X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 734
Dział: Gimnazjum

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe - Pomorze Zachodnie. Scenariusz lekcji

KLASA: Koło Regionalne
CELE ZAJĘĆ:
Uczeń zna podstawowe pojęcia: herb, rodzina, ród, genealogia, drzewo genealogiczne, gryf. Umie pokazać na mapie Pomorze Zachodnie, województwo zachodniopomorskie, Stargard Szczeciński.

Uczeń rozumie potrzebę pogłębiania tożsamości i więzi emocjonalnej z własną rodziną i miejscowością.

Uczeń potrafi:
- dokonywać selekcji i wartościować fakty oraz zjawiska
- realizować własne pomysły (projekt herbu własnej rodziny)
- zaprezentować projekty herbu
- oceniać prace kolegów (projekty)

METODY I FORMY PRACY:
- pogadanka, pokaz
- praca z materiałem źródłowym
- projektowanie własnego herbu

POMOCE DYDAKTYCZNE:
"Opowieści i legendy pomorskie" - Janusz Władysław Szymański
"Herby, legendy, dawne mity" - Marek Derwich
"Pomorze Zachodnie - Moja Mała Ojczyzna" - Olga Baranowska
Słownik pojęć historycznych
Encyklopedia Staropolska" - Z. Gloger
Widokówki z herbem Stargardu
Mapy
Segregatory na materiały dla ucznia
Karton, ołówek, kredki do wykonania projektu

PRZEBIEG LEKCJI:

A - CZĘŚĆ WSTĘPNA

- określenie celów lekcji, uświadomienie potrzeby poznania historii własnej rodziny, poczucia zakorzenienia, samookreślenia
- rozmowa na temat pochodzenia naszych przodków
- umiejscowienie na mapie - Stargardu, Pomorza Zachodniego, województwa zachodniopomorskiego
- zaznaczenie na mapie naszego miasta

B - CZĘŚĆ GŁÓWNA

Poznanie pojęć związanych z herbami i rodziną.
- praca ze słownikiem pojęć historycznych i Encyklopedią Staropolską Glogera
- omówienie pojęć: herb (jego wygląd), rodzina, ród , genealogia, drzewo genealogiczne, gryf

Przygotowanie do opracowania własnego herbu.
- opis herbu ( na podstawie Encyklopedii Staropolskiej Glogera s. 243 - 245)
- legendy o herbie Junosza - s. 173, geneza herbu Pilawa - Chrynickich - s. 140/141 z opracowania "Herby, legendy, dawne mity" - M. Derwich

Prezentacja różnych herbów (miast polskich).
- jak wyglądał herb Stargardu (na podstawie widokówki)
- wyjaśnienie dlaczego w herbie jest gryf? - na podstawie legendy "Gryfy" z opracowania "Opowieści i legendy pomorskie"

Omówienie zasad tworzenia herbów.
- czytelność herbu - nieskomplikowany rysunek godła
- zakaz łączenia barw jednorodnych
- strony herbu

C - CZĘŚĆ UTRWALAJĄCA LUB ROZSZERZAJĄCA

Nowe pojęcia: herbarz - to zbiór i opis herbów, zawierający informacje o ich pochodzeniu oraz wyliczenie używających je rodów; herb - znak osoby, rodziny, korporacji, miasta lub państwa. Głównymi elementami herbów są: tarcza z godłem i hełm z klejnotami szlacheckimi.

Wykonanie projektu własnego herbu.

D - EWALUACJA

Prezentacja projektu - autoprezentacja

E - ZADANIE DO DOMU

Podanie spisu materiałów niezbędnych do wykonania pracy plastycznej - herbu własnej rodziny: ( ZAJĘCIA 2)

- plastelina, pudełko tekturowe ( kształt herbu), tektura, folia, gips, taśma samoprzylepna, farby, ozdobniki wg projektu, nożyczki, gazety, ściereczki do rąk, nóż do tapet, dłuto, klej.

INNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI

język polski, historia, lekcja wychowawcza, plastyka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.