X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7728
Przesłano:

Uśmiechnięta planeta - scenariusz zabawy ekologicznej dla uczniów klas I - III z okazji Dnia Ziemi

Cele operacyjne
UCZEŃ:
- nabywa pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego
- wie, jakie są główne zagrożenia dla Ziemi
- potrafi wymienić sposoby przeciwdziałania dewastacji środowiska
- zna główne formy ochrony przyrody
- wzbogaca słownictwo o wyrażenia związane z ekologią i ochroną środowiska
- aktywnie włącza się w ochronę przyrody
- wie, jak zachowuje się przyjaciel Ziemi
- uzasadnia swoje poglądy
- logicznie argumentuje własne zdanie
- uważnie słucha innych
- efektywnie współpracuje w grupie
- twórczo rozwiązuje problemy

Metody:
- słowne
- pokazowe
- problemowe
- zabawowe
- map mentalnych
- decyzyjne

Formy:
- indywidualne
- grupowe
- zbiorowe

Środki i materiały dydaktyczne:
- nagranie z piosenką o tematyce ekologicznej, którą znają wszystkie klasy i bedą ją mogły wspólnie odśpiewać (np. utwór "SOS dla Ziemi")
- plakaty i krzyżówki wcześniej przygotowane przez poszczególne klasy
- plansze do problemowej zabawy ekologicznej
- zestaw pytań do quizu
- plansze do umieszczenia na sali gimnastycznej zawierające sposoby zapobiegania głównym problemom ekologicznym
- plansze z emblematem "uśmiechniętej planety"

Przebieg zabawy:
1. Powitanie klas.
2. Wspólne odśpiewanie piosenki " SOS dla Ziemi" lub podobnej.
3.Prezentacja klasowych, wcześniej przygotowanych plakatów na temat " Ziemia - nasz wspólny dom".
4.Wymiana krzyżówek między równoległymi klasami i ich rozwiązanie. Odczytanie haseł.
5. Zabawa problemowa. Każda klasa otrzymuje arkusz papieru z problemem i wypisuje oraz rysuje swoje pomysły, jak dany problem rozwiązać.

kl. I
ŚMIECI

Skąd się biorą? Co z nimi robić?

kl.II

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Skąd się bierze? Co z nim robić?

kl.III

ZANIECZYSZCZENIA RZEK

Skąd się biorą? Co z nimi robić?


Po wykonaniu zadanie ochotnicy z poszczególnych klas prezentują klasowe pomysły.

6. Przeprowadzenie quizu ekologicznego pod hasłem " JESTEM PRZYJACIELEM ZIEMI"
Przykładowe zestawy pytań

kl.I
1. Kiedy obchodzimy Światowy dzień Ziemi?
2. Czy mozna wypalać suche trawy? Dlaczego?
3. Czy wiosną można kupić bukiecik przebisniegów?
4. Dlaczego kartonowe pudełka po napojach nalezy zgniatać przed wrzuceniem do kosza?

kl. II
1. Jakie zwierzęta mieszkają w żeremiach?
2. Jakie niebezpieczeństwo stwarza w lesie potłuczone szkło?
3. Co to jest smog?
4. Podaj przykłady tatrzańskich roślin objętych ochroną.

kl.III
1. Co to są "kwaśne descze"?
2. Co to jet recykling?
3. Czym są pomniki przyrody i w jakim celu powstają?
4.Podaj przykłady tatrzańskich zwierząt objetych ochroną gatunkową.

7. Zabawa ruchowa. W różnych miejscach na ścianach sali poprzyczepiane są plansze z napisami w jaki sposób można pomóc Ziemi i dbać o środowisko naturalne.

Przykładowe plansze:

SEGREGUJ ŚMIECI!
OSZCZĘDZAJ WODĘ I ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ!
NIE NISZCZ PRZYRODY!
BUDUJ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW!
ZAKŁADAJ FILTRY NA KOMINACH FABRYK!
UŻYWAJ BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ!

Uczniowie decydują, co mogą zrobić, aby zostać przyjacielem Ziemi i stają obok wybranych plansz. Chętni uczniowie argumentują swój wybór.

8. Zabawa podsumowująca.
Każda klasa otrzymuje arkusz papieru z emblematem "uśmiechniętej Ziemi". Zadaniem uczniów jest napisanie lub narysowanie tego, co można zrobić, aby nasza planeta była czysta i zadowolona.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.