X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 600
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian - I wojna światowa

Grupa I
1. Wyjaśnij pojęcia
a) Rusyfikacja
b) Trójporozumienie
c) U-boot
d) Wojna błyskawiczna

2. Jakie były przyczyny I wojny światowej?

3. Wyjaśnij co wydarzyło się w :
a) lipcu 1914r.
b) kwietniu 1917 r.
c) od lutego do grudnia 1916 r.

4. Jakie postanowienia zapadły w Wersalu w sprawie Niemiec?

5. Odpowiedz na pytania zawarte pod tekstem źródłowym

"Tajne porozumienie zawarte przez mocarstwa Trójporozumienia z Włochami -26 kwietnia 1915 r.
Art. l. Zostanie niezwłocznie zawarta konwencja militarna przez sztaby generalne Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rosji; konwencja ta ustali minimum sił zbrojnych, których Rosja będzie zobowiązana użyć przeciwko Austro-Węgrom, w celu przeszkodzenia temu mocarstwu, aby nie skoncentrowało ono wszystkich swych wysiłków przeciwko Włochom w przy¬padku, gdyby Rosja zdecydowała się skierować swój główny wysiłek militarny przeciwko Niemcom. (...)
Art. 9. Francja, Wielka Brytania i Rosja uznają w ogólnej formie, że Włochy są zainteresowane w utrzymaniu równowagi sił w re¬jonie Morza Śródziemnego oraz, że Włochy będą miały pra¬wo, w wypadku rozbioru całkowitego lub częściowego Turcji Azjatyckiej, do otrzymania słusznej części w rejonie śród¬ziemnomorskim, sąsiadującym z prowincją Adalią, gdzie Włochy nabyły już prawa i interesy, stanowiące treść kon¬wencji włosko-brytyjskiej."

a) Jakie działania miały podjąć państwa Trójporozumienia na mocy zawartej konwencji?
b) Co przyznano Włochom w zamian za podpisanie konwencji?
c) Jak myślisz, dlaczego powyższa konwencja była tajna?

6. Posługując się odpowiednimi argumentami napisz, dlaczego wojna w latach 1914-1918 została nazwana światową.

7. Co wydarzyło się w: Sarajewo, Marna ---------------- Grupa II 1.Wyjaśnij pojęcia a) Galicja b) Plan Schliffena c) Wojna pozycyjna d) Germanizacja 2. Jakie były skutki I wojny światowej? 3. Co wydarzyło się w : a) lutym 1917 r. b) listopadzie 1918 r. c) marcu 1918 r. 4. Czym była Liga Narodów? Określ jej skład, cele i zadania 5. Odpowiedz na pytania zawarte pod tekstem źródłowym Traktat Trójprzymierza „Art. II. W wypadku gdyby Włochy bez bezpośredniej prowokacji ze swojej strony zostały z jakiegokolwiek powodu napadnięte przez Francję, dwie drugie Umawiające się Strony są obo¬wiązane przyjść z pomocą stronie zaatakowanej wszystkimi swoimi siłami zbrojnymi. Takie samo zobowiązanie będzie ciążyć na Włoszech w wypadku bezpośrednio niesprowokowanej agresji Francji przeciwko Niemcom. Art. IV. W wypadku, gdyby jakieś wielkie mocarstwo, nie biorące udziału w niniejszym układzie zagroziło bezpieczeństwu jed¬nej z Wysokich Umawiających się Stron i strona zagrożona zmuszona byłaby wypowiedzieć jemu wojnę, wtedy pozostałe strony zobowiązują się zachować życzliwą neutralność względem swojego sprzymierzeńca.” a) Kto wszedł w skład powyższego sojuszu? b) Przeciwko komu wymierzono sojusz? c) Co mieli zrobić sojusznicy, gdyby jeden z nich wypowiedział innemu państwu wojnę? 6. Posługując się odpowiednimi argumentami napisz dlaczego wojna w latach 1914-1918 została nazwana światową 7. Co wydarzyło się w :Wersal, Verdun

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.