X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7720
Dział: Gimnazjum

Powtórzenie wiadomości o lekturze "Pan Tadeusz" - test. Konspekt lekcji

Konspekt lekcji – kl. II Gimnazjum

Czas: 45 min.

Cel główny:
Uczeń potrafi:
- wykorzystać wcześniej zdobyte wiadomości o lekturze w sprawdzianie ( informacje ogólne, treść utworu )

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
-znaleźć w tekście lektury odpowiedni fragment i wykorzystać go w teście
- poprawnie analizować polecenia
- rozwiązywać test wyboru
- rozpoznawać cytaty z lektury

Metody: sprawdzająca (test )
Formy pracy: indywidualna , z tekstem
Środki dydaktyczne: teksty lektur: Pan Tadeusz A. Mickiewicz ; kserokopie z testami ZAŁ.1 i odpowiedziami ZAŁ.2

Przebieg lekcji:
1. Uczniowie otrzymują test i zapoznają się z jego formą, zadają pytania związane z pracą – test trwa 30min.
2. Uczniowie rozwiązują test
3. Uczniowie samodzielnie sprawdzają sprawdzają swoje testy na podstawie kart odpowiedzi
4. Błędnie rozwiązane zadania przepisywane są we właściwej formie do zeszytów
5. Praca domowa. Wklej test na ostatniej stronie zeszytu. Ułóż 5 pytań testowych do lektury innych od tych ,co były na sprawdzianie.

ZAŁ.1
TEST WIELOKROTNEGO WYBORU Z PYTANIAMI OTWARTYMI:

1.ZESTAW IMIONA BOHATERÓW Z ODPOWIEDNIMI NAZWISKAMI :
1*TADEUSZ a *HORESZKO
2*ZOSIA b *SOPLICA
3*GERWAZY c *DOBRZYŃSKI
4*PROTAZY d *RĘBAJŁO
5*MACIEJ e BRZECHTALSKI
6*JACEK

2.CZY PRZYTOCZONY FRAGMENT UTWORU :
Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił... JEST:
a. METAFORĄ
b. ANIMIZACJĄ
c. INWOKACJĄ
d. IMPROWIZACJĄ
e. IMITACJĄ

3.Z KTÓREJ KSIĘGI POCHODZI CYTAT .KTO WYPOWIADA TE SŁOWA :
I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał , w księgi umieściłem.
a. ks. XII NARRATOR
b. ks. II HRABIA
c. ks. IV WOJSKI
d. ks. III JACEK SOPLICA

4.DOKOŃCZ TYTUŁ UTWORU - PAN TADEUSZ CZYLI........................................HISTORIA SZLACHECKA........................................

5.GŁÓWNYM BOHATEREM UTWORU JEST :
a. SZLACHTA POLSKA
b. MIESZCZAŃSTWO
b .CHŁOPI

6. PAN TADEUSZ TO :
a. ELEGIA
b. EPITAFIUM
c. EPOPEJA

7.MIEJSCE AKCJI UTWORU :
a. LITWA
b. ROSJA
c. FRANCJA

8. WYMIEŃ TRZY GŁÓWNE WĄTKI UTWORU :
a........................................
b........................................
c........................................

9. PODAJ MIEJSCE I DATĘ PIERWSZEGO WYDANIA PANA TADEUSZA: ........................................

10. OKREŚL CZAS AKCJI UTWORU: .........................

11. ADAM MICKIEWICZ JEST AUTOREM :
a. BALLAD I ROMANSÓW
b. SONETÓW KRYMSKICH
c. ZEMSTY
d. SYZYFOWYCH PRAC

12. ADAM MICKIEWICZ URODZIŁ SIĘ W :
a. WILNIE
b. CZĘSTOCHOWIE
c. WARSZAWIE
d. ZAOSIU POD NOWOGRÓDKIEM

13. CZYM W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BYŁ ZAJAZD?
........................................

14. ZESTAW NAZWISKA Z ODPOWIEDNIMI URZĄDAMI ;
1* WOJSKI a * GERWAZY RĘBAJŁO
2 STOLNIK b * SOPLICA
3* WOŹNY c * HRECZECHA
4* KLUCZNIK d * PROTAZY BRZECHTALSKI
5* SĘDZIA e * HORESZKO

15. NA CZYM POLEGAŁ URZĄD PODKOMORZEGO ? W JAKIM CELU PODKOMORZY PRZYBYŁ DO SOPLOCOWA ?
........................................

16. PRZYDOMKAMI MACIEJA DOBRZYŃSKIEHO SĄ :
a. RÓZECZKA, KUREK NA KOŚCIELE, ZABOK, KRÓLIK, MACIEK NAD MAĆKAMI
b. PRUSAK, BRZYTEWKA
c. KROPICIEL, KONEWKA

17. PODAJ NAZWISKA ROSJAN, KTÓRZY PRZYBYLI DO SPLICOWA:
........................................

18. PAN TADEUSZ TO UTWÓR NAPISANY :
a. DWUNASTOZGŁOSKOWCEM
b. JEDENASTOZGŁOSKOWCEM
c. TRZYNASTOZGŁOSKOWCEM

19. DO KOGO PIERWOTNIE NALEŻAŁ ZAMEK?........................................

20. KTÓRY Z BOCHATERÓW UPAMIĘTNIŁ POLOWANIE GRĄ NA ROGU?...........

21.JAKIE WYDARZENIE POGODZIŁO ZWAŚNIONE RODY HORESZKÓW I SOPLICÓW?........................................

22. JAKĄ MELODIĘ ZAGRAŁ NA CYMBAŁACH JANKIEL :
a. ROTĘ
b. MAZURKA DĄBROWSKIEGO
c. POLONEZA TRZECIEGO MAJA

23. PODKREŚL INFORMACJE, KTÓRE DOTYCZĄ JACKA SOPLICY:
KSIĄDZ ROBAK ; BRAT HRABIEGO ; WĄSAL ; OJCIEC TADEUSZA ; ZABIŁ STOLNIKA ; ZAGRAŁ KONCERT NA CYMBAŁACH ; GRAŁ NA ROGU ; LUBIŁ GOTYCKIE ZAMKI ; PRZYJACIEL KLUCZNIKA ; WŁAŚCICIEL CHARTA SOKOŁA ; MĄŻ EWY ; SOJUSZNIK ROSJAN ; EMISARIUSZ ; ZABIŁ NIEDŹWIEDZIA ; PRZYGOTOWYWAŁ POWSTANIE NA LITWIE

24.POŁĄCZ WYRAZY Z KOLUMNY ,,A ‘’ I ,, B ‘’

,,A’’ ,,B’’
1- HRABIA A - PALIWODA
2- JACEK SOPLICA B - ROMANTYK
3- GERWAZY C- TRADYCJONALISTA
4- SĘDZIA D - MOPANEK

25. REHABILITACJA JACKA SOPLICY TO : :........................................

26. WYSZUKAJ Z TEKSTU LEKTURY:
a. EPITET:........................................
b. ANIMIZACIĘ:........................................
c. PERSONIFIKACJĘ:........................................

27. EPOPEJA TO :
a. ODMIANA POWIEŚCI HISTORYCZNEJ
b. EPICKI UTWÓR WIERSZOWANY , KTÓREGO TEMATEM JEST ŻYCIE NARODU W PRZEŁOMOWYCH MOMENTACH DZIEJOWYCH
c. UTWÓR WIERSZOWANY

28. .PODZIEL BOHATERÓW NA PRZEDSTAWICIELI NOWEJ I STAREJ FORMACJI
SĘDZIA; WOJSKI; GERWAZY; TELIMENA; TADEUSZ; PROTAZY; JACEK SOPLICA; KS. ROBAK ; ZOSIA
STARA FORMACJA : ........................................
NOWA FORMACJA: ........................................

29. PAN TADEUSZ –ALBUMEM PRZYRODY OJCZYSTEJ .PODAJ TRZY OPISY PRZYRODY ZAWARTE W LEKTURZE : ........................................ ........................................

30. KTO OPOWIADA NA POLOWANIU HISTORIĘ O DOMEJCE I DOWEJCE?................................

31. JAK NAZYWA SIĘ SŁYNNY RAPIER KLUCZNIKA RĘBAJŁO?...........................

32. DO JAKIEGO ZAKONU WSTĄPIŁ JACEK SOPLICA?
a. CYSTERSÓW
b. DOMINIKANÓW
c. BERNAARDYNÓW

33.UŁÓŻ W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ :
A. POLOWANIE NA NIEDŹWIEDZIA
B. KOLACJA NA ZAMKU
C. KONCERT WOJSKIEGO NA ROGU
D. GERWAZY ORGNIZUJE ZAJAZD
E. POWRÓT TADEUSZA ZE SZKOŁY 1
F. ROSJANIE W SOPLICOWIE
G.SPOWIEDŹ JACKA SOPLICY
H. BITWA
I.ZARĘCZYNY ZOSI I TADEUSZA


KARTA ODPOWIEDZI :
1) 1b ; 2a ; 3d ; 4e ; 5c ; 6b
2) c
3) a
4) PAN TADEUSZ CZYLI OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE HISTORIA SZLACHECKA Z ROKU 1811 I 1812 WE DWUNASTU KSIĘGACH WIERSZEM
5) a
6) c
7) a
8) DZIEJE JACKA SOPLICY ; SPÓR O ZAMEK; WĄTEK ROMANSOWY
9) PARYŻ 1843
10) PIĘĆ DNI W ROKU 1811, JEDEN DZIEŃ W ROKU 1812
11) a , b
12) d
13) ZAJAZD TO ZBROJNA EGZEKUCJA DEKRETU.BRALI W NIM UDZIAŁ KREWNI I PRZYJACIELE POSZKODOWANEGO.CZĘSTO DOCHODZIŁO DO ROZLEWU KRWI.
14) 1c ; 2e ; 3d ; 4a ; 5b
15) Z URZĘDEM PODKOMORZEGO WIĄZAŁY SIĘ KOMPETENCJE SĄDOWE, SZCZEGÓLNIE ROZSĄDZANIE SPORÓW GRANICZNYCH.W SOPLICOWIE PODKOMORZY MIAŁ ROZSTRZYGNĄĆ SPÓR O ZAMEK
16) a
17) MAJOR PŁUT ; NIKITA NIKITYCZ RYKOW
18) C
19) STOLNIK HORESZKO
20) WOJSKI
21) ZARĘCZYNY TADEUSZA I ZOSI
22) b , c
23) KS.ROBAK; WĄSAL; OJCIEC TADEUSZA; ZABIŁ STOLNIKA; EMISARIUSZ; ZABIŁ NIEDŹWIEDZIA
24) 1b ; 2a ; 3d ; 4e
25) PRZYWRÓCENIE DOBREJ OPINI
26) EPITET np. ,,zając sędziwy’’ ANIMIZACJA np. ,,bób obraca się’’, PERSONIFIKACJA np. ,,powietrze stało’’
27) b
28) STARA FORMACJA: SĘDZIA; WOJSKI; GERWAZY; PROTAZY; JACEK SOPLICA . NOWA FORMACJA: TADEUSZ; ZOSIA ; TELIMENA; KS. ROBAK
29) SAD; LAS; PUSZCZA, DZIKIE PTACTWO; NIEMEN; STAWY; MATECZNIK; WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA; BURZA
30) WOJSKI
31) SCYZORYK
32) C
33) 1E; 2B; 3A; 4C; 5D; 6F; 7H; 8G; 9I

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.