X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9080
Dział: Gimnazjum

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i Polski. Test sprawdzający wiadomości - klasa III

Test sprawdzający wiadomości -klasa III 3 Gimnzajum
"Położenie oraz środowisko przyrodnicze Europy i Polski" Imię Nazwisko........................................

Grupa A

1. Jak nazywa się najdalej wysunięty na wschód punkt naszego kraju – zaznacz go również literką E na mapie
Odpowiedź ...................................

2. Jak nazywa się najdalej wysunięty na południe punkt naszego kraju – zaznacz go literką S na mapie
Odpowiedź ...................................

3. Obok nazwy jeziora wpisz typ jeziora jaki reprezentuje
wybierz spośród następujących typów : morenowe, rynnowe, krasowe, przybrzeżne,deltowe,cyrkowe, sztuczne

Zbiornik Włocławski..............
Dąbie .......................
Morskie Oko....................
Łebsko .........................
Śniardwy.......................

4. Uzupełnij tekst
Najwyższy szczyt naszego kraju to ............ o wysokości ............. .
Najniżej położony punkt w naszym kraju znajduje się w miejscowości .................. ........................ .
Najżyźniejsze gleby w Polsce to ...........................
Polska leży w strefie klimatów ................................ .

5. Obok zdania napisz literkę P jeśli jest prawdziwe, a F jeśli prawdziwe

a) Średnie zasolenie Bałtyku wynosi 15 promili .......
b) Na pojezierzach występuje krajobraz młodoglacjalny .........
c) W Polsce przeważają wyżyny ............
d) Glebami, których jest najwięcej w Polsce są czarne ziemie .......
e) Maksymalna głębokość w Bałtyku ma wartość 543 m......
d)Zlodowacenie północnopolskie nazywane jest też zlodowaceniem Odry........

6. Wyjaśnij termin krajobraz młodoglacjalny
........................................
........................................
........................................
........................................

7. Obok typu gleb napisz czy jest strefowa czy astrefowa

czarne ziemie .................
bielica....................
mada.....................
czarnoziem.......................

8. Wymień pasy ukształtowania powierzchni Polski
1.Niziny
a).......................
b).......................
c)........................
2. ........................
3...........................
4...........................

9. Spośród podanych form podkreśl te,które utworzył lodowiec

doliny V -kształtne, doliny U-kształtne, sandry, ostańce wapienne, wzgórza morenowe

10. Napisz dwie przyczyny, z których wynika tak niskie zasolenie Bałtyku
........................................
........................................

11. Na mapie zaznacz

a) rzeki – zaznaczając cały ich bieg kolorem i stawiając odpowiednią literkę :

(S) – San
(B)- Bug
(W) – Warta
(WI)- Wisła

b) na mapie zaznaczono cyframi jeziora poniżej obok cyfr napisz ich nazwy

1.............................
2............................
3.............................
4.............................

12. Na mapie zaznacz sąsiadów Polski , poniżej wypisz nazwy państw i ich stolice

Państwo Stolica

1................. .......................
2................ .......................
3................ .......................
4................ .......................
5................ .......................
6................ .......................
7................. ........................


Test sprawdzający wiadomości -klasa III G Imię Nazwisko........................................

Grupa B

1. Jak nazywa się najdalej wysunięty na zachód punkt naszego kraju – zaznacz go również literką E na mapie
Odpowiedź ...................................

2. Jak nazywa się najdalej wysunięty na północ punkt naszego kraju – zaznacz go literką
S na mapie
Odpowiedź ...................................

3. Obok nazwy jeziora wpisz typ jeziora jaki reprezentuje
wybierz spośród następujących typów : morenowe, rynnowe, krasowe, przybrzeżne,deltowe,cyrkowe, sztuczne

Gardno..............
Dąbie .......................
Zalew Zegrzyński....................
Łebsko .........................
Hańcza.......................

4. Obok typu gleb napisz czy jest strefowa czy astrefowa

brunatna .................
rędzina....................
mada.....................
czarnoziem.......................

5. Wymień pasy ukształtowania powierzchni Polski
1.Niziny
a).......................
b).......................
c)........................
2. ........................
3...........................
4...........................

6. Spośród podanych form podkreśl te,które utworzył lodowiec

doliny V -kształtne, doliny U-kształtne, sandry, ostańce wapienne, wzgórza morenowe

7. Uzupełnij tekst
Najwyższy szczyt naszego kraju to ............ o wysokości ............. .
Najniżej położony punkt w naszym kraju znajduje się w miejscowości .................. ........................ .
Najżyźniejsze gleby w Polsce to ...........................
Polska leży w strefie klimatów ................................ .

8. Obok zdania napisz literkę P jeśli jest prawdziwe, a F jeśli prawdziwe

a) Średnie zasolenie Bałtyku wynosi 7 promili .......
b) Na pojezierzach występuje krajobraz staroglacjalny .........
c) W Polsce przeważają niziny ............
d) Glebami, których jest najwięcej w Polsce są bielice .......
e) Maksymalna głębokość w Bałtyku ma wartość 548 m......
d)Zlodowacenie północnopolskie nazywane jest też zlodowaceniem Sanu........

9. Wyjaśnij termin krajobraz staroglacjalny
........................................
........................................
........................................
........................................

10. Napisz dwie przyczyny, z których wynika tak niskie zasolenie Bałtyku
........................................
........................................

11. Na mapie zaznacz

a) rzeki – zaznaczając cały ich bieg kolorem i stawiając odpowiednią literkę :

(S) – San
(B)- Bug
(W) – Warta
(O)- Odra


b) na mapie zaznaczono cyframi jeziora poniżej obok cyfr napisz ich nazwy

1.............................
2............................
3.............................
4.............................

12. Na mapie zaznacz sąsiadów Polski , poniżej wypisz nazwy państw i ich stolice

Państwo Stolica

1................. .......................
2................ .......................
3................ .......................
4................ .......................
5................ .......................
6................ .......................
7................. ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.