X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7665

Maraton Maryjny - karta pracy ucznia

Gimnazjum


MARATON MARYJNY
Karta pracy ucznia

Imię i nazwisko ucznia, klasa:
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

OCENA:

CEL PRACY:
Celem Maratonu Maryjnego jest powtórzenie, utrwalenie i pogłębienie podstawowych wiadomości dotyczących Najświętszej Maryi Panny.
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:
Katechizowany:
• Zna naukę Kościoła na temat NMP;
• Zna wybrane teksty biblijne przybliżające rolę Maryi;
• Opisuje, na czym polega rola Maryi w dziele zbawienia;
• Wymienia miejsca kultu maryjnego w Polsce i na świecie;
• Wskazuje daty i wydarzenie związane z kultem Matki Bożej;
• Modli się za pośrednictwem Maryi;
Reguły maratonu :
1. W maratonie biorą udział grupy złożone z 2- 4 osób.
2. Każda grupa, po naradzeniu się, przygotowuje pisemne odpowiedzi na pytania z poszczególnych etapów maratonu.
3. Odpowiedzi powinny znajdować się na kartach pracy, które powinny zawierać także informacje n/t kto pracuje w danej grupie.
4. Maraton przechodzimy etap po etapie.
5. Przejście tylko przez etap I zapewnia grupie ocenę dop, przejście przez etap II zapewnia grupie ocenę dst itd.
6. Aby ukończyć maraton i uzyskać ocenę bdb, należy przejść przez wszystkie etapy maratonu.

ETAP I
1. Odpowiedz, od jakich słów rozpoczyna się treść modlitwy „Pozdrowienie anielskie”?
........................................
2. Wymień jedno sanktuarium Maryjne w naszej diecezji sosnowieckiej.
........................................
3. Wymień dwa nabożeństwa sprawowane ku czci NMP.
1........................................ 2........................................

4. Podaj cztery tytuły modlitw do NMP.
1........................................ 2........................................
3........................................ 4........................................

5. Uporządkuj wg kolejności treść rozważań TAJEMNICY BOLESNEJ:
Ukrzyżowanie Pana Jezusa, Biczowanie Pana Jezusa, Dźwiganie krzyża przez Jezusa, Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................5........................................

ETAP II
1. Na podstawie słów z Ewangelii wg św. Jana „Oto Matka Twoja”, wyjaśnij, jaką rolę odgrywa Maryja w dziele zbawienia.
........................................
........................................
2. Podaj nazwy części Różańca świętego.
........................................
3. Wymień cztery sanktuaria Maryjne w Polsce.
1........................................ 2........................................
3........................................ 4........................................
4. Dokończ zdanie: Maryja dała ziemskie życie Synowi Bożemu, dlatego jest nazywana:
........................................ i ........................................
5. Uporządkuj wg kolejności treść rozważań TAJEMNICY RADOSNEJ:
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni, Narodzenie Pana Jezusa, Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, Nawiedzenie świętej Elżbiety, Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................
5........................................

ETAP III
1. Napisz, do jakiej modlitwy zachęcał nas szczególnie Ojciec Święty Jan Paweł II .
........................................
2. Wymień trzy wezwania z Litanii loretańskiej do NMP:
........................................
3. Odpowiedz, kto do kogo wypowiedział słowa : „A dusze twą własną przeniknie miecz” ? ( Łk 2,33-35 )........................................
4. Wymień cztery sanktuaria Maryjne na świecie ( oprócz Polski )
1........................................ 2........................................
3........................................ 4........................................
5. Kiedy obchodzimy w Kościele Uroczystość Matki Bożej Różańcowej? ................

ETAP IV
1. Podaj tytuł sceny z Ewangelii św. Łukasza ( Łk1,46-50 ), gdzie Maryja użyła słów: „Wielbi dusza moja Pana”:........................................
2. Podaj daty świąt ku czci Maryi:
a) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.....................
b) Uroczystość Królowej Polski........................................
c) Wniebowzięcie NMP........................................
d) Narodziny NMP........................................
e) Niepokalane poczęcie NMP........................................
3. Podaj tytuł sceny z Ewangelii wg św. Łukasza ( Łk 1,39-45 ), gdzie użyto słów: „A skądże mi to,że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”.................................
4. Odpowiedz, w jaki dzień tygodnia rozważamy treść TAJEMNICY ŚWIATŁA ? ........................................
5. Wymień rozważania TAJEMNICY CHWALEBNEJ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.