X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7878

Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski - scenariusz lekcji religii

Gimnazjum

Temat lekcji : Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Cel główny: Ukazanie miejsc odwiedzin Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski
Cele operacyjne:
• Uczeń wie jakie miasta odwiedził Ojciec Święty podczas pielgrzymek do Polski.
• Potrafi interpretować wybrane przesłania papieża.
• Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy.
• Rozwija w sobie twórcze myślenie.
• Poznaje wzorce postępowania.
• Pobudza własną wyobraźnię do większego zainteresowania aktywności na lekcjach religii.
Metody pracy:
• Rozmowa nauczająca(pogadanka)
• Praca z tekstem.
Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa
Środki dydaktyczne i pomoce
• Fragmenty wypowiedzi papieża.
• Magnetofon i taśma z fragmentami homilii papieża.
• Prezentacja multimedialna Pielgrzymki Jana Pawła II

Tok Lekcji
1.Modlitwa rozpoczynająca katechezę.
Zasadnicza treść katechezy
Wprowadzenie w tematykę lekcji:
1.Wstęp:Historia Kościoła 966-1978,uszczególnienie od 1945.
2.Wprowadzenie pojęcia konklawe 16 X 1978 roku.
3.Prezentacja multimedialna Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w latach 1979-2002.
4. Uzupełnienie tekstu:

Swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski Jan Paweł II odbył już ...........po wyborze na papieża. Do ojczyzny pielgrzymował ....... razy. Jakie miasta Papież odwiedził w swojej pierwszej pielgrzymce do Polski........................................ . Hasło II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1983 roku to:.......................... W którym roku odbyła się VIII pielgrzymka Papieża................... Ostatni raz gościł w kraju w ....... roku.
5. Wspólny śpiew pieśni:
a) Pieśń Barka
Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca Słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą i czyste serce.
Ref. O Panie.
Ty, potrzebujesz mych dłoni,
Mego serca młodego zapałem
Mych kropli potu i samotności.
Ref. O Panie.

Podsumowanie
6..Zapis notatki podsumowującej do zeszytów.
7. Podsumowanie i ocena aktywności i wiedzy uczniów.

Załączniki 1:

I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 2-10 VI 1979
II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-23 VI 1983
III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 8-14 VI 1987
IV pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 1-9 VI oraz 13-16 VIII 1991
V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 1995
VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 31 V - 10 VI 1997
VII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 5-17 VI 1999
VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski: 16-19 VIII 2002

Załącznik 2

Mapa Polski z zaznaczonymi miejscami pielgrzymek papieża w Polsce.

Załącznik 3

Hasła jakie towarzyszyły Papieżowi podczas pielgrzymek do Polski
Hasło I pielgrzymki: Gaude Mater Polonia
Hasło II pielgrzymki: Pokój Tobie, Ojczyzno moja
Hasło III pielgrzymki: Do końca ich umiłował
Hasło IV pielgrzymki: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście.
Hasło V pielgrzymki: Wizyta duszpasterska
Hasło VI pielgrzymki: Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki
Hasło VII pielgrzymki: Bóg jest miłością
Hasło VIII pielgrzymki: Bóg bogaty w miłosierdzie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.