X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9644
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Mierzenie jakości pracy biblioteki szkolnej

„To czego nie wiesz, to czego nie możesz wiedzieć, jest często ważniejsze niż to, co wiesz. Mrok niewiedzy nie likwiduje tego, co kryje”.
Frost

W maju 2005 roku uczestniczyłam w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły podstawowej, a co za tym idzie i jakości biblioteki. Pozwoliło to, zarówno mnie, jak i władzom szkoły uzyskać informacje o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Celem mierzenia jakości pracy biblioteki szkolnej było rozpoznanie, czy biblioteka spełnia wymagania określone w prawie oświatowym, poza tym czy to, do czego zmierza i co realizuje, jest odpowiednie do potrzeb, możliwości i oczekiwań użytkowników? Należy również rozpoznać przyczyny istniejącego stanu i poszukać rozwiązań w celu doskonalenia pracy biblioteki. Mierzenie jakości wymagało rzetelnego zbierania informacji poprzez rozmowy i wywiady, ankiety i kwestionariusze, badanie dokumentów, obserwację. Przeprowadziłam badania wśród 40 uczniów klas szóstych i 20 nauczycieli. Poddano mierzeniu następujące obszary pracy biblioteki: baza, zbiory.

Efekty:
dla mnie
- znajomość mocnych i słabych stron biblioteki;
- uczestnictwo w rozmowie z dyrektorem szkoły i wójtem gminy na temat potrzeby zmian lokalowych biblioteki i zwiększenia środków finansowych na wyposażenie biblioteki;
- umiejętność sporządzania raportu z mierzenia;
- umiejętność dokonywania analizy i wnioskowania.
dla szkoły
- przedstawienie raportu z mierzenia władzom gminnym;
- podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków lokalowych biblioteki, co poprawi jakość pracy biblioteki i szkoły;
- opracowanie planu rozwoju biblioteki.
dla uczniów:
- głębsze poznanie zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej;
- umocnienie więzi między nauczycielem bibliotekarzem i uczniami;
- możliwość współdecydowania o kierunkach zmian.

Wnioski do dalszej pracy:

By biblioteka szkolna w Regnowie mogła spełniać oczekiwania użytkowników i być biblioteką na miarę XXI wieku, należy dokonać
w niej głęboko idących przekształceń. Współczesne biblioteki szkolne wymagają określonej powierzchni i odpowiedniej organizacji wnętrza ze względu na różnorodność zbiorów i sprzętów oraz narzuconego przez NEN modelu współczesnej biblioteki. Należy dokonać odpowiednich zmian lokalowych, umożliwić prowadzenie zajęć edukacyjnych w biblio-
tece, stworzyć warunki do indywidualnej pracy uczniom i nauczycielom. Uzupełnić wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie, umożliwiające pełną realizację zadań dydaktycznych i rozwój indywidualnych zainteresowań. Oferować możliwości publikowania własnych prac. Zagwarantować nauczycielom i uczniom dostępność do informacji poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne i korzystanie za pomocą sieci elektronicznej z baz danych zlokalizowanych poza biblioteką. Zapewnić możliwość dostępu do wszelkich materiałów multimedialnych oraz sprzętu technicznego do ich odtwarzania.

Elżbieta Misztal
Nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkól w Regnowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.