X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11027
Przesłano:

Przykładowy plan ewaluacji

PRZYKŁADOWY PROJEKT EWALUACYJNY DLA PRZEDSZKOLA

Etapy projektu ewaluacyjnego
1.Obszar badania

OBSZAR

„Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola” poziom B

WYMAGANIE

p. 1.3. „Respektowane są normy społeczne”

WYMAGANIE NA POZIOMIE B

a) Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
b) W przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci.
c) W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

2.Cele badania
Z przytoczonych wymagań wynika, że badanie należy odnieść do trzech spraw:
1) pozyskiwania informacji od rodziców na temat bezpieczeństwa ich dziecka w przedszkolu
2) diagnozowania zachowań dzieci
3) podejmowania działań wychowawczych eliminujących zagrożenia oraz wzmacniających właściwe
zachowania

A) Czy przedszkole informuje rodziców o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na terenie
placówki?
B) Czy w przedszkolu diagnozuje się zachowania dzieci?
C) Czy w przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań?

3. Kryteria sukcesu
1. Nauczyciele znają przepisy prawa związane z bezpieczeństwem dzieci.
2. Nauczyciele przestrzegają obowiązującego w przedszkolu regulaminu i sprawowania opieki nad dziećmi.
3. Nauczyciele ukończyli kurs „Pierwszej pomocy”.
4. Dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznej zabawy na terenie przedszkola.
5. Dzieci potrafią sprawiać radość swoim bliskim ( Dzień Babci, Dziadka, Dzień Mamy, Taty)
6. Nauczyciele sporządzają dokumentację związaną z wypadkiem dziecka na terenie przedszkola.
7. Personel przedszkola dba o zapewnienie odpowiednich warunków organizowania zabaw ( usunięcie uszkodzonych elementów, czystość i higiena na Sali i placu zabaw, przygotowanie dzieci, częstotliwość organizowanych zabaw w Sali i na powietrzu, dobór czasu, w którym są organizowane zabawy).
8. Nauczyciele wspólnie z rodzicami, na pierwszym zebraniu odczytują regulamin przyprowadzania dzieci do przedszkola i ich odbiór, prowadzą rozmowy na temat odpowiedniego ubioru ( kapcie z usztywnioną piętą na usztywnionej podeszwie, spodnie bez pasków ( sprzączki), bluzki bez drobnych koralików, cekinów, oczek, które mogą się łatwo dostać do ucha, nosa czy buzi dziecka).
9. Rodzice są informowani na bieżąco o zdarzeniach, sytuacjach dotyczących ich dziecka związanych np. z upadkiem, stłuczeniem bądź uszkodzeniem ciała.
10. Rodzice przestrzegają wytycznych przekazanych przez nauczyciela odnośnie bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
11. Rodzice dbają o zapewnienie bezpieczeństwa dziecka podczas przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola.
12. Rodzice chętnie angażują się w pomoc na terenie placówki lub na jej rzecz ( stroiki świąteczne, wypieki na różne okoliczności, Mikołaj itp.)
13. Dyrektor systematycznie organizuje szkolenia pracowników związane z udzieleniem pierwszej pomocy.

4. Przedmiot badania
• Zapisy w dziennikach grupowych,
• Dziennik obserwacji dziecka,
• Działania nauczycieli mające na celu poszanowanie i sprawianie radości drugiej osobie,
• Roczny harmonogram imprez,
• Pomoc i udział rodziców w organizacji imprez,

5. Źródła informacji
• Osoby: rodzice, nauczyciele, personel przedszkola.
• Dokumenty: dziennik obserwacji dziecka, plan współpracy z rodzicami, protokoły z zebrań grupowych, zdjęcia ze wspólnych spotkań, artykuły prasowe

6. Metody badawcze
• Analiza dokumentacji nauczycieli ( plan współpracy z rodzicami, zgody rodziców, miesięczne plany pracy),
• Analiza dokumentacji przedszkola ( statut, regulamin, formy sprawowania opieki nad dziećmi), zaświadczenia o kursach nauczycieli,
• Badanie ankietowe rodziców,
• Badanie ankietowe nauczycieli,
• Badanie ankietowe personelu przedszkola,
• Obserwacja dyrektora.

7. Narzędzia badawcze
• Arkusz analizy dokumentów nauczyciela,
• Arkusz analizy dokumentacji przedszkola,
• Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli,
• Kwestionariusz ankiety dla personelu przedszkola,
• Kwestionariusz ankiety dla rodziców.

8. Próba badawcza
Kwestionariusz ankiety zostanie skierowany do całej rady pedagogicznej, całego personelu przedszkola oraz rodziców ze wszystkich czterech grup.

9. Przeprowadzenie badania
Badania zostaną przeprowadzone w dniach 4-16 maja 2011r

10. Zgromadzenie i opracowanie wyników Wyniki zostaną opracowane w następujący sposób:
A) Pełna wersja pisemna do zapoznania się przez dyrektora i nauczycieli.
B) Skrócona wersja pisemna dla wszystkich rodziców, wywieszona na tablicy w szatni.
C) Wersja pisemna do prezentacji na posiedzeniu rady rodziców.

11. Analiza wyników
Dyskusja na temat wyników odbędzie się na posiedzeniu rady pedagogicznej w maju 2011r. Jej rezultatem będzie sformułowanie oceny spełniania przez przedszkole wymagań określonych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym oraz wypracowanie wniosków na temat respektowania norm społecznych z myślą o dobru dziecka.

12. Raport
Raport zostanie zredagowany przez zespół ewaluacyjny i dyrektora do dnia 20.06.2011r. W tym samym terminie zespół ewaluacyjny uporządkuje i przygotuje załączniki do raportu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.