X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9578
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program edukacyjny "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Program
Edukacyjny

„W zdrowym ciele
zdrowy duch”

Program opracowała
Agnieszka Balcerak

Opis

1. Cel główny
2. Cele szczegółowe
3. Uczestnicy programu
4. Pomoce do programu
5. Ogólne treści
6. Procedury osiągania celów
7. Sposób ewaluacji
8. Scenariusze

„Szanuj zdrowie należycie,
bo jak umrzesz - stracisz życie”

Aleksander Fredro


Cel główny

Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe

1. Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety
i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
2. Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
3. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
4. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Uczestnicy programu

Adresatami programu edukacyjnego „ W zdrowym ciele zdrowy duch”
w Regnowie są: uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Pomoce do programu

1. Poradnik dla nauczycieli „Trzymaj formę”.
2. Strona internetowa www.trzymajforme.pl
3. Podręczniki, książki, czasopisma, broszury i plakaty.
4. Ankieta ewaluacyjna.
5. Scenariusze.
6. Tabele kaloryczności.
7. Sprzęt sportowy.

Ogólne treści

Treści programu „Trzymaj formę” obejmują następujące zagadnienia:
1. Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta:
- rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowego zapotrzebowania na energię,
- dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży,
- rola podstawowych składników odżywczych
- zasady zdrowego żywienia
- alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej
- zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem.

„Najlepszy sposób zachowania zdrowia nie jeść, gdy się nie chce i przestać jeść, gdy jeszcze jest chęć do jedzenia”
Bernard Saadi z Szirazu

2. Wybrane elementy edukacji konsumenckiej:
- prawa konsumenta
- znakowanie etykiet z żywnością.
3. Aktywność fizyczna:
- znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia:
- pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży,
- test wydolności fizycznej,
- test sprawności fizycznej.
Procedury osiągania celów

Wybierając sposoby osiągania celów edukacyjnych, nauczyciel powinien uwzględnić przede wszystkim możliwości i zainteresowania uczniów, nie zapominając o zasadzie stopniowania trudności. Dobieranie interesujących przykładów rozbudza naturalną ciekawość uczniów i rozwija ich zainteresowania.
Podstawową zasadą przy realizacji niniejszego programu jest, aby jego treści nie wyprzedzały tematów z programu podstawowego a były jego uzupełnieniem i rozszerzeniem.
1. Wprowadzanie na zajęciach różnych metod aktywnego uczenia (ankiety, burza mózgów, dyskusja, dyskusja panelowa, zajęcia w terenie),
Do każdej ze stosowanych metod należy wykorzystywać odpowiednie do omawianego zagadnienia, dostępne środki dydaktyczne ( czasopisma, filmy, komputery, plakaty, broszury itp.).
2. Motywowanie uczniów do działania na rzecz własnego zdrowia
i rozwiązywanie aktualnych problemów dotyczących prawidłowego żywienia
i kształtowania właściwej sylwetki.
3. Należy też poświęcić czas na pracę z podręcznikiem, która pomaga nauczyć ucznia czytania tekstu ze zrozumieniem i kształtuje umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych.
4. Należy również zachęcać uczniów do pogłębiania swojej wiedzy poprzez szukanie wiadomości w literaturze, czasopismach, Internecie i innych dostępnych źródłach.

Sposób ewaluacji

1. Ankiety
2. Obserwacje
3. Rozmowy (indywidualne i grupowe)
4. Analiza dokumentacji nauczycieli

Scenariusze

Do programu edukacyjnego opracowane zostały scenariusze na zajęcia
z biologii, godziny z wychowawcą, wychowania fizycznego oraz scenariusz ogólnoszkolnego apelu „Trzymaj formę”.


Bibliografia

www.trzymajformę.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.