X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9457
Przesłano:

Scenariusz konkursu wiedzy o patronie szkoły

I. Cele:
> przybliżenie uczniom osoby Jana Grudzińskiego – Patrona Szkoły,
> rozbudzanie postaw patriotycznych uczniów,
> kształcenie umiejętności pracy w zespole,
> wpajanie szacunku dla tradycji i historii,
> wyrabianie umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas imprez szkolnych.
II. Powitanie i omówienie celu spotkania.
III. Piosenka pt. „Morze nasze morze” na dobry początek.
IV. Przebieg konkursu. Konkurs składa się z trzech części, po każdej z nich widownia śpiewa piosenkę o tematyce morskiej.

Część I
Pierwsza część konkursu zawiera pięć pytań, które prowadząca pani L. Jagła będzie kolejno czytała. Uczniowie zapisują odpowiedzi na kartce. Po każdym pytaniu następuje sprawdzenie i przyznanie punktu (za każdą dobrą odpowiedź 1 pkt.).

1. Jak nazywa się patron naszej szkoły?
2. Podajcie datę urodzenia Jana Grudzińskiego.
3. Gdzie urodził się Jan Grudziński?
4. Jak nazywał się okręt, którym dowodził?
5. Którą rocznicę urodzin Patrona obchodzi nasza szkoła?

Podsumowanie pierwszej części konkursu i zapisanie na tablicy zdobytych przez zespoły punktów.
Wykonanie piosenki pt. „Pod żaglami Zawiszy”.

Część II
Podczas tej części zespoły losują po dwa pytania. Po naradzie przedstawiciele czytają pytania i udzielają ustnej odpowiedzi. Nad przebiegiem czuwa pani A. Szmit. Jury przyznaje po 2 punkty za każdą dobrą odpowiedź.

1. Co oznaczają litery ORP?
2. Kto był pierwszym dowódcą ORP Orzeł?
3. Jaki przydomek zyskał sobie Jan Grudziński?
4. Wymieńcie trzy zalety Jana Grudzińskiego.
5. W stoczni jakiego kraju został zbudowany ORP Orzeł?
6. Pod jaką banderą pływał ORP Orzeł?
7. Dlaczego Jan Grudziński przejął dowodzenie Orłem?
8. W jakim porcie ORP Orzeł został bezprawnie internowany (uwięziony)?
9. Jaką decyzję podjął Grudziński po internowaniu (uwięzieniu) Orła w Tallinie?
10. Na jakim morzu zaginął ORP Orzeł?
11. Do jakiej szkoły wstąpił Janek mając 14 lat?
12. Ile razy Jan Grudziński został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari?
13. Jaki stopień wojskowy nadano J. Grudzińskiemu pośmiertnie?
14. Podajcie prawdopodobną przyczynę zatonięcia Orła.
Podsumowanie drugiej części konkursu i zapisanie na tablicy zdobytych przez zespoły punktów.
Wykonanie piosenki pt. „Hej me Bałtyckie Morze”.

Część III
W ostatniej trzeciej części konkursu zespoły otrzymują karty, na których znajdują się dwa pytania z odpowiedziami do wyboru oraz zadanie do obliczenia. Podczas tej części zespoły mogą uzyskać max 4 punkty. Nad przebiegiem tej części czuwa pani G. Umińska.

1. Ile lat miał J. Grudziński w chwili powołania na stanowisko zastępcy dowódcy Orła?
a. 36
b. 31
c. 32
d. 39

2. Jak nazywał się pierwszy okręt, na którym J. Grudziński był zastępcą dowódcy?
a. ORP Jastrząb
b. ORP Sęp
c. ORP Dzik
d. ORP Wilk

3. Zadanie dla klas drugich.
ORP Jastrząb miał 89 m długości, a ORP Orzeł był krótszy o 5 m. ile metrów długości miał ORP Orzeł?

Obliczenie: ........................................
Odpowiedź: ........................................

4. Zadanie dla klas trzecich.
Jan Grudziński urodził się w 1907 roku, a zmarł w roku 1940. Ile lat żył Jan Grudziński?

Obliczenie: ........................................
Odpowiedź: ........................................

Po zebraniu kart Jury sprawdza i przyznaje punkty. W tym czasie uczniowie śpiewają piosenkę pt. „Morze nasze morze”.

V. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.