X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7366
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program autorski tenisa stołowego (realizacja na zajęciach pozalekcyjnych)

Program autorski Tenisa stołowego (realizacja na zajęciach pozalekcyjnych).

Autor programu
Ewa Tchórzewska

Zadania programu

Realizowany w szkole program wychowania fizycznego nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych młodzieży, dlatego tez bardzo chętnie uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Organizowanie zajęć w wybranych dniach zapewnia uczniom uzdolnionym sportowo warunki do podniesienia swoich umiejętności, poprzez udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych. Przekazywane wiadomości i umiejętności na zajęciach dodatkowych umożliwiają świadomy i czynny rozwój fizyczny, kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym.
Znając zainteresowanie i predyspozycje uczniów swojej szkoły oraz warunki jakimi dysponuje placówka wybrałam tenis stołowy. Proces nauczania gry jest trudny a zwłaszcza w początkującym okresie, jest to gra koncentracji i błędów. Nieodzownym elementem nauki zagrań jest umiejętność wyobrażenia sobie danego ruchu. Cecha tenisa stołowego jest to, ze nie tylko kształtuje sylwetkę lecz osobowość, rozwija możliwość wykazania inicjatywy i zdyscyplinowania. W tenisie stołowym szczególnie ważne są: szybkość, oraz koordynacja wzrokowo- ruchowa. Odpowiednia gimnastyka mięsni stóp podudzia oraz okolicy stawów skokowych, zwłaszcza szybkość przemieszczania się przy stole.

Charakterystyka placówki

Publiczne Gimnazjum Nr. 1 w Jelnicy liczy 9 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin i 6 nauczycieli uzupełniających etaty.

a. Baza sportowa

Szkoła wiejska wyposażona w salę gimnastyczną 12m x 22m z dobrze zaopatrzonym magazynkiem sportowym. Boisko trawiaste 28m x 53 m, skocznia w dal, boisko trawiaste do piłki siatkowej.
b. Założenia organizacyjne

Program będzie realizowany z grupą dziewcząt i chłopców z klas I-III raz w tygodniu.

Cele edukacyjne

1. Kształtowanie i doskonalenia harmonijnego rozwoju fizycznego uczniów.
2. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do podwyższenia swoich umiejętności poprzez udział w zajęciach sportowych.
3. Wdrażanie do „zdrowego” współzawodnictwa.
4. Popularyzacja i upowszechnienie sportów indywidualnych i drużynowych.
5. Wykształcenie umiejętności ruchowych, przydatnych w aktywności zdrowotnej i rekreacji sportowej .
6. Inspirowanie uczniów do organizacji i udziału w imprezach rekreacyjnych i sportowych.
7. Opanowanie i przestrzeganie przez uczniów podstawowych zasad BHP w czasie zajęć sportowych.

Szczegółowa treść kształcenia

1. podniesienie poziomu ogólnej sprawności motorycznej
przygotowanie fizyczne
- wzmocnienie mm. NN i obręczy barkowej
- doskonalenie szybkości reakcji
- wydolność- fizyczna - szybkość-
przygotowanie techniczne
- doskonalenie techniki uderzeń
- doskonalenie techniki poruszania się
przygotowanie teoretyczne
- eliminowanie stresów
- rozwijanie zaufania do partnerów
przygotowanie psychiczne
- stworzenie przyjaznej atmosfery w zespole
- wyrabianie zamiłowania do wysiłku
- przezwyciężenie stresów
2. Ćwiczenia poprawiające sprawność
przyjmowanie niskich pozycji, poruszanie się w niskich pozycjach np. krokiem odstawno dostawnym- przysiady w rozkroku „kołyska”, skoki na schodku, pól pompki
3. Ćwiczenia rozciągające: rozciąganie mięsni ud, łydek, brzucha, barków, ramion i pleców, mięsni piersiowych, zginaczy stawu biodrowego.
4. Ćwiczenia i zabawy kształtujące
refleks np. „Powódź ”,Wyścigi numerów”
spostrzegawczość refleks np. „ Labirynt”
orientację np. .”Wiewiórki do dziupli”
zręczność manualną np. ”Berek z piłkami”
ćwiczenia rozwijające szybkość reakcji na bodźce wzrokowe: ćwiczenia z piłeczkami do tenisa, szarfami ,woreczkami itp.
Kształtowanie poprawnego poruszania się w polu gry: gry i zabawy skocznościowo-zwinnościowe ( szybkie kroki ,skoki, wypady , uderzanie dłonią podrzucanych piłeczek).
5. Pozycja wyjściowa ( prawidłowe trzymanie rakietki, ustawienie przy stole).
6. Odbicie forhendowe: po prostej, po przekątnej ,flip forhendowy ,podcięcie forhendowe ,topspin forhendowy).
7. Przebicie bekhendowe: po prostej ,po przekątnej ,półwolnej bekhendowy, topspin bekhendowy , podcięcie bekhendowe).
8. Łączenie odbić forhendowych i bekhendowych.
9. Serwis( pozycja ,podrzut ,uderzenie ,wykończenie).
- serwis forhendowy
- bekhendowy prosty
10. Odbiór serwisu(szybka reakcja).
11. Uderzenie kończące
- zbicie piłki forhendem
- zbicie piłki bekhendem
12. Gra podwójna
- ustawienie „lewa - prawa”
13. Zasady i przepisy gry
.
V Zadania wychowawcze

1. Wdrażanie do czynnego wypoczynku
2. Przestrzeganie zasad „ fair- play”.
3. Wdrażanie nawyków higieniczno - zdrowotnych.
4. Wdrażanie do samodyscypliny podczas wykonywania ćwiczeń.
5. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania zadań.
6. Wdrażanie do współdziałania w grupie.
7. Samokontrola i ocena własnej aktywności na zajęciach sportowych.
8. Aktywne uczestniczenie w zawodach sportowych szkolnych i pozaszkolnych .
9. Promocja szkoły.

VI Procedury osiągania celów

1. Zasady nauczania
- aktywności
- poglądowości
- stopniowania trudności
- systematyczności
- utrwalania
- przystępności
2. Metody nauczania
- syntetyczna
- analityczna
- kompleksowa
3. Metody przekazywania wiadomości
- pokaz
- opowiadanie
- pogadanka
- dyskusja
4.Formy prowadzenia zajęć
- ścisła
- fragmentów gry
- gra uproszczona
- szkolna
- właściwa

VII Osiągnięcia uczniów po zrealizowaniu programu .

1.Wykazuje aktywną postawę w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej.
2. Udoskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne .
3. Podniesie swoją sprawność motoryczną .
4. Będzie znał przepisy tenisa stołowego .
5. Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych .
6. Stosuje zasadę „fair- play”.

VIII Ewaluacja programu

1.Sprawdzian umiejętności sędziowania
2. Udział w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatu .
3.Anakiza przeprowadzonej ankiety.

IX Literatura

1.Nauka tenisa stołowego w weekend - Andrzej Grubba , Wydawnictwo Wiedza i Życie Warszawa 1996 .
2. Tenis stołowy 2000.prof. Radiwoj Hudetz ,wydawca P.P.H.U. „ Modest’’ 2005

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.