X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9548
Dział: Gimnazjum

Szukam podobieństw - rozumiem różnice. Rola dialogu międzykulturowego

Temat: Szukam podobieństw- rozumiem różnice. Rola dialogu międzykulturowego.

Cele:
- kształtowanie szacunku do osób mających różne pochodzenie etniczne
- umiejętność prowadzenia dialogu z innymi
- zrozumienie różnic dzielących ludzi
- kształtowanie postawy otwartości w kontaktach międzyludzkich

Metody:
- instruktaż
- poszukujące

Formy pracy:
- praca w grupach

Przebieg lekcji:

1. Rozdanie grupom kartek z nazwami narodowości (Chińczyk, Włoch, Amerykanin). Zadaniem grup jest przedstawienie treści kartki za pomocą kilku skojarzeń. Reszta klasy powinna odgadnąć treść zapisu.
2. Przypisywanie grupom osób odpowiadających im określeń.
3. Próba zdefiniowania pojęcia stereotyp. Zapoznanie uczniów z definicją stereotypu.
4. Przedstawienie stereotypów Niemca i Francuza oraz autostereotypu Polaka (podanie rozpoznawalnych cech).
5. Próba odpowiedzi na pytania: Jaką rolę odgrywa stereotyp w kontaktach międzyludzkich? W jaki sposób należy walczyć ze stereotypami?
6. Jak osiągnąć porozumienie w kontaktach międzyludzkich? - zastanowienie się nad podobieństwami łączącymi (jednoczącymi) wszystkich ludzi.

Zadania dla grup

1. Na kartce znajduje się nazwa narodowości (Włoch). Przedstawcie treść zapisaną na kartce za pomocą kilku skojarzeń (skojarzenia zapisujcie na osobnych kartkach). Pozostała część klasy musi odgadnąć narodowość (treść zapisu na kartce) na podstawie podanych przez Was skojarzeń. Skupcie się na podaniu charakterystycznych cech danej narodowości (czas: 3- 4 minuty).

2. Tabela. Przypiszcie danym grupom odpowiadające im określenia (zadanie znajduje się na oddzielnej kartce) (czas: 2-3 minuty).

3. Ułóżcie własną definicję pojęcia stereotyp Możecie skorzystać z podpowiedzi znajdującej
się poniżej (czas: 4 minuty).

Stereotyp (z greckiego stereós – stanowiący bryłę, stężały + typos – odbicie, obraz), funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.

4. Przedstawcie stereotyp Niemca (podajcie jego rozpoznawalne cechy). Możecie skorzystać
z podpowiedzi zamieszczonej na oddzielnej kartce (czas:10 minut).

5. Odpowiedzcie na pytania: Jaką rolę odgrywa stereotyp w kontaktach międzyludzkich? W
jaki sposób należy walczyć ze stereotypami? (czas: 7 minut)

6. Zastanówcie się nad podobieństwami łączącymi (jednoczącymi) wszystkich ludzi
(czas: 3- 4 minuty).

7. Jak osiągnąć porozumienie w kontaktach międzyludzkich?- podajcie Wasze propozycje (czas: 5 minut).


Zadania dla grup

1. Na kartce znajduje się nazwa narodowości (Amerykanin). Przedstawcie treść zapisaną na kartce za pomocą kilku skojarzeń (skojarzenia zapisujcie na osobnych kartkach). Pozostała część klasy musi odgadnąć narodowość (treść zapisu na kartce) na podstawie podanych przez Was skojarzeń. Skupcie się na podaniu charakterystycznych cech danej narodowości (czas: 3- 4 minuty).

2. Tabela. Przypiszcie danym grupom odpowiadające im określenia (zadanie znajduje się na oddzielnej kartce) (czas: 2-3 minuty).

3. Ułóżcie własną definicję pojęcia stereotyp Możecie skorzystać z podpowiedzi znajdującej się poniżej (czas: 4 minuty).

Stereotyp (z greckiego stereós – stanowiący bryłę, stężały + typos – odbicie, obraz), funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.

4. Przedstawcie stereotyp Francuza (podajcie jego rozpoznawalne cechy). Możecie skorzystać z podpowiedzi zamieszczonej na oddzielnej kartce (czas:10 minut).

5. Odpowiedzcie na pytania: Jaką rolę odgrywa stereotyp w kontaktach międzyludzkich? W jaki sposób należy walczyć ze stereotypami? (czas: 7 minut)

6. Zastanówcie się nad podobieństwami łączącymi (jednoczącymi) wszystkich ludzi (czas: 3- 4 minuty).

7. Jak osiągnąć porozumienie w kontaktach międzyludzkich?- podajcie Wasze propozycje (czas: 5 minut).

Zadania dla grup

1 . Na kartce znajduje się nazwa narodowości (Chińczyk). Przedstawcie treść zapisaną na kartce za pomocą kilku skojarzeń (skojarzenia zapisujcie na osobnych kartkach). Pozostała część klasy musi odgadnąć narodowość (treść zapisu na kartce) na podstawie podanych przez Was skojarzeń. Skupcie się na podaniu charakterystycznych cech danej narodowości (czas: 3- 4 minuty).

2. Tabela. Przypiszcie danym grupom odpowiadające im określenia (zadanie znajduje się na
oddzielnej kartce) (czas: 2-3 minuty).

3. Ułóżcie własną definicję pojęcia stereotyp. Możecie skorzystać z podpowiedzi znajdującej
się poniżej (czas: 4 minuty).

Stereotyp (z greckiego stereós – stanowiący bryłę, stężały + typos – odbicie, obraz), funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.

4. Przedstawcie autostereotyp Polaka (podajcie jego rozpoznawalne cechy)
(czas:10 minut).

5. Odpowiedzcie na pytania: Jaką rolę odgrywa stereotyp w kontaktach międzyludzkich? W jaki sposób należy walczyć ze stereotypami? (czas: 7 minut)

6. Zastanówcie się nad podobieństwami łączącymi (jednoczącymi) wszystkich ludzi (czas: 3- 4 minuty).

7. Jak osiągnąć porozumienie w kontaktach międzyludzkich?- podajcie Wasze propozycje (czas: 5 minut).

Opracowała:
Magdalena Suchecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.