X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 732
Dział: Gimnazjum

Szkolny konkurs biologiczny: Organizmy i ich środowisko

ADRESAT: UCZNIOWIE KLAS III Gimnazjum

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA

Test zawiera 30 pytań zamkniętych.
Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wybierz jedną prawidłową odpowiedź i zakreśl krzyżykiem.

Jeśli się pomylisz otocz nieodpowiednią literę kółkiem, po czym zakreśl krzyżykiem literę właściwą.

Czas rozwiązywania testu wynosi 30 minut.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30.

POWODZENIA!!!

1.Ekologia to nauka o:

a)ochronie środowiska
b)środowisku i związkach tam występują między elementami przrody ożywionej
i nieożywionej oraz wzajemnie między elementami przyrody ożwionej
c)efektywnym wykorzystaniu składników środowiska przez człowieka
d)wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2.Sozologia to nauka o:

a) ochronie środowiska
b)sposobach zachowania się zwierząt
c)efekty wykorzystywaniu składniku środowiska przez człowieka
d)stopniu zniszczenia i sposobach rekultywacji środowiska

3.Wybierz prawidłowy schemat

a)gatunek-->populacja-->biocenoza-->ekosystem
b)populacja-->biocenoza-->ekosystem-->biotop
c)ekosystem-->gatunek-->populacja-->biocenoza
d)biocenoza-->ekosystem-->gatunek-->populacja

4.Podkreśl grupę organizmów, którą możesz możesz nazwać populacją

a)pstrągi zamieszkujący górski staw
b)drzewa posadzone przy drodze
c)wszystkie dziki w lasach całej Polski
d) gęsi przysiadłe na jeziorze podczas wędrówkina północ

5.Grzyby przyczyniają się do prawidłowej przemiany związków organicznych do mineralne
Są one zatem :

a)saprofitami
b)destruentami
c)filtratorami
d)producentami

6.Podkreśl zależność , będącą symbiozą

a)owad składający jaja w szczelinie kory drzewa
b)grzyby współżyjące z korzeniami drzew
c)ryby żywiące się ikrą innych ryb
d)owad zapylający kwiat,który może być zapylany przez inne owady

7.Zaznacz prawidłowe dokończenie tekstu;
"Wilka można spotkać niemal na wszystkich lądach półkuli północnej.Jego zakres tolerancji
na różne wartości temperatury powietrza jest;

a)stosunkowo wąski
b)stosunkowo szeroki
c)zależy od zwierząt, którymi się żywi
d)zależy od polujących na niego myśliwych

8.Rosiczki spotyka się na torfowiskach. Z ciał schwytanych owadów czerpią niezębne im do
życia związki , zawierają azot.Na tej podstawie można wysunąć wniosek, że gleba torfowisk
jest:
a)zasobna w związki azotowe
b)uboga w związki azotowe
c)zazwyczaj pozbawiona wilgoci
d)rzadko porośnięta roślinnością

9.Nisza ekologiczna to:
a)wszystkie potrzeby życiowe danego gatunku i możliwości ich spełnienia
b)miejsca, których samice wychowują młode
c)kryjówki przed drapieżnikami
d)czynności, które organizm musi wykonać by zdobyć pokarm

10.Mała powierzchnia określonych typów siedlisk:
a)zwiększa konkurencję
b)zmniejsza konkurencję
c)nie ma znaczenia dla zjawiska konkurencji
d)wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są fałszywe

11.Określ prawidłowy kierunek i etap sukcesji w jeziorze, zaznacz prawidłową odpowiedź:
a)jezioro-staw-bagno-torfowisko-łąka-zarośla-las
b)jezioro-bagno-torfowisko-staw-zarośla-łąka-las
c)jezioro-staw-bagno-łąka-las-zarośla
d)jezioro-łąka-bagno-las-zarośla

12.W gospodarstwie ekologicznym w walce z chwastami służy:
a)stosowanie pestycydów i herbicydów
b)zmechanizowane usuwanie chwastów
c)stosowanie płodozmianu i biologicznych środków ochrony roślin
d)stosowanie nawozów azotowych i azotanowych

13.Polska organizacja zrzeszająca rolników uprawiających ziemię metodami ekologicznymi i wydająca międzynarodowe atesty tej żywności to:
a)Ekorol
b)Ekoland
c)Ekotest
d)agenda 21

14.Herbicydy to związki:
a)owadobójcze
b)chwastobójcze
c)grzybobójcze
d)bakteriobójcze

15.Główną przyczyną powstawania "kwaśnych deszczy" są:
a)tlenki siarki i azotu
b)freon i ozon
c)metale ciężkie
d)tlenek i dwutlenek węgla

16.Które z wymienionych drzew podlegają całkowitej ochronie:
a)klon jesionolistny
b)cis pospolity
c)modrzew europejski
d)świerk polski

17.Czerwona księga obejmuje listę:
a)ginących gatunków roślin
b)ginących gatunków zwierząt
c)ginących gatunków roślin i zwierząt
d)wymarłych gatunków roślin i zwierząt

18.Mogilnik oznacza:
a)miejsce składowania obumarłych szczątek roślin i zwierząt
b)miejsce składowania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po zużytych preparatach
c)cmentarzysko zwierząt prehistorycznych
d)urządzenie wychwytujące z powietrza metale ciężkie

19.Które surowce mogą być odzyskane:
a)paliwa kopalne
b)odpady radioaktywne
c)metal, papier, szkło
d)plastyk i drewno

20.Sadza powstaje w wyniku:
a)niepełnego spalania paliw
b)spalania paliw o dużej zawartości siarki
c)spalania miału węglowego
d)zmielenia węgla

21.Chlorofilu nie posiadają:
a)drzewa iglaste
b)rośliny zielone
c)glony
d)grzyby

22.Największe stężenie środków owadobójczych wystąpi w :
a)roślinach
b)zwierzętach roślinożernych
c)zwierzętach mięsożernych
d)glebie

23.Przeżyźnienie wód inaczej określa się:
a)biodegradacją
b)eutrofizacją
c)rekultywacją
d)mineralizacją

24.Wśród wymienionych zwierząt drapieżnikami są:
a)stułbia, lis, kleszcz
b)glista, wesz, rozwielitka
c)ropucha, zając, rosiczka
d)stułbia, jastrząb, pająk krzyżak

25.W którym punkcie podano tylko konsumentów I rzędu:
a)wiewiórka,czapla, ślimak,
b)mysz polna, dzięcioł, pasikonik
c)wiewiórka, kaczka, ślimak
d)lis, czapla, jastrząb

26.Pasożyty wewnętrzne podano w punkcie:
a)kleszcz, pijawka, wesz
b)motylica, włosień, tasiemiec
c)giez, motylica, pchła
d)pijawka, giez, świdrowiec

27.Przykładem protokooperacji może być:
a)współżycie rydza ze świerkiem
b)przyczepianie się podnawki do rekina
c)chwasty i rośliny ogrodowe
d)wiciowce e przewodzie pokarmowym termitów

28.U porostów występuje zjawisko:
a)pasożytnictwa
b)protokooperacji
c)mutualizmu
d)komensalizmu

29.Ocalałym w ostatniej chwili ssakiem kopytnym jest:
a)żubr
b)tarpan
c)tur
d)nosorożec

30.Do gatunków objętych ochroną prawna należy salamandra plamista, która jest:
a)rybą
b)płazem
c)gadem
d)ssakiem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.