X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7259

Test sprawdzający wiadomości z religii dla klasy V

Dział: Źródła Dobrej Nowiny. Tajemnica miłości Boga.

1 Co to jest Ewangelia?
a) Dobra Nowina
b) Prawda o Jezusie
c) Tytuł czterech ksiąg Nowego Testamentu
d) Odpowiedzi a, b, c są poprawne
2. Podaj etapy powstawania ewangelii.
a) Życie Jezusa, spisanie Tradycji, Tradycja
b) spisanie Tradycji, Tradycja, Życie Jezusa,
c) Tradycja, Życie Jezusa, spisanie Tradycji
d) Życie Jezusa, Tradycja, spisanie Tradycji
3. Podaj imiona ewangelistów i ich symbole.
a) Marek-człowiek, Łukasz-lew, Mateusz-wół, Jan-orzeł
b) Marek-lew, Łukasz-wół, Mateusz-człowiek, Jan-orzeł
c) Marek- człowiek, Łukasz-wół, Mateusz- lew, Jan-orzeł
d) Marek-lew, Łukasz- orzeł, Mateusz-człowiek, Jan- wół
4. Kto to jest Mesjasz?
a) Bóg Ojciec
b) Jan Chrzciciel
c) Jezus Chrystus, czyli namaszczony
d) Duch Święty
5. Co zapowiadał Jan Chrzciciel nazywając Jezusa Barankiem Bożym?
a) Izraelskie święto Paschy
b) Mękę i śmierć Pana Jezusa
c) Że Pan Jezus zostanie pasterzem
d) Wyjście Izraelitów z Egiptu
6. Kim jest Syn Człowieczy?
a) Prorok Daniel
b) Człowiek
c) Jezus Chrystus
d) Każdy z nas
7. Dlaczego Jezusa Nazywamy Nowym Adamem?
a) Bo imię Jezus znaczy Adam
b) Bo Jezus jako pierwszy człowiek urodził się bez grzechu
c) Tak mówiła do Jezusa Jego Matka
d) Bo Jezus zwyciężył szatana, grzech i śmierć, jest przeciwieństwem Adama
8. Które działanie określa służenie ludziom na wzór Jezusa?
a) Podpowiadanie koledze na klasówce
b) Zaniesienie choremu koledze lekcji, choć jest fajny film w telewizji
c) Przeczytanie książki
d) Posprzątanie swojego pokoju
9. W jaki sposób możesz rozwijać Królestwo Boże?
a) Przez czynienie dobra innym
b) Przez spełnianie swoich marzeń
c) Przez niesprawiedliwość
d) Przez nieposłuszeństwo
10. Kto jest założycielem Królestwa Bożego na ziemi?
a) Adam i Ewa
b) Maryja
c) Jan Chrzciciel
d) Jezus Chrystus
11. Kto może i powinien głosić Dobrą Nowinę?
a) Papież
b) Ksiądz
c) Każdy ochrzczony
d) Katecheta
12. Owocami obecności Królestwa Bożego są:
a) Dobro, zmiana życia, nawrócenie
b) Cuda Pana Jezusa
c) Ziarnko gorczycy
d) Niesprawiedliwość, zło, wojny
13. Wybierz prawdziwe wiadomości o różańcu:
a) Różaniec składa się z 2 części, za ojca różańca uważamy św. Dominika, 150 psalmów ustalono na wzór 150 Zdrowaś Maryjo
b) Są 4 części różańca, za ojca różańca uważamy św. Franciszka, modlitwa różańcowa znana jest w całym Kościele od drugiego wieku.
c) Modlitwę różańcową nazwano różańcem, gdyż dawniej uważano, że modlitwa to dawanie Maryi duchowych kwiatów: pierwiosnków,
d) Różaniec składa się z 4 części, modlitwa różańcowa znana jest w całym Kościele od XV wieku, za ojca różańca uważamy św. Dominika
14. Uzupełnij część różańca
Część ...... - ........................................
1. Zmartwychwstanie ........................................
2. ........................................Pana Jezusa
3. Zesłanie ........................................
4. ........................................Najświętszej ........................................
5. Ukoronowanie ........................................ ...............
Maryi Panny.
Tę część odmawiamy w ...............................i ........................................

____________________________________grupa II
imię i nazwisko

Test sprawdzający wiadomości z religii dla klasy V.
Dział: Źródła Dobrej Nowiny. Tajemnica miłości Boga.

2 Co to jest Ewangelia?
e) Dobra Nowina
f) Prawda o Jezusie
g) Tytuł czterech ksiąg Nowego Testamentu
h) Odpowiedzi a, b, c są poprawne
3. Podaj etapy powstawania ewangelii.
e) Życie Jezusa, spisanie Tradycji, Tradycja
f) Tradycja, Życie Jezusa, spisanie Tradycji
g) spisanie Tradycji, Tradycja, Życie Jezusa
h) Życie Jezusa, Tradycja, spisanie Tradycji
4. Podaj imiona ewangelistów i ich symbole.
e) Marek-człowiek, Łukasz-lew, Mateusz-wół, Jan-orzeł
f) Marek-lew, Łukasz- orzeł, Mateusz-człowiek, Jan- wół
g) Marek- człowiek, Łukasz-wół, Mateusz- lew, Jan-orzeł
h) Marek-lew, Łukasz-wół, Mateusz-człowiek, Jan-orzeł
4. Kto to jest Mesjasz?
a) Bóg Ojciec
b) Jezus Chrystus, czyli namaszczony
c) Jan Chrzciciel
d) Duch Święty
5. Co zapowiadał Jan Chrzciciel nazywając Jezusa Barankiem Bożym?
a) Izraelskie święto Paschy
b) Wyjście Izraelitów z Egiptu
c) Że Pan Jezus zostanie pasterzem
d) Mękę i śmierć Pana Jezusa
6. Kim jest Syn Człowieczy?
a) Jezus Chrystus
b) Człowiek
c) Prorok Daniel
d) Każdy z nas
7. Dlaczego Jezusa Nazywamy Nowym Adamem?
a) Bo imię Jezus znaczy Adam
b) Bo Jezus zwyciężył szatana, grzech i śmierć, jest przeciwieństwem Adama
c) Tak mówiła do Jezusa Jego Matka
d) Bo Jezus jako pierwszy człowiek urodził się bez grzechu
9. Które działanie określa służenie ludziom na wzór Jezusa?
a) Podpowiadanie koledze na klasówce
b) Posprzątanie swojego pokoju
c) Przeczytanie książki
d) Zaniesienie choremu koledze lekcji, choć jest fajny film w telewizji
9. W jaki sposób możesz rozwijać Królestwo Boże?
a) Przez niesprawiedliwość
b) Przez spełnianie swoich marzeń
c) Przez czynienie dobra innym
d) Przez nieposłuszeństwo
10. Kto jest założycielem Królestwa Bożego na ziemi?
a) Adam i Ewa
b) Jezus Chrystus
c) Jan Chrzciciel
d) Maryja
11. Kto może i powinien głosić Dobrą Nowinę?
a) Każdy ochrzczony
b) Ksiądz
c) Papież
d) Katecheta
12. Owocami obecności Królestwa Bożego są:
e) Ziarnko gorczycy
f) Cuda Pana Jezusa
g) Dobro, zmiana życia, nawrócenie
h) Niesprawiedliwość, zło, wojny
13. Wybierz prawdziwe wiadomości o różańcu:
a) Różaniec składa się z 4 części, modlitwa różańcowa znana jest w całym Kościele od XV wieku, za ojca różańca uważamy św. Dominika
b) Są 4 części różańca, za ojca różańca uważamy św. Franciszka, modlitwa różańcowa znana jest w całym Kościele od drugiego wieku.
c) Modlitwę różańcową nazwano różańcem, gdyż dawniej uważano, że modlitwa to dawanie Maryi duchowych kwiatów: pierwiosnków,
d) Różaniec składa się z 2 części, za ojca różańca uważamy św. Dominika, 150 psalmów ustalono na wzór 150 Zdrowaś Maryjo
14. Uzupełnij część różańca
Część ..... - ........................................
1. Modlitwa w ........................................
2. ........................................Pana Jezusa.
3. Cierniem ........................................
4. .............................Krzyżowa.
5. Śmierć Pana Jezusa na ..........................
Odmawiamy ją w .......................................i .....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.