X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9230
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Samodzielne wyszukiwanie książek i informacji w bibliotece - scenariusz lekcji bibliotecznej

I UCZESTNICY ZAJĘĆ: uczniowie klas przedmaturalnych
II CZAS TRWANIA: 45 minut

III CELE:
1. Ogólne
• przygotowanie uczniów do korzystania ze zbiorów i usług bibliotek,
• wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i literatury na określony temat.
2. Operacyjne:
• zna organizację biblioteki i charakterystykę zbiorów
• zna zasadę budowy katalogu rzeczowego i symbole interesujących go działów głównych
• zna lokalizację oraz charakterystykę zbiorów i usług innych bibliotek w mieście
• potrafi skorzystać z katalogu kartkowego i elektronicznego
IV METODY:
• podawcza (wykład i prezentacja)

V PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zbiory biblioteczne – przedstawienie funkcji i zadań biblioteki. (plansza)
2. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna (plansza)

Każdy typ biblioteki pełni odrębne zadanie szczegółowe!
Naukowe – służą rozwojowi, potrzebom nauki i kształcenia oraz prowadzeniu działalności naukowo – badawczej.
Szkolne i pedagogiczne – wspomagają realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służą kształceniu ustawicznemu nauczycieli.
Fachowe – służą potrzebom zakładów pracy (coraz mniej)
Publiczne – służą rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelnictwa oraz współdziałają w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Posiadają centralne katalogi, które ułatwiają wymianę informacji bibliograficznych oraz wymianę międzybiblioteczną, czy wypożyczenia międzybiblioteczne.

3. Biblioteka szkolna i biblioteki w Gorzowie – zapoznanie z organizacją bibliotek oraz lokalizacją innych bibliotek w mieście (Wskazanie innych bibliotek w Gorzowie, charakterystyka ich zbiorów i usług:
• Biblioteki: PWSZ i innych wyższych uczelni
• działy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej ( Czytelnia Główna, Czytelnia Regionaliów, Czytelnia Czasopism, Dział Zbiorów Naukowych, Dział Zbiorów Audiowizualnych).
4. Biblioteka Narodowa – egzemplarz obowiązkowy, katalog centralny (plansza)
• Została powołana 24.02.1928 r.
• Jest centralną biblioteką państwową
• Jest największa w kraju
• Jest jedyną biblioteką publiczną prowadzoną przez Ministra Kultury
• Posiada egzemplarz obowiązkowy
• Posiada centralny katalog: www.bn.org.pl
5. Wypożyczenia międzybiblioteczne – (wyszukiwanie w KARO )
6. Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej – zapoznanie z rodzajami katalogów bibliotecznych. (plansza)
7. Ogólne zapoznanie z UKD. Zasady podziału dziedzin wiedzy i sposób wyszukiwania. (plansza)
8. Omówienie budowy karty katalogowej (plansze 3 szt.)
9. Karta zapisu do biblioteki, rewers (ilustracje)
10. Omówienie ogólnych zasad funkcjonowania komputerowych programów bibliotecznych (MOL, SOWA, PROLIB).

VI POMOCE I MATERIAŁY:
• karta biblioteczna,
• książka z naklejką kodową,
• plansza karty katalogowej i inne prezentujące omawiany temat
• plansza rewersu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.