X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7998

Papież Benedykt XVI i jego nauczanie - konkurs papieski dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

KONKURS PAPIESKI DLA MŁODZIEŻY
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
„PAPIEŻ BENEDYKT XVI I JEGO NAUCZANIE”

1. Gdzie i kiedy urodził się Joseph Ratzinger?

a w Marktl 16 kwietnia 1927 roku
b w Tittmoning 16 kwietnia 1929 roku
c w Asch 16 kwietnia 1932 roku
d w Hufschlag 16 kwietnia 1937 roku
2. Był synem:

a Johna i Eriki
b Josepha i Marii
c Ernsta i Elisabeth
d Theodora i Gertrudy

3. Jego rodzeństwo to:

a Melanie i Theodor
b Maria i Georg
c Heike i Ernest
d Jana i Gebhard

4.W pamięci Josepha Ratzingera „krainą marzeń dzieciństwa” jest:

a Hufschlag
b Asch
c Marktl
d Tittmoning

5.W Gimnazjum lubił uczyć się:

a retoryki i dialektyki
b matematyki i literatury
c Muzyki i plastyki
d przyrody i gramatyki

6.Obowiązkowe przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej rozpoczął mając:

a 18 lat
b 15 lat
c 17 lat
d 16 lat

7.W którym roku Joseph Ratzinger przyjął następujące stopnie święceń?

a kapłana
b biskupa
c kardynała
1. 28 maja 1977r.
2. 29 czerwca 1951 r.
3. 28 czerwca 1977 r.

a .................. b ............... c ..................

8.Joseph Ratzinger boleśnie odczuł stratę swoich Rodziców. Co czuł po śmierci ojca, a co po śmierci matki . Przyporządkuj odpowiednio:

a po śmierci ojca
b po śmierci matki

1. „......nie znalazłem żadnego tak przekonującego świadectwa wiary ,jak właśnie to czyste i nieskażone człowieczeństwo, które zostało ukształtowane przez wiarę w moich rodzicach i w wielu innych ludziach, których dane mi było spotkać ....”
2. „Czułem, że świat stał się dla mnie trochę bardziej pusty i że część mnie samego i mojego domu rodzinnego została przeniesiona do innego świata....”
a ............... b ..................

9. Pracę kapłańską jako wikariusz rozpoczął:

a we Fryzyndze
b w Monachium
c w Bonn
d w Kolonii

10.Swoje uwagi z pracy duszpasterskiej zamieścił
w artykule Nowi poganie i Kościół , które dotyczyły:

a Myślenia i życia ludzi młodych dalekiego od autentycznej wiary
b Życia chrześcijan niezgodnego
z wyznawaną wiarą
c Duchowej śmierci wielu ludzi uwikłanych w nałogi
d Stanu życia człowieka dobrowolnie podporządkowanemu grzechowi

11.Mottem posługiwania biskupiego Ratzingera były słowa zaczerpnięte z 3 Listu św. Jana:

a Przewodnik w Miłości
b Nauczyciel Wiary
c Nauczyciel Prawdy
d Współpracownik Prawdy

12.Nominację na Prefekta Kongregacji Wiary, przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej
i Międzynarodowej Komisji Teologicznej otrzymał:

a 12 grudnia 1979r.
b 11 października 1986r.
c 25 listopada 1981r.
d 18 lipca 1994r.

13.Został wybrany na 265 papieża Kościoła rzymskokatolickiego mając w chwili wyboru 78 lat:

a 18.IV 2005r. w I dniu konklawe po zakończonym 3 głosowaniu
b 19.IV 2005r. w II dniu konklawe po zakończonym 1 głosowaniu
c 18.IV 2005r. w I dniu konklawe po zakończonym 6 głosowaniu
d 19.IV 2005r. w II dniu konklawe po zakończonym 4 głosowaniu

14.Imię papieża Benedykt XVI nawiązuje do:
a Do postaci czcigodnego papieża Benedykta XV, który przewodził Kościołowi w okresie zamętu spowodowanego I wojną światową
b Nogrody św. Benedykta którą otrzymał za zasługi w dziedzinie kultury i literatury
w Subiaco koło Rzymu

15. Herb Papieża Benedykta XVI ma kształt:
a ryby
b kielicha
c Muszli
d Sieci rybackiej

16.Na zakończenie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Bari papież podkreślił że nakaz świętowania niedzieli nie jest obowiązkiem narzuconym z zewnątrz, lecz powinien wynikać z chęci:

a Uczynienia Eucharystii centrum swojego życia religijnego, ukazania tożsamości chrześcijańskiej wspólnoty
b Spotkania się z dynamiczną obecnością Chrystusa, upodobnienia się do Niego
c Karmienia się Chlebem Eucharystycznym, przeżywania jedności braci i sióstr w Chrystusie
d Spotkania Jednego i Tego Samego Chrystusa Obecnego w Chlebie Eucharystycznym w każdym zakątku ziemi

17.W czasie swego pięcioletniego pontyfikatu Benedykt XVI napisał trzy encykliki. Przyporządkuj im nazwy polskie oraz daty ich napisania:

a Spe salvi
b Caritas in veritte
c Deus Caritas est
A Bóg jest miłością
B W nadziei zbawieni
C Miłość w prawdzie
1. 25 styczenia 2006r.
2. 30 listopada 2007r.
3. 29 czerwca 2009r.

a ...... b ......... c ...............

18.Dotychczas papież odbył :

a 8 podróży apostolskich
b 13 podróży apostolskich
c 12 podróży apostolskich
d 10 podróży apostolskich

19.Papież Benedykt XVI pielgrzymował do Polski:

a 25-28 maj 2006r.
b 9-14 maj 2007r.
c 8-15 maj 2006r.
d 15-21maj 2008r.

20.Hasło tej pielgrzymki to :
a Trwajcie mocni w wierze
b Wiara i miłość
c Budować wiarę w miłości
d Bądźcie świadkami wiary

Opracowały: Teresa Tyszka – nauczyciel religii
Iwona Arasimowicz – nauczyciel historii

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.