X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50819
Przesłano:

Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą

Kontrakt
Zawarty pomiędzy
Opiekunem stażu- , a stażystą, ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego- zwaną dalej nauczycielem stażystą.
Okres trwania stażu-
Nazwa placówki-
Data zawarcia kontraktu-
Kontrakt określa zakres obowiązków stron oraz zasady współpracy między nauczycielem stażystą,
a jego opiekunem stażu. Celem tej współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przez nauczyciela stażystę.
Obowiązki nauczyciela stażysty:
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Realizowanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego oraz zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego.
4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (wg ustalonego
harmonogramu) oraz przez innych nauczycieli/ wychowawców.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie zajęć (zgodnie z ustalonym harmonogramem)
6. Podejmowanie wyzwań zawodowych.
7. Uczestnictwo w spotkaniach i konsultacjach z opiekunem stażu.
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Obowiązki opiekuna stażu:
1. Zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu zawodowego.
2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego
3. Wsparcie w realizacji zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego stażysty.
4. Dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym ze stażystą, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
5. Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty, omawianie zajęć (wg ustalonego wcześniej harmonogramu)
6. Inspirowanie i zachęcanie wychowawcy odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych.
7. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.
8. Pomoc w sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniającego efekty jego realizacji dla nauczyciela stażysty i placówki.
9. Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Zasady współpracy:
1. Nauczyciel opiekun i nauczyciel stażysta są równoprawnymi partnerami.
2. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą regularnie.
3. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel odbywający staż, natomiast opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
4. Kontrakt obowiązuje obie strony, może ulec modyfikacji za zgodą stron.

Opiekun stażu: Nauczyciel kontraktowy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.