X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 735
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum: Oto jestem...

DATA:
KLASA:
PRZEDMIOT: język polski
TEMAT: Oto jestem... - oceniamy postępowanie Ani i jej bliskich - bohaterów opowiadania B. Tylickiej

CELE LEKCJI:

Uczeń potrafi:
scharakteryzować bohaterów;
ocenić postępowanie Ani;
wyjaśnić znaczenie pojęć: uczciwość, odpowiedzialność, lojalność, asertywność;
wyszukiwać wiadomości z różnych źródeł informacji,
redagować ustnie komunikat;
prezentować swoje stanowisko wobec problemu postawionego przez nauczyciela;
stosować zasady kulturalnej dyskusji.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 90 minut

FORMA PRACY:
praca w grupach;
praca z całą klasą.

METODY NAUCZANIA:
praktyczna, praca z tekstem i instrukcją.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
fragment opowiadania B. Tylickiej „Jeden dzień Ani”;
kartki samoprzylepne;
papier, nożyczki, klej;
słowniki;
kolorowe czasopisma,
karta samooceny.

PRZEBIEG LEKCJI

Tabela!

Poszczególne działania
czas
Czynności nauczyciela
Czynności uczniów

1. Sprawdzenie listy obecności
3’
-nauczyciel zaznacza w dzienniku osoby nieobecne na lekcji.
-uczniowie dyktują nazwiska osób nieobecnych.

2. Podanie tematu dzisiejszej lekcji i krótkie omówienie przebiegu lekcji
2’
-podaje temat dzisiejszej lekcji;
-nauczyciel wskazuje jakie zagadnienia będą tematem lekcji.
-uczniowie zapisują temat lekcji w zeszytach i na tablicy.

3. Rozmowa na temat tekstu
5’
-pyta o wrażenia, refleksje, spostrzeżenia, które się pojawiły po przeczytaniu tekstu;
-rozmawia z dziećmi na temat ich obowiązków domowych; przykładowe pytania: -czy pomagacie rodzicom w codziennych obowiązkach? –jakie są wasze obowiązki domowe? –czy lubicie pomagać w domu? itp.
-uczniowie zapoznali się z tekstem już w domu;
-uczniowie biorą udział w rozmowie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami;
-uczniowie odpowiadają na zadawane przez nauczyciela pytania.

4. Podział na grupy i zapoznanie się z instrukcją
2’
-dzieli klasę na 4 grupy;
-rozdaje klasie: papier, kolorowe czasopisma i instrukcje (załącznik nr 1)
-uczniowie dzielą się na grupy;
-uczniowie analizują instrukcję.

5. Omówienie zadania do pracy grupowej
3’
-omawia zadane polecenie: należy wykonać portrety członków omówionej w tekście rodziny przy pomocy tytułów z gazet (każda gr. portret jednego z bohaterów).
-uczniowie zapoznają się z zasadami,

6. Praca w grupach
10’
-odpowiada na indywidualne pytania poszczególnych grup.
-pracują w grupach;
-uczniowie w razie pojawiających się wątpliwości pytają nauczyciela.

8. Praca w tych samych grupach
15’
-nauczyciel zadaje pytanie: „Co powinna zrobić Ania, aby poprawić 9; swoją sytuację?”,
-omówienie działań w grupach,
-uczniowie pracują w grupach;
-uczniowie zapisują swoje propozycje na kartkach samoprzylepnych i przyczepiają na tablicy.

9. Praca ze słownikami.
15’
-nauczyciel prosi o sprawdzenie w słowniku hasła - "asertywność" i wyszukanie synonimów, antonimów, związków frazeologicznych.
-uczniowie odnajdują pojęcie w słowniku;
-uczniowie przepisują definicję i słownictwo do zeszytu.

10. Dyskusja: „Gdybym była Anią?...”,”Czy jestem asertywny?, czy zawsze jestem asertywny?”.
15
-nauczyciel rozpoczyna i kończy dyskusję,
-uczniowie dyskutują, wyrażają swoje opinie,
-uczniowie na podstawie podanych propozycji formułują wnioski i zapisują je w zeszycie.

11. Zabawy, mające na celu lepsze poznanie siebie i kolegów z klasy.
15
-omówienie celów zabaw.
-nauczyciel proponuje zabawę "Grupowy wywiad", zapoznaje z jej zasadami i koordynuje przebieg,
-nauczyciel inicjuje zabawę "Zbiórka na gazecie"", zapoznaje z jej zasadami i koordynuje przebieg (Prowadzący dzieli dzieci na dwie grupy. Każda ma zadanie zmieścić się w całości na gazecie leżącej na podłodze.).
-wybrane dziecko siada w środku kręgu. Inni uczniowie kolejno zadają mu pytania, dzięki któremu wszyscy się lepiej poznają.
-podczas zabawy dzieci pomagają sobie, podtrzymują siebie.

12. Zakończenie zajęć.
5
-nauczyciel zadaje pracę domową – „Kartka z pamiętnika Ani”.
-nauczyciel rozdaje ankiety (załącznik nr2) i wyjaśnia sposób jej wypełniania,
-nauczyciel zbiera ankiety.
-uczniowie zapisują ją w zeszycie,
-uczniowie uzupełniają i oddają karty.

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA DLA GRUPY 1

Ania

1. Przeanalizujcie zajęcia domowe Ani.
2. Zastanówcie się jakie ma cechy charakteru.
3. Wybierzcie z czasopism tytuły, nagłówki, które najlepiej ukazują charakter i obowiązki dziewczynki.
4. Naklejcie je na kartkach i przygotujcie się do prezentacji.

INSTRUKCJA DLA GRUPY 2

Michał

1. Zastanówcie się jakie obowiązki miał w domu Michał.
2. Przeanalizujcie jego stosunek do siostry.
3. Wybierzcie z czasopism tytuły, nagłówki, które najlepiej ukazują charakter i jego stosunek do siostry.
4. Naklejcie je na kartkach i przygotujcie się do prezentacji.

INSTRUKCJA DLA GRUPY 3

Mama

1. Zastanówcie się jakie obowiązki miała mama.
2. Przeanalizujcie jej stosunek do Ani i Michała.
3. Wybierzcie z czasopism tytuły, nagłówki, które najlepiej oddają stosunek matki do syna i córki.
4. Naklejcie je na kartkach i przygotujcie się do prezentacji.

INSTRUKCJA DLA GRUPY 4

Jacuś

1. Przeanalizujcie zachowanie Michała.
2. Wyobrazić sobie Jacka.
3. Zastanówcie się, czy Jacek w starszym wieku będzie przypominał brata.
4. Wybierzcie z czasopism tytuły, nagłówki, które pasują do Waszych wyobrażeń o Jacku w wieku Michała.
5. Naklejcie je na kartkach i przygotujcie się do prezentacji.

Załącznik nr 2

ANKIETA

Współpraca w grupie
W jaki sposób porozumiewam się z innymi?

imię i nazwisko: ................................
kl.: ............................................
przedmiot: ......................................
data: .......................................

zawsze często czasami nigdy

Potrafię uważnie słuchać
Zadaję pytania
Zabieram głos w dyskusji
Dbam o jasność i poprawność wypowiedzi
Przerywam wypowiedzi innych
Zachęcam innych do udziału w dyskusji
Pozwalam innym mieć własne zdanie
Staram się szukać argumentów na obronę mojego zdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.