X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9184
Dział: Gimnazjum

Problemy wyżywienia ludności na świecie

Konspekt lekcji geografii w klasie II Gimnazjum

1.Temat : Problemy wyżywienia ludności na świecie
2.Cele lekcji :
Uczeń:
potrafi określić różnice w wyżywieniu ludności krajów rozwiniętych i rozwijających się i ich przyczyny,
potrafi wskazać obszary nadwyżek i niedoborów żywności na świecie
potrafi wskazać obszary występowania głodu na świecie i zna przyczyny występowania tego zjawiska
wie na czym polegała zielona rewolucja i jakie były jej skutki w krajach rozwijających się

METODY I FORMY PRACY

burza mózgów
mapa mentalna
pogadanka
praca z tekstem w podręczniku
praca z mapą
Środki dydaktyczne

ścienna mapa świata

Przebieg lekcji

1. Burza mózgów przyczyny głodu na świecie i wykonanie mapy mentalnej

2. Pogadanka na temat potrzeb pokarmowych człowieka (kaloryczność i struktura składników odżywczych)

Przerysujcie tabelkę

System żywieniowy
Dzienne spożycie kalorii
Kogo dotyczy
OBFITY
PONAD 2800
Kraje wysoko rozwinięte pod względem gospodarczym np. Dania , Szwecja , USA
NORMALNY
2400-2800
Kraje o średnim poziomie rozwoju gospodarczego : Polska , Czechy , Węgry
NIEDOSTATECZNY
2000-2400


Około 65% ludności świata żyjącej w krajach , gdzie występują klęski żywiołowe, wojny domowe lub plemienne , np. Nigier , Czad , Etiopia, Bangladesz

GŁODOWY
PONIŻEJ 2000


3.Analiza wykresu , wyciągnięcie wniosków i zapisanie ich:
W ostatnich latach liczba ludzi niedożywionych w krajach rozwijających się zmniejszyła się a prognozy na dalsze lata są pomyślne

Produkcja zbóż na świecie wzrasta

4.Analiza mapy wyżywienie – w atlasach

5.Pomyślcie jak zmniejszyć głód na świecie

zwiększyć areał ziemi uprawnej
nawodnić lub osuszyć tereny
wprowadzić nowe rodzaje upraw
uprawiać wysokoplenne gatunki roślin
podnieść klasyfikacje ludności rolniczej

Dlaczego wciąż istnieje głód skoro wiadomo jak go zlikwidować

6.Wprowadzenie terminu zielona rewolucja (Indie , Pakistan, Meksyk , Filipiny) uczniowie wskazują państwa na mapie
7.Analiza wykresu
Wniosek- Dzięki wprowadzeniu zielonej rewolucji w latach 1960-1990 podwoiła się produkcja zbóż w Indiach.

8.Zadanie domowe
Na podstawie tekstu z podręcznika napisz na czym polegała Zielona Rewolucja i dlaczego zielona rewolucja nie zlikwidowała głodu w Indiach.

9.Zielona rewolucja

Osiągnięcia
trudności
Samowystarczlność żywieniowa
zwiększenie produkcji zbóż
spadek cen produktów rolnych
przeszkolenie rolników
złe lub małe nawożenie
brak wiedzy jak stosować nawożenie
brak pieniędzy na nawozy pestycydy
brak dróg i środków transportu do przewozu nawozów i produktów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.