X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9597
Dział: Gimnazjum

Etapy rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka. Scenariusz lekcji biologii

Przedmiot: Biologia Data lekcji: 17.10.2008r.

Prowadzący:
Agnieszka Balcerak - Miller

Klasa: IIIa
Temat lekcji:
Etapy rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka.

1. Cele lekcji:
Cel ogólny:
- poznanie kolejnych etapów rozwoju zarodkowego i płodowego człowieka .
Cele szczegółowe:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
- zna i rozumie pojęcia: zaplemnienie, zapłodnienie, zygota, zarodek (embrion), listki zarodkowe, płód, ciąża, błony płodowe, pępowina, łożysko, poród, pępek,
- wie, że ciąża trwa ok. 9 miesięcy (280 dni),
- wie, że zarodek rozwija się w macicy w błonach płodowych wypełnionych płynem owodniowym,
- wie jaka jest rola łożyska i pępowiny,
- wie, że w czasie ciąży następuje bardzo szybki przyrost wagi i długości ciała dziecka,
- opisuje przebieg rozwoju zarodkowego i płodowego,
- wyjaśnia jak dochodzi do powstania mnogiej ciąży,
- wyjaśnia jaka jest różnica między bliźnięta jednojajowymi a dwujajowymi,
- dostrzega zależności między higienicznym trybem życia ciężarnej kobiety
a prawidłowym rozwojem dziecka,
- kulturalnie operuje słownictwem związanym z rozrodczością.
2. Metody kształcenia:
- informacyjna,
- problemowa,
- obserwacja środków dydaktycznych.
3. Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna.
4. Środki dydaktyczne:
- podręcznik, książki, plansze, karta pracy.
5. Przebieg lekcji:
I. Faza przygotowawcza
1) Czynności organizacyjno-porządkowe:
- kontrola obecności uczniów,
- przygotowanie środków dydaktycznych,
2) Podanie tematu lekcji.
3) Powtórzenie wiadomości potrzebnych do omawianej lekcji:
- kolejne etapy cyklu miesiączkowego kobiety,
- dni płodne w cyklu miesiączkowym.
4) Zapoznanie z celami lekcji.
II. Faza właściwa
1) Nauczyciel rozdaje karty pracy, które uczeń wypełnia podczas lekcji.
2) Wprowadzenie nowych treści:
- proces zaplemnienia i zapłodnienia,
- powstanie zygoty i jej podziały (bruzdkowanie, morula, bladstula, gastrulacja- dodatkowe informacje dla uczniów zainteresowanych biologią),
- powstanie trzech listków zarodkowych: endodermy, mezodermy i ektodermy,
- rola błon płodowych, łożyska i pępowiny,
- przebieg rozwoju zarodkowego i płodowego,
- powstanie mnogiej ciąży,
- różnica między bliźnięta jednojajowymi a dwujajowymi,
- higienicznym trybem życia ciężarnej kobiety.
3) Pokazywanie kolejnych slajdów z prezentacji multimedialnej.
III. Faza podsumowująca
1) Podsumowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy (ułożenie na tablicy rozsypanki).
Nauczyciel odpowiada na stawiane pytania, wyjaśnia wątpliwości.
2) Ocena pracy najaktywniejszych uczniów
3) Podanie pracy domowej:
Wymień i krótko opisz wpływ wybranych czynników na rozwój płodu.
Karta pracy

1. Wyjaśnij pojęcia:
zapłodnienie -
zygota -

2. Podaj funkcje błon płodowych:
- owodnia-
- kosmówka-
- omocznia-
- pęcherzyk żółtkowy-

3. Uzupełnij tabelę

Czas od zapłodnienia Etap rozwoju
Pierwszy miesiąc
Drugi miesiąc
Trzeci miesiąc
Czwarty miesiąc
Piąty miesiąc
Szósty miesiąc
Siódmy miesiąc
Ósmy miesiąc
Dziewiąty miesiąc

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.