X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9926
Przesłano:

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2009/2010

I. Rozwijanie samorządności, mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły.

1. Opracowywanie planu pracy SU
2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
3. Informacje SU na stronie internetowej szkoły.
4. Spotkania z Samorządami Klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie
ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.
5. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
6. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli
porządkowych i okolicznościowych.
7. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych podsumowujących pracę szkoły w pierwszym i drugim
semestrze.
8. Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji,
wyciąganie wniosków.
9. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły – sprzątanie terenu wokół szkoły.
10. Akcja informacyjna „Prawa dziecka” oraz „Prawa i obowiązki ucznia”
11. Akcja" Szczęśliwy numerek" — losowanie numeru i wywieszanie na tablicy ogłoszeń.

II. Akcje charytatywne . Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.

1. Akcja charytatywna „Zostań Świętym Mikołajem”
2. Akcja charytatywna „Świeczka Bożonarodzeniowa”.
3. Patronowanie „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy”

III. Rozwój kultury zdrowotnej, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, zachęcenie do dbania
o zdrowie.

1. Światowy Dzień Zdrowia – dzień zdrowego żywienia –
współpraca z koordynatorem „Szkoły promującej zdrowie”- z panią Danutą Baran.

IV. Rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko naturalne.

1. Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
2. Dzień Ziemi

V. Przybliżenie wiadomości o Unii Europejskiej.

1. Dzień Europy – konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.

VI. Integracja społeczności szkolnej. Rozbudzanie uczuć przynależności do danej społeczności.

1. Życzenia i słodki poczęstunek z okazji „Dnia Chłopca”.
2. Życzenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. Życzenia bożonarodzeniowe dla nauczycieli i wszystkich pracowników
4. Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy prymusów "Najlepsi spośród nas"
5. Życzenia na „Dzień Kobiet”
6. Świąteczne życzenia wielkanocna dla nauczycieli i pracowników szkoły.
7. Pożegnanie klas VI i przygotowanie pamiątek.

VII. Ogarnięcie pamięcią Tych, którzy bezinteresownie oddali życie za Ojczyznę.

1.Udział w apelu na temat odzyskania niepodległości.

VIII. Inspirowanie twórczych działań uczniów, uwrażliwienie na estetykę, kulturę.
Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

1. Przygotowanie ozdób świątecznych i organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – współpraca ze
świetlicą szkolną– z panią Dorotą Ogrodnik.
2. Konkurs na najpiękniejszą walentynkę.
3. Konkurs między klasami na najładniejszą marzannę – pożegnanie zimy.
4. Przygotowanie ozdób świątecznych i organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – współpraca ze
świetlicą szkolną – z panią Dorotą Ogrodnik.
5. „Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy wiersz.
6. Dzień Ojca – konkurs plastyczny „Portret mojego taty”.
7. Udekorowanie korytarzy ozdobami świątecznymi.

IX. Kultywowanie tradycji szkolnej. .

1.Dyskoteka z okazji przyjęcia klasy czwartej do starszaków.
2. Włączenie się do obchodów Dnia Papieskiego.
3. Udział w ślubowaniu klasy I i przygotowanie upominków.
4. Wróżby Andrzejkowe.
5. Zorganizowanie wizyty św. Mikołaja w klasach 0 – VI.
6. Babci i Dziadka – udział w uroczystej akademii – życzenia.
7. Zorganizowanie poczty walentynkowej — zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami.

X. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

1. Udział w otwarciu nowego boiska sportowego.
2. Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej.
3. Pierwszy dzień wiosny – rozgrywki sportowe – współpraca z panią Ewą Plebańczyk.
4. Dyskoteka Walentynkowa.
5. Światowy Dzień Książki – współpraca z biblioteką szkolną - z panią Danutą Baran.
6. Dzień Dziecka – Rajd rowerowy zakończony ogniskiem.

XI. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej.

1. Udział w organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci młodszych.
2. Wybór najsympatyczniejszej uczennicy i najsympatyczniejszego ucznia w szkole.
3. Szkolna giełda podręczników.
4. Wystawa kolekcjonerów naszej szkoły.


Wrzesień
1. Uruchomienie działalności nowego Samorządu Uczniowskiego
- Ułożenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2007/2008,
- Ustalenie terminów zebrań Samorządu Uczniowskiego – pierwsze piątki każdego miesiąca,
- Stworzenie sekcji pomocniczych
- Zebranie Samorządu Uczniowskiego:
Podział na sekcje i przydział czynności:
a) Nauki
b) Imprez i rozrywki
c) Dekoracji kulturalna, sportowa, porządkowa
d) Gospodarcza i dyżurów
e) Informacyjna
2. Spotkanie Rady SU z samorządami klasowymi:
- Zapoznanie samorządów klasowych z opiekunem SU i przedstawicielami Rady SU;
- zapoznanie z dokumentacją szkoły: statutem, regulaminem szkolnym, wewnętrznym systemem oceniania.
3.Wykonanie gazetki z aktualnymi danymi samorządu.
4.Życzenia i słodki poczęstunek z okazji „Dnia Chłopca”.
5.Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
6.Wykonanie gazetki ściennej - aktualności.

Październik
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu
2. Udział w otwarciu nowego boiska sportowego.
3. Dyskoteka z okazji przyjęcia klasy czwartej do starszaków.
4. Włączenie się do obchodów Dnia Papieskiego.
5. Udział w ślubowaniu klasy I i przygotowanie upominków.
6. Życzenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Listopad
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
2. Wyjście delegacji SU zapalić znicze na grobach.
2. Udział w apelu na temat odzyskania niepodległości.
3. Kolorowa 13 – dzień bez jedynki dla osób, które założą coś w kolorze różowym.
4. Wróżby Andrzejkowe.
5. Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej.
6. Akcja charytatywna „Zostań Świętym Mikołajem”- Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki świątecznych darów na potrzeby Domu Małego Dziecka.

Grudzień
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu
2. Udekorowanie korytarzy ozdobami świątecznymi.
3. Zorganizowanie wizyty św. Mikołaja w klasach 0 – VI.
4. Przygotowanie ozdób świątecznych i organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – współpraca ze
świetlicą szkolną– z panią Dorotą Ogrodnik.
5. Akcja charytatywna „Świeczka Bożonarodzeniowa”.
6. Życzenia bożonarodzeniowe dla nauczycieli i wszystkich pracowników.

Styczeń
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
2. Akcja informacyjna „Prawa dziecka”
3. Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy prymusów "Najlepsi spośród nas"
3. Udział w organizacji zabawy karnawałowej dla dzieci młodszych.
- Konkurs na najlepszy strój karnawałowy,
- Wybór królowej i króla balu.
4. Patronowanie „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy”
5. Babci i Dziadka – udział w uroczystej akademii – życzenia.
6. Podsumowanie pracy samorządu w pierwszym półroczu.

Luty
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
2. Zorganizowanie poczty walentynkowej — zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami.
3. Konkurs na najpiękniejszą walentynkę.
3. Wybór najsympatyczniejszej uczennicy i najsympatyczniejszego ucznia w szkole.
4. Dyskoteka Walentynkowa.
5. Konkurs międzyklasowy na najładniejszą marzannę – pożegnanie zimy.

Marzec
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
3. Udekorowanie korytarzy ozdobami wiosenno- wielkanocnymi.
4. Życzenia na „Dzień Kobiet”
5. Pierwszy dzień wiosny – rozgrywki sportowe – współpraca z panią Ewą Plebańczyk.
6. Przygotowanie ozdób świątecznych i organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – współpraca ze
świetlicą szkolną – z panią Dorotą Ogrodnik.

Kwiecień
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
2. Świąteczne życzenia wielkanocna dla nauczycieli i pracowników szkoły.
3. Światowy Dzień Zdrowia – dzień zdrowego żywienia –
współpraca z koordynatorem „Szkoły promującej zdrowie”- z panią Danutą Baran.
4. Dzień Ziemi - przedstawienie ekologiczne,
- dzień bez jedynki dla osób, które ubiorą się na zielono
- rajd przyrodniczy
5. Światowy Dzień Książki – współpraca z biblioteką szkolną - z panią Danutą Baran.

Maj
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
2. Dzień Europy – konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
3. Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy wiersz.
4. Wystawa kolekcjonerów naszej szkoły.

Czerwiec
1. Aktualizowanie gazetki Samorządu.
2. Dzień Dziecka – Rajd rowerowy zakończony ogniskiem.
3. Dzień Ojca – konkurs plastyczny „Portret mojego taty”.
4. Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy prymusów.
5. Pożegnanie klas VI i przygotowanie pamiątek.
6. Szkolna giełda podręczników.
5. Podsumowanie pracy samorządu szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.