X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9079
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

W jaskiniach krasowych

Konspekt zajęć lekcji geografii w klasie I A Gimnazjum

Temat zajęć: W jaskiniach krasowych

Cel główny :
Poznanie terminów dotyczących procesów i zjawisk krasowych

Cele szczegółowe

Po lekcji uczeń:
- potrafi wyjaśnić termin zjawiska krasowe, zna również pochodzenie nazwy
- potrafi wymienić oraz rozpoznać lub opisać formy krasu podziemnego i powierzchniowego
np. wyjaśnić różnicę między stalaktytem, stalagmitem, a stalagnatem.
- wie jak dochodzi do powstania form krasowych
- potrafi wskazać na mapie obszary występowania zjawisk krasowych w Polsce i na świecie
 potrafi przeanalizować schemat jaskini z występującymi w niej formami krasowymi.

Metody i formy pracy
burza mózgów, pogadanka, elementy wykładu, ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna i grupowa
Typ lekcji
lekcja kombinowana
Część wstępna:
Przywitanie, sprawdzenie obecności

Środki dydaktyczne
Mapy ścienne : Polski, Świta , Prezentacja Multimedialna (wykonana przez uczennice),
Przebieg lekcji
Nawiązanie do przerobionego materiału
Zadawanie pytań dotyczących tematu : Niszczenie Skał
 co to jest wietrzenie
 jakie znacie rodzaje wietrzenia
 rodzaje ruchów masowych

Nawiązanie do nowego materiału
Przedstawienie tematu lekcji (zapisanie na tablicy)
Podanie celów zajęć : Na dzisiejszej lekcji dowiecie się m.in......
Realizacja tematu zajęć:
1)Jaskinia Krasowa – jakie macie skojarzenia – proszę o wypisanie na tablicy
2)Na obszarze zbudowanym z jakich skał zachodzą zjawiska krasowe ?
(wapiennych)
3) Odczytywanie terminu zjawiska krasowe – ze słownika lub z encyklopedii multimedialnej
Zapisanie terminu do zeszytów (w tym etymologii nazwy)
4) Kto z was był w jakiejś jaskini lub na obszarze gdzie takie zjawiska miały miejsce :
5) Uczniowie wskazują te miejsca na mapie fizycznej Polski lub Świata
6) Nauczyciel pokazuje na ekranie mapkę przedstawiającą rozmieszczenie zjawisk w Polsce oraz na Świecie
7) Prezentacja multimedialna – slajd największe jaskinie krasowe Polski i Świata

8) FORMY KRASOWE
Nauczyciel mówi że formy krasowe możemy podzielić na powierzchniowe i podziemne
Uczniowie przerysowują poniższą tabelę

Formy Powierzchniowe Formy Podziemne

Żłobki krasowe
Lejki
Uwały
Polja
Mogoty

Jaskinie krasowe

kominy
korytarze
ponory
wywierzyska
doliny krasowe

Formy naciekowe :

stalaktyty
stalagmity
stalagnaty
draperie
makarony
perły jaskiniowe

Przy omawianiu form nauczyciel korzysta z internetu ze strony http://eduseek.interklasa.pl/
Lub ze strony www.testwiedzy.pl

Podsumowanie :
Uczniowie rozwiązują test interaktywny zamieszczony na portalu Interklasa
Nauczyciel zadaje pytania dotyczące przerobionego materiału

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.