X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 731
Dział: Gimnazjum

Parki narodowe - prezentacja komputerowa (scenariusz)

Przesłanie
Parki narodowe są najcenniejszym skarbem fauny i flory polskiej. Ich ilość i położenie stwarza przeszkodę dla uczniów do ich odwiedzenia. Dlatego też doskonałym narzędziem okazuje się do tego celu komputer.
Słowa kluczowe.

Prezentacja komputerowa, park narodowy

Uwagi wstępne

Przedstawiony scenariusz dotyczy jednej z kilku lekcji poświęconych parkom narodowym. Uczniowie sami przygotowują prezentację poszczególnych parków. Są to referaty, odczyty, plakaty, czy krótkie formy teatralne, a także prezentacje komputerowe. Lekcja nadaje się do zrealizowania w klasie III gimnazjum, ze względu na pewną dojrzałość uczniów, ich odpowiedzialnego podejścia do zadanej pracy i umiejętności obsługiwania programu komputerowego Power Point. Przed lekcją należy zebrać od uczniów przygotowujących pokaz dyskietki i ich zawartość należy skopiować do jednego katalogu sieciowego. Dzięki temu na wszystkich stanowiskach komputerowych w danej sieci możliwe jest oglądanie prezentacji w dowolnej kolejności i tempie. Przygotowane pokazy dotyczyły Kampinowskiego, Biebrzańskiego, Słowińskiego Parku Narodowego i Borów Tucholskich. Ważne aby liczba pokazów nie przekraczała pięciu prezentacji.

Miejsce tematów w programie

Temat jest jednym z działu "Ochrona przyrody" programu nauczania biologii w klasie III gimnazjum. Należy go realizować po zagadnieniach omawiających ochronę gatunkową roślin i zwierząt.
Cele lekcji.
Po zajęciach uczniowie potrafią:
- Wskazać na mapie Polski wymienione parki narodowe,
- Scharakteryzować cele dla jakich te parki powstały,
- Podać krótką charakterystykę poznanych parków,
- Korzystać z programu komputerowego Power Point - prezentacje.
Lista potrzebnych materiałów.
- Sala komputerowa wyposażona w komputery w ilości jeden komputer na parę.

Schemat przebiegu lekcji

1) Po czynnościach porządkowych przydziel jeden komputer na parę. (5 mi-nut)
2) Zapytaj, jakie warunki musi spełniać teren objęty ochroną, aby mógł stać się parkiem narodowym. (3 minuty)
3) Poproś, aby przypomniano parki narodowe omawiane na poprzednich lekcjach. (3 minuty)
4) Teraz przedstaw autorów przygotowanych prezentacji, poproś o włączenie komputerów, wejście do wskazanego katalogu i uruchomienie prezentacji. Kolejność uruchomienia jest dowolna. Poinformuj również, aby uczniowie sporządzali notatki z oglądanych prac. (20 minut)
5) Poproś o wyłączenie komputerów i ustne streszczenie oglądanych prezentacji, oraz stopień ich przygotowania. (5 minut)
6) Rozdaj i poproś o wypełnienie kart ewaluacyjnych. (3 minuty)

Ocena realizacji celów.

Uczniowie, których pokazy zostały ocenione przez pozostałych najwyżej możesz wyróżnić oceną. Nagrodź również tę parę, która była najbardziej zdyscyplinowana i potrafiła przekazać najwięcej wiadomości przyswojonych z obejrzanych prezentacji.

Na następną lekcję.

Na następną lekcję uczniowie przygotowali opis jednego z parków rozszerzony o wiadomości lub ciekawostki nie zawarte w prezentacji.
Uwagi końcowe.
Idealną sytuacją jest taka, w której jeden komputer przypada na jedną osobę. W czasie trwania pokazów uczniowie mogą między sobą komentować oglądany materiał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.