X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9547
Dział: Gimnazjum

"Stereotyp, czyli szufladka" - kobieta i mężczyzna według M. Twaina

Temat: Stereotyp, czyli szufladka- kobieta i mężczyzna wg M. Twaina.

Cel główny: doskonalenie sprawności i interpretacji tekstu literackiego.
Cele operacyjne: uczeń potrafi wyszukać w tekście potrzebne informacje, rozpoznać intencje wypowiedzi, wyrażać opinie, uzasadnić własne zdanie, uczestniczyć w dyskusji, przyjmować poglądy innych lub polemizować z nimi.
Metody/formy pracy: praca z tekstem literackim, praca w zespołach dwuosobowych, heureza, debata korespondencyjna, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: Mark Twain Pamiętniki Adama i Ewy.

Czas: 2h

Tok zajęć.

1. Wprowadzenie – rozmowa z chłopcami na temat dziewcząt One w naszych oczach (podanie wad, zalet, zainteresowań, zdolności, ulubionych zajęć) oraz z dziewczętami o chłopcach Oni w naszych oczach (podanie wad, zalet, zainteresowań, zdolności, ulubionych zajęć). Zwrócenie uwagi na różnice wynikające z płci.
2. Praca z tekstem- Mark Twain Pamiętniki Adama i Ewy.
Uczniowie pracują w zespołach dwuosobowych, czytają Pamiętniki Adama i Ewy M. Twaina. Zapisują w tabeli cechy Adama i Ewy. Prezentują wyniki pracy -uzasadniają swój wybór w oparciu o przeczytany tekst.
3. Wprowadzenie terminu stereotyp.
4. Podanie tematu lekcji.
5. Debata korespondencyjna Współczesny Adam i Ewa kontra stereotypy.
Uczniowie, pracując w zespołach dwuosobowych, muszą bronić narzuconego im stanowiska. Jeden z uczniów podaje argumenty przemawiające za współczesnym modelem rodziny, drugi zaś przekonuje o wyższości modelu stereotypowego.
6. Podsumowanie debaty i zapisanie wspólnego wniosku.
7. Podanie tematu pracy domowej : Obraz współczesnego Adama/Ewy- forma dowolna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.