X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9197
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie wiadomości - twierdzenie Talesa, jednokładność i podobieństwo figur z wykorzystaniem programów multimedialnych

Scenariusz lekcji informatyki –klasa II– Gimnazjum Nr 34 w Gdańsku
nauczyciel: Joanna Milewska

Temat: Powtórzenie wiadomości – twierdzenie Talesa, jednokładność i podobieństwo figur z wykorzystaniem komputera.

Cele nauczania:
1. Utrwalenie umiejętności:
- układania proporcji na podstawie rysunku;
- skonstruowania obrazu punktu, odcinka, trójkąta lub czworokąta w danej jednokładności prostej lub odwrotnej;
- rozwiązywania zadań z wykorzystaniem twierdzenia Talesa, podobieństwa trójkątów i wielokątów;
- zastosowania własności figur jednokładnych do rozwiązywania zadań rachunkowych;
- zastosowania własności figur podobnych do rozwiązywania zadań rachunkowych.
2. Wyrabianie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.
3. Uczenie umiejętności porozumiewania się i współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe lekcji:

UCZEŃ POWINIEN:
- WIEDZIEĆ:
Zapamiętać(znać):
- twierdzenie Talesa
- pojęcie jednokładności prostej i odwrotnej;
- własności jednokładności;
- cechy podobieństwa trójkątów i wielokątów.
Rozumieć:
- sposób zmierzenia np. odległości między brzegami rzeki lub wysokości drzewa, budynku,
- potrzebę wykorzystania w zadaniach konstrukcyjnych podziału odcinka w danym stosunku,
- własności figur podobnych.
UMIEĆ:
Powtórzyć umiejętność:
- układania proporcji;
- konstruowania figury geometrycznej w danej skali – pomniejszyć lub powiększyć;
- rozwiązywania zadań z wykorzystaniem twierdzenia Talesa, podobieństwa trójkątów i wielokątów;
- zastosowania własności figur jednokładnych do rozwiązywania zadań rachunkowych;
- zastosowania własności figur podobnych do rozwiązywania zadań rachunkowych.
- interpretowania prezentowanych informacji w zadaniach,
- wyciągania wniosków i formułowania ich językiem matematycznym,
- wykorzystania komputera w celu utrwalenia wiadomości.

Metody:
- pogadanka powtórzeniowa;
- ćwiczenia – rozwiązywanie zadań;
- praca w grupach dwuosobowych.

Pomoce naukowe:
- podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory konstrukcyjne;
- komputer, płyta „Matematyka” Nowej Ery.

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne: (5 min.)
a) Sprawdzenie listy obecności;
b) Uczniowie uruchamiają komputery i płyty z programem „Matematyka” dla klasy 2;
c) Sprawdzenie pracy domowej – odpowiedź ucznia;
· Nauczyciel sprawdza poprawność pracy domowej oraz wiadomości ucznia.

2. Lekcja właściwa:
a) Przypomnienie wiadomości na temat: (5 min.)
- Twierdzenia Talesa;
- Jednokładności prostej i odwrotnej, skali podobieństwa;
- Cechy podobieństwa trójkątów i wielokątów;
· Nauczyciel stawiając pytania utrwala wiadomości poznane na wcześniejszej lekcji.
b) Zapisanie tematu lekcji: Powtórzenie wiadomości – twierdzenie Talesa, jednokładność i podobieństwo figur z wykorzystaniem komputera.
Zapoznanie uczniów z celami lekcji. (2 min.)
c) Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań (30 min.)
Uczniowie uruchamiają zadania powtórzeniowe na komputerze.
· Nauczyciel wraz z uczniami analizuje zadania.
Uczniowie maja możliwość utrwalenia umiejętności poznanych na lekcjach matematyki.
3. Podsumowanie lekcji. (3 min)
a) Uczniowie przypominają twierdzenie Talesa, własności jednokładności, cechy podobieństwa figur.
b) Plusy dla uczniów aktywnie uczestniczących w lekcji.

4. Praca domowa: (1 min)
a) poziom podstawowy:
Przygotuj linki do stron www dot. tw. Talesa, jednokładności, figur podobnych
b) zadania dodatkowe:
Prezentacja multimedialna: „Figury podobne”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.