X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9642
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Realizacja projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" w Szkole Podstawowej w Regnowie - opis i analiza

Od momentu, kiedy MEN nakreśliło misję i wizję biblioteki we współczesnej szkole pilnie śledziłam działania naszego resortu, zmierzające do tworzenia nowoczesnych bibliotek. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego czytamy, że szkoła powinna stwarzać warunki do kształcenia umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną .
Realizacja rozporządzenia w wielu przypadkach szkół nie byłaby możliwa, gdyby nie fakt współfinansowania dostarczania pracowni internetowych dla szkół w kolejnych projektach: Internet w każdej gminie, Pracownia internetowa w każdym gimnazjum, Pracownia komputerowa w każdej szkole oraz Pracownia internetowa w każdej szkole ponadgimnazjalnej. W żadnym z nich nie uwzględniono jednak biblioteki jako istotnego czynnika w procesie komputeryzacji szkoły.
Dopiero w 2004 r., korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczęto ponadto realizację projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Postanowiłam zatem podjąć możliwe działania, by doprowadzić do realizacji projektu w naszej szkole:
- wyszłam z inicjatywą złożenia wniosku o realizację ICIM w naszej szkole;
-dostarczyłam pani dyrektor opis owego projektu;
- uczestniczyłam w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji;
- uczestniczyłam w przygotowaniach pomieszczenia;
- śledziłam wszystkie poczynania resortu związane z realizacją projektu (decyzja i data realizacji projektu);
- uzyskałam uprawnienia do pełnienia obowiązków opiekuna MCI .

Efekty działań:
dla mnie
- znajomość wymagań realizacji projektu;
- udoskonalenie własnego warsztatu pracy;
- znajomość obsługi sprzętu multimedialnego.
dla uczniów
- ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej;
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego;

dla szkoły
- realizacja projektu w naszej szkole;
- pozyskanie do biblioteki 4 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu;
- wielofunkcyjnego urządzenia sieciowe (skaner i drukarka);
- urządzenia sieciowego i budowa sieci w pomieszczeniu;
- oprogramowanie multimedialne typu atlas multimedialny, encyklopedia multimedialna, słownik multimedialny;
- stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym;
- podniesienie jakości i dostępności kształcenia.
WNIOSKI

Realizacja projektu w naszej szkole doprowadziła do pozyskania do biblioteki nowoczesnego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, jako zalążku przyszłego Multimedialnego Centrum Informacji, co podniosło jakość pracy szkoły. Lecz „jedna jaskółka nie czyni wiosny”. Zbudowanie takiego centrum, nie jest jednorazowym aktem. To kilkuletni proces, który wymaga dużego zaangażowania nie tylko mojego – bibliotekarza szkolnego, ale i całej społeczności szkolnej, władz lokalnych, nie wykluczając organów nadzorujących szkołę. Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych przeze mnie działań będzie sprawienie, aby biblioteka była prawdziwym ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Opracowała Elżbieta Misztal

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.