X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7410
Dział: Gimnazjum

Doskonalenie długości poślizgu po nawrocie w stylu motylkowym i dowolnym - konspekt lekcji wychowania fizycznego

Nazwisko prowadzącego: Grażyna Błaszczak.
Ilość ćwiczących: 24
Czas trwania lekcji: 90min
Klasa : IA (pływacka) Gimnazjum Sportowe nr 11 w Chorzowie
Miejsce ćwiczeń: pływalnia ZSS nr 1 w Chorzowie
Temat lekcji:
Doskonalenie długości poślizgu po nawrocie w stylu motylkowym i dowolnym
Przybory: deski do pływania małe i duże, łapki, płetwy, poprzeczki.
Zadania główne lekcji:

Poprawa poślizgu przy odejściu od ściany po nawrocie w stylu motylkowym i dowolnym.

CELE OPERACYJNE [SZCZEGÓŁOWE] W ZAKRESIE:
Sprawność motoryczna: Uczeń kształtuje swoje zdolności koordynacyjne, poprawia swoją gibkość, zwinność, wytrzymałość, szybkość

Umiejętności: Potrafi skoordynować pracę RR i NN w stylu motylkowym, dowolnym Stosuje poprawną technikę ułożenia ciała na wodzie i prawidłowe wykonuje poślizg po nawrocie

Wiadomości: Posiądzie podstawowe wiadomości z przepisów pływania. Uczeń pozna zasób ćwiczeń podstawowych, do opanowani techniki stylu motylkowego, dowolnego. Wie jakie są najczęściej występujące błędy techniczne w stylu motylkowym na zawodach pływackich. Uczeń potrafi obliczyć swój czas wg podanych wskazówek

Usamodzielnienie: Uczeń przestrzega porządku i zdyscyplinowania na zajęciach,
Dba o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo współćwiczących.

Metody pracy: dyskusja, metoda naśladowcza, zadaniowa-ścisła

TOK LEKCJI

Część wstępna 8 min Zorganizowanie grupy Motywacja do zajęć Rozgrzewka

Ćwiczenia porządkowe zbiórka, powitanie
Podanie zadań lekcji
Sprawdzenie stanu gotowości do zajęć, sprawdzenie obecności
Rozgrzewka na lądzie
PW krążenia RR naprzemianstronne w przód *10
Podskoki z uniesieniem kolan *10
Przejście pod natryski

Część główna 60min
Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności

Ustawienie za słupkiem skok startowy. Przepływa dystans kontrolując technikę pływania każdym stylem.
100kr 100zm
100kr 200RR zm
300kr 300zm
200kr 200NNzm

Założenie płetw i łapek pływackich
Założenie poprzeczek na każdym torze w odległości 5 m od ściany nawrotowej

Styl motylkowy 4*((50RR (1')
50NNna prawym boku (1'15'')
50mot z nogami do kraula (1')
50NN na lewym boku (1'15'')
50mot Tmax (1')))
200 mot plecach spokojnie

15*100 (2')
I 50mot Tmax, 50kr układy techniczne (dokładanka RR do kraula)
II 50mot Tmax, 50grzb układy techniczne przekładanka do grzbietu do 6 uderzeń nogami
III 50mot Tmax, 50klas (RR klasyk NN kraul)

Uczeń
Sprawdza czas na zegarze i startuje wg ustalonego limitu. Przelicza prawidłowo swój czas podany przez nauczyciela. Podczas ćwiczenia zachowuje maksymalną szybkość jednocześnie dbając o technikę stylu. Zwraca szczególną uwagę na poprawne wykonywanie ćwiczeń, włożenie dłoni i pełną koordynację pracy RR i NN, nawrotów

Uczeń dba o poprawę wytrzymałości poprzez wykonywanie zadań z dużą szybkością pomimo zmęczenia

Część końcowa 17 min

Uspokojenie organizmu 100 klas luz Przepływa spokojnie dystans jednoczenie pamiętając o wykonaniu prawidłowego nawrotu, a także o koordynacji

Czynności organizacyjno porządkowe
Zebranie poprzeczek
Zbiórka. Omówienie lekcji. Sprawdzenie kto wykonał najwięcej nawrotów w odpowiedniej odległości od ściany.
Wyróżnienie najlepszych.
Pożegnanie .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.