X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8007
Przesłano:

Projekt współpracy międzyszkolnej "Sioło"

PROJEKT WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ

POMIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ IM.JANA PAWŁA II W SZCZODRZYKOWIE A ZESPOŁEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZBRUDZEWIE

„Sioło”

Autorzy projektu: mgr Danuta Nogajewska, mgr Izabela Pohl–Nowak

„Moją ojczyzną jest cały świat”

Alighieri Dante

I WSTĘP

Projekt Współpracy Międzyszkolnej „Sioło” jest kierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenów wiejskich. Projekt jest inicjatywą oddolną nauczycielek pracujących w szkołach mających nawiązać współpracę.

Głównym założeniem projektu jest nauczenie uczniów w sposób praktyczny pisania tradycyjnej korespondencji listowej. Dzieci, za pomocą pisanych przez siebie listów, będą miały możliwość poznania rówieśników z sąsiedniej gminy, zawarcia z nimi nowych relacji koleżeńskich, które w przyszłości mogą przerodzić się w przyjaźnie.
Podstawowym tematem korespondencji uczniowskiej ma być środowisko lokalne. Zadaniem uczniów będzie opisanie, zaprezentowanie kolegom i koleżankom z drugiej szkoły własnej osoby, środowiska klasowego, szkolnego, lokalnego. W ramach zakończenia projektu uczniowie będą zwiedzać swoje szkoły i gminy. Dzieci będące gospodarzami same będą oprowadzały gości. Będzie to praktyczna lekcja historii i geografii, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

II METRYCZKA PROJEKTU

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: luty 2010r – czerwiec 2010r
OSOBY ODPOWIEDZIALNE: mrg Danuta Nogajewska – SP Szczodrzykowo
mgr Izabela Pohl – Nowak – Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
KLASY: III B – SP Szczodrzykowo
III – SP Zbrudzewo

III CELE WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ:
• Integracja środowisk uczniowskich z terenów wiejskich
• Poznanie zasad korespondencji listownej
• Promowanie regionu i środowiska lokalnego
• Aktywizacja uczniów w poszerzaniu wiedzy
• Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
• Wzbogacenie procesu dydaktycznego i wychowawczego o innowacyjne formy
• Poszerzenie dotychczasowych działań szkoły
• Współpraca placówek z różnych gmin

IV FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYSZKOLNEJ:

• Utrzymywanie stałego kontaktu między uczniami za pomocą korespondencji listownej, nawiązanie kontaktów pomiędzy uczniami
• Przedstawienie środowiska lokalnego za pomocą opisów, rysunków, zdjęć
• Odwiedziny i wzajemne oprowadzanie się po terenach gminy

V SPODZIEWANE EFEKTY:
• Zainteresowanie uczniów tradycyjną formą korespondencji
• Zwiększenie umiejętności pisania listów
• Nawiązanie nowych znajomości przez dzieci
• Zainteresowanie uczniów historią gminy
• Rozszerzenie wiadomości na temat swojej gminy przez uczniów

VI HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

ZADANIA DO REALIZACJI
Nawiązanie kontaktu pomiędzy uczniami drogą listowną.
Uczniowie piszą listy, w których się przedstawiają i podają kilka informacji o sobie. Zaadresowane listy są przekazywane drogą pocztową.
ODPOWIEDZIALNI
Koordynatorzy projektu wraz z uczniami klas III
TERMIN REALIZACJI
Cały okres trwania projektu.

ZADANIA DO REALIZACJI
Wzajemna wymiana korespondencji pomiędzy uczniami.
Uczniowie regularnie wymieniają ze sobą korespondencję, pisząc do wybranych osób z zaprzyjaźnionej klasy. W listach opisują swoje zainteresowania, rzeczy dla nich istotne.
ODPOWIEDZIALNI
Koordynatorzy projektu wraz z uczniami klas III
TERMIN REALIZACJI
Cały okres trwania projektu.

ZADANIA DO REALIZACJI
Wykonanie albumów prezentujących tereny gminy.
Uczniowie wykonują albumy, w których prezentują tereny gminy, ważne zabytki, miejsca godne odwiedzenia i zobaczenia oraz miejsca dla nich ważne. Technika wykonania albumów jest dowolna.
Gotowe albumy koordynatorzy projektu przekazują do szkoły współpracującej.
ODPOWIEDZIALNI
Koordynatorzy projektu wraz z uczniami klas III
TERMIN REALIZACJI
Marzec-kwiecień 2010r

ZADANIA DO REALIZACJI
Wizyty połączone ze zwiedzaniem.
Uczniowie wcielają się w role przewodników.
Uczniowie z SP Szczodrzykowo oprowadzają uczniów z SP Zbrudzewo po Kórniku.
Uczniowie z SP w Zbrudzenie oprowadzają uczniów z SP w Szczodrzykowie po Śremie.
Podczas wizyty uczniowie zwiedzają także swoje szkoły, gdzie odbywają się wspólne zabawy i poczęstunek.
ODPOWIEDZIALNI
Koordynatorzy projektu wraz z uczniami klas III
TERMIN REALIZACJI
Maj – czerwiec 2010r

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.