X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7762
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zastosowanie proporcjonalności do rozwiązywania zadań o treści praktycznej

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM

Cele ogólne:
-Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, współpracy i współodpowiedzialności.

Cele operacyjne:
Uczeń zna i rozumie:
-pojęcie proporcji,
-pojęcie wielkości wprost proporcjonalnych,
-pojęcie wielkości odwrotnie proporcjonalnych.
Uczeń umie:
-rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne,
-odróżniać w zadaniach wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne,
-rozwiązywać zadania o treści praktycznej dotyczące wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych

Formy pracy:
-indywidualna,
-grupowa,
-zbiorowa.

Metody nauczania:
-elementy pogadanki,
-praca z tekstem zadań,
-ćwiczenia praktyczne i rachunkowe

Środki dydaktyczne:
-kartki z zadaniami,
-projektor,
-komputer,
-podręcznik ,

Przebieg lekcji

1.Sprawy organizacyjne.
2.Przypomnienie z ostatniej lekcji pojęć wielkości wprost proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych ( uczniowie mogą korzystać z zeszytu)
3.Nawiązanie do dzisiejszego tematu, podanie tematu lekcji,
4.Omówienie najważniejszych celów lekcji i wymaganych osiągnięć edukacyjnych.
Cześć „robocza” lekcji
5.Praca w grupach 4-5 osobowych. Uczniowie dostają kartki z 2 zadaniami – załącznik 1.
Grupa rozwiązuje jedno zadanie: 1 lub 2 (wskazuje nauczyciel).
Nauczyciel nadzoruje pracę grup, udziela wskazówek, szczególnie grupom rozwiązującym zad.2.
Następnie przedstawiciele grup zapisują rozwiązania na tablicy ( jeśli są różne, to po 2 rozwiązania każdego zadania) z zapisaniem rodzaju wielkości.
Uczniowie zapisują do zeszytów.
6.Maraton zadań – nauczyciel zapoznaje uczniów z warunkami konkurencji:
-uczniowie będą samodzielnie (ewentualnie parami) rozwiązywali zadania,
-można korzystać z rozwiązań przedstawionych na tablicy ( zadania są podobne),
-jeśli uczniowie pracują parami to punkty dzielą na 2,
-do wyboru są trzy rodzaje zadań(różne kolory kartek): za 4 pkt (łatwe), za 5 pkt (średnie) i za 6 pkt (trudniejsze) - załącznik 2.
-zadania rozwiązują w zeszycie,
-uczeń może wybrać maksymalnie 3 zadania określonego koloru,
-czas pracy - max 10 minut,
-można skorzystać z pomocy nauczyciela bądź kolegi ale kosztuje to 1 pkt,
-uczeń, który rozwiązał zadania na 12 pkt ( czyli na 5) może uzyskać ocenę celującą po rozwiązaniu zadania dodatkowego

Po upływie czasu uczniowie przerywają pracę, nauczyciel na projektorze przedstawia rozwiązania zadań, każdy uczeń sprawdza swoje rozwiązania, punktuje , zlicza punkty i zgodnie z załączoną punktacją wy-stawia sobie ocenę. W celu sprawdzenia wiarygodności ocen nauczyciel bierze do sprawdzenia niektóre zeszyty.

Punktacja ( zgodna z obowiązującymi w szkole wskaźnikami procentowymi)
Punktacja zapisana jest na tablicy

7.Zapisanie na tablicy pracy domowej
11/108 do wyboru a) lub b)
Dla chętnych ??/108
8.Wstawienie ocen do dziennika, również za aktywność. W tym czasie uczniowie zapoznają się z pracą domową.
9.Omówienie pracy domowej ( jeśli będzie taka potrzeba)
10.Podsumowanie i ewaluacja lekcji– uczniowie dostają do wypełnienia Karty Ewaluacji – załącznik 3.

Załącznik 1

Zadanie 1
Samochód osobowy zużył 9 l benzyny na trasie 120 km. Ile benzyny potrzeba na przejechanie 400 km?

Zadanie 2
Jadąc z prędkością 50 km/h odległość z Warszawy do Poznania można pokonać w 6 godz. Ile czasu zajmie podróż jeśli prędkość zwiększymy do 60 km/h ?

Załącznik 2

Zad.1 ( 4 pkt)
Samochód osobowy zużył 9 l benzyny na trasie 120 km .
Ile kilometrów można przejechać mając w baku 42 l benzyny?

Zad.2 ( 4 pkt)
Pan Kowalski kupił w hurtowni Wszystko dla nóg 350 par skarpetek
i zapłacił 630 zł. Ile par takich skarpetek można byłoby kupić w tej hurtowni za 450 zł ?

Zad.3 ( 4 pkt)
Zadanie 10 str 107 - podręcznik

Zad.4 ( 5 pkt)
Samochód ciężarowy przywiózł na budowę zapas piasku, wykonując 12 kursów. Inny samochód, o ładowności o 2 tony większej, przewiózł taki sam zapas piasku, wykonując o 3 kursy mniej. Jaka ładowność ma każdy z tych samochodów?

Zad.5 ( 5 pkt)
Z worka mąki można upiec 64 bochenki chleba, każdy o wadze 1 kg . Ile bochenków ważących po 80 dag otrzymamy z worka mąki.

Zad.6 ( 5 pkt)
Do zawodów na najoszczędniejszy samochód stanęło kilkadziesiąt pojazdów. W baku każdego startującego samochodu były dokładnie 2 litry benzyny. Zawody wygrał pan Waldek, który swoim samochodem przejechał 90 km i 900 m . Ile litrów na 100 km pali jego samochód ?

Zad.7 ( 6 pkt)
Pan Zenek, kierowca ciężarówki, jedzie zwykle od granicy do domu ze średnia prędkością 60km/h. Zajmuje mu to 4 godziny i 15 minut. Dzisiaj chciałby skrócić czas przejazdu o pół godziny. Z jaką przeciętna prędkością powinien jechać?

Zad.8 ( 6 pkt)
Uczniowie klasy III b przygotowali na loterię 120 losów, w tym 15 wygrywających. Ile powinni dołożyć losów wygrywających, aby loteria spełniała zapowiadane warunki?

Zad.9 ( 6 pkt)
Mała beczka o objętości 20 l waży 3 kg, a duża o objętości 50 l waży
5 kg . Mała beczka pełna lepiku waży 25 kg . Ile będzie ważyć duża beczka pełna lepiku ?

Zad. 10 (dodatkowe)
Marcin i Tomek malują mieszkanie. Gdyby Marcin robił to sam, zajęłoby mu to 10 dni. Gdyby Tomek malował sam, zajęłoby mu to 15 dni. W ciągu ilu dni pomalują mieszkanie wspólnie?

Zad. 11 (dodatkowe)
Pewna pracę miało wykonać 18 robotników w ciągu 24 dni. Po 6 dniach odeszło 6 robotników. O ile dni przedłuży się wykonanie pracy?

Załącznik 3

KARTA EWALUACJI

Do walizki wrzuć wszystko, co cię zaciekawiło podczas lekcji /tutaj rysunek walizki/

Do kosza wrzuć wszystko, co ci się nie podobało na lekcji / tutaj rysunek kosza/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.