X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9456

Turniej dla klas 0 - III "Złap Wiosnę"

Cele zabawy:
- integrowanie zespołu uczniów klas 0 - III,
- kultywowanie tradycji związanych z powitaniem wiosny,
- utrwalenie podstawowych wiadomości związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną,
- kształtowanie świadomości ekologicznej i czynnej postawy opiekuńczej wobec przyrody,
- kształtowanie umiejętności dobrej i bezpiecznej zabawy,

Środki dydaktyczne:
- dekoracja sali z wykorzystaniem plakatów przygotowanych przez poszczególne klasy,
- rysunki drzewa do naklejania punktów w postaci kolorowych kwiatków,
- zgniecione papiery w czterech kolorach obrazujące śmieci,
- zagadki o tematyce wiosennej,
- papierowe żabki,
- zielone plansze przedstawiające łąkę,
- plansze do zapisywania hasła,
- tekst wiosenny do jednorazowego odczytania,
- kolorowe kwiatki do dekoracji łąki

Przebieg zabawy:

Turniej przeprowadzony będzie osobno dla klas 0 – I oraz II – III. Wszyscy uczniowie przebierają się w zielone stroje, na głowach mają żółte opaski ozdobione wiosennymi emblematami.

I. Powitanie społeczności uczniowskiej, wyjaśnienie celu spotkania.

II. Wstęp – odczytanie przez ucznia klasy trzeciej krótkiej informacji o pierwszym dniu wiosny.
Wiosna jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się średnimi temperaturami powietrza oraz średnią ilością opadów. Świat roślin i zwierząt przechodzi okres budzenia się do życia. Ptaki przylatują z ciepłych krajów. Na drzewach pojawiają się liście i kwitną wiosenne kwiaty. Jako pierwsze pojawiają się przebiśniegi. Wiosna astronomiczna rozpoczyna się 21 marca. Wtedy to dzień i noc mają po tyle samo godzin. Potem dni stają się coraz dłuższe a noce krótsze.
III. Prezentacja klas – każda klasa odpowiednio wcześniej została poproszona o przygotowanie wiersza lub piosenki o tematyce wiosennej.

IV. Rozpoczęcie turnieju pt. „Złap Wiosnę”
Wszystkie klasy biorą udział w 5 konkurencjach. Za każde dobrze wykonane zadanie klasy otrzymują kolorowe kwiatki, które naklejają na rysunek drzewa przygotowany przez prowadzące zabawę.


1. Wiosenne porządki – celem zabawy jest jak najszybsze zebranie i wrzucenie do pojemnika śmieci w wyznaczonym kolorze. W konkurencji biorą udział 3- osobowe zespoły.

2. Zagadki – prowadząca odczytuje 6 zagadek, zadaniem dzieci jest narysowanie na kartkach obrazków – odpowiedzi.

3. Zielony wyścig – po 5 osób z każdej klasy 0 i I, po 10 osób z klas II i III
Klasy 0 – I : Wyścig bocianów – dzieci skaczą na jednej nodze po zielone żabki i układają je na zielonych arkuszach papieru.
Klasy II – III : Wyścig z hasłem – zadaniem drużyny jest napisanie hasła „Złap Wiosnę” / każde dziecko pisze jedną literę hasła /

4. Mistrz szczegółów – prowadząca odczytuje jeden raz tekst opisujący wiosenną łąkę. Dzieci z pomocą pani muszą jak najdokładniej narysować ją.
Klasy 0 – I
Jest słoneczny dzień. Zazieleniła się łąka. Na środku łąki rośnie drzewo. Pojawiły się na nim pierwsze listki. Wokół drzewa zakwitły kwiaty.
Klasy II –III
Jest słoneczny dzień. Zazieleniła się łąka. Na środku łąki rośnie drzewo. Pojawiły się na nim pierwsze listki. Wokół drzewa zakwitły kwiaty. Po prawej stronie drzewa fruwa motyl. Nad drzewem fruwa biedronka.

5. Udekoruj łąkę – po 5 osób z każdej klasy
Każde dziecko otrzymuje papierowy kwiatek, który musi nakleić na zielony arkusz papieru.

V. Zakończenie turnieju – w zależności od czasu - każda klasa otrzymuje kartę pracy z 5 zdaniami, które należy prawidłowo dokończyć lub prowadzące czytają zdania, a dzieci głośno je uzupełniają.

Wiosna rozpoczyna się ...............................
Tego dnia dzień i noc mają .................................godzin.
Pierwszy wiosenny kwiat to .....................................
Do kraju powracają ................................
Niektóre ..............................budzą się ze ........................................

Podsumowanie turnieju, rozdanie słodkich poczęstunków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.