiać się na polecenie w pary, w koło. Chętnie podaje ręce wybranym kolegom i koleżankom w innym przypadku reaguje uporem płaczem .
Ob. VI Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych ... Oli......
wymaga nadzoru i indywidualnej opieki w przedszkolu i jego otoczeniu, probuje wykazywać świadomą konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia ale wymaga indywidualnego nadzoru bardzo często wkłada do ust różnorodne przedmioty.
Ob. VII Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem...
Dziewczynka próbuje uczestniczyć w zabawach teatralnych, ilustruje ruchem , mimiką, gestem, naśladuje proste czynności. Próbuje aktywnie uczestniczyć w koncertach i widowiskach w przedszkolu .Włącza się do zabaw teatralnych w małej grupce ale wymaga indywidualnych oddziaływań.
Ob. VIII Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew , pląsy i taniec... Słucha piosenek , próbuje śpiewać, podejmuje próby reagowania na zmiany w muzyce, stymulowana uczestniczy w opowieściach ruchowych, wymaga c nadzorowania, nie wykonuje , wykorzystuje przyborów. Dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych, nie podejmuje prób gry wg podanego rytmu. Uczestniczy w pląsach i tańcach tylko z wybranymi przez siebie dziećmi, jeśli wybierze ją ktoś , kogo niezbyt lubi reaguje płaczem i odchodzi od zabawy, wymaga opieki i nadzoru nauczyciela.
Ob. IX Wychowanie przez sztukę : różne formy plastyczne. .. Chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych pod opieką nauczyciela, próbuje mówić o swoich wytworach.
Ob. X Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych... Uczestniczy w zabawach technicznych, uruchamia zabawki, nie potrafi opowiadać jak działają zabawki z napędem, podejmuje działania konstrukcyjne , tworzy proste budowle, używa różnorodne klocki ale nie potrafi ich wykorzystać do budowli przestrzennych, podejmuje próby opowiadania o swoich budowlach.
Ob. XI Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń... ........... rozpoznaje zjawiska atmosferyczne , nazywa w zabawach swobodnych, w sytuacjach zadaniowych nie zawsze. Chętnie uczestniczy w eksperymentach z wodą i materiałem sypkim. Nie mówi o zagrożeniach wynikających ze stanu pogody.
Ob. XII Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt... Dziewczynka próbuje wymieniać zmian zachodzących w przyrodzie, chętnie zbiera eksponaty do kącika przyrody, uczestniczy w organizacji kącika, ale przekłada eksponaty w inne miejsca, nie zawsze właściwe , chowa okazy.
Ob. XIII Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną... ......... podejmuje próby określania położenia przedmiotów w przestrzeni, poruszanie się w przestrzeni zgodnie z poleceniami następuje tylko w wyniku stymulacji. Nie posługuje się określeniami, na pod, obok, za, układa przedmioty w szeregi , nie dostrzega powtarzalności, konstruuje prosty rytm dokładając kolejny element w szeregu.
Ob XIV Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania... Składa obrazek pocięty na 4 części, dobiera obrazki do pary, odszukuje przedmioty na obrazkach. Próbuje powtarzać wyrazy, zdania , opowiadać co znajduje się na obrazku podczas dodatkowych działań indywidualnych, próbuje naśladować nauczyciela w rytmizowaniu krótkich zdań. Próbuje uczestniczyć w zabawach ruchowych usprawniających części ciała w tym kończyny górne ale wymaga indywidualnego nadzoru, nie naśladuje nauczyciela w ruchach naprzemiennych, próbuje wykonywać ćwiczenia paluszkowe, próbuje poprawnie trzymać przybory, nie kreśli ruchem prostych znaków graficznych, próbuje pokazywać ulubione ilustracje w książkach, i wypowiadać się o ulubionych bohaterach, wykorzystuje pacynki do zabaw samorzutnych .
Ob. XV Wychowanie rodzinne , obywatelskie i patriotyczne... .......... nie opowiada o swojej rodzinie, nie określa gdzie mieszka jak nazywają się rodzice , babcie . Ogląda godło, flagę, obserwuje środowisko podczas spacerów, podczas wizyt przedstawicieli różnych zawodów nie wykazuje zainteresowania, wymaga stymulacji, opieki, coraz częściej uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.