X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7742
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Konspekt lekcji wychowawczej: Tradycje wielkanocne w moim domu

Data:......
Klasa: 1 gimnazjum
Nauczyciel prowadzący zajęcia: ...
Nauczyciel obserwujący zajęcia:....
Czas trwania: 45 min

Temat: Tradycje wielkanocne w moim domu.

Cel główny: Znajomość tradycji i obyczajów wielkanocnych i umiejętność dyskutowania na ten temat.

Cele pośrednie: - integracja klasy
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
- przypomnienie zasad kulturalnego zachowania w trakcie lekcji
- przypomnienie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania podczas przerwy świątecznej

Środki dydaktyczne: tablica, kolorowa kreda, długopisy, kartki, ozdoby wielkanocne, stoliki ustawione w podkowę

Formy pracy: praca zespołowa, grupowa i indywidualna

Metody pracy: elementy pogadanki, dyskusja, „burza mózgów”, gra w skojarzenia.

Tok zajęć:

Część wprowadzająca:
1) Powitanie.
2) Sprawdzenie listy obecności.
3) Przypomnienie zasad pracy podczas zajęć.
4) Przedstawienie tematyki lekcji.
5) Krótkie wprowadzenie w temat dokonane przez nauczyciela.

Część zasadnicza:
1) Uczniowie pojedynczo i kolejno podają wyrazy, które kojarzą im się ze Świętami Wielkanocnymi. Wyrazy wpisane zostają w pisankę namalowaną na tablicy.
2) Pracując w grupach uczniowie rysują na kartkach stół wielkanocny (symboliczny prostokąt) i na nim umieszczają nazwy potraw wielkanocnych.
3) Reprezentant każdej grupy odczytuje nazwy potraw umieszczonych na swoich „stołach”, a następnie klasa szuka wspólnych mianowników/ potraw powtarzających się w każdej grupie.
4) Dyskusja moderowana przez nauczyciela; uczniowie kolejno opowiadają jak oni sami wraz z rodzinami spędzają Święta Wielkanocne. Klasa omawia również porządek świąt – poruszone zostają tradycje Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia, święcenia pokarmów, Lanego Poniedziałku. Mogą zostać poruszone wątki porównania Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
5) Przy okazji dyskusji na temat Śmingusa Dyngusa nauczyciel przypomina o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej podczas poniedziałkowych zabaw z laniem wody.

Część podsumowująca:
1) Nauczyciel podsumowuje lekcję i dzieli się z uczniami własnymi spostrzeżeniami po przeprowadzonej dyskusji; odpowiada na ewentualne pytania uczniów.
2) Nauczyciel przypomina o terminie przerwy świątecznej w szkołach i składa klasie życzenia świąteczne.
3)* Głos zabiera nauczyciel hospitujący zajęcia (wnioski, spostrzeżenia, życzenia)
4) Zakończenie lekcji. Uporządkowanie klasy. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.